Kanun Kapsamındaki Ayrımcılık Temelleri

Kanun kapsamında cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş ayrımcılık temelleri olarak sıralanmıştır.


Paylaş
İşlem Sonucu