Kurum Haberleri + Tüm Haberler

Her Bir Bireyin İnsan Onur ve Haysiyetine Yakışır Şekilde Çalışma Hakkı Vardır
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, iş hayatında gündeme getirdikleri mobbingin evde aile fertleri arasında da yaşanmasına fırsat verilmemesi
Ayrımcılık Yasağı Eğitimi ve Yıllık Değerlendirme Toplantısı
Kurumumuz tarafından 23-27 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya’da Kurum çalışanlarına yönelik Ayrımcılık Yasağı Eğitimi ve Yıllık Değerlendirme Toplantısı Kurul üyeleri, Kurum ko

İnsan Hakları

Diline, dinine, ırkına, cinsiyetine, milliyetine, sosyal statüsüne ve rengine bakılmaksızın insana insan olduğu için tanınan hakların genel adıdır.

Kişisel haklar

Fiziki ve ahlaki bütünlüğümüzü korur ve kişilerin kendi düşünce, din ve inançlarını korumalarına izin verir.

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne ilişkin haklar

Kişilerin düşünce ya da inanç değiştirme özgürlüğü ile din ya da inancını tek başına ya da topluca ve açıkça ya da özel olarak yaşama ve açıklama özgürlüğünü içerir.

Medeni haklar

Yasal ve siyasal sistem içinde keyfi uygulamalara maruz kalmamamızı sağlar.

Ekonomik haklar

Yalnızca çalışma hakkını, yeterli yaşam standardına sahip olma hakkını, konut hakkını ve emeklilik hakkını içermez.

Sosyal haklar

Toplumsal yaşama tam katılım için gerekli olan haklardır. Öncelikli olarak eğitim hakkını, aile kurma ve sürdürme hakkını, sağlık hakkını, ayrımcılıktan korunma hakkını içerir.

Kültürel haklar

Kendi kültürel birikimi ile toplumun kültürel yaşamına özgürce katılma hakkını ve bu kültürü gelecek nesillere aktarabilmek için eğitim hakkını kapsar.

İşlem Sonucu