I. İnsan Hakları Sempozyumu Bildiriler Kitabı Yayımlandı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu  (TİHEK), 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle 6-7 Aralık 2018 tarihinde İstanbul’da “İnsan Haklarını Yeniden Düşünmek” teması ile Uluslararası Sempozyum düzenlemişti. İnsan haklarına farklı yaklaşımlar, modern anlamda kabul edilen teori ve pratiklerin sorgulanması, insan hakları uygulamalarına ilişkin ülke örnekleri ve deneyimleri, güvenlik ve terör, İslam ve insan hakları gibi konuların ele alındığı  uluslararası sempozyuma  insan hakları alanında çalışmalar yapmış Türk  akademisyenlerin yanı sıra 12 farklı ülkeden yabancı  akademisyen katılmış  ve tebliğler sunmuşlardı. Sempozyumda, insan hakları teori ve uygulamaları diğer bölgelere nazaran mağduriyetlerin daha çok yaşandığı İslam coğrafyasının perspektifinden değerlendirilmişti.

TİHEK, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle  gerçekleştirdiği bu büyük uluslararası sempozyumla dünyanın birçok bölgesinden akademisyen ve yazar ile sivil toplum, kamu kuruluşu ve uluslararası örgüt temsilcilerini bir araya getirmiş, deneyim paylaşımı yoluyla farkındalık oluşturmayı  amaçlamış ve ilgili tüm kesimlerin temsilcilerinin görüşlerini, muhataplarıyla eşit ve özgür bir ortamda paylaşabilmelerine ve sorunlara ortak akılla çözüm üretilebilmesine katkıda bulunmuştu.

Ulusal  ve uluslar arası ölçekte büyük  ilgi  gören  “İnsan Haklarını   Yeniden Düşünmek” temalı  sempozyum’un ardından  TIHEK, Sempozyum açılış konuşmaları  ve Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde 27 bildiriyi  bir kitapta toplamış ve kamuoyunun hizmetine sunmuştur. 

Büyük bir titizlikle hazırlanan  ve geçtiğimiz günlerde yayımlanan bu kitabın insan hakları konusunda yürütülen akademik çalışmalara katkı sağlayacağını umuyoruz.  

TİHEK,  insan haklarının   korunması ve gelişmesine  yönelik nitelikli  yayınlar hazırlamaya  ve  değerli  kamuoyumuzun  takdir ve istifadelerine sunmaya devam edecektir.

 

Bildiriler kitabını PDF olarak okumak için tıklayınız


Paylaş:
İşlem Sonucu