TİHEK Eğitim Programlarına Başlıyor

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Alıkonulma Merkezleri İdarecilerinin Eğitimi ve Bilinçlendirilmesi Eylem Planı İşbirliği Toplantısı" 6 Temmuz 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

TİHEK Başkanı Av. Süleyman Arslan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler ve Muhafaza Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünden üst düzey katılım sağlandı.

Başkan Süleyman ARSLAN’ ın açılışını yaptığı toplantıda ceza infaz kurumları, nezarethaneler, huzurevleri, geri gönderme merkezleri gibi alıkonulma merkezlerinde işkence ve kötü muamele yasağı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yöneticilere yönelik düzenlenecek eğitim ve bilinçlendirme faaliyetinin detayları konuşuldu. Toplantı ile 2018 yılının güz aylarında gerçekleştirilmesi kararlaştırılan eğitim ve bilinçlendirme programında ele alınacak konular, eğitim yöntemi ve sonuçların izlenmesine dair konular değerlendirilerek kurumların işbirliği içerisinde bu planı hayata geçirmesi noktasında görüş birliğine varıldı.

Kurum temsilcileri tarafından hizmet içi eğitim kapsamında verilen insan hakları eğitiminden ayrı olarak TİHEK tarafından yürütülecek eylem planı doğrultusunda gerçekleştirilecek bilinçlendirme ve farkındalık arttırma faaliyetlerinin oldukça önemli ve olumlu karşılandığı ifade edildi.

Gerçekleştirilecek eğitimlerde alıkonulanlarla doğrudan muhatap olan idarecilerin seçilmesinin yerinde olacağı, iyi uygulama örneklerinin olumlu algılanacağı, CPT ve APT gibi uluslararası kurum ve sivil toplum örgütlerinin tecrübelerinden yararlanılabileceği, eğitimlerin en az 3 gün sürmesi gerektiği, eğitim öncesi ve sonrası yapılacak değerlendirmelerle eylem planının çıktılarının alınabileceği yönünde tavsiyelerde bulunuldu. Verilecek eğitimlerde ilgili kurumların eğitici havuzlarından da yararlanılabileceği aktarıldı. Alıkonulma merkezi idarecilerine verilecek eğitimlerle alıkonulanların rehabilitasyonu dolayısıyla toplum güvenliği ve sağlığı anlamında da iyileştirilmelerin sağlanacağı vurgulanarak, insan hakları alanında çalışan kurumlar arasındaki koordinasyonda yaşanan sıkıntıların verilecek eğitimlerle aşılabileceği ve bu anlamda mezkûr eylem planı ve TİHEK’in önemli bir rol üstlendiği belirtildi.

Toplantıda öne çıkan diğer başlıklar arasında alıkonulma merkezlerinde anne yanında kalan çocuklar, refakatsiz yabancı çocuklar, engelliler gibi hassasiyet arz eden gruplar ile çalışan personele yönelik eğitimlere öncelik verilmesi, bu alanda sosyal diyalog ortamının güçlendirilmesi, dünyadaki ve ülkemizdeki iyi uygulama örneklerinin öne çıkarılması ve bu alanda insan haklarının tüm taraflarca korunmasını ve gözetilmesini esas alan çalışmalara ara verilmeden devam edilmesi gibi hususlar da ele alındı.

 

 

Fotoğraflar


Paylaş:
İşlem Sonucu