Aile Sempozyumu Tebliğler

 • REFİA KAYA

  Ayrımcılık Nedeni Olarak Ailevi Sorumluluklar Family Caregiving Responsibilities as a Discrimination Ground                                                                     Ref
  Devamı...
 • DR. FİKRET YAMAN

  KADINA YÖNELİK HUKUKİ DÜZENLEMELERİN AİLE KURUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE 6284 SAYILI KANUN ÖRNEKLERİ                                                           
  Devamı...
 • Nesrin AFŞAR ÇELİK

  TEBLİĞİ BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ.   KADINA KARŞI ŞİDDET VE AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE POLİTİKALARI                                                                                
  Devamı...
 • HAKAN AYYILDIZ

  6284 SAYILI KANUN BAĞLAMINDA KOLLUĞUN AİLENİN KORUNMASINDAKİ ROLÜNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME ASSESSMENT OF THE ROLE OF LAW ENFORCEMENT IN THE PROTECTION OF THE FAMILY IN THE CONTEXT
  Devamı...
 • AV. DR. SAAD ALİ AL BASHİR

        الحماية القانونية من العنف الأسري بين الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية والقانون الاردني     إعداد المحامي الدكتور سعد علي البشير مدير عام مركز سيادة القانون وحقوق الإنسان
  Devamı...
 • Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu

  AİLENİN KORUNMASI VE MEDYA BAĞIMLILIĞI                                                                                                                                            
  Devamı...
 • Dr. Öğrt. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ

  AİLENİN KORUNMASINDA MEDYA HİZMET SAĞLAYICILARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE İDARENİN DENETİMİ   THE OBLIGATIONS OF MEDIA SERVICE PROVIDERS WITH REGARD TO PROTECTION OF FAMILY AND THE SUP
  Devamı...
 • Aslıhan KABADAYI

  Türkiye’de Aile Yapısının Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısı ile İncelenmesi   Analysis of Family Structure in Turkey by Gender Perspective   Aslıhan KABADAYI*   ÖZET   Toplum kavramı
  Devamı...
 • Ayşe Zeynep AKKOYUN

  MADDE BAĞIMLILIĞI VE MADDE BAĞIMLILIĞIYLA MÜCADELE BAĞLAMINDA AİLENİN DESTEKLENMESİ   Ayşe Zeynep AKKOYUN   Özet Bağımlılığın toplumda görülme sıklığı gün geçtikçe artmaktadır. Ar
  Devamı...
 • Dileen Sardar Zuhdi Al -Noori

      اليات حماية حقوق الطفل في ظل الازمات المجتمعية Mechanisms for protecting rights of child in the community crises                                                                
  Devamı...
 • Nurgül KUTBAY

  KİŞİLİK HAKLARI, ÇOCUK HAKLARI VE AİLE KURUMU KAPSAMINDA   TÜRK HUKUKUNDA KÜÇÜĞÜN RAHİM TAHLİYESİ   Personal Rights, Children Rights And Family Institution Wı̇thı̇n
  Devamı...
İşlem Sonucu