Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna Habersiz Ziyaret

11.11.2022

TİHEK heyeti, ulusal önleme mekanizması görevi kapsamında Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 10-11 Kasım 2022 tarihlerinde habersiz ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette ilk olarak Kurum yetkililerinden bilgi alındı. Ardından özgürlüğünden yoksun bırakılanlar ve görevli personel ile görüşmeler yapılarak gözlem ve incelemelerde bulunuldu. Ziyaret kapsamında özgürlüğünden yoksun bırakılanlara yönelik muamele ve barınma koşulları ulusal ve uluslararası standartlar bağlamında incelendi.

Ziyaret ve görüşmeler neticesinde yapılan incelemelere ilişkin tespit ve tavsiyeleri içeren rapor hazırlanarak ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.


Paylaş
İşlem Sonucu