İnsan Hakları

 • Kişisel haklar

  Fiziki ve ahlaki bütünlüğümüzü korur ve kişilerin kendi düşünce, din ve inançlarını korumalarına izin verir.
  devamı...
 • Düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne ilişkin haklar

  Kişilerin düşünce ya da inanç değiştirme özgürlüğü ile din ya da inancını tek başına ya da topluca ve açıkça ya da özel olarak yaşama ve açıklama özgürlüğünü içerir.
  devamı...
 • Medeni haklar

  Yasal ve siyasal sistem içinde keyfi uygulamalara maruz kalmamamızı sağlar.
  devamı...
 • Ekonomik haklar

  Yalnızca çalışma hakkını, yeterli yaşam standardına sahip olma hakkını, konut hakkını ve emeklilik hakkını içermez.
  devamı...
 • Sosyal haklar

  Toplumsal yaşama tam katılım için gerekli olan haklardır. Öncelikli olarak eğitim hakkını, aile kurma ve sürdürme hakkını, sağlık hakkını, ayrımcılıktan korunma hakkını içerir.
  devamı...
 • Kültürel haklar

  Kendi kültürel birikimi ile toplumun kültürel yaşamına özgürce katılma hakkını ve bu kültürü gelecek nesillere aktarabilmek için eğitim hakkını kapsar.
  devamı...
İşlem Sonucu