İnsan Haklarının Korunmasında Yasama Organının Rolü Sempozyumu

Afişi Görüntülemek İçin Tıklayınız

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ)

İnsan onuruna yaraşır bir yaşamın güvencesini oluşturan insan haklarının bir bütün ve etkili olarak korunması ve geliştirilmesi, bu alanda sorumluluklar üstlenen bütün aktörlerin iş birliğini gerektirmektedir. Devletin bu anlamda üstlendiği sorumluluklar devleti oluşturan üç temel erk aracılığıyla icra edilmektedir. Devletin genel olarak norm ihdas etme yetkisini kullanan yasama organı, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi noktasında, diğer devlet erkleri ile birlikte önemli sorumluluklar üstlenmektedir.

Yasama yetkisinin günümüzde insan haklarının korunması noktasında muhtelif misyonları olduğu görülmektedir. Kural koyma, değiştirme ve ilga etmenin yanında insan haklarına ilişkin uluslararası normlara taraf olunması, çeşitli denetim ve hak arama mekanizmaları, ihtisas komisyonları, bilgi edinme ve denetim yolları gibi hususlarda yasama organının sorumluluklar üstlendiği görülmektedir.

Bu araçların insan haklarının korunmasında etkililiğini incelemek, dünyadan çeşitli ülke örneklerine yer vermek, sivil toplumun deneyim paylaşımına katkı sağlamak ve alana ilişkin çalışmalar yürüten kamu kurumları ve akademisyenleri bir araya getirmek amacıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi iş birliği ile “İnsan Haklarının Korunmasında Yasama Organının Rolü Sempozyumu”nun düzenlenmesi planlanmaktadır.

Açıklanan bu gerekçelerle gerçekleştirilmesi planlanan “İnsan Haklarının Korunmasında Yasama Organının Rolü Sempozyumu”na ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

 

 

DÜZENLEME KURULU/ ORGANIZATION COMMITTEE

Av. Alişan TİRYAKİ – Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu İkinci Başkanı

Dilek ERTÜRK - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi

Av. Harun MERTOĞLU – Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ece Göztepe ÇELEBİ – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ömer ANAYURT-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Ali Ersoy KONTACI- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KOLÇAK- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Semih Batur KAYA- Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mehmet AKTAŞ - İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Birimi / Koordinatör

Merve SİSLİ- İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Birimi / Uzman

Hayriye KORKMAZ- İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Birimi / Uzman Yardımcısı

Pınar KAÇAN– İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Birimi / Uzman Yardımcısı

 

BİLİM KURULU / SCIENTIFIC COMITEE

Prof. Dr. Ayhan DÖNER – Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Faruk BİLİR – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Halil KALABALIK – İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU - Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Ali ZENGİN – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet TURHAN- Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Nihat BULUT – İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Osman Korkut KANADOĞLU - İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ömer KESKİNSOY – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Şükrü KARATEPE – İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Yavuz ATAR - İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Yüksel METİN – Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Murat TÜMAY –Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesi ABD- Misafir Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Sabahattin NAL - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

** Tam metinlerin TİHEK Akademik Dergi yazım kurallarına göre yazılması gerekmektedir. (https://www.tihek.gov.tr/akademik-dergi-yayim-ilkeleri-ve-makale-yazim-kurallari/)

** Full texts should be written according to TIHEK Academic Journal writing rules. (https://www.tihek.gov.tr/akademik-dergi-yayim-ilkeleri-ve-makale-yazim-kurallari/)

** Tebliğ özetleri 400 kelimeyi geçmeyecek şekilde sunulmalıdır.

** Abstract should not exceed more than 400 words.

** Tam metinler 3.000 kelimeden az, 10.000 kelimeden fazla olmayacak şekilde sunulmalıdır.

**Full texts should not be less than 3.000 words and not more than 10.000 words.

** Tebliğ özetleri ve tam metinler "sempozyum2@tihek.gov.tr" adresine gönderilmelidir.

** Abstracts and full texts must be sent to "sempozyum2@tihek.gov.tr" e-mail adress.

** Sempozyuma Türkiye’den katılan ve tebliği kabul edilen konuşmacıların konaklama ve yol masrafları karşılanacaktır.

** Accommodation and travel expenses of the speakers who attended from Türkiye and whose papers are accepted will be covered.

İletişim bilgileri/ Contact Information

Pınar KAÇAN: 0 312 422 78 56

Sait CEYLAN:  0 312 422 79 28

* Kurumumuz Sempozyum şartlarında her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

* Our Institution reserves the right to make any changes in the conditions of the Symposium.


Paylaş
İşlem Sonucu