Görev Alanlarımız

 • Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik

  TİHEK’İN GÖREVLERİ AYRIMCILIKLA MÜCADELE VE EŞİTLİK Anayasanın 10 uncu maddesinde, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ile herkesin hak ve hürriyetlerden ayrım gözetmeksizin yararlanması güvence altına alınmıştır.
  devamı...
 • Ulusal Önleme Mekanizması

  20.04.2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6701 sayılı Kanun ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) kurulmuştur.
  devamı...
 • İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi

  Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunun kabul ettiği 1992/54 sayılı Paris Prensiplerine göre, ulusal insan hakları kurumlarının insan haklarının korunması, geliştirilmesi ve...
  devamı...
 • Başvurular

  Ayrımcılık yasağı ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her gerçek ve tüzel kişi Kuruma başvurabilir. Kuruma başvuru, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyl
  devamı...
İşlem Sonucu