e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Afişler
Ayrımcılık Yasağı Nedir?
Pdf İndir
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü 2
Pdf İndir
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
Pdf İndir
Ulusal Önleme Mekanizmasının Görevleri
Pdf İndir
Ulusal Önleme Mekanizması Nedir?
Pdf İndir
Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi Manevi Varlığı
Pdf İndir
Düşünce ve Kanaat Hürriyeti
Pdf İndir
Zorla Çalıştırılma Yasağı
Pdf İndir
Özel Hayat ve Aile Yaşamına Saygı
Pdf İndir
Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti
Pdf İndir
Mülkiyet Hakkı
Pdf İndir
Kamu Hizmetine Girme Hakkı
Pdf İndir
Hak Arama Özgürlüğü
Pdf İndir
Çevre Hakkı
Pdf İndir
İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları
Pdf İndir
Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi
Pdf İndir
Çalışma Hakkı
Pdf İndir
Adil Yargılanma Hakkı
Pdf İndir
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Pdf İndir
İfade Özgürlüğü Nedir?
Pdf İndir
TİHEK’e Başvuru Yolları Nelerdir?
Pdf İndir
Suç İsnadı Yöneltilenler Hangi Haklara Sahiptir?
Pdf İndir
İnsan Hakları Nedir?
Pdf İndir
Kurumumuza Kimler Başvurabilir?
Pdf İndir
Ulusal İnsan Hakları Kurumları Nedir?
Pdf İndir
İnsan Hakları İnsan Onuruna Yaraşır Bir Hayat Sürmenin Güvencesini Oluşturur
Pdf İndir