Akademik Dergi Yazım Kuralları

1.     Dergiye gönderilen makaleler, 3000 kelimeden az ve 10.000 kelimeden çok olamaz. Her makalede 150-250 kelime arası özet ve 3-8 kelime arası anahtar kelimeler bulunmalıdır. Özet ve anahtar kelimeler ayrıca İngilizce yazılmalıdır.

2.     Makalelerde sayfa altı dipnot sistemi kullanılmalı, makale 12 punto Time New Roman ile iki yana yaslı olarak yazılmalı ve makale sonunda kaynakça gösterilmelidir. Makale adı 14 kelimeyi geçmemeli ve makalede "Sonuç" kısmı olmalıdır.

3.      Akademik dergide birden fazla imzalı makale  kabul edilmektedir.

4.     (a) Dipnotlar, metinden sonra çizilen ayırıcı çizginin altına (1, 2, 3,….) şeklinde numaralandırılarak verilir ve bu numaralar metin içinde de ilgili olduğu yere yazılır.

(b) Dolaylı ya da doğrudan alıntı yapılan kaynakların künyeleri, sayfanın altına 10 punto yazı karakteri ve 1 paragraf satır aralığıyla iki yana yaslı yazılır.

(c) Kaynakların dipnot olarak gösterimi aşağıdaki açıklamalara ve örneklere uygunyapılır.

Örnekler:

a) Kitap

Zygmunt Bauman, Küreselleşme Toplumsal Sonuçları, 4. Baskı, Ayrıntı Yayınları,İstanbul, 2012, s.34.

b) Makale

Yasin Sezer, “Öğretim Elemanlarının Mecburi Hizmet Yükümlülüğü”, Türkiye AdaletAkademisi Dergisi, 2/4, Ankara 2011, s. 20.

 c) Ulusal mevzuat için6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu, RG. 20.4.2016-29690, m.5/1.

d) Uluslararası Sözleşmeler için. BM Engelli Hakları Sözleşmesi, (2006), Genel Kurul, Res 61/106, m. 12/5.

e) Mahkeme veya bireysel başvuru inceleyen bir organAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Opuz ve Türkiye Kararı, başvuru no:

33401/02 (2009), para. 20.

 

5.     Kaynakça aşağıda yer alan kurallara göre düzenlenir.

a) Kitap

Chacholiades, M. (1990). International Economics, Mc.Graw Hill, NewYork.

b) Makale

Sonyel R. S. (1978). “İngiliz Belgelerine Göre İşgal Gücünün Türkiye’de Son Günleri”,

Belleten, XLII/165, 125-145

c) Ulusal mevzuat için

6701 Sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu, RG. 20.4.2016-

29690

d) Uluslararası Sözleşmeler için.

BM Engelli Hakları Sözleşmesi, (2006), Genel Kurul, Res 61/106

e) Mahkeme veya bireysel başvuru inceleyen bir organ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Opuz ve Türkiye Kararı, başvuru no:

33401/02 (2009), para. 20.

 

 

Not: Burada yer almayan hususlar hakkında “Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Uzmanlık Tezi Yazım Yönergesi”ne bakabilirsiniz.


Paylaş:
İşlem Sonucu