e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Anahtar Kelime
Karar Yılı
-
Karar Türü
Kurul Kararları
2023/350 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'nun 7/10/2021 tarihli ve 2021/253 sayılı kararına rağmen kültürel yaşama katılım hakkını kullanmada erişilebilirliğin sağlanmaması nedeniyle ayrımcı uygulamaların devam ettiği iddiasına ilişkindir.

2023/350 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/342 Sayılı Kurul Kararı

SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı sosyal güvencelerine sahip kişilerin eşit şartlarda emeklilik hakkı kazanabilmesi için Emeklikte Yaşa Takılanlar (EYT) Kanun Tasarısı'nda değişiklik yapılması talebine ilişkindir.

2023/342 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/341 Sayılı Kurul Kararı

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

2023/341 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/340 Sayılı Kurul Kararı

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

2023/340 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/339 Sayılı Kurul Kararı

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

2023/339 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/338 Sayılı Kurul Kararı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından istifa sonrası açıktan atama yapılmadığı ve bu durumun ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

2023/338 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/337 Sayılı Kurul Kararı

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

2023/337 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/336 Sayılı Kurul Kararı

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir. 

2023/336 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/335 Sayılı Kurul Kararı

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

2023/335 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/333 Sayılı Kurul Kararı

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

2023/333 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/332 Sayılı Kurul Kararı

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

2023/332 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/331 Sayılı Kurul Kararı

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir. 

2023/331 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/330 Sayılı Kurul Kararı

Tutukluluk nedeniyle üniversite eğitiminin dondurulması talebine ilişkindir.

2023/330 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/329 Sayılı Kurul Kararı

Yargılama sonucundan cezalandırılmaya ilişkin hüküm verilmediği halde sehven hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği iddiasına ilişkindir.

2023/329 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/328 Sayılı Kurul Kararı

Varlık Yönetim Şirketlerine olan borcuna yüksek faiz uygulandığı iddiasıyla mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2023/328 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/327 Sayılı Kurul Kararı

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yapılan itirazın kabul edilmesi talebine ilişkindir.

2023/327 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/326 Sayılı Kurul Kararı

Bulunduğu ceza infaz kurumunda ödüllendirilmesi talebine ilişkindir.

2023/326 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/324 Sayılı Kurul Kararı

Hakkındaki tutukluluk kararının kaldırılması talebine ilişkindir.

2023/324 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/323 Sayılı Kurul Kararı

Üniversitede örgün eğitim gören öğrencilere devam zorunluluğu uygulanmazken, hükümlü veya tutuklu öğrencilere devam zorunluluğu uygulanmasının ayrımcı muamele teşkil ettiği iddiasıyla mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2023/323 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/322 Sayılı Kurul Kararı

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2023/322 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/321 Sayılı Kurul Kararı

Örgüt üyeliği suçundan mahkum olanlara görüntülü telefon görüşmesi yapma ve açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkı bakımından ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

2023/321 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/320 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın ailesinin yaşadığı Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakil edilmesi istemli ve Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile şu anda bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşamış olduğu kötü muamele ve mağduriyet iddialarına ilişkindir.

2023/320 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/317 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, COVID-19 salgını döneminde ceza infaz kurumunda getirilen kısıtlamaların uygulanmasına devam edilmesine ilişkindir.

2023/317 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/316 Sayılı Kurul Kararı

Hakkında verilen beraat kararı nedeniyle göreve iade talebine ilişkindir.

2023/316 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/315 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın hastaneye nakli sırasında jandarma personeli tarafından kendisine yapılmak istenen ağız içi arama uygulamasının insan onuruyla bağdaşmadığı iddiasına ilişkindir.

2023/315 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/303 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın kiralamak istediği dairenin İranlı bir kişiye kiraya verilmek istenmesinin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

2023/303 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/302 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın kiralamak istediği dairenin emlakçı tarafından erkek olması gerekçe gösterilerek kiraya verilmemesinincinsiyet temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

2023/302 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/301 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın ceza infaz kurumunda Manevi Rehberlik Birimince düzenlenen eğitim ve faaliyetlere katılmaması nedeniyle iyi hal değerlendirmesinden düşük puan aldığı ve bu durumun din ve inanç temelinde ayrımcılık yasağının ihlali olduğu iddiasına ilişkindir.

2023/301 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/300 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvurana bekâr olduğu gerekçesiyle ev kiralanmaması nedeniyle medeni hal temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

2023/300 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/299 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, e-Nabız Kişisel Sağlık Sisteminde doktorlar tarafından koyulan birtakım tanılarda hastalığın ismine yer verildiği halde özellikle ruh ve davranış sağlığı bozuklukları tanısında hastalığın ismine yer verilmemesi nedeniyle sağlık durumu temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2023/299 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/298 Sayılı Kurul Kararı

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir. 

2023/298 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/297 Sayılı Kurul Kararı

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

2023/297 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/295 Sayılı Kurul Kararı

Yaş temelli ayrımcılığa maruz kalındığı iddiasıyla uğranılan zararın tazmin edilmesi talebine ilişkindir.

2023/295 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/294 Sayılı Kurul Kararı

Hakkında verilen kararın hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

2023/294 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/293 Sayılı Kurul Kararı

Çin Halk Cumhuriyeti Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki gayriinsani uygulamalara ilişkindir.

2023/293 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/292 Sayılı Kurul Kararı

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine

2023/292 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/291 Sayılı Kurul Kararı

Yapılan yargılamada 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesinin haksız yere uygulanmadığı iddiasına ilişkindir.

2023/291 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/290 Sayılı Kurul Kararı

Lojmanda gürültü yapıldığından bahisle mağdur edildiği iddiasına ilişkindir.

2023/290 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/289 Sayılı Kurul Kararı

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2023/289 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/288 Sayılı Kurul Kararı

Avukat stajyerlerine, stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

2023/288 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/287 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunda tecrit altında tutulduğu iddialarına ilişkindir.

2023/287 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/286 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın sağlık raporu bulunmasına rağmen ilaçlarının verilmediği iddiasına ilişkindir.

2023/286 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/285 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, deprem nedeniyle başka bir şehre taşınmak zorunda kalan başvuranın, kiralamak istediği dairenin kendisine rayiç bedelin üstünde kiraya verilmesi nedeniyle ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

2023/285 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/277 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın tesettürlü mayo (h…) ile havuza girmesine izin verilmeyerek din ve inanç temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

2023/277 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/275 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; disleksi (özel/özgül öğrenim güçlüğü) ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) hastalığı nedeniyle engelli olan başvuranın, Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kendi engel durumunu kapsamamasının engellilik temelinde ayrımcılık oluşturduğu ve tanısı konan engeli nedeniyle Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) alınabiliyorken erişkinlik döneminde alınamıyor olmasının yaş temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

2023/275 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/272 Sayılı Kurul Kararı

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2023/272 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/271 Sayılı Kurul Kararı

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da COVID-19 salgını sürecinde yapılan düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

2023/271 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/268 Sayılı Kurul Kararı

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.
 

2023/268 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/267 Sayılı Kurul Kararı

Iğdır Geri Gönderme Merkezinde sağlık hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

2023/267 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/266 Sayılı Kurul Kararı

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile infazın durdurulması talebine ilişkindir.

2023/266 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/265 Sayılı Kurul Kararı

Disiplin cezasının infazına geç başlanması nedeniyle hak kaybına uğrandığı iddiasına ilişkindir.

2023/265 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/264 Sayılı Kurul Kararı

Dilekçe hakkının kullanımına engel olunduğu iddiasına ilişkindir.

2023/264 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/263 Sayılı Kurul Kararı

Babasına ait arsada haksız işgalde bulunanların çıkarılması ve haksız yere inşa edilen garajın kaldırılması talebine ilişkindir.

2023/263 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/261 Sayılı Kurul Kararı

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2023/261 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/260 Sayılı Kurul Kararı

İzin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkılması üzerine Kimlik Paylaşım Sistemine kayıtlı olunmaması nedeniyle yaşandığı iddia olunan mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2023/260 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/259 Sayılı Kurul Kararı

İş talebi ve sahipsiz hayvanların bulunduğu alanlarda fotokapan olup olmadığı hakkında bilgi verilmesi talebine ilişkindir.

2023/259 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/258 Sayılı Kurul Kararı

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla infazın durdurulması talebine ilişkindir.

2023/258 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/256 Sayılı Kurul Kararı

Ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasıyla maddi ve manevi hak kaybının tazmin edilmesi talebine ilişkindir.

2023/256 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/255 Sayılı Kurul Kararı

Amirlerin emrinin yerine getirilmesi nedeniyle iş yerinde yıldırmaya (mobbinge) maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

2023/255 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/254 Sayılı Kurul Kararı

Çekişmeli boşanma davasında, elektronik izleme kararının hukuka ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

2023/254 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/253 Sayılı Kurul Kararı

Depremzedelere yapılan yardımın koşullarında değişiklik yapılması nedeniyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2023/253 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/251 Sayılı Kurul Kararı

Daha önce yapılan ve sonuçlanan başvuru hakkında yeni bir karar verilmesi talebine ilişkindir.

2023/251 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/250 Sayılı Kurul Kararı

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2023/250 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/249 Sayılı Kurul Kararı

Ev kiralama sürecinde memur olmadığı gerekçesiyle ayrımcılığa maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

2023/249 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/248 Sayılı Kurul Kararı

Hastalık nedeniyle adli kontrol kararıyla tahliye talebine ilişkindir.

2023/248 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/247 Sayılı Kurul Kararı

Araç onarım ve tamirat işlemleri sırasında aracın değer kaybına uğradığı iddiasına ilişkindir.

2023/247 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/246 Sayılı Kurul Kararı

Cami imamının cenaze esnasında mevta ve ailesini küçük düşürdüğü iddiasına ilişkindir.

2023/246 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/245 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın koşullu salıverilme hakkından yararlandırılmadığı iddiasına ilişkindir.

2023/245 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/244 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle götürüldüğü hastanede görevli jandarma personeli tarafından dövüldüğü iddialarına ilişkindir.

2023/244 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/243 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın ceza infaz kurumunda mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2023/243 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/242 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın ailesinin göndermiş olduğu terlik, iç çamaşırı, nevresim takımı, battaniye gibi eşyaların Ceza İnfaz Kurumuna kabul edilmediği iddialarına ilişkindir.

2023/242 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/239 Sayılı Kurul Kararı

Bir sosyal medya platformunda Prof.Dr. Ü. D.’in başörtülü psikolog, psikiyatrist ve PDR uzmanlarına yönelik ifadelerinin ayrımcılık ve nefret söylemi oluşturup oluşturmadığına ilişkin resen inceleme yapılması hakkındadır.

2023/239 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/238 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın çalıştığı şirketten haklı sebep olmadan işten çıkarılması nedeniyle işe iade davası açması sonucunda mağdurlaştırmaya uğradığı iddiasına ilişkindir.

2023/238 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/237 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvurana bekâr olduğu gerekçesiyle kiralık ev verilmeyerek medeni hal temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

2023/237 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/236 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; yaz sezonunda tatil yapmak amacıyla rezervasyon yaptırmak istediği otelde başvurandan, tek erkek olması sebebiyle konaklama bedeli olarak daha yüksek fiyat istenmesinin cinsiyet temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

2023/236 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/235 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın maliki olduğu taşınmazın bulunduğu apartmanda, yönetici tarafından bekâr kişilere ev verilmesinin yasaklanması nedeni ile bekâr kiracısının medeni hal temelinde ayrımcılığa uğradığı ve kendisinin de mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

2023/235 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/234 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, %96 fiziksel engeli bulunan başvuranın eğitim gördüğü fakülte binasındaki asansörün erişilebilirlik standartlarını taşımaması nedeniyle kullanıma uygun olmamasının, eğitim hakkının ihlaline ve engellilik temelinde ayrımcılığa yol açtığı iddiasına ilişkindir.

2023/234 Uzlaşma
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/229 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın kiralamak istediği dairenin bekâr olması gerekçe gösterilerek ilan sahibi tarafından kendisine kiraya verilmemesinin medeni hal temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

2023/229 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/227 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, bir siyasi partide görevli olması nedeniyle başvuranın tedavi izin sürelerinin askerlik hizmetinde geçirdiği süreden sayılmamasından dolayı siyasi görüş temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2023/227 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/218 Sayılı Kurul Kararı

Dilekçe hakkının T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) tarafından ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2023/218 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/217 Sayılı Kurul Kararı

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2023/217 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/216 Sayılı Kurul Kararı

Açılan kamu davasında delil yetersizliğinden beraat edilmesine rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme yapılamamasının felsefi ve siyasi temelli ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

2023/216 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/215 Sayılı Kurul Kararı

İcra takibine konu olan borcun mağduriyet oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

2023/215 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/214 Sayılı Kurul Kararı

Savunma hakkının kısıtlandığı iddiasıyla yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2023/214 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/213 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın, infaz ve koruma baş memurunun kendisine yönelik olumsuz tavırlarının olduğu iddiasına ilişkindir.

2023/213 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/212 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın haksız gerekçelerle disiplin cezaları aldığı ve dilekçe hakkının engellendiği iddiasına ilişkindir.

2023/212 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/211 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca; cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan son 1 yıllık kısmının yerine son 3 yıllık kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edileceğini düzenleme altına alan hükmün kendisine de uygulanması şeklindeki talebinin İdare ve Gözlem Kurulu tarafından reddedilmesinin eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı iddiasına ilişkindir.

2023/211 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/210 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın nakil taleplerine olumlu sonuç alamadığı ve Ceza İnfaz Kurumundaki yemeklerin porsiyonunun ciddi anlamda yetersiz olduğu iddialarına ilişkindir.

2023/210 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/209 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın isteği dışında zorla odasının değiştirilerek kendi suç tipi ve yaş grubundan farklı hükümlülerle aynı odaya konulduğu, sigara içilmeyen ve kendisi ile aynı suç grubundan olan hükümlülerin bulunduğu bir odaya geçmeyi talep ettiği halde talebinin yerine getirilmediği iddialarına ilişkindir.

2023/209 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/207 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın konakladığı otelde hizmet alımı esnasında maruz kaldığı farklı muamelenin ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

2023/207 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/202 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, orman muhafaza memuru olarak çalışan başvuranın, engellilik temelinde işyerinde yıldırmaya maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

2023/202 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/201 Sayılı Kurul Kararı

İstanbul Barosunun internet sayfasındaki “Bilgi Havuzu” portalında yer alan “kadın avukat/stajyer avukat, erkek avukat/stajyer avukat” arandığı şeklindeki ilanların cinsiyet temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

2023/201 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/199 Sayılı Kurul Kararı

Adil yargılanma hakkına ve kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı davranıldığı iddialarına ilişkindir. 

2023/199 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/198 Sayılı Kurul Kararı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs sağlanması talebine ilişkindir

2023/198 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/197 Sayılı Kurul Kararı

Doğal gaz alt yapısının tamamlanmaması nedeniyle mağdur olunduğu iddiasına ilişkindir.

2023/197 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/196 Sayılı Kurul Kararı

Mülakat puanının hak ettiğinden düşük verildiği ve yeniden hesaplama yapılması gerektiği iddialarına ilişkindir.

2023/196 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/195 Sayılı Kurul Kararı

17 senedir tehlikeli işlerde çalıştırılan başvuranın sağlığının bozulması nedeniyle yıpranma tazminatını alamadığı ve kıdem tazminatının eksik ödendiği iddialarına ilişkindir

2023/195 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/194 Sayılı Kurul Kararı

… uygulamasının kullanıcılara eşit ve adaletli davranmaması nedeniyle meydana geldiği iddia edilen mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2023/194 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/193 Sayılı Kurul Kararı

Ders muafiyeti tanınmaması nedeniyle oluştuğu iddia edilen mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2023/193 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/192 Sayılı Kurul Kararı

Telefonla T.C. Kimlik numarası talep eden şahıslar hakkında cezai işlem uygulanması talebine ilişkindir.

2023/192 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/191 Sayılı Kurul Kararı

Yargılamaların 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümlerine uygun olarak yapılmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile hukuki yardım talebine ilişkindir.

2023/191 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/190 Sayılı Kurul Kararı

Engelli aylığının kesilmesi nedeniyle yaşandığı ileri sürülen mağduriyete ilişkindir.

2023/190 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/189 Sayılı Kurul Kararı

Haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiasıyla kararın bozulması ve boşanma sürecinin hızlandırılması talebine ilişkindir.

2023/189 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/188 Sayılı Kurul Kararı

Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü yetkilileri tarafından başvuranın iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz bırakıldığı iddialarına ilişkindir.

2023/188 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/187 Sayılı Kurul Kararı

Kadirli Adliyesinde yaşandığı iddia edilen mağduriyetler hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna yapılan başvuruların incelenmesi talebine ilişkindir.

2023/187 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/186 Sayılı Kurul Kararı

İnternet abonelik sözleşmesi iptal edildiği halde fazladan ücret talep edildiği iddiasıyla mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2023/186 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/185 Sayılı Kurul Kararı

Otobüs firmasından alınan biletin ücret iade süresi nedeniyle mağdur olunduğu iddiasına ilişkindir.

2023/185 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/184 Sayılı Kurul Kararı

Kira zammının kabul edilmemesi neticesinde yaşandığı iddia edilen mağduriyete ilişkindir.

2023/184 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/183 Sayılı Kurul Kararı

Hakim ve savcı adaylarına maaş verilerken stajyer avukatlara maaş verilmemesinin ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir

2023/183 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/182 Sayılı Kurul Kararı

İdare ve Gözlem Kurulu tarafından haksız yere dönem değerlendirme puanının düşük verilerek başvuranın açık ceza infaz kurumuna ayrılmasının engellendiği iddiasına ilişkindir.

2023/182 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/180 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın hastaneye sevk edilmesine ilişkin karar verilmesine rağmen hastaneye gönderilmediği, dilekçe göndermesine rağmen ilaçlarının verilmediği ve Kurum Müdürü tarafından kendisine psikolojik baskı yapıldığı iddiasına ilişkindir.

2023/180 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/179 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın kaldığı ceza infaz kurumu koğuşunda yatağı olduğu ancak karyolası (ranza) olmadığından 2 yıldır yerde yattığı ile giysi dolabı bulunmadığından elbiselerinin yere düşerek pislendiği ve eşyalarının kaybolduğu iddialarına ilişkindir.

2023/179 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/178 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın koşullu salıverilme hakkından yararlandırılmadığı iddiasına ilişkindir.

2023/178 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/177 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın haksız yere açık ceza infaz kurumuna geçemediği, nakil talepli dilekçelerinin işleme konulmadığı ve cezasının infazının bitmesine 10 ay kalmasına rağmen iyileştirme programlarından yararlanamadığı iddialarına ilişkindir

2023/177 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/176 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın; nakil taleplerine olumlu sonuç alamaması nedeniyle ölüm orucuna girdiği ancak Kurumun kendisini açlık grevinde gibi gösterdiği, psikolojik baskıya maruz kaldığı ve kendisine kötü muamelede bulunulduğu iddialarına ilişkindir.

2023/176 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/175 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın kaldığı ceza infaz kurumunda çeşitli hak ihlallerine uğradığı iddialarına ilişkindir.

2023/175 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/174 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın oda değişikliği ve ceza infaz kurumu bünyesinde bir mesleki faaliyet yürütme taleplerinin kabul edilmediği iddialarına ilişkindir.

2023/174 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/173 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/173 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/172 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/172 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/171 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın kardeşinin başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/171 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/170 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın hastaneye nakli sırasında jandarma personeli tarafından kendisine yapılmak istenen ağız içi arama uygulamasının insanonuruyla bağdaşmadığı iddiasına ilişkindir.

2023/170 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/169 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın disiplin soruşturması sürecinde işinden alınması ve soruşturma sonucunda hakkındaki iddiaların asılsız olduğunun ortaya çıkmasına rağmen işyurdu kantinindeki işine geri dönememesinin haksızlık olduğu iddiasına ilişkindir.

2023/169 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/168 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın dilekçe hakkının kullandırılmadığı iddiasına ilişkindir.

2023/168 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/167 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/167 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/166 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın hastaneye nakli sırasında jandarma personeli tarafından kendisine yapılmak istenen ağız içi arama uygulamasının insan onuruyla bağdaşmadığı iddiasına ilişkindir.

2023/166 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/165 Sayılı Kurul Kararı

COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında ceza infaz kurumunda kapatılan eş görüşme odalarının açılmaması nedeniyle aile birliğinin zedelendiği iddialarına ilişkindir. 

2023/165 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/164 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın tutulduğu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşadığı hak ihlalleri iddiasına ilişkindir. 

2023/164 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/163 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın müvekkilinin idari gözetim altındayken kaybolduğu iddiasına ilişkindir.

2023/163 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/162 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın dilekçe hakkını kullandığı için tekli koğuşa alındığı iddiasına ilişkindir.

2023/162 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/161 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın hastaneye nakli sırasında jandarma personeli tarafından kendisine yapılmak istenen ağız içi arama uygulamasının insan onuruyla bağdaşmadığı iddiasına ilişkindir.

2023/161 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/160 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın hastaneye nakli sırasında jandarma personeli tarafından kendisine yapılmak istenen ağız içi arama uygulamasının insanonuruyla bağdaşmadığı iddiasına ilişkindir.

2023/160 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/159 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın geri gönderme merkezinde haksız yere uzun süre tutulmasının kötü muamele teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

2023/159 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/158 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın tansiyon hastası olduğu, hekimler tarafından 30 tablet reçete edilmesine rağmen Ceza İnfaz Kurumu tarafından 10 tabletinin kesilerek 20 tablet verildiği bu sebeple mağduriyet yaşadığı iddialarına ilişkindir.

2023/158 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/156 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/156 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/157 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/156 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/155 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/155 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/154 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın, üst arama uygulamasının yapıldığı esnada bir kadın infaz ve koruma memuru tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasına ilişkindir.

2023/154 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/153 Sayılı Kurul Kararı

COVID-19 salgınının başlaması ile ceza infaz kurumunda eğitsel, sosyal, sportif faaliyetler ile açık ve kapalı görüşlerin yapılmadığı iddiasına ilişkindir.

2023/153 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/152 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın kantinden aldığı malzemelerin yapılan aramalarda yasak olduğu gerekçesiyle toplanması, sıcak suyun kısıtlı verilmesi, dilekçe hakkının engellenmesi, kapalı görüş hakkının kısıtlanması, çıplak arama yapılması, dışarıdan gönderilen eşyaların kendisine teslim edilmemesi iddialarına ilişkindir.

2023/152 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/151 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran hakkında idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırılma tedbiri ve aylıktan kesme cezası uygulanmasının felsefi ve siyasi görüş temelinde ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

2023/151 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/150 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; muhatabın işletmesine başvuranın bebek arabası ile girmesine izin verilmemesi sebebiyle ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

2023/150 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/149 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; Asperger(Otizm) teşhisi bulunan 12.07.2008 doğumlu E.Ö.’nün, … Okulları tarafından 2022-2023 eğitim yılında yabancı dilde bilim derslerine yönelik “Cambridge IGSCE” programının dışında tutulmasının engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

2023/149 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-148 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunun, ailesine uzak olması nedeniyle yaşandığı iddia edilen maddi kaybın telafisi için Adalet Bakanlığına karşı maddi tazminat davası açılması talebine ilişkindir.

2023/148 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/147 Sayılı Kurul Kararı

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi ile Cumhuriyet Savcısı hakkında soruşturma başlatılması talebine ilişkindir.

2023/147 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-146 Sayılı Kurul Kararı

İnfaz kurumlarının elektrik tarifesi bakımından ticarethane abone grubu olarak değerlendirilmesi nedeniyle mağduriyet yaşandığı iddiası ile bu uygulamaya neden olanlar hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılması talebine ilişkindir.

2023/146 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-145 Sayılı Kurul Kararı

Haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiası ile kararın bozulması talebine ilişkindir.

2023/145 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-144 Sayılı Kurul Kararı

Jandarma Genel Komutanlığındaki görevden Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç olunması nedeniyle özel sektördeki iş talebinin olumsuz sonuçlandığı iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2023/144 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-143 Sayılı Kurul Kararı

Kur’an kursu öğrencilerinin pasaport başvurularında öğrenci olarak kabul edilmemesinin insan haklarına aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

2023/143 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-142 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın kardeşi Jandarma Uzman Çavuş B. Ç.’ye şehit statüsü verilmesi talebine ilişkindir.

2023/142 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-141 Sayılı Kurul Kararı

Belli bir suç gurubunun görüntülü görüşme hakkından yararlanabilmesi için iyi halli olma şartının aranmasının eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği iddiası ile görüntülü görüşme hakkından yararlanabilme talebine ilişkindir.

2023/141 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-140 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz bırakıldığı iddialarına ilişkindir.

2023/140 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-139 Sayılı Kurul Kararı

Yaşanan deprem sonrasında riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan evin tahliye işlemine ilişkindir.

2023/139 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-138 Sayılı Kurul Kararı

Haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiası ile kararın bozulması talebine ilişkindir.

2023/138 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-137 Sayılı Kurul Kararı

Haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiası ile kararın bozulması talebine ilişkindir.

2023/137 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-136 Sayılı Kurul Kararı

… A.Ş.'de mobbinge (işyerinde yıldırmaya) maruz kalındığı iddiası ile işe iade talebine ilişkindir.

2023/136 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-135 Sayılı Kurul Kararı

Yargılamada delillerin eksik toplandığı ve haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiasına ilişkindir.

2023/135 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-134 Sayılı Kurul Kararı

Yeni atandığı görevin avukatlık stajının kesintisiz yapılmasına engel olduğu iddiası ile atama işleminin geri alınması talebine ilişkindir.

2023/134 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-133 Sayılı Kurul Kararı

Ev kiralama sürecinde memur olunmadığı gerekçesiyle ayrımcılığa maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

2023/133 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-132 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın kendisine eşiyle görüşme imkanının verilmediği iddialarına ilişkindir.

2023/132 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/131 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/131 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/130 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/130 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/129 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka bir ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/129 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/128 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın bulunduğu ildeki başka bir ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/128 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/127 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/127 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/126 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/126 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/125 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/125 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/124 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/124 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/123 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/123 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-122 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın eş görüş ödülü talebinin İdare ve Gözlem Kurulu tarafından haksız yere reddedildiği iddiasına ilişkindir.

2023/122 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/122 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın eş görüş ödülü talebinin İdare ve Gözlem Kurulu tarafından haksız yere reddedildiği iddiasına ilişkindir.

2023/122 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/121 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/121 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/120 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/120 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/119 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın İstanbul İli Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan güven timi tarafından gözaltına alınarak Güvenlik Büro Amirliğinde görevli polis memurlarınca kendisine kötü muamelede bulunulduğu ve hakaret edildiği iddialarına ilişkindir.

2023/119 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/118 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/118 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/117 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/117 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/116 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/116 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/115 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/115 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/114 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/114 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/113 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/113 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/112 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/112 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/111 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/111 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/110 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/110 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/109 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/109 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/108 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/108 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/107 Sayılı Kurul Kararı

Haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiası ile kararın bozulması talebine ilişkindir.

2023/107 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/106 Sayılı Kurul Kararı

Aynı konu hakkında mahkemelerin farklı kararlar vermesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

2023/106 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/105 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın, ev kiralama konusunda memur olmaması nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

2023/105 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/104 Sayılı Kurul Kararı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokolün eğitim hakkını ihlal ettiği ve masumiyet karinesi ile eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

2023/104 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/103 Sayılı Kurul Kararı

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2023/103 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/102 Sayılı Kurul Kararı

Delillerin toplanmaması ve müdafi atanmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile hukuki yardım talebine ilişkindir.

2023/102 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/101 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın hasta olan annesiyle ilgilenilmemesi nedeniyle sağlık hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2023/101 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-100 Sayılı Kurul Kararı

İsme kayıtlı taşınmaz üzerinde rıza olmadan imar çalışması yapılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2023/100 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/99 Sayılı Kurul Kararı

Kiracının gerekli boya ve tadilat işlemlerini yapmadan ve bildirimde bulunmadan konutu boşalttığı iddiası ile maddi zararın karşılanması talebine ilişkindir.

2023/99 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/97 Sayılı Kurul Kararı

Banka hesabına konulan haczin hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

2023/97 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/96 Sayılı Kurul Kararı

Posta şirketinin özensizliği sonucunda hak arama hürriyetinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2023/96 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/95 Sayılı Kurul Kararı

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da Covid-19 salgını sürecinde yapılan düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

2023/95 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/94 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın sağlık hakkının tedavi yöntemi bakımından kısıtlandığı iddiasına ilişkindir.

2023/94 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/93 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın karakolda ifadesinin darp ve cebir yoluyla alındığı iddialarına ilişkindir.

2023/93 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/92 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/92 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/91 Sayılı Kurul Kararı

Kurumda bulunan televizyonlardaki kanallar arasına sinema ve yabancı müzik yayını yapan kanallarının eklenmesi talebine ilişkindir.

2023/91 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/90 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın başka bir ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/90 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/89 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın başka bir ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/89 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/88 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın başka bir ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/88 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/87 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın ceza infaz kurumunda yaşadığı hak ihlalleri iddiasına ilişkindir.

2023/87 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/86 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/86 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/85 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/85 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/84 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın kişisel görüntülerinin hukuka aykırı olarak basınla paylaşılması sonucu manevi zarar gördüğü iddiasına ilişkindir.

2023/84 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/83 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/83 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-82 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/82 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-82 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/82 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-81 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/81 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-80 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/80 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-79Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/79 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-78 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/78 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-77 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuran F.B.’nin başka bir ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/77 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-76 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/76 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-75 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/75 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-74 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/74 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/73 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/73 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-72 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/72 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/71 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/71 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-70 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın astım hastası olduğu, 2 aydır bulunduğu ceza infaz kurumunda revire çıkamadığı için kendisine ilaç reçete edilmediği bu sebeple mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

2023/70 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/65 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, bekâr olan başvuran ve arkadaşının kiralamak istedikleri gayrimenkulün ilanında aile ya da bayan koşulu aranması nedeniyle medeni hal ve cinsiyet temelinde ayrımcı muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

2023/65 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-64 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın görev yaptığı … Hudut Tugay Komutanlığında sağlık temelinde işyerinde yıldırmaya maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

2023/64 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/63 Sayılı Kurul Kararı

Görme engeli bulunan başvuranın, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) ilişkin yayınlanan duyurunun erişilebilir olmaması nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığına ilişkin karar.

2023/63 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/62 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın engelli bireylere tanınan indirimli bilet uygulamasından faydalandırılmaması nedeniyle engellilik temelinde ayrımcı muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir. 

2023/62 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-61 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın infaz ve koruma memurlarınca maruz bırakıldığı eylemler nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2023/61 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-30 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/30 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-29 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/29 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-28 Sayılı Kurul Kararı

Davayı karşılıksız yürüteceğini belirten Şırnak Barosu ve istekleri dışında tazminat davası açan Avukat H. T. hakkında gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

2023/28 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-27 Sayılı Kurul Kararı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenler listesinde isminin olması iddiasıyla özel sağlık sigortası poliçesinin düzenlenmemesinin ayrımcılık yasağının ihlali olduğu iddiasına ilişkindir.

2023/27 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-26 Sayılı Kurul Kararı

Ders muafiyeti tanınmaması nedeniyle mağdur olunduğu ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2023/26 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-25 Sayılı Kurul Kararı

Havayolu şirketi tarafından ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2023/25 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-24 Sayılı Kurul Kararı

İş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

2023/24 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-23 Sayılı Kurul Kararı

Ders muafiyeti tanınmaması nedeniyle mağdur olunduğu ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2023/23 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-22 Sayılı Kurul Kararı

Mezun olunan bölümün diplomasının Sağlık Bakanlığı tarafından tanınmamasının ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

2023/22 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-21 Sayılı Kurul Kararı

Mahkeme hükmünün hukuka aykırı olduğu iddiası ile kararın kanun yararına bozulması talebine ilişkindir.

2023/21 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-20 Sayılı Kurul Kararı

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) lehe hükümleri uygulanmadan ceza verildiği iddiası ile hükmün bozulması talebine ilişkindir.

2023/20 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-19 Sayılı Kurul Kararı

Ders muafiyeti tanınmaması nedeniyle mağdur olunduğu iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2023/19 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-18 Sayılı Kurul Kararı

Soruşturma aşamasında Anayasa'nın ilgili maddelerine aykırı yapılan işlemler ile Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen fezlekenin iptal edilmesi talebine ilişkindir.

2023/18 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-17 Sayılı Kurul Kararı

İşlenmeyen bir suçtan ceza verildiği iddiası ile dosyanın incelenmesi talebine ilişkindir.

2023/17 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-16 Sayılı Kurul Kararı

Örgün eğitimden ayrılarak açık öğretim lisesine geçiş yapılması nedeniyle kesilen devlet bursunun yeniden bağlanması talebine ilişkindir.

2023/16 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-15 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; çocuğuyla kişisel ilişki kurmasının engellenmesi nedeniyle başvuranın hak ihlaline maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

2023/15 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-14 Sayılı Kurul Kararı

İş yerinde ırk temelli ayrımcılığa maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

2023/14 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-13 Sayılı Kurul Kararı

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2023/13 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-12 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/12 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-11 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/11 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-10 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/10 Uzlaşma
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-09 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/9 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-08 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/8 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-07 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2023/7 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-06 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın ceza infaz kurumunda iken infaz koruma memurlarının darp ve hakaretlerine maruz kaldığı, hiçbir neden yokken hücre cezası aldığı, başvurana teslim edilmesi gereken eşyaların eksik teslim edildiği, ayağından ağır yaralı olmasına rağmen revir hakkının verilmediği iddialarına ilişkindir.

2023/6 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/05 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın ceza infaz kurumunda iken kötü muameleye maruz kaldığı, bir çok hakkının engellendiği, iki yılı aşkın süredir tekli odada tutulduğu, ailesinden haber alamadığı, çeşitli kurumlara yaptığı şikayetlerin sonuçsuz kaldığı, telefona ve bahçeye çıkarılma hakkının kısıtlandığı, kendisine gelen kargonun verilmediği, açlık grevine başladığı, bir ay boyunca yemek alamadığı, müdürle görüşemediği, işkence sonucu ölen mahkumlar hakkında sahte raporlar düzenlenerek düşerek ölmüş gibi gösterildikleri, pek çok sayıda infaz koruma memurunun kendisine saldırdığı, ceza infaz koruma memurlarından tehditler aldığı iddialarına ilişkindir.

2023/5 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2023-05 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın ceza infaz kurumunda iken kötü muameleye maruz kaldığı, bir çok hakkının engellendiği, iki yılı aşkın süredir tekli odada tutulduğu, ailesinden haber alamadığı, çeşitli kurumlara yaptığı şikayetlerin sonuçsuz kaldığı, telefona ve bahçeye çıkarılma hakkının kısıtlandığı, kendisine gelen kargonun verilmediği, açlık grevine başladığı, bir ay boyunca yemek alamadığı, müdürle görüşemediği, işkence sonucu ölen mahkumlar hakkında sahte raporlar düzenlenerek düşerek ölmüş gibi gösterildikleri, pek çok sayıda infaz koruma memurunun kendisine saldırdığı, ceza infaz koruma memurlarından tehditler aldığı iddialarına ilişkindir.

2023/5 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/04 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın hastalıkları ve engellilik durumuna rağmen diyetine uygun yemeklere erişemediği iddiasına ilişkindir.

2023/4 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/976 Sayılı Kurul Kararı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç gerekçesiyle trafik sigortası poliçesinin düzenlenmemesinin ayrımcılık yasağının ihlali olduğu iddiasına ilişkindir.

2022/976 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/975 Sayılı Kurul Kararı

Yasal yollara başvurulduğu için yüksek faizle kredi verilmesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

2022/975 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-974 Sayılı Kurul Karar

Bozuk sayaç nedeniyle fazladan su faturası ödeme mecburiyetinde kalındığı iddiasına ilişkindir.

2022/974 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-973 Sayılı Kurul Kararı

Sokakta yaşayan köpeklerin etkisiz hale getirilmesi için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılması talebine ilişkindir.

2022/973 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-972 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/972 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-971 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/971 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-970 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/970 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/969 Sayılı Kurul Kararı

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebine ilişkindir.

2022/969 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-969 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebine ilişkindir.

2022/969 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-968 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/968 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-967 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/967 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-966 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/966 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/965 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın pandemi sürecinde tutulduğu karantina koğuşunun sağlık koşullarına uygun olmadığı iddiasına ilişkindir.

2022/965 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-965 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın pandemi sürecinde tutulduğu karantina koğuşunun sağlık koşullarına uygun olmadığı iddiasına ilişkindir.

2022/965 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-964 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/964 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-963 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/963 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-962 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın dilekçe hakkının engellendiği iddiasına ilişkindir.

2022/962 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-960 Sayılı Kurul Kararı

Adil yargılanma, etkili başvuru ve mahkemeye erişim haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

2022/960 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-959 Sayılı Kurul Kararı

Haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiası ile yargılanmanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/959 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-958 Sayılı Kurul Kararı

Ders muafiyeti tanınmaması nedeniyle mağdur olunduğu iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/958 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-957 Sayılı Kurul Kararı

Haksız yere hapis cezasına hükmedilmesi nedeniyle mağduriyet yaşandığı iddiasına ilişkindir.

2022/957 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-954 Sayılı Kurul Karar

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumundan başka bir ceza infaz kurumuna nakil edilmeme talebine ilişkindir.

2022/954 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/953 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/953 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/952 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/952 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/951 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/951 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/950 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/950 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/949 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/949 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/948 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/948 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/948 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/948 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/947 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/947 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/946 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/946 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/946 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/946 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/945 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/945 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-943 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın kiralamak istediği dairenin bekâr olması ve memur olmaması nedeniyle kendisine kiraya verilmemesinin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/943 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/942 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın görev yaptığı hastanede usulsüz görevlendirmeler yapılması suretiyle işyerinde yıldırmaya maruz kalması sebebiyle yetkili kurumlara başvurarak idari süreçleri başlatması sonucunda mağdurlaştırmaya uğradığı iddiasına ilişkindir.

2022/942 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/941 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanmış olan personel alım ilanında yer alan pozisyonlardan birinin sadece lisans mezunu erkek adayları kapsamasının cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlali olduğu iddiasına ilişkindir.

2022/941 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/939 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın uçak yolculuğu esnasında business class yolculara tahsis edilen lavabonun kendisine kullandırılmamasına yönelik muamelenin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/939 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-939 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın uçak yolculuğu esnasında business class yolculara tahsis edilen lavabonun kendisine kullandırılmamasına yönelik muamelenin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/939 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-932 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; nikâh işlemleri için Küçükçekmece Belediye Başkanlığına müracaat eden başvuranın, eşinin yabancı uyruklu olması nedeniyle, belediyenin kendisinden ilave ücret talep etmesinin ırk ve etnik köken temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

2022/932 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/931 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın engeli ve sağlık durumu nedeniyle işyerinde yıldırmaya maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

2022/931 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-930 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvurana bekâr olduğu gerekçesiyle kiralık ev verilmeyerek medeni hal temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

2022/930 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/927 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; ortopedik engelli olan başvuranın, müşteri olarak gittiği işhanında bulunan asansörü, küçük ve dar olması nedeniyle tekerlekli sandalye ile kullanamamasının engellilik temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

2022/927 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-926 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın kiralamak istediği dairenin yalnızca memurlara kiraya verilmesi nedeniyle ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

2022/926 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/925 Sayılı Kurul Kararı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulunun tadilatı nedeniyle öğrencilerin boş bir binaya taşınması talebine ilişkindir.

2022/925 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/924 Sayılı Kurul Kararı

Görev yapılan hastanede yıldırma eylemlerine maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

2022/924 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/923 Sayılı Kurul Kararı

Mahkeme kararının 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 308’inci maddesi uyarınca lehe bozulması talebine ilişkindir.

2022/923 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/922 Sayılı Kurul Kararı

Yargıtayda görülmekte olan dosyanın temyiz aşamasının hızlandırılması talebine ilişkindir.

2022/922 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/921 Sayılı Kurul Kararı

Hukuka aykırı delillerle mahkûmiyet kararı verildiği iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/921 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/920 Sayılı Kurul Kararı

Başkan yardımcısı olarak görev yapılan belediyede ayrımcı muameleye maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

2022/920 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/919 Sayılı Kurul Kararı

Ders muafiyeti tanınmaması nedeniyle mağdur olunduğu iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/919 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/918 Sayılı Kurul Kararı

Denetimli serbestlik tedbirine ve açık ceza infaz kurumuna ayrılmaya hak kazanıldığı halde bu haklardan yararlanılamadığı iddialarına ilişkindir.

2022/918 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/917 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın vefat eden kardeşinin görevinin kendisine verilmesi talebine ilişkindir.

2022/917 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/916 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın görev yaptığı belediyedeki yetkililer tarafından başvuruna yaşatılan olumsuzluklar ve yapılan psikolojik baskı sebebiyle fiziksel ve psikolojik sağlığının bozulduğu iddiası ile mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/916 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/915 Sayılı Kurul Kararı

İnfaz kurumlarının elektrik tarifesi bakımından ticarethane abone grubu olarak değil mesken abone grubu olarak değerlendirilmesi talebine ilişkindir.

2022/915 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/914 Sayılı Kurul Kararı

Siyasi sebeplerle iş akdinin feshedildiği iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/914 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/913 Sayılı Kurul Kararı

Yargılama sürecinin hukuka aykırı olduğu iddiası ile kolluk görevlileri ve adli yetkililerin mağdurları hak aramaktan caydırmaya yönelik uygulamalarına izin verilmemesi talebine ilişkindir.

2022/913 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/912 Sayılı Kurul Kararı

Sözleşmenin iptali neticesinde iadesi gereken ücretin iade edilmemesi nedeniyle yaşandığı iddia edilen mağduriyete ilişkindir.

2022/912 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/911 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın belirttiği tarihte yapılan kısmi aramanın başvuranı rahatsız etmek maksadıyla kasıtlı olarak uzun tutulduğu, bir infaz ve koruma memuru tarafından başvurana hakaret edildiği iddialarına ilişkindir.

2022/911 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/910 Sayılı Kurul Kararı

Kurum doktoru tarafından yeterli tedavi imkanının sunulmadığı ve hastaneye sevk talebinin kabul edilmediği iddialarına ilişkindir. 

2022/910 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-909 Sayılı Kurul Kararı

Telefonun tamirat bedelinin iade edilmemesi nedeniyle mağduriyet yaşandığı iddiasına ilişkindir.

2022/909 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/908 Sayılı Kurul Kararı

Haksız yere mahkumiyet kararı verildiği iddiasıyla kararın bozulması talebine ilişkindir.

2022/908 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/907 Sayılı Kurul Kararı

Azami tutukluluk süresinin aşıldığı iddiası ile tahliye edilmesi talebine ilişkindir.

2022/907 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/906 Sayılı Kurul Kararı

COVİD-19 pandemi tedbirlerine uyulmaması nedeniyle uygulanan idari para cezalarının silindiği iddiası ve ödenen para cezalarının iadesi talebine ilişkindir.

2022/906 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/905 Sayılı Kurul Kararı

Lisans tamamlama öğrencilerinin yaz okuluna katılamamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiası ve bu öğrencilere yaz okulu imkanı sağlanmasını talebine ilişkindir.

2022/905 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/904 Sayılı Kurul Kararı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

2022/904 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/903 Sayılı Kurul Kararı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

2022/903 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/902 Sayılı Kurul Kararı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

2022/902 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/901 Sayılı Kurul Kararı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

2022/901 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/900 Sayılı Kurul Kararı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

2022/900 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/899 Sayılı Kurul Kararı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

2022/899 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/898 Sayılı Kurul Kararı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

2022/898 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/897 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın, açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına izin verilmediği iddiasına ilişkindir.

2022/897 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/897 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın, açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına izin verilmediği iddiasına ilişkindir.

2022/897 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-897 Sayılı Kurul Karar

Başvuranın, açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına izin verilmediği iddiasına ilişkindir.

2022/897 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/896 Sayılı Kurul Kararı

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine uyulmayarak hukuka aykırı karar verildiği iddiası ile yeniden yargılama yapılması talebine ilişkindir.

2022/896 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/895 Sayılı Kurul Kararı

Havayolu şirketinin uçuş saatini ertelemesi ve değiştirmesi nedeniyle mağduriyet yaşandığı ve Arnavutluk polisi tarafından onur kırıcı muameleye maruz bırakılma iddialarına ilişkindir.

2022/895 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/894 Sayılı Kurul Kararı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

2022/894 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/893 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil talebinin uygun görülmesine rağmen nakil giderini ödeyemediği için naklinin gerçekleştirilmediği iddiasına ilişkindir.

2022/893 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/892 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın, İzmir 4 No.lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kantininden almış olduğu eşyaların,şu anda bulunduğu DinarT Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kendisine teslim edilmediği iddiasına ilişkindir

2022/892 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/891 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın psikolojik rahatsızlığı bulunan ve tehlikeli olduğunu iddia ettiği bir mahpusla kasıtlı olarak aynı odada bulundurulması nedeniyle can güvenliğinin bulunmadığı iddiasına ilişkindir.

2022/891 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/890 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın Kuruma girişte eşyalarının kendisine verilmediği, kitapları ve emanet para hesabıyla ilgili yazdığı dilekçelerine dönüş yapılmadığı, kulağındaki rahatsızlık için kendisiyle ilgilenilmediği iddialarına ilişkindir.

2022/890 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/889 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın; cinsel yönelimine ilişkin rapor alma sürecinin uzatıldığı, dilekçelerine cevap verilmediği ve görüntülü görüşme hakkı olmasına rağmen bu hakkın kullandırılmadığı iddialarına ilişkindir.

2022/889 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.

2022/888 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumuna, yeni ve etiketli eşyaların kabul edildiği ancak kullanılmış eşyaların kabul edilmeyerek ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

2022/888 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/887 Sayılı Kurul Kararı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

2022/887 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/886 Sayılı Kurul Kararı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

2022/886 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/885 Sayılı Kurul Kararı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

2022/885 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/884 Sayılı Kurul Kararı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

2022/884 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/883 Sayılı Kurul Kararı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

2022/883 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/882 Sayılı Kurul Kararı

Yurt dışı çıkış yasağına ilişkin idari kararın hukuka aykırı olduğu iddiası ve kararın kaldırılması talebine ilişkindir.

2022/882 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/881 Sayılı Kurul Kararı

İaşe bedeli ile diğer borçlara ait faizlerin silinmesi, bu borçların dondurulması ve ödemenin cezanın infazından sonraya ertelenmesi talebine ilişkindir.

2022/881 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/880 Sayılı Kurul Kararı

Husumetli olduğu kişilerin etkisi ile yazılan trafik cezalarının ayrımcı muamele oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

2022/880 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/879 Sayılı Kurul Kararı

Belediye tarafından reklamlara yüklü miktarda para harcandığı iddiası ile belediye hizmetlerinin indirimli ya da ücretsiz sunulması talebine ilişkindir.

2022/879 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/878 Sayılı Kurul Kararı

Polis Akademisinde geçen sürenin borçlanılarak emeklilikten sayılması, ateşe unvanı ile çalışılan dönemdeki SGK kesintilerinin bu unvanına uygun olarak düzeltilmesi talebine ilişkindir.

2022/878 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/876 Sayılı Kurul Kararı

Elektrik borcundan dolayı yaşanan mağduriyetin giderilmesi için maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir.

2022/876 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/875 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumu tarafından, boşanma aşamasında olduğu eşine ait telefon numarasının arama listesinden çıkarıldığı iddiasına ilişkindir.

2022/875 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/874 Sayılı Kurul Kararı

Haklı olmayan sebeple işten çıkarılma iddiası ile işe iade talebine ilişkindir.

2022/874 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/873 Sayılı Kurul Kararı

Yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması talebine ilişkindir.

2022/873 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/872 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın açık ceza infaz kurumuna geçişinin sağlanması talebine ilişkindir.

2022/872 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/871 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, kurumdaki yemeklerin ve televizyon kanallarının yetersiz olduğu iddialarına ilişkindir.

2022/871 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/856 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; yüzde otuz iki oranında engeli bulunan başvuranın sınav merkezi konusunda ulaşım kolaylığı sağlanması talebinin karşılanmaması nedeniyle engellilik temelinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

2022/856 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/855 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; omurga eğriliği ve solunum yetmezliği rahatsızlıklarına sahip başvuranın işyerinde yıldırma türünde ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

2022/855 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/854 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın tatil rezervasyonu yaptırdığı oteldeki havuza tesettürlü mayo ile girilemeyeceğine dair kural nedeniyle inanç temelinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

2022/854 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/853 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın tatil rezervasyonu yaptırdığı oteldeki havuza tesettürlü mayo ile girilemeyeceğine dair kural nedeniyle inanç temelinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

2022/853 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/852 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın, rezervasyon yaptırdığı otelde yer alan havuzlara, tesettürlü mayo ile girilmesinin otel yetkililerince uygun görülmemesi nedeni ile inanç temelinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir. 

2022/852 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/849 Sayılı Kurul Kararı

Emekli maaşını … Bankası'na taşıyan kişilere promosyon ödemesi yapılırken aynı bankadan emekli olan kişilere bu ödememenin yapılmamasının ayrımcılık yasağının ihlali olduğu iddiasına ilişkindir.

2022/849 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/848 Sayılı Kurul Kararı

Bursun bildirim yapılmadan öğrenim kredisine dönüştürüldüğü iddiasına ilişkindir.

2022/848 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/847 Sayılı Kurul Kararı

İyi hal değerlendirmesinde düşük puan verilmesi neticesinde mağduriyet yaşandığı iddiasına ilişkindir.

2022/847 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/846 Sayılı Kurul Kararı

Alışveriş yapılan mağazanın kapanması nedeniyle ödenemeyen borcun altı yıl sonra fahiş miktarda artırılarak talep edildiği iddiasıyla mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/846 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/845 Sayılı Kurul Kararı

Yüksek fiyatlı elektrik faturaları nedeniyle mağduriyet yaşandığı iddiasına ilişkindir.

2022/845 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/844 Sayılı Kurul Kararı

Atılan iftira neticesinde çalışma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/844 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/843 Sayılı Kurul Kararı

Maaş hesabına haciz konulmasının yaşam hakkına müdahale olduğu iddiasına ilişkindir.

2022/843 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/842 Sayılı Kurul Kararı

Samimiyetin tasdiki hususunun reddine karar verildiği için denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanılamadığı iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/842 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/841 Sayılı Kurul Kararı

Haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/841 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/840 Sayılı Kurul Kararı

Müddetnamenin hatalı düzenlendiği iddiası ile müddetnamedeki hatanın düzeltilmesi ve cezadan mahsup talebine ilişkindir.

2022/840 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/839 Sayılı Kurul Kararı

Uçak şirketi personelinin olumsuz tavırlar sergilediği ve uçuş saatlerinde değişiklik yapıldığı iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/839 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/838 Sayılı Kurul Kararı

Motorlu taşıtın vergi ve muayene ücretlerinin düşürülmesi talebine ilişkindir.

2022/838 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-837 Sayılı Kurul Karar

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/837 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/836 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/836 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/835 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/835 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.

2022/834 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/834 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/833 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilmeme talebine ilişkindir.

2022/833 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/832 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/832 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/829 Sayılı Kurul Kararı

Banka tarafından maaş hesabına hukuka aykırı bir şekilde bloke konulduğu iddiasına ilişkindir.

2022/829 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/828 Sayılı Kurul Kararı

Mahkemenin hak ihlallerini gözetmeksizin başvuran aleyhine hüküm verildiği iddiasına ilişkindir.

2022/828 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/827 Sayılı Kurul Kararı

Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarında Entegrasyonu Projesi (ACEP) kapsamında görüntülü görüşme hakkından yararlanma talebine ilişkindir.

2022/827 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/826 Sayılı Kurul Kararı

Usulsüz yapıldığı iddia edilen yargılamaların incelenmesi ve bu yargılamalar hakkında tavsiye kararı verilmesi talebine ilişkindir.

2022/826 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/825 Sayılı Kurul Kararı

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da Covid-19 salgını sürecinde yapılan düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

2022/825 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/824 Sayılı Kurul Kararı

Yapılan su kanalı nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/824 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/823 Sayılı Kurul Kararı

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da Covid-19 salgını sürecinde yapılan düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

2022/823 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/822 Sayılı Kurul Kararı

İftira ve hakaretlere maruz kalındığı iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/822 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/821 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın hastaneye sevkinin gerçekleştirilmediği, Kurum personeli tarafından darba ve hakarete maruz kaldığı, Kuruma nakil olduğu ilk günden beri kendisine yatak ve yatak takımı verilmediği iddialarına ilişkindir.

2022/821 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/820 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen başvuranın göreve iade edildikten sonra görev yaptığı kurumda hakkında uygulanan idari eylem ve işlemler nedeniyle felsefi ve siyasi görüşü temelinde ayrımcı muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

2022/820 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/819 Sayılı Kurul Kararı

Savunma hakkının ihlal edildiği iddiası ile yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/819 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/818 Sayılı Kurul Kararı

Lehe olan hükümler dikkate alınmadan mahkûmiyet kararı verildiği iddiası ile yeniden yargılanma talebine ilişkindir.

2022/818 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/817 Sayılı Kurul Kararı

… Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanan küçükbaş hayvancılık projesine ilişkin bedelin Bankanın Ordu Şubesi tarafından verilmediği iddiasına ilişkindir.

2022/817 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/816 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; yanlış düzenlendiği iddia edilen bilirkişi raporu sebebiyle meydana gelen mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/816 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/815 Sayılı Kurul Kararı

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/815 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-814 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da Covid-19 salgını sürecinde yapılan düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

2022/814 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/813 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, uzun süren tutukluluk hali ve usulsüz tutukluluk incelemelerinin hak ihlaline sebebiyet verdiği iddialarına ilişkindir.

2022/813 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/812 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, çalışma hakkına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması talebine ilişkindir.

2022/812 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/811 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın işyurdu hizmetleri kapsamında çalışma isteğinin reddedildiği iddiasına ilişkindir.

2022/811 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/810 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/810 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/809 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/809 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/808 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran, Kurum doktoru tarafından kendisine yeterli tedavi edilme imkanının sunulmadığını ve hastaneye sevk talebinin kabul edilmediğini iddia etmektedir.

2022/808 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/807 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın tutulduğu Ceza İnfaz Kurumunda dilekçelerine cevap verilmeyerek sağlık hakkına erişiminin engellendiği iddiasına ilişkindir.

2022/807 Uzlaşma
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/806 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/806 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/805 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/805 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/804 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/804 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/803 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/803 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/802 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/802 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/801 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın felsefi ve siyasi görüşü ile bağlantılı olarak yıllık izin hakkının kullandırılmaması nedeniyle işyerinde yıldırmaya uğradığı iddiasına ilişkindir.

2022/801 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/795 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, ceza infaz kurumunda tutulan başvuranın eğitim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/795 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/793 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, posta şubesinde kendisinden önceki kadın müşterilerin gönderilerinin kontrol edilmeyip kendi gönderisinin kontrol edilmesi nedeniyle cinsiyet temelinde ayrımcı muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

2022/793 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/792 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın kendisi, annesi, üç ve beş buçuk yaşlarındaki iki çocuğu için bilet aldığı çocuk konserinden yaş sınırlaması gerekçesiyle çıkarılmasının yaş temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddialarına ilişkindir.

2022/792 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/791 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, site havuzuna tesettür mayo (haşema) ile girilmesine izin verilmediği gerekçesiyle din ve inanç temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir

2022/791 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/790 Sayılı Kurul Kararı

Ceza infaz kurumutarafından verilen disiplin cezasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

2022/790 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/789 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın idare mahkemesinde devam eden davasının sürüncemede bırakıldığı, çalışılan iş yerlerinde kısa sürede işten çıkarıldığı iddiaları ile davaya bakan idare mahkemesi ve bahse konu işletmeler hakkındaki şikayetine ilişkindir.

2022/789 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/788 Sayılı Kurul Kararı

Büyükşehir Belediyesinin temiz içme suyu sağlamayarak yaşam hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/788 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/788 Sayılı Kurul Kararı

Büyükşehir Belediyesinin temiz içme suyu sağlamayarak yaşam hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/788 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/787 Sayılı Kurul Kararı

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da Covid-19 salgını sürecinde yapılan düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

2022/787 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/786 Sayılı Kurul Kararı

HTS (geçmişe dönük iletişim trafiği) kayıtlarının incelenmesi ve hapis cezasının infazının durdurulması talebine ilişkindir.

2022/786 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/785 Sayılı Kurul Kararı

İstanbul … İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sınıf mevcudunun düşürülmesi talebine yönelik ret işleminin yürütmesinin durdurulması ile iptali talebine ilişkindir.

2022/785 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/784 Sayılı Kurul Kararı

Meslek sebebiyle kiralık ev verilmediği gerekçesiyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/784 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/783 Sayılı Kurul Kararı

Koşullu salıverilmenin geri alınması kararının kaldırılması talebine ilişkindir.

2022/783 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/782 Sayılı Kurul Kararı

Yargıtay'dagörülmekte olan dosyanın temyiz aşamasının hızlandırılması talebine ilişkindir.

2022/782 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/781 Sayılı Kurul Kararı

Arama kararı olmaksızın aracın durdurulması ve aracın alınarak uzaklaşılması iddiası ile bu fiilleri gerçekleştiren şahıs hakkında gerekli işlemlerin yapılması talebine ilişkindir.

2022/781 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/780 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın tek kişilik odada tutulmasının hak ihlalleri oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

2022/780 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/779 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın uyku apnesi hastalığı yaşadığı, nefes tıkanıklığı için kullandığı elektronik cihazın güncellenmesi ve tedavisi kapsamında tam teşekküllü bir hastaneye sevk işleminin yapılması gerekliliğine rağmen hastaneye sevkinin yapılmadığı iddialarına ilişkindir.

2022/779 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/778 Sayılı Kurul Kararı

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/778 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/777 Sayılı Kurul Kararı

İş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

2022/777 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/776 Sayılı Kurul Kararı

Devam eden boşanma davasında görevden çekilen hakimlerin yaptığı tüm işlemlerin incelenmesi talebine ilişkindir.

2022/776 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/775 Sayılı Kurul Kararı

Kira bedeli nedeniyle ev sahibinin uyguladığı psikolojik baskının sona erdirilmesi için gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

2022/775 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/774 Sayılı Kurul Kararı

Uçak bilet ücretinin iade edilmemesi nedeniyle mağduriyet yaşandığı iddiasına ilişkindir.

2022/774 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/773 Sayılı Kurul Kararı

Dava dosyasının incelenmesi, lehe olan hükümlerin uygulanması ve cezanın infazının durdurulması talebine ilişkindir.

2022/773 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/772 Sayılı Kurul Kararı

Farklı mahkemelerde farklı kararlar verilmesi neticesinde yaşanan mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/772 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/771 Sayılı Kurul Kararı

Yeminli dinlenen tanıkların yalan beyanları nedeniyle mahkûmiyet hükmü verildiği iddiasıyla yeniden yargılanma talebine ilişkindir.

2022/771 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/770 Sayılı Kurul Kararı

Eksik inceleme sonucunda haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiası ile yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/770 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/769 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın psikolojik olarak sıkıntılar yaşadığı, psikiyatri hastası olduğu sağlık raporu olmasına rağmen hastaneye sevkinin yapılmadığı iddialarına ilişkindir.

2022/769 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/768 Sayılı Kurul Kararı

Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın denetimli serbestlik şartlarını taşıdığı halde denetimli serbestliğe ayrılamadığıve engelli olmasına rağmen buna ilişkin hükümlerden yararlanamadığı iddialarına ilişkindir.

2022/768 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/767 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; görme engelli başvuranın yeni tayin olduğu eğitim kurumundaki idareciler tarafından engellilik temelinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

2022/767 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/766 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; kapalı ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan başvuranın, herhangi bir dini inanca sahip olmamasına rağmen iyi hale esas alınan iyileştirme planında cezaevi idaresi tarafından kendisinden din eğitimi ve manevi rehberlik başlığı altında birtakım faaliyetlerde bulunmasının istenmesinin inanç temelinde ayrımcılık yasağının ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/766 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/764 Sayılı Kurul Kararı

İdare ve Gözlem Kurulu tarafından verilen samimiyetin tasdikinin reddi kararının somut delile dayandırılmadan verildiği ve infaz süresinin bir yıl süreyle uzadığı iddiasına ilişkindir.

2022/764 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/763 Sayılı Kurul Kararı

Mahkeme kararının eksik uygulandığı iddiasına ilişkindir.

2022/763 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/762 Sayılı Kurul Kararı

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da mahpus lehine değişiklikler yapılması talebine ilişkindir.

2022/762 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/761 Sayılı Kurul Kararı

Mahkeme kararının bozulması, yargılamada görevli hakim ve savcının değiştirilerek soruşturulması talebine ilişkindir

2022/761 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/757 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunda sağlık koşullarının yeterli olmadığı, hastaneye gidip tahlil yaptırmasına rağmen sonuçlarının verilmediği, psikolojik olarak sıkıntılar yaşadığı, uyurgezerlik problemi olduğu halde tedavisinin yapılmadığı iddialarına ilişkindir.

2022/757 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/756 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın vasiliğini yapmakta olduğu mahpusun bulunduğu ceza infaz kurumunda yaşadığı hak ihlalleri iddialarına ilişkindir.

2022/756 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/755 Sayılı Kurul Kararı

Yargıtay tarafından onanan karar nedeniyle koşullu salıverilme süresinin uzadığı iddiasına ilişkindir.

2022/755 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/754 Sayılı Kurul Kararı

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 89’uncu maddesinde yapılan değişikliğin hükümlülerin aleyhine olması nedeniyle 14.04.2020 tarihinden önce işlenen suçlar için bu maddenin uygulanmaması talebine ilişkindir.

2022/754 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/753 Sayılı Kurul Kararı

İnfaz koruma memurlarının özlükhaklarının iyileştirilmesi talebine ilişkindir.

2022/753 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/752 Sayılı Kurul Kararı

Adil yargılanma ve "şüpheden sanık yararlanır" ilkelerinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

2022/752 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/751 Sayılı Kurul Kararı

Tutukluluk halinin sona erdirilerek tahliye edilme talebine ilişkindir.

2022/751 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/750 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın evine yapılan silahlı saldırı hakkında gerekli araştırma yapılmaksızın kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği iddiası ile konunun incelenmesi talebine ilişkindir.

2022/750 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/749 Sayılı Kurul Kararı

Ceza infaz kurumu idaresince eğitim için özel izin verilmesi talebine ilişkindir.

2022/749 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/748 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, koğuştaki kalabalıklaşmanın başvuranı psikolojik ve fizyolojik açıdan kötü etkilediği ve tek kişilik odaya geçme isteğinin reddedildiği iddialarına ilişkindir.

2022/748 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/747 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın polis memuru olan eşinin gözaltına alındığı esnada maruz kaldığı kötü muamele iddialarına ilişkindir.

2022/747 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/746 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın hastaneye nakli sırasında jandarma personeli tarafından kendisine yapılmak istenen ağız içi arama uygulamasının insan onuruyla bağdaşmadığı iddiasına ilişkindir.

2022/746 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/745 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın yüzde otuz iki oranında engelli raporu olması sebebi ile en az yüzde kırk oranında engelli raporu bulunan engellilere tanınan haklardan faydalanamamasının engellilik temelinde ayrımcılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

2022/745 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/744 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın engelli bireylere tanınan indirimli bilet uygulamasından faydalandırılmaması nedeniyle engellilik temelinde ayrımcı muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

2022/744 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/743 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; muhatap şirkete ait işletme girişinde kadın müşterilerden ücret alınmamasına karşın erkek müşterilerden ücret alınmasının ve erkek müşterilerin işletmeye eşsiz olarak alınmamasının cinsiyet temelinde ayrımcılık teşkil ettiği  iddialarına ilişkindir.

2022/743 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/742 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın arkadaşı ile birlikte gittikleri işletmede erkek olmaları sebebiyle hizmet alamamalarının cinsiyet temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

2022/742 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/736 Sayılı Kurul Kararı

Mahkeme kararının bozulması ve lehe olan kanun hükümlerinin uygulanması için ilk derece mahkemesince yeniden inceleme yapılması talebine ilişkindir.

2022/736 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/735 Sayılı Kurul Kararı

Yargıtay'da görülmekte olan dosyanın temyiz aşamasının hızlandırılması talebine ilişkindir.

2022/735 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/734 Sayılı Kurul Kararı

Uzun süren tutukluluk hali ve usulsüz tutukluluk incelemelerinin hak ihlaline sebebiyet verdiği iddialarına ilişkindir.

2022/734 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/733 Sayılı Kurul Kararı

Görev yaptığı üniversitede doğum yeri ve sosyal düşünce farklılığı sebebiyle ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkindir.

2022/733 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/732 Sayılı Kurul Kararı

Mahkeme tarafından lehe olan emsal kararların uygulanmadığı ve haksız yere hapis cezası verildiği iddialarına ilişkindir.

2022/732 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/731 Sayılı Kurul Kararı

Çölyak diyeti için verilen yemeklerin soğuk olmasının sağlık sorunlarına neden olduğu iddiasıyla yemekleri ısıtmak için elektrikli ocak temin edilmesi talebine ilişkindir.

2022/731 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/730 Sayılı Kurul Kararı

Hükmün kesinleşmemesi nedeniyle hak ihlali yaşandığı iddiasına ilişkindir.

2022/730 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/729 Sayılı Kurul Kararı

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’unda Covid-19 salgını nedeniyle yapılan düzenlemenin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

2022/729 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/728 Sayılı Kurul Kararı

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile yeniden yargılanma talebine ilişkindir.

2022/728 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/727 Sayılı Kurul Kararı

Af çıkarılması ve yargı sisteminin değiştirilmesi talebine ilişkindir.

2022/727 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/726 Sayılı Kurul Kararı

Delil ve raporlar dikkate alınmaksızın haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiasına ilişkindir.

2022/726 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/725 Sayılı Kurul Kararı

Dava dosyasının ve olaya ilişkin kamera görüntülerinin incelenmesi talebine ilişkindir.

2022/725 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/724 Sayılı Kurul Kararı

Cumhuriyet Savcılığı tarafından talep edilmesine rağmen Noterler Birliği tarafından sakıncalı listesinden çıkarılmamanın ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/724 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/723 Sayılı Kurul Kararı

Haksız yere mahkumiyet kararı verildiği iddialarına ilişkindir.

2022/723 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/722 Sayılı Kurul Kararı

İnfazını tamamlayanların tahliye işlemlerinin yapılmadığı iddiasına ilişkindir.

2022/722 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/721 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın polis merkezinde şiddete maruz kaldığı ve muayene olmak üzere gittiği doktorun da kendisi hakkında usulünce rapor düzenlemediği iddialarına ilişkindir. 

2022/721 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/720 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın tutulduğu ceza infaz kurumunun birtakım uygulamaları dolayısıyla kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

2022/720 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/718 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, ceza infaz kurumundaki yemeklerin porsiyonunun ve lezzetinin yeterli olmadığı ile Kurumda suların sık sık kesilmesi nedeniyle mahpusların mağduriyet yaşadığı iddialarına ilişkindir.

2022/718 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/717 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, COVID-19 salgını gerekçe gösterilerek ceza infaz kurumunda eş ile mahrem görüşme hakkının kullandırılmadığı iddiasına ilişkindir.

2022/717 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/716 Sayılı Kurul Kararı

Dördüncü dereceden emekli olan hemşirelere hususi pasaport (yeşil pasaport) verilmesi talebine ilişkindir.

2022/716 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/715 Sayılı Kurul Kararı

Gizlilik kararı olan dosyaya hukuki olmayan biçimde erişildiği ve Mahkemenin darp raporunu dikkate almadığı iddialarına ilişkindir.

2022/715 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/714 Sayılı Kurul Kararı

S. B. ve G. Y.’nin yargılama sürecinde ve ceza infaz kurumunda maruz kaldıkları iddia edilen hak ihlallerinin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/714 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/713 Sayılı Kurul Kararı

Covid-19 salgını sürecinde 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da yapılan infazla ilgili düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

2022/713 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/712 Sayılı Kurul Kararı

Mahkemede avukatın yönlendirmesiyle yalan söylediği iddiası ile hakkında verilen kararın kanun yararına bozulması talebine ilişkindir.

2022/712 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/711 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı şirkette, iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

2022/711 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/710 Sayılı Kurul Kararı

Dava dosyasının ve mahkeme kararının yeniden incelenmesi talebine ilişkindir.

2022/710 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/709 Sayılı Kurul Kararı

Mahkeme kararına karşı kanun yollarına başvurulması talebine ilişkindir.

2022/709 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/708 Sayılı Kurul Kararı

Firar suçu nedeniyle verilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi talebine ilişkindir.

2022/708 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/707 Sayılı Kurul Kararı

Dava dosyasının Yargıtay aşamasının hızlandırılması ve adil karar verilmesi talebine ilişkindir.

2022/707 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/706 Sayılı Kurul Kararı

Cumhuriyet Başsavcılığından talep edilen evrakların eksik gönderilmesi nedeniyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/706 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/705 Sayılı Kurul Kararı

Eş durumunedeniyle tayin uygulamasındaki farklılıkların ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/705 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/704 Sayılı Kurul Kararı

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile getirilen Covid19 izninde düzenleme yapılması talebine ilişkindir.

2022/704 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/703 Sayılı Kurul Kararı

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/703 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/702 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın beynine giden damarların tıkalı olduğu, felç geçirdiği sadece bir kez hastaneye gidebildiği, sonrasında hiçbir tetkikinin yapılmadığı, ilaçlarının düzenli verilmediği ve hakkında ceza erteleme raporu olduğu halde bulunduğu cezaevine haksız birşekilde geri gönderildiği iddialarına ilişkindir.

2022/702 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/701 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın süreli ve süresiz yayın hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/701 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-700 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın tutulduğu Ceza İnfaz Kurumunda İdare tarafından baskıya uğradığı ve koğuşlara düzenli su verilmediği iddialarına ilişkindir.

2022/700 Uzlaşma
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/699 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, otelde konaklama hizmetlerinde sadece Türk vatandaşı erkeklerden oluşan rezervasyonların kabul edilmemesi nedeniyle vatandaşlık ve cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğ iiddiasına ilişkindir.

2022/699 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/698 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan başvuranın, felsefi ve siyasi görüş temelinde işyerinde yıldırmaya uğradığı iddiasına ilişkindir.

2022/698 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/697 Sayılı Kurul Kararı

Başvurana nakledildiği ceza infaz kurumunda 75 gün boyunca yatak verilmeyerek yerde yatırıldığ ıiddiasına ilişkindir.

2022/697 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/695 Sayılı Kurul Kararı 2022/695 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/695 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; engelli bir birey olan başvurana, sürücü olamayacağı yönünde verilen sağlık kurulu raporunun engellilik temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

2022/695 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/692 Sayılı Kurul Kararı

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/692 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/691 Sayılı Kurul Kararı

Daha fazla prim günü ile emekli olunmasına rağmen daha az prim günü ile emekli olanlara göre daha az emekli maaşı alınmasının ve emekli maaşının asgari ücretten düşük olmasının ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/691 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/690 Sayılı Kurul Kararı

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/690 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/689 Sayılı Kurul Kararı

Yapılan görevlendirmenin, görev yerinin ikamete uzak olması nedeniyle mağduriyete yol açtığı ve görevlendirmenin kanuni dayanaktan yoksun olduğu iddialarına ilişkindir.

2022/689 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/688 Sayılı Kurul Kararı

Haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/688 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/687 Sayılı Kurul Kararı

İş yerinde eşitlik ilkesine uyulmaması nedeniyle yaşandığı iddia edilen mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/687 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/686 Sayılı Kurul Kararı

Yargılanma sürecinde usulsüzlüklerin olduğu ve haksız yere mahkumiyet kararı verildiği iddialarına ilişkindir.

2022/686 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/685 Sayılı Kurul Kararı

Göreve iade talebine ilişkindir.

2022/685 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/684 Sayılı Kurul Kararı

Yerleşme hürriyetinin ihlal edildiği iddiası ve bu ihlalin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/684 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/683 Sayılı Kurul Kararı

İnfaz usulünün ayrımcılık yasağı ilkesine aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/683 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/682 Sayılı Kurul Kararı

Yargılamaya müdahale edildiği ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiaları ile davaların tekrar incelenmesi talebine ilişkindir.

2022/682 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/681 Sayılı Kurul Kararı

Hak arama hürriyetinin engellendiği ve ayrımcılığa maruz kalındığı iddialarına ilişkindir.

 

2022/681 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/680 Sayılı Kurul Kararı

Taşınmazın yüz ölçümünün küçültüldüğü iddiasına ilişkindir.

2022/680 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/679 Sayılı Kurul Kararı

 Belediye yetkililerinin haksız yer suç duyurusunda bulunduğu iddiası ile gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

2022/679 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/678 Sayılı Kurul Kararı

Polis tarafından cep telefonun dinlenmesi ve rahatsız edilmesi eylemlerinin sona erdirilmesi talebine ilişkindir.

2022/678 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/677 Sayılı Kurul Kararı

Türk Ceza Kanunu'nun tekerrüre ilişkin hükümlerinin ayrımcılığa neden olduğu iddiasıyla bu konuda yasal düzenleme yapılması talebine ilişkindir.

2022/677 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/676 Sayılı Kurul Kararı

Haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği ve dava dosyasının Yargıtay'da bekletildiği iddiaları ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/676 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/675 Sayılı Kurul Kararı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen olarak çalışma izninin iptal edildiği ve geri verilmediği iddiasına ilişkindir.

2022/675 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/674 Sayılı Kurul Kararı

 İşten çıkarılma sebebiyle tazminat ödenmesi talebine ilişkindir.

2022/674 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/673 Sayılı Kurul Kararı

Mektupla birlikte gönderilen fotoğraflarınCeza İnfaz Kurumunca başvurana verilmesi talebine ilişkindir.

2022/673 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/672 Sayılı Kurul Kararı

Bilgi ve belge talebinin karşılanması talebine ilişkindir.

2022/672 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/671 Sayılı Kurul Kararı

Haftalık görüntülü görüşme hakkından suç tipi nedeniyle yararlanılamadığına ilişkindir.

2022/671 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/670 Sayılı Kurul Kararı

Hukuka aykırı olarakmahkumiyet kararı verildiği iddialarına ilişkindir.

2022/670 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/669 Sayılı Kurul Kararı

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile getirilen Covid-19 izninde düzenleme yapılması talebine ilişkindir.

2022/669 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/668 Sayılı Kurul Kararı

Mahkeme dosyasındaki uzmanlık raporlarının eksik gönderildiği iddiasına ilişkindir.

2022/668 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/667 Sayılı Kurul Kararı

Öğrenimkredisi başvurusunun reddedilmesinin ayrımcımuamele teşkil ettiğiiddiasına ilişkindir.

2022/667 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/666 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın bacağındaki rahatsızlığının tedavisi için uygun bir hastaneye haklı bir gerekçe olmaksızın sevkinin yapılmadığı iddiasına ilişkindir.

2022/666 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/665 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın yabancı olduğu için ayrımcı muameleye maruz kaldığı, haksız yere disiplin cezaları aldığı, bireyselleştirilmiş iyileştirme programı kapsamında yeterli puan almasının beklendiği ve infaz süreci sebebiyle geleceğe dair umudunun kalmadığı iddialarına ilişkindir.

2022/665 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/664 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın diş sorunu olduğu ve hastane sevkinin yapılmadığı iddialarına ilişkindir.

2022/664 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/663 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın hastaneye nakli sırasında Jandarma personeli tarafından kendisine yapılmak istenen ağız içi aramasının, hastaneye sevki esnasında ceza infaz kurumu aracında kelepçe ile tutulmasının ve kendisine elyaf yorgan ile yeterli miktarda iaşe verilmemesinin insan onuruyla bağdaşmadığı iddialarına ilişkindir.

2022/663 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/658 Sayılı Kurul Kararı

Y.Ö’nün bakımını üstlendiği torunlarının okula kayıt edilmemeleri nedeni ile eğitim haklarının ihlal edilip edilmediğine ilişkindir.

2022/658 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/657 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvurana kendisi ile aynı cinsiyette olmayan güvenlik görevlisi tarafından üst araması yapılmasının cinsiyet temelinde ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/657 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/656 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın katıldığı yurtdışı turunda ibadetlerini yerine getirmesinin zorlaştırılması nedeniyle din ve inanç temelinde ayrımcı muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

2022/656 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/655 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın işe alım sürecinde gebeliği nedeniyle cinsiyet temelinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

2022/655 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/654 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın felsefi ve siyasi görüş temelinde işyerinde yıldırmaya maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

2022/654 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/653 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; engelli bir birey olan başvurana, sürücü olamayacağı yönünde verilen sağlık kurulu raporunun engellilik temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

2022/653 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/652 Sayılı Kurul Kararı

İlaç dokümanında yer alan ilaç sebebiyle hukuka aykırı olarak işten çıkarıldığı iddiasına ilişkindir.

2022/652 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/651 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, işyerinde yıldırma (mobbing) iddiasına ilişkindir.

2022/651 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/650 Sayılı Kurul Kararı

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253'üncü maddesinde yer alan uzlaştırma hükümlerinin hırsızlık suç tipine uygulanıp nitelikli hırsızlık suç tipine uygulanmamasının ayırımcılık olduğu iddiasına ilişkindir.

2022/650 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/649 Sayılı Kurul Kararı

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/649 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/648 Sayılı Kurul Kararı

Müddetnameye sonradan eklenen bir ceza nedeniyle tahliye olamamasının ailesi ve kendisi için mağduriyet oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

2022/648 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/647 Sayılı Kurul Kararı

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/647 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/646 Sayılı Kurul Kararı

Cenaze için mazeret izni verilmemesinin hukuki olmadığı iddialarına ilişkindir.

2022/646 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/645 Sayılı Kurul Kararı

Mahkemece hukuka aykırı hüküm verildiği iddiasına ilişkindir.

2022/645 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/644 Sayılı Kurul Kararı

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlikten yararlanma talebinin haksız yere reddedildiği iddiasına ilişkindir.

2022/644 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/643 Sayılı Kurul Kararı

 Kıdem tazminatının eksik ödendiği iddiasına ilişkindir.

2022/643 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/642 Sayılı Kurul Kararı

Gerçeği yansıtmayan suçlama,iftira ve hakaretlere maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

2022/642 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/641 Sayılı Kurul Kararı

İngiliz vatandaşı olan kiracının ayrımcı uygulamaya maruzkaldığı iddiasına ilişkindir.

2022/641 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/640 Sayılı Kurul Kararı

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebinin haksız yere reddedildiği iddiasına ilişkindir.

2022/640 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/639 Sayılı Kurul Kararı

İnfazı tamamlanan hapis cezasının müddetnameden çıkartılması gerektiği iddialarına ilişkindir.

2022/639 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/638 Sayılı Kurul Kararı

Türk Ceza Kanunu’nun 141’inci maddesi çerçevesinde yargılanarak uzlaştırma hükümlerinin tarafına uygulanması talebine ilişkindir.

2022/638 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/637 Sayılı Kurul Kararı

G. İ. M. isimli şahsın ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi ettirilerek Irak’a geri gönderilmesi talebine ilişkindir.

2022/637 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/636 Sayılı Kurul Kararı

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ceza ehliyetini kaldıran hükümleri dikkate alınmadan haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiası ile yeniden yargılanma talebine ilişkindir.

2022/636 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/635 Sayılı Kurul Kararı

Yargılama sürecinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "akıl hastalığı" başlıklı 32'nci maddesinin uygulanması talebine ilişkindir.

2022/635 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/634 Sayılı Kurul Kararı

Dava dosyasının incelenmesi ile yargılamanın yenilenmes italebine ilişkindir.

2022/634 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/633 Sayılı Kurul Kararı

 İş yerinde yıldırmaya (mobbing)maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

2022/633 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/632 Sayılı Kurul Kararı

Yeniden yargılanma talebine ilişkindir.

2022/632 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/631 Sayılı Kurul Kararı

Etkili soruşturma yapılmadığından adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkindir.

2022/631 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/630 Sayılı Kurul Kararı

SGK ilişiğinin olması nedeniyle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staj başvurusunun reddedilmesinin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/630 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/629 Sayılı Kurul Kararı

Yargıtayda görülmekte olan dosyanın temyiz aşamasının hızlandırılması talebine ilişkindir.

2022/629 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/628 Sayılı Kurul Kararı

Dava dosyasının incelenmesi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebine ilişkindir.

2022/628 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/626 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, terör örgütü üyeliğinden cezaevinde bulunan başvurana görüntülü görüşme imkanı sağlanmadığı konusuna ilişkindir.

2022/626 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/625 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın hasta olduğu ve açık cezaevine ayrılma talebinin reddedildiğ iiddialarına ilişkindir.

2022/625 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/624 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın pandemi döneminde ek telefon görüşme hakkından ve görüntülü görüşme sisteminden yararlandırılmadığı iddialarına ilişkindir.

2022/624 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/623 Sayılı Kurul Kararı

Hava yolu şirketi tarafından koltuk seçimi hizmetinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/623 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/622 Sayılı Kurul Kararı

Görüntülemek İçin Tıklayınız

2022/622 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/621 Sayılı Kurul Kararı

Fransa’da yaşanan işkence/kötümuamele iddialarına ilişkindir.

2022/621 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/620 Sayılı Kurul Kararı

İş yerinde yıldırmaya (mobbing) ve iftiraya maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

2022/620 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/619 Sayılı Kurul Kararı

Ek savunma hakkı verilmeden kurulan mahkûmiyet hükmünün hukuksuz olduğu iddiası ile söz konusu hükmün düzeltilmesi talebine ilişkindir.

2022/619 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/618 Sayılı Kurul Kararı

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/618 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/617 Sayılı Kurul Kararı

İş akdinin feshi işleminin durdurulması ile haklarının geri verilmesi talebine ilişkindir.

2022/617 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/616 Sayılı Kurul Kararı

Yargılamanın yenilenmesi talebinin reddedildiği iddiasıyla mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/616 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/615 Sayılı Kurul Kararı

Delillerin toplanmadığı,haksız yere mahkumiyet kararı verildiği iddialarına ilişkindir.

2022/615 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/614 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın istediği dini kitapların kendisine verilmesi için Sungurlu İnfaz Hakimliğinde bulunan dava dosyasının incelenerek karara bağlanması ile ceza infaz kurumu ve Tutukevi İzleme Kuruluyla görüşme talebine ilişkindir.

2022/614 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/613 Sayılı Kurul Kararı

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/613 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/612 Sayılı Kurul Kararı

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

2022/612 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/611 Sayılı Kurul Kararı

Çocuk hakkında uygulanan sınır dışı etme işleminin hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

2022/611 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/610 Sayılı Kurul Kararı

Covid-19 pandemisi nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin izinli sayılmalarına yönelik infaz düzenlemelerinin adaletsizliğe yol açtığı iddiasına ve eşitsizliğin giderilmesi için gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

2022/610 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/609 Sayılı Kurul Kararı

Delillerin eksik toplandığı ve haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddialarına ilişkindir.

2022/609 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/608 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuran müvekkilinin kötü muameleye maruz kaldığı, ailesiyle haberleşme ve etkili başvuru haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

2022/608 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/607 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, LGBTİ birey olan başvuranın keyfi olarak tek kişilik koğuşta tutulduğu ve bu durumun eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği ayrıca LGBTİ bireylere engelli raporu verilirken kendisinin bu haktan yararlanamadığı iddialarına ilişkindir.

2022/607 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/606 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran dilekçesinde özetle; iki yıldır ceza infaz kurumunda bulunduğunu, bulunduğu süre içerisinde yargılama sürecine ilişkin bilgi edinemediğini, duruşma tarihlerinden haberi olmadığını, tarafına tebligat yapılmadığını,dosyasıyla ilgili bilgi alamadığını iddia ederek mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.

2022/606 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/605 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvurana ait konteynere ilişkin tahsis kararının iptal edilmesinin, başvurana maddi yardımda bulunulmamasının engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlali teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/605 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/603 Sayılı Kurul Kararı

Eksik inceleme ile mahkûmiyet hükmü verilmesinin adil yargılanma hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/603 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/602 Sayılı Kurul Kararı

Gaziantep Valiliğinin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/602 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/601 Sayılı Kurul Kararı

… F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda havalandırmaların hava aydınlandığında açılması, hava karardığında kapatılması talebine ilişkindir.

2022/601 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/600 Sayılı Kurul Kararı

Eksik inceleme ve hukuka aykırı deliller ile mahkûmiyet hükmü verilerek adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/600 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/599 Sayılı Kurul Kararı

Yargılamaya müdahale edildiği ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiaları ile davaların tekrar incelenmesi talebine ilişkindir.

2022/599 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/598 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, yargılama sürecinde eşitlik ilkesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/598 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/597 Sayılı Kurul Kararı

Gerçeğe aykırı beyanların hükme esas alınması sonucunda haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiasına ilişkindir.

2022/597 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/596 Sayılı Kurul Kararı

Haksız yere yapılan tutuklu yargılama sonucunda talep edilen tazminatın süre aşımı nedeniyle reddedildiği iddiası ile söz konusu tazminatın yasal faizi ile birlikte tarafına ödenmesi talebine ilişkindir.

2022/596 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/595 Sayılı Kurul Kararı

Şartlı tahliye kararının geri alınmasına yönelik ek kararın eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

2022/595 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/594 Sayılı Kurul Kararı

Yeniden yargılama talebine ilişkindir.

2022/594 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/593 Sayılı Kurul Kararı

Yargılama sürecinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/593 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/592 Sayılı Kurul Kararı

Haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddialarına ilişkindir.

2022/592 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/591 Sayılı Kurul Kararı

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/591 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/590 Sayılı Kurul Kararı

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/590 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/589 Sayılı Kurul Kararı

Fezlekenin iptali talebine ilişkindir.

2022/589 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/588 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın eşi hakkında haksız yere disiplin soruşturması başlatıldığı iddialarına ilişkindir.

2022/588 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/587 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, İdare ve Gözlem Kurulunun, başvuranın denetimli serbestlikten yararlanma talebi hakkında somut delile dayanmadığından hukuksuz ve keyfi olarak olumsuz karar verdiği ve bu karar dolayısıyla mahpusun mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

2022/587 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/586 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; ortopedik engeli bulunan başvuran hakkında sürücü olamayacağı yönünde verilen sağlık raporununengelliliktemelinde ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/586 Uzlaşma
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/585 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile meslekten ihraç edilen başvuranın, yeminli mali müşavirlik ruhsatı için yaptığı başvurusunun, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği(TÜRMOB) tarafından reddedilmesi nedeniyle felsefi ve siyasi görüş temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/585 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/582 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın ve eşinin sağlık hizmetinden faydalanırken ayrımcı muameleye maruz kaldıkları iddiasına ilişkindir.

2022/582 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/572 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran, tutulduğu infaz kurumunda beş yıl boyunca açık görüş hakkının kısıtlandığını; eğitimine devam ettiği üniversitesindeki sınavlara girmek için ödemesi gereken masrafları karşılamasının mümkün olmaması sebebiyle eğitim hakkının dolaylı olarak engellendiğini; denetimli serbestlik tedbirinden faydalanmak için başvurmasına rağmen talebinin haksız yere reddedildiğini iddia etmektedir.

2022/572 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/571 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranların bulundukları ceza infaz kurumunda görüntülü telefonla görüşmenin sağlanması amacıyla gerekli alt yapının kurulduğu fakat kendilerinin bu haktan yararlandırılmadığı hususlarına ilişkindir.

2022/571 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/570 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın 05.11.2021 tarihinde X-Ray cihazına giden koridorda ellerinin ve ayaklarının bağlandığı,işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı,tarafına küfür ve hakaret edildiği iddialarına ilişkindir.

2022/570 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/569 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, hükümlünün cezaevinde haksız şekilde tutulup, cezaevine girdiği tarihten itibaren her türlü kötü muameleye maruz kaldığı, yazdığı dilekçelerin işleme konulup konulmadığını bilmediği ve yan odasında bulunan hükümlülerin odaya çıplak olarak getirilerek işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları iddialarına ilişkindir.

2022/569 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/568 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın; haksız yargılamalar sonucu ağır cezalar aldığı ve başka ceza infaz kurumuna nakil taleplerinin reddedildiği iddiasına ilişkindir.

2022/568 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/567 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın sosyal medya hesabının Niğde Belediye Başkanlığı tarafından engellenmesi sebebiyle felsefi ve siyasi görüş temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/567 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/566 Sayılı Kurul Kararı

Yeterli delil olmadan hapis cezasına mahkûm olunduğu iddiasına ilişkindir.

2022/566 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/565 Sayılı Kurul Kararı

Açık ceza infaz kurumuna ayrılamama nedeniyle özgürlük hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

2022/565 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/564 Sayılı Kurul Kararı

Yeniden yargılanma ve hapis cezasının indirilmesi talebine ilişkindir.

2022/564 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/563 Sayılı Kurul Kararı

Erkek çocukların yetim maaşından yararlanması için belli şartlar aranırken, eşleri vefat eden erkeklerde söz konusu şartların aranmadığı ve bu durumun eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

2022/563 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/562 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın vefat eden eşinin Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olması nedeniyle Emekli Sandığından emekli olan hekimlere kıyasla daha düşük emekli maaşı almasının ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/562 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/561 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın koğuş değişikliği talebi ile koğuşu değiştirilmezse ölüm orucuna başlayacağı iddiasına ilişkindir.

2022/561 Uzlaşma
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/560 Sayılı Kurul Kararı

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde ceza infaz kurumunda ziyaretçi sayısına getirilen sınırlamaların ve diğer önlemlerin kaldırılması talebine ilişkindir.

2022/560 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/559 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru hakkında disiplin soruşturması devam ederken başvuranın telefonla görüşme hakkının kısıtlı bir şekilde kullandırıldığı iddiasına ilişkindir.

2022/559 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/558 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru başvuran hakkında telekonferans görüşmesi yaptığı iddiasıyla başlatılan disiplin soruşturması sonuçlanmadan, İdare ve Gözlem Kurulu tarafından iyi halli olmadığına dair karar verilmesinin masumiyet karinesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

2022/558 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/557 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/557 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/556 Sayılı Kurul Kararı

Başvuruadil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/556 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/555 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu kararı ile başvurana verilen erken iyileşmeye dair dönem puanının, ilgili mevzuattaki kriterler dikkate alınmadan, subjektif değerlendirmelerle verildiği ve hak ihlallerine yol açtığı, bu nedenle başvuranın erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkının engellendiği iddialarına ilişkindir.

2022/555 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/554 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın cezasının infazı devam ederken açık ceza infaz kurumuna ayrıldığı ancak toplam cezasına 5 yıl adli para cezası eklendiği için kapalı ceza infaz kurumuna iade olduğu, adli para cezalarının açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya ilişkin süreler hesaplanırken hesaba katılmaması gerektiği halde başvuranın infazında adli para cezalarının hesaba katılması nedeniyle mağdur olduğu iddialarına ilişkindir.

2022/554 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/552 Sayılı Kurul Kararı

Covid-19 pandemisi nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin izinli sayılmalarına yönelik infaz düzenlemelerinin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ve eşitsizliğin giderilmesi için yasal düzenleme yapılması talebine ilişkindir.

2022/552 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/551 Sayılı Kurul Kararı

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da yapılan infazla ilgili değişikliklerin mahpuslar arasında eşitsizliğe neden olduğu iddiasına ilişkindir.

2022/551 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/550 Sayılı Kurul Kararı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde sağlık temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/550 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/549 Sayılı Kurul Kararı

İdareye ödenen vergi, sigorta ve idari para cezalarının OHAL döneminde el konulan malvarlığından tahsil edilmesi talebine ilişkindir.

2022/549 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/548 Sayılı Kurul Kararı

İran uyruklu olan başvuranın, halen Keskin T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulduğu, İran’a iade amacıyla başvuruda bulunduğu, iade başvurusuna ilişkin yazdığı dilekçelerin iletilmesine engel olunduğu, iadeye ilişkin başvurusunun hangi aşamada olduğunu öğrenemediği iddialarına ilişkindir.

2022/548 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/547 Sayılı Kurul Kararı

Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulan başvuranın çölyak hastası olmasından dolayı kendisine uygun yemek listesi hazırlanması ve iaşe bedelinin artırılması talebine ilişkindir.

2022/547 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/546 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın pandemi gerekçesiyle sohbet, spor, açık görüş haklarının sınırlandırıldığı, bazı gazete ve dergilerin verilmediği, havalandırma alanlarında kameraların bulunduğu, siyasi suçluların farklı suç gruplarının olduğu blok ve koridorlara yerleştirildiği ve ziyaretçilere kötü davranıldığı iddialarına ilişkindir.

2022/546 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/545 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın; ceza infaz kurumunda tutulmasına sebep olan suç kapsamında görüntülü görüşme yapmasına bir engel olmadığı halde bu haktan yararlanamadığı iddiasına ilişkindir.

2022/545 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/544 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, ırk ve etnik köken temelinde belirli bir topluluğa yönelik tahkir edici söylemlerde bulunulduğu iddiasına ilişkindir.

2022/544 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/522 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/522 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/521 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/521 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/520 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/520 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/519 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/519 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/518 Sayılı Kurul Kararı

 Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/518 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/517 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/517 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/516 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/516 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/515 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/515 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/514 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/514 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/513 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/513 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/512 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/512 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/511 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/511 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/510 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/510 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/509 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/509 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/508 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/508 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/507 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/507 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/506 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/506 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/505 Sayılı Kurul Kararı

Görüntülemek İçin Tıklayınız.

2022/505 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/504 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/504 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/503 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/503 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/502 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/502 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/501 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/501 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/500 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/500 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/499 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

2022/499 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/498 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, sürekli işçi kadrosunda çalışan başvuranın engellilik temelinde işyerinde yıldırmaya maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

2022/498 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/496 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şef pozisyonunda çalışan başvuranın cinsiyet temelinde işyerinde yıldırmaya uğradığı iddiasına ilişkindir.

2022/496 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/495 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvurana bekar olduğu gerekçesiyle kiralık ev verilmeyerek medeni hal temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

2022/495 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/494 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; %80 oranında engelli raporu olan başvuranın, önceden daha fazla süre ile yararlandığı belediye havuzundan, haftada 1 gün birer saat ücretsiz yararlanması yönünde uygulama değişikliği nedeniyle engellilik temelinde ayrımcılığa maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

2022/494 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/493 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın 77 yaşında olması nedeniyle noterde gerçekleştireceği vekâletname çıkarma işleminde fiil ehliyetine ilişkin sağlık raporu sunulması zorunluluğunun yaş temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/493 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/492 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvurana Somalili olması nedeni ile emniyet güçleri tarafından yapılan uygulamaların ırk ve etnik köken temelinde doğrudan ayrımcılık teşkil ettiği ve başvuranın kötü muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

2022/492 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/491 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; acil tıp teknisyeni olarak çalışan başvuranın, … Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından iş yerinde yıldırmaya uğradığı iddiasına ilişkindir.

2022/491 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/490 Sayılı Kurul Kararı

… Gazetesinin resmi internet sayfasında 14.11.2021 tarihinde köşe yazarı H.B tarafından kaleme alınan "Mukaddime'ce/27 Yalan Söyleme Mecburiyeti ve Becerisi" başlıklı köşe yazısının içeriğinde yer alan ifadelerin nefret söylemi oluşturup oluşturmadığına ilişkin resen inceleme yapılması hakkındadır.

2022/490 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/489 Sayılı Kurul Kararı

Resen inceleme; Milli Eğitim Bakanlığının "Kolaylaştırıcı Kişi" konulu resmi yazısı kapsamında sadece Otizm Spektrum Bozukluğu tanılı öğrencilere kolaylaştırıcı kişiden faydalanma hakkı verilmesinin özel gereksinimli öğrenciler arasında ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

2022/489 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/487 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın noterde gerçekleştireceği vekâletname çıkarma işleminde görme engeli nedeniyle iki tanık bulundurması zorunluluğunun engellilik temelinde doğrudan ayrımcılığa yol açtığı iddiasına ilişkindir.

2022/487 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/482 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru,Cumhuriyetsavcısı hakkında suç duyurusunda bulunulması talebine ilişkindir.

2022/482 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/481 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın, beş buçuk aydır ceza infaz kurumunda bulunduğu ve ceza infaz kurumunda bulunmasına sebebiyet veren eylemlerinden dolayı pişmanlık duyduğu iddiasıyla ceza infaz kurumundan tahliye talebine ilişkindir.

2022/481 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/480 Sayılı Kurul Kararı

Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adil olmayan biçimde hapis cezasına hükmedildiği iddiasına ilişkindir.

2022/480 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/479 Sayılı Kurul Kararı

Ceza infaz kurumunda elektrik faturalarının mesken abonelerine kıyasla yüksek birim fiyatı üzerinden ücretlendirilerek ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/479 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/478 Sayılı Kurul Kararı

Covid-19 sürecinde açık ceza infaz kurumunda bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda bulunanlara yönelikfarklıinfaz düzenlemelerinin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

2022/478 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/477 Sayılı Kurul Kararı

Görüntülü görüşmeye ilişkin Akıllı Teknolojilerin Cezaevine Entegrasyonu Projesi'nden (ACEP) yararlanamamanın haksızlık teşkil ettiği iddiası ile görüntülü görüşme süresinin arttırılması talebine ilişkindir.

2022/477 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/476 Sayılı Kurul Kararı

Nakil esnasında havalandırmanın yetersiz olması, öğle yemeği verilmemesi ve diğer bedensel ihtiyaçların karşılanmaması nedenleriyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/476 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/475 Sayılı Kurul Kararı

Uyuşturucu madde ticareti gerekçesiyle verilen tutuklama kararının kaldırılması ve tahliye talebine ilişkindir.

2022/475 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/474 Sayılı Kurul Kararı

Koşullu salıverilme hakkının hukuksuz bir şekilde engellendiği iddiasına ilişkindir.

2022/474 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/473 Sayılı Kurul Kararı

Yargılama sürecinin eşitlik ilkesine ve şüpheden sanık yarar ilkesine aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/473 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/472 Sayılı Kurul Kararı

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/472 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/471 Sayılı Kurul Kararı

Genel sağlık sigortası priminden muaf olmak için yapılan gelir testinde yirmi beş yaşını geçen kişilerin gelirlerinin ailelerinin ekonomik durumuyla birlikte değerlendirilmesinin yaş ve servet temellerinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/471 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/465 Sayılı Kurul Kararı

Sevk olunan hastanede mahkûmiyet gerekçesiyle ayrımcı muameleye maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

2022/465 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/464 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın işçi olarak görev yaptığı Müze'nin Müdürü tarafından iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

2022/464 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/463 Sayılı Kurul Kararı

Covid-19 sürecinde açık ceza infaz kurumunda bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda bulunanlara yönelik farklı infaz düzenlemelerinin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

2022/463 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/462 Sayılı Kurul Kararı

Polis ekiplerince yapılan kimlik sorma/arama uygulaması sırasında işkence ve kötü muameleye maruz kalındığı, ehliyete haksız yere el konulduğu iddiasına ilişkindir.

2022/462 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/461 Sayılı Kurul Kararı

Farklı suç tiplerinin cezalarının kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilme oranlarının farklı olmasının eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

2022/461 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/460 Sayılı Kurul Kararı

Devlet yurdunda dini baskı uygulandığı ve yurt değiştirme konusunda engel olunduğu iddialarına ilişkindir.

2022/460 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/459 Sayılı Kurul Kararı

Covid-19 sürecinde açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında infazla ilgili farklı yasal düzenlemelerin olmasının eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

2022/459 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/458 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın eşinin vefat etmeden önce görev yaptığı aile hekimliğine kendi imkanlarıyla yaptığı harcamanın iade edilmesi talebine ilişkindir.

2022/458 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/457 Sayılı Kurul Kararı

Ambulans şoförü olarak çalışılan hastanenin klinik sorumlusu tarafından iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

2022/457 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/456 Sayılı Kurul Kararı

Öğrenci kaydının silinmesi hususundaki yanlış uygulamanın giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/456 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/455 Sayılı Kurul Kararı

Sürekli işçi kadrosuna yapılan başvurunun Tespit Komisyonu tarafından uygun görülmediği iddiasına ilişkindir.

2022/455 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/454 Sayılı Kurul Kararı

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile düzenlenen Covid-19 izinlerinin kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan mahkûmlar içinde uygulanması talebine ilişkindir.

2022/454 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/453 Sayılı Kurul Kararı

Anadolu Üniversitesinin pandemi döneminde ceza infaz kurumlarında yaptığı sınavların aynı dönemde yapılan çevrim içi sınavlarla karşılaştırıldığında olumsuz sonuçlara yol açtığı iddiası ile ceza infaz kurumlarında sınava girenlerin sınav sonuçlarının ayrı bir değerlendirmeye tabi tutularak harf notları ve kredilerin yeniden düzenlenmesi talebine ilişkindir.

2022/453 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/452 Sayılı Kurul Kararı

İnfazla ilgili yasal düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

2022/452 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/451 Sayılı Kurul Kararı

Ticaret Bakanlığının 2019 yılında yaptığı gümrük müşavirliği sınavında uygulanan yöntemlerin eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/451 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/450 Sayılı Kurul Kararı

İnfazla ilgili yasal düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

2022/450 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/449 Sayılı Kurul Kararı

Mahkemeden talep edilen dosya içeriklerinin başvurana ulaştırılmaması gerekçesiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/449 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/448 Sayılı Kurul Kararı

Askerlik görevini yaparken oluşan kulak rahatsızlığının tedavi edilmesi veya gazi unvanı verilmesi talebine ilişkindir.

2022/448 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/447 Sayılı Kurul Kararı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından başvuranın iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz bırakıldığı iddialarına ilişkindir.

2022/447 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/446 Sayılı Kurul Kararı

Pasaport başvurusunun reddedildiği iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/446 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/445 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın işçi olarak görev yaptığı Müze'nin Müdürü tarafından iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

2022/445 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/444 Sayılı Kurul Kararı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gizli su zammı uygulandığı iddiası ile söz konusu zammın geri alınması talebine ilişkindir.

2022/444 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/443 Sayılı Kurul Kararı

Bankaların kredi kullanımında kendi sigorta şirketlerine hayat sigortası yaptırılmasını zorunlu kılmasının mağduriyete neden olduğu iddiasına ilişkindir.

2022/443 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/442 Sayılı Kurul Kararı

Delillerin toplanmaması ve müdafi atanmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile hukuki yardım talebine ilişkindir.

2022/442 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/441 Sayılı Kurul Kararı

Yargı kararını yerine getirmeyen İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün başvuranın mağduriyete sebep olduğu iddiasıile yargı kararının uygulanması hususunda yardım talebine ilişkindir.

2022/441 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/440 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın çocukları için yaptığı sosyal yardım başvurularının mahkûmiyeti nedeniyle kabul edilmemesinin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/440 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/439 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın COVID-19 aşısını olmaması ve kardeşinin COVID-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle temaslı olarak karantinaya alınmasının ayrımcılık yasağının ihlali olduğu iddiasına ilişkindir.

2022/439 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/436 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvurana işe alım sürecinde hamileliği gerekçe gösterilerek cinsiyet temelinde doğrudan ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

2022/436 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/434 Sayılı Kurul Kararı

Engel durumu gözetilmeyen sınav uygulamasının engellilik temelinde ayrımcılık oluşturduğuna ilişkin karar.

2022/434 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/428 Sayılı Kurul Kararı

Yargıtay'da görülmekte olan dava dosyasının temyiz aşamasının hızlandırılması talebine ilişkindir.

2022/428 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/427 Sayılı Kurul Kararı

Tanık olarak dahil olunan disiplin soruşturması sonucunda maruz kalınan ayrımcı muamelenin sona erdirilmesi ve maddi kaybın giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/427 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/426 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvurana psikolojik baskı yapıldığı, koğuşta hukuka ve Covid-19 tedbirlerine aykırı aramalar gerçekleştirildiği, tedbirsiz aramalar nedeniyle mahpusların hastalandıkları ve hastalıkları gerekçe gösterilerek ziyaret, telefon, mektup ve dilekçe haklarının ihlal edildiği, arama sırasında eşyalarının götürüldüğü, kötü muameleye uğradıkları iddialarına ilişkindir.

2022/426 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/425 Sayılı Kurul Kararı

İnfazla ilgili yasal düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

2022/425 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/424 Sayılı Kurul Kararı

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un “Mükerrirlere ve bazı suç faillerine özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri” başlıklı 108’inci maddesinde değişiklik yapılması talebine ilişkindir.

2022/424 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/423 Sayılı Kurul Kararı

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile düzenlenen Covid-19 izninin kapalı ceza infaz kurumunda bulunan mahpuslar için de geçerli olması veya sonlandırılması talebine ilişkindir.

2022/423 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/422 Sayılı Kurul Kararı

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun mükerrirlere özgü infaz rejimini düzenleyen 108'inci maddesinde değişiklik yapılması talebine ilişkindir.

2022/422 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/421 Sayılı Kurul Kararı

Uzlaşma sağlanmasına rağmen lehine olan hükümlerin uygulanmadığı iddiasına ilişkindir.

2022/421 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/420 Sayılı Kurul Kararı

… Şirketi tarafından mağdur edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/420 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/419 Sayılı Kurul Kararı

İnfazla ilgili yasald üzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

2022/419 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/418 Sayılı Kurul Kararı

İhtiyati haciz kararının eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/418 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/417 Sayılı Kurul Kararı

 Valilik kararıyla yıkılan büfenin yerine yeni bir büfe tahsis edilmesi talebine ilişkindir.

2022/417 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/416 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın işten çıkarılması sebebiyle ilgililer hakkında gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

2022/416 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/415 Sayılı Kurul Kararı

Suç örgütü hakkında yapılan şikâyetlerin adli makamlarca dikkate alınmadığı iddiası ile konu hakkında inceleme yapılması talebine ilişkindir.

2022/415 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/414 Sayılı Kurul Kararı

Lehe olan delillerinin değerlendirilmemesi ve tanıkların dinlenmemesi sebebiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/414 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/413 Sayılı Kurul Kararı

Yeniden yargılama talebine ilişkindir.

2022/413 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/412 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın müdür yardımcısı olarak görev yaptığı okulun müdür ve müdür yardımcısı tarafından iş yerinde yıldırmaya uğradığı iddiasına ilişkindir.

2022/412 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/411 Sayılı Kurul Kararı

5525 sayılı Memurlar ile Diğer Bazı Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun'la silahlı kuvvetlerden ve memurluktan atılanların hakları iade edilirken emniyet personelinin kapsam dışı bırakılması nedeniyle 28 Şubat döneminde son verilen görevine iade edilmediği iddiasıyla konu hakkında yasal düzenleme yapılması talebine ilişkindir.

2022/411 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/410 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, mahkemeye gönderilen temyiz dilekçesinin işleme konulmadığı ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/410 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/409 Sayılı Kurul Kararı

Görüntülü görüşme uygulamasından yararlanma talebine ilişkindir.

2022/409 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/408 Sayılı Kurul Kararı

Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan mahkûmlar için af talebine ilişkindir.

2022/408 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/407 Sayılı Kurul Kararı

İşlenmeyen suç nedeniyle cezaevinde bulunulduğu iddiası ile tahliye kararı verilmesi talebine ilişkindir.

2022/407 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/406 Sayılı Kurul Kararı

Uzman jandarma okulunda geçirilen öğrenim süresinin sigorta hizmet süresinden sayılması ve okulda geçirilen süreye karşılık gelen tutarda harçlık ödenmesi ve sigorta hizmet belgesinin yeniden düzenlenmesi talebine ilişkindir.

2022/406 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/405 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın; yürümesi için gerekli olan tıbbi cihazın rapor tarihinin üzerinden iki ay geçmesine rağmenkendisine teslim edilmediği iddiasına ilişkindir.

2022/405 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/404 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın 13/05/2017 tarihinden itibaren Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunduğu, ailesinin Ankara'da yaşadığı, Ankara-Balıkesir arasındaki uzaklık nedeniyle nakil talebinde bulunduğu, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne yaptığı nakil başvurularının reddedildiği ve bu sebeplerle mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

2022/404 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/402 Sayılı Kurul Kararı

Verilen hapis cezası nedeniyle mükerrir duruma düşüldüğü iddiasına ve bu konuda yardım talebine ilişkindir.

2022/402 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/401 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın azlettiği avukatın vekalet ücretini ödemediği gerekçesiyle kendisine karşı açtığı davada adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/401 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/400 Sayılı Kurul Kararı

G.Y ve S.B isimli mahpusların adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/400 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/399 Sayılı Kurul Kararı

Engelli bireylerin motorlu taşıt alımında yaralandıkları özel tüketim vergisi (ÖTV) muafiyetinde esas alınan araçbedeline ilişkin sınırın kaldırılması talebine ilişkindir.

2022/399 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/398 Sayılı Kurul Kararı

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) adresine yapılması talep edilen tebligatın başvuranın çalıştığı Kuruma yapılmasının özel hayatın gizliliğinin ihlali niteliğinde olduğuna ilişkindir.

2022/398 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/397 Sayılı Kurul Kararı

Hastanede temizlik işçisi statüsünde çalışan diğer işçilerden farklı pozisyonda görevlendirilmenin ayrımcılık yasağının ihlaline neden olduğu iddiasına ilişkindir.

2022/397 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/396 Sayılı Kurul Kararı

İş yerinde yıldırma (mobbing) iddiasına ilişkindir.

2022/396 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/395 Sayılı Kurul Kararı

Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu (ACEP) uygulamasının yeniden düzenlenmesi talebine ilişkindir.

2022/395 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/394 Sayılı Kurul Kararı

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/394 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/393 Sayılı Kurul Kararı

Servet temelinde ayrımcılık yasağı ihlali iddiasına ilişkindir.

2022/393 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/392 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın kendisini daha önce alıkoyan ve zorla senet imzalatan kişilerin tehditlerine halen maruz kaldığı ve yargı makamlarına yaptığı şikâyetin etkin soruşturulmadığı iddialarına ilişkindir.

2022/392 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/391 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın kız kardeşinin koruma altına alınması talebine ilişkindir.

2022/391 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/390 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuran ve yakınlarının can güvenliğinin tehlikede olması nedeniyle ziyaret hakkını kullanamadıkları, bu hususta yapılan şikâyetlerin değerlendirilmediği ve cezaevinde yaşanıldığı iddia edilen birtakım sorunlara ilişkindir.

2022/390 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/389 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın bankacılık işlemleri sırasında ırk ve etnik köken temelinde doğrudan ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

2022/389 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/387 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın yaptırdığı prefabrik konutun, köy tüzelkişiliğine ait araziye tecavüz ettiği gerekçesiyle köy halkından olmadığı iddia edilerek köy muhtarı tarafından Kaymakamlığa şikâyet edilmesi üzerine, başvuran hakkında Kaymakamlıkça verilen Tecavüzün Men’i kararının doğum temelinde ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/387 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/386 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın eşine isnat edilen suç dolayısıyla iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kalması sebebiyle yetkili kurumlara başvurarak eşit muamele ilkesine uyulması ve ayrımcılığın önlenmesi için idari süreçleri başlatması sonucunda tarafına uygulanan mobbingin dozunun artarak devam ettiği iddialarına ilişkindir.

2022/386 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/385 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın epilepsi rahatsızlığı bulunan ve %90 görme engeli olan oğlu H.K’nin öğrenim gördüğü özel eğitim sınıfının kapatılması nedeniyle engellilik temelinde ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

2022/385 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/384 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın doktora öğrenim kredisi talebinin 35 yaşını doldurmuş olması sebebi ile reddedilmesinin eğitim hakkı kapsamında yaş temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/384 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/381 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın kiralamak istediği dairenin bekâr olması gerekçe gösterilerek emlakçı tarafından kendisine kiraya verilmemesinin medeni hal temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

2022/381 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/380 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; ev kiralamak isteyen başvurana, emlakçı tarafından medeni hâl ve cinsiyet temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

2022/380 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/377 Sayılı Kurul Kararı

Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu danışmanlığına atanmanın hukuka uygun olduğuna dair karar verilmesi talebine ilişkindir.

2022/377 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/376 Sayılı Kurul Kararı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca milli sporcu personel alımında ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

2022/376 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/375 Sayılı Kurul Kararı

İSPARK tarafından hakim/savcılara ve bazı kamu personeline indirimli veya ücretsiz hizmet verilip diğer kamu personelinden ücret alınmasının ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/375 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/374 Sayılı Kurul Kararı

S.B ve G.Y’nin adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/374 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/373 Sayılı Kurul Kararı

Grup Yorum üyeleri G.Y ve S.B'nin adil yargılanmaları talebine ilişkindir.

2022/373 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/372 Sayılı Kurul Kararı

Yönetici başvuru sürecindeki tercihlerle ilgili okul müdürünün tehdidine maruz kalındığı iddiası ile gerekli işlemin yapılması talebine ilişkindir.

2022/372 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/371 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın medeni hal,felsefi ve siyasi görüş temellerinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

2022/371 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/370 Sayılı Kurul Kararı

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesine esas kanuni hükümler ile fiyat belirleme yönteminin engelliler bakımından dolaylı ayrımcılığa neden olduğu iddiasına ilişkindir.

2022/370 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/369 Sayılı Kurul Kararı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik’te Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Lisans Programına yer verilmemesinin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/369 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/368 Sayılı Kurul Kararı

Tur şirketinden alınan balayı paketinde ulaşımla ilgili yaşanan hizmet kusuru nedeniyle ödenen ücretin iadesi talebine ilişkindir.

2022/368 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/367 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32'nci maddesine göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğünce belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik'in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

2022/367 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/366 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın denetimli serbestlikten yararlanma hakkı bulunmasına rağmen bu hakkın kullandırılmadığı, başvuranın bulunduğu odada kalabalıklaşma olduğu ve sosyal ve sportif faaliyetlere yeterince çıkarılmadığı iddialarına ilişkindir.

2022/366 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/365 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, ceza infaz kurumunda başvurana çip takıldığı ve vücut dokunulmazlığına zarar verildiği iddiasına ilişkindir.

2022/365 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/362 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, … Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yapmakta olan başvuranın Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine dayanılarak gerekli sağlık şartlarını taşımadığı gerekçesiyle komiser yardımcılığından ilişiğinin kesilmesi hakkındadır.

2022/362 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/354 Sayılı Kurul Kararı

İnternet hattının kesilmesine rağmen internet servis sağlayıcı şirket tarafından ücret talebinde bulunulduğu iddiasına ilişkindir.

2022/354 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/353 Sayılı Kurul Kararı

Mahkûmiyet hükmünün eksik inceleme ile verildiği iddiası ile yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/353 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/352 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın ilgili mevzuat uyarınca kendisiyle aynı durumda olan birçok mahpusun görüntülü görüşme hakkından yararlandırılmasına rağmen kendisinin bu haktan yararlandırılmadığı iddiasına ilişkindir.

2022/352 Uzlaşma
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/351 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunda kalabalıklaşma olduğu, koğuşlara yerleştirme, berber hizmeti, dış dünyayla iletişim,sosyal ve sportif faaliyetler gibi bazı tutulma koşullarına ilişkin olarak kötü muamele yasağının ihlal edildiğ iiddialarına ilişkindir.

2022/351 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/350 Sayılı Kurul Kararı

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanma talebine ilişkindir.

2022/350 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/349 Sayılı Kurul Kararı

Dolandırıcılık suçuna uzlaştırma kapsamında taksitli, ertelemeli ödeme yapılabilmesi veya ikinci defa uzlaştırmaya gidilebilmesi yönünde düzenleme yapılması talebine ilişkindir.

2022/349 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/348 Sayılı Kurul Kararı

Vesayetin kaldırılması talebine ilişkindir.

2022/348 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/347 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, .. Baro levhasından … Baro levhasına nakil halinde 5000 TL ücret talep edilmesinin çalışma özgürlüğünü ihlal ettiği ve servet temelinde ayrımcılığa neden olduğu iddiasına ilişkindir.

2022/347 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/345 Sayılı Kurul Kararı

Haksız yere tutuklanıldığı iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/345 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/344 Sayılı Kurul Kararı

Kanun yararına bozma talebine ilişkindir.

2022/344 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/343 Sayılı Kurul Kararı

… MerkezCamii'nin tapu kayıtlarının oluşturulup yeniden inşa edilmesi talebine ilişkindir.

2022/343 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/342 Sayılı Kurul Kararı

Uzman Jandarma Okulunda geçirilen sürenin 4/c hizmeti olarak değerlendirilmesi talebine ilişkindir.

2022/342 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/341 Sayılı Kurul Kararı

İş ilişkisinden doğan alacakların tahsili talebine ilişkindir.

2022/341 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/340 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, mahkumiyet hükmünün eksik inceleme ile verildiği iddiasına ve kararın bozulması talebine ilişkindir.

2022/340 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/339 Sayılı Kurul Kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin sözlü sınavın objektif olarak değerlendirilmediği iddiasına ilişkindir.

2022/339 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/338 Sayılı Kurul Kararı

Türk Ceza Kanunu’nun 142’nci maddesinde yer alan nitelikli hırsızlık suçunun uzlaştırma kapsamına alınması talebine ilişkindir.

2022/338 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/337 Sayılı Kurul Kararı

Ailesi ile görüşmesine engel olduğu iddia edilen infaz ve koruma memurlarının cezalandırılması talebine ilişkindir.

2022/337 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/336 Sayılı Kurul Kararı

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/336 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/335 Sayılı Kurul Kararı

Hapis cezanın indirilmesiile tahliye talebine ilişkindir.

2022/335 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/333 Sayılı Kurul Kararı

Mahkumiyet hükümlerinin eksik inceleme ile verildiği iddiası ilemağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/333 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/332 Sayılı Kurul Kararı

… Bankası ile pek çok kamu kurum ve kuruluşuna yazılan dilekçelerin sonuçsuz kaldığı iddiası ile … Bankasının neden olduğu iddia edilen mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/332 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/331 Sayılı Kurul Kararı

Dava dosyasının yeniden incelenmesi talebine ilişkindir.

2022/331 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/329 Sayılı Kurul Kararı

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavın objektif değerlendirilmediği iddiasına ilişkindir.

2022/329 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/328 Sayılı Kurul Kararı

5237 sayılıTürk Ceza Kanunu’nun 158’inci maddesinde yer alan “nitelikli dolandırıcılık” suçunun uzlaştırma kapsamına alınması talebine ilişkindir.

2022/328 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/327 Sayılı Kurul Kararı

Tapulama çalışmaları sonucunda başvuranın dedesine ait çeşmenin köy tüzel kişiliği adına tescil edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/327 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/326 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın yabancı olduğu için ayrımcılık ve hak ihlallerine maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

2022/326 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/325 Sayılı Kurul Kararı

Yargılama sürecindeki hukuka aykırılıklar nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/325 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/324 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın hastanede adına düzenlenen sağlık kurulu raporunun sağlık problemlerini yansıtmadığı ve mahpus olması sebebiyle raporu verenler tarafından kendisine aşağılayıcı ve ön yargılı bir tutum sergilendiği iddiasına ilişkindir.

2022/324 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/323 Sayılı Kurul Kararı

COVID-19 salgını sebebiyle verilen izin döneminde suç işlediği gerekçesiyle kapalı ceza infaz kurumunda kalmasına karar verilen başvuranın haksızlığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

2022/323 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/322 Sayılı Kurul Kararı

Tutuksuz yargılama talebine ilişkindir.

2022/322 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/314 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvurana bekâr olduğu gerekçesiyle kiralık ev verilmeyerek medeni hale dayalı ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

2022/314 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/313 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru başvuranın oturduğu apartmanda engellilik ve yaş temelinde kat malikleri kurulu tarafından doğrudan ayrımcılığa ve işyerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

2022/313 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/312 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvurana bekar olduğu gerekçesiyle kiralık ev verilmeyerek medeni hal temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

2022/312 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/311 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; kiralamak istediği dairenin bekar olması gerekçe gösterilerek emlakçı tarafından kendisine kiraya verilmemesinin medeni hal temelinde ayrımcılık yarattığı iddiasına ilişkindir.

2022/311 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/299 Sayılı Kurul Kararı

Maddi yardım ve cezanın hafifletilmesi talebine ilişkindir.

2022/299 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/298 Sayılı Kurul Kararı

İş yerinde taciz iddialarına ilişkindir.

2022/298 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/297 Sayılı Kurul Kararı

İş yerinde yıldırma (mobbing) iddiasına ilişkindir.

2022/297 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/296 Sayılı Kurul Kararı

…Sulh Ceza Hakimi hakkında suç duyurusunda bulunulması talebine ilişkindir.

2022/296 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/295 Sayılı Kurul Kararı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan fezlekede delillerin karartılması sebebiyle ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulması talebine ilişkindir.

2022/295 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/294 Sayılı Kurul Kararı

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği ve haksız yere fazla ceza verildiği iddiasına ilişkindir.

2022/294 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/293 Sayılı Kurul Kararı

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıile yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/293 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/292 Sayılı Kurul Kararı

Ceza infaz kurumlarında Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 24’üncü maddesinin uygulanmasına ilişkin farklılığın giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/292 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/290 Sayılı Kurul Kararı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden şikayetçi olarak mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/290 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/289 Sayılı Kurul Kararı

… Bankası tarafından tesis edilen işlemler neticesinde vuku bulduğu ileri sürülen mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/289 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/288 Sayılı Kurul Kararı

Tazminat talebine ilişkindir.

2022/288 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/287 Sayılı Kurul Kararı

Sosyal medya üzerinden satın alınan ürünün teslim edilmediği iddiasına ilişkindir.

2022/287 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/286 Sayılı Kurul Kararı

Zamanaşımı nedeniyle davanın düşürülmesi talebi ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/286 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/285 Sayılı Kurul Kararı

Muhtelif mahkemelerce verilen mahkumiyet hükümlerinin eksik inceleme ile verildiği iddiası ve yeniden yargılanma talebine ilişkindir.

2022/285 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/284 Sayılı Kurul Kararı

Öğrenci olunması nedeniyle aracın okul bahçesine alınmamasının ayrımcı muamele teşkil ettiği iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/284 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/283 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı alımında yaş ayrımcılığı yaptığı iddiasına ilişkindir.

2022/283 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/282 Sayılı Kurul Kararı

Elektronik kelepçe takılmasına yönelik adli kontrol kararı ile zorlama hapis cezasının kaldırılması ve başvuranın çocuklarıyla kişisel ilişki kurumasının sağlanması talebine ilişkindir.

2022/282 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/281 Sayılı Kurul Kararı

Soruşturma aşamasında incelenmek üzere el konulan cep telefonunun iade edilmesi talebine ilişkindir.

2022/281 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/280 Sayılı Kurul Kararı

İş yerinde yıldırma (mobbing)iddiasına ilişkindir.

2022/280 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/279 Sayılı Kurul Kararı

2018 yılında … adlı internet sitesinde yayımlanan personel alımına ilişkin haber nedeniyle ders çalışmanın bırakılması nedeniyle Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) düşük puan alındığı iddiasına ilişkindir

2022/279 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/278 Sayılı Kurul Kararı

Yargılanmanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/278 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/277 Sayılı Kurul Kararı

OYAK’ın mevzuatında düzenlemeler yapılması talebine ilişkindir.

2022/277 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/276 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, işyerinde yıldırma (mobbing) iddiasına ilişkindir.

2022/276 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/275 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın 95 yaşında ve engelli olduğu, tiroit, prostat,şeker ve kalp hastalıklarının bulunduğu ve saydığı nedenlerle cezaevinde kalmasının sağlığı açısında uygun olmadığı iddiasına ilişkindir.

2022/275 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/274 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın sağlık dosyasında yer alan evrakların bir nüshasının kendisine verilmediği iddiasına ilişkindir.

2022/274 Uzlaşma
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/273 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın koğuşunun kalabalık olmasının mağduriyetine sebep olduğu iddiasına ve tek kişilik koğuşa alınma talebine ilişkindir.

2022/273 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/272 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın görüş hakkından yararlandırılmadığından bahisle kendisi ve ailesinin mağdur edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/272 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/271 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran, Kurumda tekli odada kaldığını, sosyal ve sportif faaliyetlerden koğuşlarda kalan mahpuslarla eşit şekilde yararlandırılmadığını ve Kurum İdaresinin tekli odalarda kalan mahpusları eğitim, iyileştirme, işyurdu faaliyetlerinden ilgili mevzuat uyarınca yararlandırmadığını iddia etmektedir.

2022/271 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/270 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın öğretmen olarak çalıştığı okulda okul müdürü tarafından cinsiyet temelinde işyerinde yıldırmaya maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

2022/270 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/269 Sayılı Kurul Kararı

Yargıtay'daki dosyasının karara bağlanması talebi ile adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/269 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/268 Sayılı Kurul Kararı

Arazide yanlış ölçüm yapıldığı için arazinin komşu parselin sahibi adına kaydedilmesi sebebiyle zarara uğranıldığı iddiasına ilişkindir.

2022/268 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/266 Sayılı Kurul Kararı

Yargıtay'daki dosyanın temyiz aşamasının hızlandırılması ile tahliye talebine ilişkindir.

2022/266 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/265 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın ailesi tarafından kendisine gönderilen daksil, yapıştırıcı gibi eğitim malzemelerinin tarafına verilmesi talebine ilişkindir.

2022/265 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/264 Sayılı Kurul Kararı

İstanbul Üniversitesi Senatosunun Covid-19 test sonucu pozitif olduğu için final/bütünleme sınavına giremeyen öğrencilere ek sınav hakkı tanınması yönündeki kararının sağlık temelli ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

2022/264 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/263 Sayılı Kurul Kararı

Uyuşturucu madde kullandığı halde tahlil sonuçlarında uyuşturucu madde tespit edilmediği iddiası ile yeniden tahlil yapılması talebine ilişkindir.

2022/263 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/262 Sayılı Kurul Kararı

İzmir Belediyesinde gerçekleştirilen imar çalışmalarında ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

2022/262 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/261 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, Serik Belediyesinin Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik'in ilgili belediye sınırları ve mücavir alanları içinde ikamet edenlere öncelik verilmesine dair hüküm içeren 11'inci maddesine dayanarak başvuranın oğlu hakkında yaptığı işlemin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/261 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/260 Sayılı Kurul Kararı

Başlatılan icra takibi sebebiyle yaşandığı ileri sürülen mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/260 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/259 Sayılı Kurul Kararı

Somut bir delil olmaksızın şüphe üzerine hapis cezasına hükmedildiği ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/259 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/258 Sayılı Kurul Kararı

İhalede usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkindir.

2022/258 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/257 Sayılı Kurul Kararı

Görev belgelerinin verilmesi hakkındaki bilgi edinme talebinin reddine ilişkindir.

2022/257 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/256 Sayılı Kurul Kararı

Sosyal yardım ve iş talebine ilişkindir.

2022/256 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/255 Sayılı Kurul Kararı

İnfaz kurumlarının elektrik tarifesi bakımından mesken abone grubu olarak değerlendirilmesi talebine ilişkindir.

2022/255 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/254 Sayılı Kurul Kararı

Yargı kararlarını yerine getirmeyen Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim hakkına ulaşılmasını engellediği iddiasına ilişkindir.

2022/254 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/253 Sayılı Kurul Kararı

Kitaplarının tamiri için aldığı koli bandı, daksil ve boncuk tezgahının ceza infaz kurumu idaresi tarafından başvurana verilmediği iddialarına ilişkindir.

2022/253 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/252 Sayılı Kurul Kararı

Ceza infaz kurumunda bulunan başvuranın ailesinin gönderdiği eşyaların tarafına verilmesi talebine ilişkindir.

2022/252 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/251 Sayılı Kurul Kararı

Ceza infaz kurumundan muayene olmak için sevk olunan Devlet Hastanesinde önyargıya maruz kalındığı, ameliyatolmaya zorlanıldığı ve tedavinin eksik yapıldığı iddialarına ilişkindir.

2022/251 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/250 Sayılı Kurul Kararı

Üniversitede gerçekleştiği iddia edilen usulsüzlüklerin giderilmesi ve keyfi verildiği ileri sürülen harf notunun iptal edilerek yeni bir harf notu tespiti yapılması talebine ilişkindir.

2022/250 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/249 Sayılı Kurul Kararı

Tayin istemine olumlu yanıt verilmesi ve aile hayatına saygı gösterilmesi talebine ilişkindir.

2022/249 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/248 Sayılı Kurul Kararı

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yargı kararı uyarınca ödenmesi gerektiği iddia edilen 2020 ve 2021 yıllarına ait üretimi teşvik priminin yasal faizi birlikte ödenmesi talebine ilişkindir.

2022/248 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/247 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın eşi ve babasından dolayı şehit yakını olan ninesine verilmesi gereken tüm maddi hakların yasal mirasçılarına intikalinin sağlanması talebine ilişkindir.

2022/247 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/246 Sayılı Kurul Kararı

Tapulama çalışmaları sonucunda başvuranın dedesine ait tapulu arazinin orman olarak tescil edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/246 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/245 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın Ayvacık Geri Gönderme Merkezinde kalan müvekkiliyle hafta sonu görüşebilmelerine izin verilmediği için müvekkilinin sınır dışı edilmeme ve kendini temsil ettirme haklarının ihlal edildiğine ilişkindir.

2022/245 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-245 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın Ayvacık Geri Gönderme Merkezinde kalan müvekkiliyle hafta sonu görüşebilmelerine izin verilmediği için müvekkilinin sınır dışı edilmeme ve kendini temsil ettirme haklarının ihlal edildiğine ilişkindir.

2022/245 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/244 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın başka bir ceza infaz kurumuna nakledilmesi sırasında kişisel eşyasına zarar geldiği iddiası ve söz konusu zararın giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/244 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/243 Sayılı Kurul Kararı

Sungurlu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan başvuranın Kurum personeli tarafından kötü muameleye uğradığı iddiasına ilişkindir.

2022/243 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/243 Sayılı Kurul Kararı

Sungurlu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan başvuranın Kurum personeli tarafından kötü muameleye uğradığı iddiasına ilişkindir.

2022/243 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-243 Sayılı Kurul Kararı

Sungurlu T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan başvuranın Kurum personeli tarafından kötü muameleye uğradığı iddiasına ilişkindir.

2022/243 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/242 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın müvekkilinin dilekçe ve bilgi edinme hakkının ihlal edildiği, mahkemeye erişim hakkının engellendiği iddialarına ve dilekçelere yazılı olarak ve usulüne uygun cevap verilmesinin sağlanması talebine ilişkindir.

2022/242 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/241 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın yargılama süreçlerinde usul hatası yapıldığı, yasal tebligatların kendisine ulaştırılmadığı iddialarına ve dava dosyası hakkında bilgilendirilme talebine ilişkindir.

2022/241 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/240 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın bazı ev ilanlarında "memur olma" şartı aranması nedeniyle servet temelinde ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

2022/240 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/239 Sayılı Kurul Kararı

Kira bedelinin kiracı lehine uyarlanması için açılan dava üzerine ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/239 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/238 Sayılı Kurul Kararı

Mahkumiyet hükmünün eksik inceleme neticesinde verildiği iddiası ile yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/238 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/237 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, ayrımcı uygulamalar çerçevesinde işyerinde yıldırmaya (mobbinge) maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

2022/237 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/236 Sayılı Kurul Kararı

İşlenen üç ayrı hırsızlık suçu için zincirleme suç hükümlerinin uygulanması ve itirazın reddine karar veren CumhuriyetSavcısı hakkında suç duyurusunda bulunulması talebine ilişkindir.

2022/236 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/235 Sayılı Kurul Kararı

Akdeniz Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında gerçekleştiği iddia edilen haksız ve keyfi uygulamaların önlenmesi talebine ilişkindir.

2022/235 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/234 Sayılı Kurul Kararı

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen bursun öğrenim kredisine dönüştürüldüğü ve borcun ertelenerek artmasına sebep olunduğu iddiasıyla borcun iptali veya yapılandırılması talebine ilişkindir.

2022/234 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/233 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru,başvuranın uyuz hastalığı bitmeden çoklu koğuşa yerleştirildiği, durumu açıkladığında memurların kendisine hakaretvari konuşmalar yaptığı, ailesinin gönderdiği çamaşırları içeri alamadığı, dilekçe hakkının engellendiği iddialarına ilişkindir.

2022/233 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/232 Sayılı Kurul Kararı

Yargılama sürecinde görev yapan hakim hakkında yapılan şikayetlerin dikkate alınması ve söz konusu hakimin yargılama sürecine dahil edilmemesi talebine ilişkindir.

2022/232 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/231 Sayılı Kurul Kararı

İmam nikahı ile hak kazanıldığı iddia edilen altınların iadesi talebine ilişkindir.

2022/231 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/230 Sayılı Kurul Kararı

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında düzenlenen müddetname nedeniyle şartlı tahliye süresinin on bir yıl arttığı iddiasına ilişkindir.

2022/230 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/229 Sayılı Kurul Kararı

Sağlık hakkına erişimde yaşanılanma ğduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/229 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/228 Sayılı Kurul Kararı

Mahkumiyet hükmü gerekçesiyle üniversite kaydının yapılmaması sebebiyle eğitim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/228 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/227 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, üniversite öğrencisi olan başvuranın infaz kurumunda çevrimiçi sınavlara katılma, başka bir kuruma nakledilme ve açık ceza infaz kurumuna ayrılma taleplerine ilişkindir.

2022/227 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/226 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, tazminat talebine ilişkindir.

2022/226 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/225 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru,şehit yakınının mezar yerinin tespiti talebine ilişkindir.

2022/225 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/224 Sayılı Kurul Kararı

Polis memurları hakkında işlem yapılması talebine ilişkindir.

2022/224 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/220 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın otelde konaklama talebinin cinsiyeti nedeniyle muhatap tarafından kabul edilmeyerek ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

2022/220 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/219 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, site havuzuna tesettür mayo ile girilmesine izin verilmediği gerekçesiyle dini inanç ve cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlali iddiasına ilişkindir.

2022/219 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/218 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru bir taşınmazın kiralanması sürecinde cinsiyet temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

2022/218 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/217 Sayılı kurul Kararı

Kadastro Teknisyeni olarak çalışan başvuranın, çalıştığı Tekirdağ Valiliği Kadastro İl Müdürlüğü ve kurumsal olarak bağlı olduğu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından engellilik ve sağlık temelinde iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

2022/217 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/216 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın çalıştığı belediyede iş yerinde yıldırmaya uğradığı iddiasına ilişkindir.

2022/216 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/214 Sayılı Kurul Kararı

Emekli maaşında yapılan değerlendirmenin eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/214 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/213 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, eşit işe eşit ücret verilmediği ve servet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/213 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/212 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, … Ağır Ceza Mahkemesinin … Esas ve … Karar sayılı kararıyla verilen hapis cezasında indirim yapılması talebine ilişkindir.

2022/212 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/211 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, çocuklarının geçici velayetinin boşanma aşamasında olduğu eşinde bulunan başvuranın, aile hayatına saygı hakkı kapsamında çocuklarıyla görüşme talebine ilişkindir.

2022/211 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/210 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın, hasta olan babasının tek kaldığı hane yolunun bozuk ve bakımsız olmasından dolayı tedavi için ulaşımda zorlandığı ve beton yol yapılması talebini içermektedir.

2022/210 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/209 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru , … Ağır Ceza Mahkemesinin … Esas numaralı dosyasında yapılan yargılamada adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/209 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/208 Sayılı Kurul Kararı

İcra takibi nedeniyle yaşanıldığıiddia edilen mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/208 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/207 Sayılı Kurul Kararı

İş yerinde yıldırmaya maruz kalındığı iddiasıyla kıdem tazminatının ödenmesi ve yasal hakların iadesi talebine ilişkindir.

2022/207 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/206 Sayılı Kurul Kararı

Uzlaştırma hükümlerinin tarafına uygulanması talebine ilişkindir.

2022/206 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/205 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, nakil talebinin kabul edilmemesi sonucu özel ve aile hayatına saygı hakkı kapsamında kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/205 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/204 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, maaş bağlanması ve tazminat talebine ilişkindir.

2022/204 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/203 Sayılı Kurul Kararı

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da yer alan birtakım hükümlerin eşitsizlik yarattığı iddiasına ilişkindir.

2022/203 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/202 Sayılı Kurul Kararı

İşe iade talebine ilişkindir.

2022/202 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/201 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek eş ile mahrem görüşme hakkının kullandırılmadığı, kapalı görüşlerin ayda iki kez iki yakınıile kısıtlanarak yaptırıldığıve açık görüşlerin yaptırılmadığı iddialarına ilişkindir.

2022/201 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/200 Sayılı Kurul Kararları

Başvurular, başvuranın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapmış olduğu başvurularının inceleme sürecinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/200 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/199 Sayılı Kurul Kararı

 … L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan başvuranın Kurul tarafından kötü muameleye maruz kaldığı; koşullu salıverilme talebinin Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu tarafından haksız yere reddedildiği iddialarına ilişkindir.

2022/199 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/198 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın haksız yere disiplin soruşturması geçirerek disiplin cezaları aldığı, soruşturmalardan birine konu olayda hasmının olduğu koğuşa girmek istememesi neticesinde memurlar tarafından duvara sıkıştırıldığı, kolunun çevrilerek koğuşa gitmesi için baskı yapıldığı ve ayrıca Kurum Müdürünün kendisini tehdit ettiği iddialarına ilişkindir.

2022/198 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/197 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın denetimli serbestlikten yararlanma şartlarını sağlamasına rağmen Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu tarafından talebinin reddedildiği iddiasına ilişkindir.

2022/197 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/196 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın koşullu tahliye edilme şartları gerçekleştiği halde kürt kökenli olmasından dolayı bulunduğu ceza infaz kurumundan tahliye edilmemesi sebebiyle ayrımcı muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

2022/196 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/195 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, silah ruhsatı başvurusuna ilişkin değerlendirmede felsefi ve siyasi görüş temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/195 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022-194 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, Kuruma kabuldeki aramalarda mahremiyetin gözetilmemesi sebebiyle kötü muamele yasağına aykırı davranıldığı, yazılan dilekçelerin ilgili mercilere ulaştırılmadığından etkili şikâyet yollarının kullanılamadığı, avukat görüşlerinde gizliliğin sağlanamadığı, radyo ve televizyonlara ilişkin kısıtlamalardan dolayı dış dünya ile etkileşimin tesis edilemediği, süreli ve süresiz yayınlardan yeterince faydalanılamadığı, kantinde satılan ürünlerin çeşitliliğinin az/fiyatlarının fahiş olduğu ve mevcut koğuş düzeni nedeniyle sorunlar yaşandığı iddialarına ilişkindir.

2022/194 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/193 Sayılı Kurul Kararı

İşlenmeyen birsuç nedeniyle hapis cezasına hükmedilmek suretiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/193 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/192 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın imtiyaz sahibi olduğu gazetenin resmi ilan yayın hakkının Basın İlan Kurumu tarafından iadesi ile maddi zararın karşılanması talebine ilişkindir.

2022/192 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/191 Sayılı Kurul Kararı

Tutulduğu ceza infaz kurumundan muayene olmak için götürüldüğü … Devlet Hastanesinde, talep ettiği halde Ağrı Bilimleri doktoru Prof. Dr. …'ın başvurana ilaç yazmaması ancak başka bir mahpusa ilaç yazması nedeniyle eşitliğe aykırı davrandığı iddiasına ve ilgili doktor hakkında yaptırım uygulanması talebine ilişkindir.

2022/191 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/190 Sayılı Kurul Kararı

Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan eşi ile pandemi döneminde 20 dakikaya uzatılan telefon ile görüşme sürelerinin idarenin inisiyatifi ile haftada bir kez ve 10 dakika süre ile uygulandığı iddiasına ilişkindir.

2022/190 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/189 Sayılı Kurul Kararı

Tutulduğu ceza infaz kurumundan muayene olmak için sevk edildiği Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde kendisinden sürekli yeni tetkikler istenildiği, sağlık sorunun giderilmediği iddiasına ve ilgili hastane hakkında gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

2022/189 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/188 Sayılı Kurul Kararı

Mahkeme tarafından verilen 28 yıllık mahkumiyet kararının uzun olması nedeniyle maddi ve manevi olarak zarara uğrandığı ve adaletsizliğe maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

2022/188 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/187 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın denetimli serbestlikten yararlanma şartlarını sağlamasına rağmen Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu tarafından talebinin reddedildiği iddiasına ilişkindir.

2022/187 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/185 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, COVID-19 salgını sebebiyle verilen izin döneminde suç işlediği gerekçesiyle 3 ay daha kapalı ceza infaz kurumunda kalmasına karar verilen başvuranın haksızlığa maruz kaldığı iddiasına ve COVID-19 salgını sebebiyle izne tabi olan açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebine ilişkindir.

2022/185 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/184 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran, tutulmakta olduğu Ceza İnfaz Kurumu İdaresi tarafından eğitim gördüğü üniversiteye kendisi hakkında ilişiğinin kesilmesine yönelik tavsiye niteliğinde resmi yazı gönderilmesinin ayrımcı bir uygulama olduğunu iddia etmektedir.

2022/184 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/182 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, inanç, mezhep, etnik köken, cinsiyet ve sağlık durumu temelinde işyerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kalındığı iddialarına ilişkindir.

2022/182 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/179 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın bir eğitim kurumu ile iş ilanı için yaptığı ön görüşmenin ardından COVID-19 aşısı ve PCR (Polymerase Chain Reaction) testi yaptırmayı kabul etmediği için iş görüşmesine çağrılmadığına ilişkindir.

2022/179 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/175 Sayılı Kurul Kararı

Bolu Belediye Meclisi tarafından Bolu’da yaşayan yabancılara yönelik su ve nikâh ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına ilişkin kararın maddi ve manevi varlığı koruma ve geliştirme hakkı, evlenme ve aile kurma hakkı ile temiz suya erişim hakkı kapsamında, ırk ve etnik köken temelinde ayrımcı muamele teşkil ettiğine dair resen incelemedir.

2022/175 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/168 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın mahsup edilmesi gerektiğini ileri sürdüğü cezasının mahsup edilmediği, içtima ve denetimli serbestlik hükümlerinin tarafına uygulanmadığı iddiasına ilişkindir.

2022/168 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/167 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında vazife malulü kabul edilmeyerek ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

2022/167 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/166 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın kat maliki olduğu apartmanın yönetimindeki usulsüzlüklerin giderilmesi ile apartman yönetici ve yönetici yardımcısının görevden alınması talebine ilişkindir.

2022/166 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/165 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın psikolojik rahatsızlığından dolayı gerçek dışı polis sesleri duyduğu iddiasına ve mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/165 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/164 Sayılı Kurul Kararı

Kamu görevlisine hakaret suçu nedeniyle hakkında yürütülen yargılama sürecinde adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ve karar veren hakim hakkında suç duyurusunda bulunulması talebine ilişkindir.

2022/164 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/163 Sayılı Kurul Kararı

…nın karar düzeltme istemine ilişkin talebi reddetmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ve yargı mensupları hakkında suç duyurusunda bulunulması talebine ilişkindir.

2022/163 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/162 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın kendisini tehdit ve takip eden silahlı kişiye karşı 112 çağrı merkezine yaptığı şikayetlerin incelenmediği ve polis memurlarının görevini yapmadığı iddiası ile sorumluların … Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi talebine ilişkindir.

2022/162 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/161 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, uzman jandarmaların statüleri nedeniyle astsubay orduevlerini kullanamamalarının ayrımcılık yasağına aykırılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

2022/161 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/160 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, 28 Şubat sürecinde görevine son verilen başvuranın işe iade edilmesine rağmen özlük haklarının verilmediği iddiasıyla konu hakkında yasal düzenleme yapılması talebine ilişkindir.

2022/160 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/158 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, çocuk evlerinde kalan çocukların fotoğraf ve görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması nedeniyle ….. Belediyesinin, ….. Belediye Başkanı …..’ın, ….. Valiliğinin, ….. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve İçişleri Bakanlığının çocuk haklarını ve özel hayatın gizliliği hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/158 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/157 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın 45 aydır Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunduğu, ailesinin Kayseri’de yaşadığı, eşinin de adli kontrol kapsamında elektronik kelepçe nedeniyle şehir dışına çıkamadığı, anne ve babasının 70 yaşının üzerinde ve hasta olduğu, eğitimine devam eden 2 kız çocuğunun olduğu, pandemi nedeniyle ailesini 2,5 yılı aşkın süredir göremediği, Kayseri-Muğla arasındaki uzaklık nedeniyle nakil talebinde bulunduğu, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne yaptığı nakil başvurusunun reddedildiği ve bu sebeplerle yaşadığı mağduriyete ilişkindir.

2022/157 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/156 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın dilekçesinin işlemsiz iade edildiği, denetimli serbestliğin kendisinin suç türü sebebiyle uygulanmadığı, cezaevlerinde aşırı kalabalıklaşma olduğu, … Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutulduğu sırada üç kişilik koğuşlarda dört veya beş kişi kalındığı, insan onuruna aykırı şekilde yerde yatıldığı iddialarına ilişkindir.

2022/156 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/155 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın dilekçelerinin ilgili mercilere iletilmediği, farklı suç türünden mahpusların bulunduğu koğuşa verilmekle tehdit edildiği ve bu durumun kötü muamele oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

2022/155 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/154 Sayılı Kurul Kararı

. Başvuru, başvuranın aile sağlığı merkezinde muayene edilmemesi nedeniyle sağlık hakkına erişemediği ve ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

2022/154 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/153 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, farklı meslek gruplarına yönelik farklı tayin uygulamalarının ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ve eş durumu nedeniyle tayin talebine ilişkindir.

2022/153 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/152 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/152 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/151 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru,başvuranın eşinin farklı birile atanması nedeniyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/151 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/150 Sayılı Kurul Kararı

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alan bazı maddeler ihlal edilerek başvuran hakkında mahkûmiyet hükmü verildiği iddiasına ilişkindir.

2022/150 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/149 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru başvuranın HIV pozitif olduğunun anlaşılması üzerine hekimin ameliyatı yapmaktan vazgeçmesinin sağlık temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/149 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/146 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru başvuranın HIV pozitif olduğunun anlaşılması üzerine hekimin ameliyatı yapmaktan vazgeçmesinin sağlık temelinde ayrımcılık yasağınıihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/146 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/145 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın medeni hali nedeniyle kendisine ev kiralanmadığı iddiasına ilişkindir.

2022/145 Uzlaşma
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/144 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın… Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 4/B sözleşmeli olarak çözümleyici pozisyonunda görev yaptığı, 11.12.2019 tarihinden 28.06.2021 tarihine kadar olan süreçte sağlık, cinsiyet, inanç, engellilik ve doğum temellinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasıdır.

2022/144 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/143 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın tesettürlü mayo (haşema) ile havuza girmesine izin verilmeyerek din ve inanç temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

2022/143 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/142 Sayılı Kurul Kararı

Kiralamak istediği dairenin bekar ve öğrenci olduğu için emlakçı tarafından kendisine kiraya verilmemesinin medeni hal temelinde ayrımcılık yarattığı iddiasıdır.

2022/142 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/141 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, otelde konaklama hizmetleri için sadece erkeklerden oluşan rezervasyonların kabul edilmemesi nedeniyle cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlali iddiasına ilişkindir.

2022/141 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/140 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, otelde konaklama hizmetleri için sadece erkeklerden oluşan rezervasyonların kabul edilmemesi nedeniyle cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlali iddiasına ilişkindir.

2022/140 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/139 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranların siyasi görüşleri nedeniyle belediye hizmetlerinin kendilerine sunulmadığı iddiasına ilişkindir.

2022/139 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/138 Sayılı Kurul Kararı

Resen inceleme, Ankara Barosuna kayıtlı Avukat E.Ç'ye duruşma tutanağı verilmemesi ve ara karar kurulurken Av. E.Ç ve Avukat Hakları Merkezi üyesi avukatların duruşma salonundan çıkarılmasından ötürü adil yargılanma hakkının ihlali iddiasına ilişkindir.

2022/138 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/134 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, farklı meslek gruplarına yönelik farklı tayin uygulamalarının ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ve eş durumu nedeniyle tayin talebine ilişkindir.

2022/134 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/133 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, iş yerinde yıldırma (mobbing) iddiasına ilişkindir.

2022/133 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/132 Sayılı Kurul Kararı

Başvurular, başvurana tıpta yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi yaptığı gerekçesiyle ek maaş ödemesi yapılmamasının ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/132 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/131 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, köyünün boşaltılması sonucunda başvuranın taşınmazını kullanamaz hale gelmesinden doğan maddi zararının karşılanması talebine ilişkindir.

2022/131 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/130 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, infazla ilgili yasal düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

2022/130 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/129 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, site yönetim kurulu tarafından alınan kararın mülkiyet hakkına ve sözleşme özgürlüğüne aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/129 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/128 Sayılı Kurul Kararı

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/128 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/127 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, taşınmazın başvuranın mülkiyetine geçirilmesi talebine ilişkindir.

2022/127 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/126 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın tutulduğu koğuşun kalorifer tesisatı çalışmadığı için soğuk olduğu, geceleri koğuş ışıklarının güvenlik gerekçeleriyle söndürülmemesinin uyku problemlerine yol açtığı, bazı zamanlarda koğuş içerisinde farelerin gezindiği ve sıcak su kısıtlaması nedeniyle kişisel bakımlarını gerçekleştiremedikleri iddialarına ilişkindir.

2022/126 Uzlaşma
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/125 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/125 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/124 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, yargılama sürecinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/124 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/123 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, tazminat talebine ilişkindir.

2022/123 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/122 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, etnik temelli ayrımcılık nedeniyle iş akdinin feshedildiği iddiasına ilişkindir.

2022/122 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/121 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/121 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/120 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; … Sigorta tarafından başvurana işsizlik sigortasının ödenmediği iddiasına ilişkindir.

2022/120 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/119 Sayılı Kurul Kararı

 Başvuru, engelli memur kadrosu ile S. Üniversitesinde görev yapan başvuranın iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

2022/119 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/118 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, babasının kredi borçları nedeniyle başvuranın şahsi hesaplarına bloke konulması ve haciz takibi başlatılmasına ilişkindir.

2022/118 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/117 Sayılı Kurul Kararı

Eğitim hakkının kullanılmasında ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/117 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/116 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, adil yargılanma hakkının ve seyahat özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

2022/116 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/115 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

2022/115 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/114 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, mahkumiyet kararının kanun yararına bozulması talebine ilişkindir.

2022/114 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/113 Sayılı Kurul Kararı

Görüntülemek İçin Tıklayınız.

2022/113 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/112 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, yaşama hakkının ihlal edildiği ve etkin soruşturma yapılmadığı iddialarına ilişkindir.

2022/112 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/111 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, işe iade talebine ilişkindir.

2022/111 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/110 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, … Başkanlığı tarafından alınan kararın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/110 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/109 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, mülkiyet hakkının ihlali iddiasına ilişkindir.

2022/109 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/108 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru,başvuranın avukatlık ruhsatnamesi başvurusunun reddedildiği iddiasına ilişkindir.

2022/108 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/107 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın avukatı tarafından mağdur edildiği iddialarına ilişkindir.

2022/107 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/106 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, tekerrür ve denetimli serbestlik hükümlerinin değiştirilmesi talebine ilişkindir.

2022/106 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/105 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, …Ağır Ceza Mahkemesinin … sayılı kararı ile verilen mahkumiyet hükmünün eksik inceleme ile verildiği iddiası ve kararın bozulması talebine ilişkindir.

2022/105 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/104 Sayılı Kurul Kararı

Başvurular, başvuranlara ikramiye ödenmemesinin servet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/104 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/103 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, Cumhuriyet savcısı hakkında cezai işlem başlatılması ile suç duyurusunun işleme alınması talebine ilişkindir.

2022/103 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/102 Sayılı Kurul Kararı

… veya …'ya yakın bir ildeki ceza infaz kurumuna nakil talebine ilişkindir.

2022/102 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/101 Sayılı Kurul Kararı

… 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın, denetimli serbestlikten yararlanma şartlarını sağlamasına rağmen Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu tarafından talebinin reddedildiği iddiasına ilişkindir.

2022/101 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/100 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru sendikal statü sebebiyle ayrımcılığa maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

2022/100 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/99 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da değişiklik yapılması talebine ilişkindir.

2022/99 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/98 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, iş yerinde engelliliğe dayalı yıldırma (mobbing) iddialarına ilişkindir.

2022/98 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/97 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, mahkumiyet kararının eksik incelemeye dayalı olarak verildiği iddiasına ilişkindir.

2022/97 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/96 Sayılı Kurul Kararı

Covid-19 tedavisi gördüğü özel hastane tarafından tahsil edilen meblağın yasal faizi ile ödenmesi talebine ilişkindir.

2022/96 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/95 Sayılı Kurul Kararı

… E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın denetimli serbestlikten yararlandırılmadığı; ancak kendisiyle aynı cezayı alan ve aynı sürede cezasını infaz eden başka bir mahpusun … E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan denetimli serbestliğe ayrılabildiği ve bu durumun usulsüzlük ve ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

2022/95 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/94 Sayılı Kurul Kararı

COVID-19 salgınının başlaması ile ceza infaz kurumundaki sosyal faaliyetlerin, açık ve kapalı görüşlerin kanuna uygun şekilde yapılmadığı; Kurumda yapılan aramaların baskı ve işkence uygulamak maksadıyla yapıldığı iddiasına ilişkindir.

2022/94 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/93 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın, öğrencisi olduğu Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin sınavlarının tutulduğu kurum olan Midyat M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirilmesi talebine ilişkindir.

2022/93 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/92 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın eski hükümlü olması nedeniyle ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

2022/92 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/91 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında yürürlüğe giren infaz düzenlemesinin eşitsizliğe yol açtığı ve duruşmalarda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılmasının hak ihlaline neden olduğu iddialarına ilişkindir.

2022/91 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/90 Sayılı Kurul Kararı

Eğitim hakkının engellendiği iddiasına ilişkindir.

2022/90 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/89 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, B.Ö.'ün denetimli serbestlikten yararlanma şartlarını sağlamasına rağmen Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu tarafından talebinin reddedildiği iddiasına ilişkindir.

2022/89 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/88 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, iş yerinde aşı yaptırmayanlara yönelik zorunlu PCR testi uygulamasının kaldırılması talebine ilişkindir.

2022/88 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/87 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, gözaltı süresince kötü muamele uygulandığı iddialarına ilişkindir.

2022/87 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/86 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru,mahkumiyet kararının bozulması talebine ilişkindir.

2022/86 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/85 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru renk temelinde hizmet alımında ayrımcılık iddiasına ilişkindir.

2022/85 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/84 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, derneklerin denetimine ilişkin mevzuattaki boşlukların giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/84 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/83 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/83 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/82 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’da yer alan kanuni faiz oranının güncellenmesi talebine ilişkindir.

2022/82 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/81 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın diş sağlığı problemlerine ilişkin şikâyetlerinin muhatap Kurum tarafından dikkate alınmayarak kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/81 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/80 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru hükümlülerin dış dünya ile iletişimlerinin sağlanması talebine ilişkindir.

2022/80 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/79 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

2022/79 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/78 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği ve kötü muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

2022/78 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/74 Sayılı Kurul Kararı

Sağlık çalışanı olan başvuranın Simav İlçe Sağlık Müdürlüğünde iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

2022/74 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/67 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/67 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/66 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın … L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulduğu sırada tarafına kantinden talep etmediği malzemelerin satıldığı, satın almazsa kantin ihtiyaçlarının verilmemesiyle tehdit edildiği, kantin konusunda sorun yaşadığı başka bir gün hakarete ve fiziksel şiddete uğradığı, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı iddialarına ve başvurusunun incelenmesi ile Kuruma ulusal önleme mekanizması görevi çerçevesinde heyet gönderilmesi talebine ilişkindir.

2022/66 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/65 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın sözleşmeli uzman kadrosuna atanmasının reddinin engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlâl ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/65 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/64 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, nüfus kaydında yer alan din hanesinin Mahkeme kararına rağmen değiştirilmediği ve bu suretle ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/64 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/63 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, iş yerinde yıldırma (mobbing) iddiasına ilişkindir.

2022/63 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/62 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru öğrenim intibakına ilişkin mevzuat düzenlemelerinden faydalanma talebine ilişkindir.

2022/62 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/61 Sayılı Kurul Kararı

Soruşturma ve yargılama sürecinin hukuka aykırı şekilde yürütüldüğü iddiasına ilişkindir.

2022/61 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/60 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, infazla ilgili yasal düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

2022/60 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/59 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, memnu hakların iadesi yönündeki mahkeme kararına rağmen göreve iadenin gerçekleştirilmediği iddiasına ilişkindir.

2022/59 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/58 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, hâkimin reddi ve tutukluluk halinin sona erdirilmesi talebine ilişkindir.

2022/58 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/57 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

2022/57 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/56 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, yargılamanın eksik yapıldığı iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/56 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/55 Sayılı Kurul Kararı

Sağlık raporu alımındaki mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/55 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/54 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, idarenin başvuranın taşınmazına hukuksuz birşekilde el koyduğu iddiasına ilişkindir.

2022/54 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/53 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın, isteğe bağlı olarak gerçekleştirilen nakil kapsamında, aynı hukuki durumdaki mahpuslar için farklı yol izin süreleri belirlenmesi nedeniyle ceza infazına ilişkin kuralların uygulanmasında ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/53 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/52 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/52 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/51 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/51 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/50 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, infaz hâkimliği kararının bozulması talebine ilişkindir.

2022/50 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/49 Sayılı Kurul Kararı

Tazminat talebine ilişkindir.

2022/49 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/48 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın denetimli serbestlikten yararlanma şartlarını sağlamasına rağmen Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu tarafından talebinin reddedildiği iddiasına ilişkindir.

2022/48 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/47 Sayılı Kurul Kararı

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da yer alan açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin COVID-19 izninden faydalanmasına ilişkin düzenlemelerin kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüleri de kapsaması talebine ilişkindir.

2022/47 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/46 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2022/46 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/45 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran hakkında verilen disiplin cezasının hak ihlali oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

2022/45 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/44 Sayılı Kurul Kararı

Temyiz hakkının verilmesi ile infazının durdurulması talebine ilişkindir.

2022/44 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/41 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; ESHİD tarafından, adına başvuru yapılan Arnold Chari (beyincik sarkması) rahatsızlığına sahip engelli bir bireye sürücü olamayacağı yönünde verilen sağlık kurulu raporunun engellilik temelinde ayrımcılık oluşturduğu ve makul düzenlemelerin yapılmadığı iddiasına ilişkindir.

2022/41 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/40 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın yazlık bölgede üç kuzeni ile birlikte günlük ev kiralamak amacıyla irtibat kurduğu kişinin, mülkün aileye kiralanacağını bu yüzden de kendisine evi kiraya vermeyeceğini bildirdiği, dolayısıyla da medeni hali nedeniyle ayrımcı muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

2022/40 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/39 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; oturduğu sitede yer alan havuza tesettürlü mayo ile girilmesinin site yönetimince sağlık ve hijyen koşulları gereği uygun görülmemesi nedeni ile inanç temelinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiası ve eşitsizliğin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/39 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/38 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru İçişleri Bakanlığının koronavirüs ile mücadele kapsamında yayımladığı Genelge ile düzenlediği sokağa çıkma yasağı tedbirinin yaş temelli ayrımcılık teşkil ettiğine ilişkindir.

2022/38 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/37 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın tesettürlü mayo (haşema) ile havuza girmesine izin verilmeyerek din ve inanç temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

2022/37 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/36 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın lojman talebinin hizmet sınıfına uygun lojman başvurusunda bulunmadığı gerekçesi ile reddinin engellilik temellinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/36 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/34 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru,iş yerinde yıldırma (mobbing) iddiasına ilişkindir.

2022/34 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/33 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; X. Bankası A.Ş. ve Y. Bankası A.Ş.'ye yapılan kredi başvurularının reddedildiği iddiasına ilişkindir.

2022/33 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/32 Sayılı Kurul Kararı

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da kapalı ceza infaz kurumlarında kalan mahpuslar lehine düzenlemeler yapılması talebine ilişkindir.

2022/32 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/31 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, infazla ilgili yasal düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığ ıiddiasına ilişkindir.

2022/31 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/30 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, .. Kuvvetlerinde Uzman Erbaş olarak görev yapıp istifa edenlere “müstafi uzman erbaş kimlik kartı” ve ''askeri sosyal tesislere günübirlik giriş kartı” verilmemesinin ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/30 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/29 Sayılı Kurul Kararı

Etkin pişmanlık hükümleri ile denetimli serbestlikten yararlanma talebine ilişkindir.

2022/29 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/28 Sayılı Kurul Kararı

Mahkûmiyet kararının bozulması ile tahliye talebine ilişkindir.

2022/28 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/27 Sayılı Kurul Kararı

Yargıtay tarafından verilen bozma kararının ilgili mahkemesine gönderilmesi talebine ilişkindir.

2022/27 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/26 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın çalıştığı üniversite hastanesinde yıldırmaya maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

2022/26 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/25 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkindir.

2022/25 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/24 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, 14.04.2020 tarihinde yürürlüğe giren infazla ilgili yasal düzenlemelerin eşitsizliğe neden olduğu iddiasına ilişkindir.

2022/24 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/23 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın kolluk kuvvetleri tarafından uydu ile takip edildiği iddiası ile mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

2022/23 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/22 Sayılı Kurul Kararı

Haksız yere ceza infaz kurumunda bulunduğu iddiasıile yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/22 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/21 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, infazla ilgili yasal düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

2022/21 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/20 Sayılı Kurul Kararı

Sel felaketi nedeniyle verilen devlet yardımının zararı karşılamadığı iddiası ile miktarın artırılması talebine ilişkindir.

2022/20 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/19 Sayılı Kurul Kararı

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da kadın mahpuslar lehine düzenlemeler yapılması talebine ilişkindir.

2022/19 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/18 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın bulunduğu koğuşta kalan mahpuslardan birinin alerjisi nedeniyle kaşıntısı olması üzerine 25 kişilik koğuşun uyuz şüphesi ile gereksiz yere karantinaya alındığı iddiasına ilişkindir.

2022/18 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/17 Sayılı Kurul Kararı

Haksız yere hapis cezası verildiği iddiasına ilişkindir.

2022/17 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/16 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2022/16 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/15 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, bilgi edinme talebinin reddine ilişkindir.

2022/15 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/14 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; İdare ve Gözlem Kurulunun, O.C.D.’ın açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebi hakkında hukuksuz ve keyfi olarak olumsuz karar verdiği ve gözlem süresinin uzun tutulmasından dolayı mahpusun mağduriyet yaşadığına ilişkindir.

2022/14 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/13 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın sağlık durumu nedeniyle iş yerinde yıldırmaya maruz kaldığına ilişkindir.

2022/13 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/12 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru hizmet alımında renk temelinde ayrımcılığa maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

2022/12 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/11 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran S. T. çalıştığı hastanede başhekim olarak görev yapan muhatap tarafından Doğu Karadenizli olmaması dolayısıyla kendisine doğum yeri temelli ve ayrıca felsefi ve siyasi görüş temelli ayrımcılık yapılarak iş yerinde yıldırmaya maruz kaldığını iddia etmektedir.

2022/11 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/10 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın atamasının 3 ay geç yapılması, iş yerinde kullanımına tahsis edilen bilgisayarın diğer çalışanların bilgisayarından eski olması, çalıştığı …de sunulan yemeklerin kalitesiz olması, özel sektördeki hizmetlerinin kamu hizmetindeki maaşına esas değerlendirmede nazara alınmaması ve 3600 ek gösterge verilmemesi nedeniyle ayrımcılığa uğradığı iddialarına ilişkindir.

2022/10 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/9 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın tesettürlü mayo (haşema) ile havuza girmenin kat malikleri kurul kararı ile yasaklanmış olması nedeniyle ortak kullanıma tahsis edilen havuzdan yararlanamamasının ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

2022/9 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/8 Sayılı Kurul Kararı

Başvurana medeni hale dayalı ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

2022/8 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2022/7 Sayılı Kurul Kararı

Resen incelemenin konusunu; disleksi (özel/özgül öğrenme güçlüğü), dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi rahatsızlıklara sahip okuyucu yardımı alan engelli bireylerin, sınav esnasında okunan soruları duyarken eş zamanlı olarak sınav sorularını görerek takip edebilmesi için okuyucuya ve adaya birer adet olmak üzere iki kitapçık temin edilecek şekilde 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu'nun güncellenmesi ve yeni uygulamanın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yetki alanındaki bütün sınavlarda kalıcı ve yerleşik hale getirilmesi talebi oluşturmaktadır.

2022/7 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2023/06 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; başvuranın ceza infaz kurumunda iken infaz koruma memurlarının darp ve hakaretlerine maruz kaldığı, hiçbir neden yokken hücre cezası aldığı, başvurana teslim edilmesi gereken eşyaların eksik teslim edildiği, ayağından ağır yaralı olmasına rağmen revir hakkının verilmediği iddialarına ilişkindir.

2022/6 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 323 Sayılı Kurul Kararı

G.. E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulan başvuranın sağlık hakkından yararlanamadığı iddiasına ilişkindir.

2021/323 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 322 Sayılı Kurul Kararı

Yargıtay'da görülmekte olan dosyanın temyiz aşamasının hızlandırılması talebine ilişkindir.

2021/322 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 321 Sayılı Kurul Kararı

Mahkumiyet kararının bozulması talebine ilişkindir.

2021/321 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 320 Sayılı Kurul Kararı

… Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan … Esas sayılı dosyada başvuranın engelli olması sebebiyle kendisine söz hakkı verilmediği ve tanıklarının dinlenmediği iddiası ile kısıtlanma talebine ilişkindir.

2021/320 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 319 Sayılı Kurul Kararı

Haksız yere ceza infaz kurumunda tutuklu olduğu iddiası ile mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

2021/319 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 318 Sayılı Kurul Kararı

.. Anadolu Lisesine müdür olarak görevlendirme talebinin ayrımcılık yapılarak işleme alınmadığı iddiasına ilişkindir.

2021/318 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 317 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın haksız yere ceza infaz kurumunda tutulduğu iddiası ile yeniden yargılanma talebine ilişkindir.

2021/317 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 316 Sayılı Kurul Kararı

Görüntülemek İçin Tıklayınız.

2021/316 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 315 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın akıl hastası olması nedeniyle cezaevi koşullarında tutulmasının uygun olmadığı, talebi olmasına rağmen hastane sevkinin yapılmadığı ve söz konusu durumun koğuşundaki diğer mahpusların güvenliği açısından tehlike oluşturduğu iddialarına ilişkindir.

2021/315 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021/314 Sayılı Kurul Kararı

Mahkumiyet kararının kanun yararına bozulmas ısuretiyle infazın durdurulması talebine ilişkindir.

2021/314 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 311 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın genel idare hizmetleri sınıfına geçme talebine ilişkindir.

2021/311 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 310 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın unvanının haksız ve sebepsiz şekilde alındığı iddiasına ilişkindir.

2021/310 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 309 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın engelli kadrosunda görev yaptığı bankadaki iş akdinin haksız olarak feshedildiği iddiasına ilişkindir.

2021/309 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 308 Sayılı Kurul Kararı

Hapis cezalarının farklı zamanlarda kesinleştiği, mahkeme tarafından verilen cezaların toplanması kararının mağduriyetine neden olduğu iddiasına ilişkindir.

2021/308 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 307 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranların sağlık hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle, yapılmakta olan baz istasyonunun yapımının durdurulması talebine ilişkindir.

2021/307 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 306 Sayılı Kurul Kararı

…Bankası avukatlarının görevi ihmalleri nedeniyle mağduriyete sebep oldukları iddiasına ilişkindir.

2021/306 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 305 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın Yargıtay'da görülmekte olan dosyasının temyiz aşamasının hızlandırılması talebine ilişkindir.

2021/305 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 304 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, … esas sayılı dosya hakkında Yargıtay’da devam eden temyiz sürecinin hızlandırılması talebine ilişkindir.

2021/304 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 303 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

2021/303 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 302 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın ceza aldığı suçların 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 253’üncü maddesi kapsamında uzlaştırmaya tabi olduğu iddiasıyla bu konuda gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

2021/302 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 301 Sayılı Kurul Kararı

Denetimli serbestlikten yararlanma talebinin reddedilmesinin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

2021/301 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 300 Sayılı Kurul Kararı

Müvekkilinin lise eğitimi boyunca akran zorbalığınamaruz kaldığı ve okul yönetiminin bu duruma sessiz kaldığı iddialarına ilişkindir.

2021/300 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 296 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın çalıştığı hastanede uygulanan nöbet usulünün ayrımcı muamele teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

2021/296 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021/295 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın, ceza infaz kurumunda bulunması nedeniyle kız kardeşinin çocuğuna vasi olarak tayini ve çocuğuna maddi yardım yapılması talebine ilişkindir.

2021/295 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 294 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, etkin pişmanlıktan yararlanma talebine ilişkindir.

2021/294 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 293 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın iş yerinde yıldırmaya (mobbing)maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

2021/293 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 292 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın oğlunun devam eden yargılamasına Kurumumuzun katılması talebine ilişkindir.

2021/292 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 291 Sayılı Kurul Kararı

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 142’nci maddesinde mevzuat değişikliği yapılması talebine ilişkindir.

2021/291 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 290 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran; … Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunduğunu, Kurumumuza yaptığı mükerrer başvurularda ailesinin İstanbul illinde ikamet etmesi ve vasisi dâhil hiçbir ziyaretçisinin gelememesi nedenleriyle aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğini, nakil talebi gerçekleştirilmediği için ölüm orucuna başladığını ve mağduriyetlerinin devam ettiğini iddia etmektedir.

2021/290 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 289 Sayılı Kurul Kararı

Görüntülemek İçin Tıklayınız.

2021/289 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 288 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın … örgütü kripto üyesi olduğunu iddia ettiği polisler tarafından mağdur edildiği iddialarına ilişkindir.

2021/288 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 287 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, … Valiliği tarafından, … İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde yaşanan mobbing ile ilgili olarak yapılan soruşturmanın adil olmadığı iddialarına ilişkindir.

2021/287 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 282 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; … Asliye Ceza Mahkemesinin .... sayılı kararının temyiz aşamasının hızlandırılması talebine ilişkindir.

2021/282 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 281 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, … parsel no.lu taşınmazların kullandığı imar yolunun, inşaat ve hafriyat çalışmaları nedeniyle kapatıldığı ve geçişin engellendiği iddialarına ilişkindir.

2021/281 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 280 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, … Ağır Ceza Mahkemesinin … sayılı kararı ile verilen mahkumiyet hükmünün eksik inceleme ile verildiği iddiasına ilişkindir.

2021/280 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 279 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; … Ağır Ceza Mahkemesinin …., ….sayılı kararının temyiz aşamasının hızlandırılması talebine ilişkindir.

2021/279 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 278 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın kiralamak istediği evin öğrencilere kiraya verilmemesinden dolayı yaştemelli ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

2021/278 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 277 Sayılı Kurul Kararı

… tarafından Kuruma yapılan başvuruda başvuran özetle; …İl Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olarak görevliyken Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu’nun 23.10.2019 tarih ve … sayılı kararıyla meslekten çıkarıldığını, bu kararın, … İdare Mahkemesince 30.09.2020 tarihli kararla iptal edildiğini, iptal kararına rağmen görevine iade edilmediğini, kendisi ile aynı dosya kapsamında meslekten çıkarılan ve mahkemeden iptal kararı alan … isimli polis memurunun kanuni süresi içerisinde göreve başlatıldığını, hukuksal durumlarının aynı olduğu kadın polis memurunun göreve başlatılmasına rağmen kendisinin göreve başlatılmamasının eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiğini iddia etmektedir.

2021/277 Uzlaşma
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 276 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuran ve kızının Covid-19 aşısı olmak istememeleri nedeniyle gelecekte aşı olmayanlara uygulanabilecek kısıtlamalardan dolayı hak kaybına uğramalarının önlenmesi talebine ilişkindir.

2021/276 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 275 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, … Ağır Ceza Mahkemesinin … Esas, … Kararsayılı ilamı ile … Ağır Ceza Mahkemesinin … Esas, … Karar sayılı ilamlarının infazlarında Türk Ceza Kanunu’nun 63’üncü maddesi uyarınca mahsup hükümlerinin uygulanması talebine ilişkindir.

2021/275 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 274 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın … bulunan ve 3194 sayılı Kanuna göre yapı kayıt belgesi aldığı meskenine su aboneliği yapılması talebinin … Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından reddedildiği iddiasıyla bu konudaki mağduriyetinin giderilmesini talebine ilişkindir.

2021/274 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 273 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın yaşadığı çevrede ayrımcılığa uğradığı iddiası ile gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

2021/273 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 272 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başörtüsü nedeniyle ayrımcılığa uğrayarak kamu görevinden çıkarılması ve yoksun kaldığı gelirin tazmini talebine ilişkindir.

2021/272 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 271 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuran ve kardeşinin … Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hapis cezası ile cezalandırıldığı, kendisinin işlediği suçtan dolayı pişman olduğu ancak kardeşinin suçsuz olduğu, ceza infaz kurumunda haksız yere tutulduğu iddiasına ilişkindir.

2021/271 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 270 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, … Ağır Ceza Mahkemesinin 30/06/2021 tarih ve … Esas, … Karar sayılı ilamı ile kendisi hakkında verilen hükmün bozulması talebine ilişkindir.

2021/270 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021/269 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranlar, bulundukları ceza infaz kurumunda kitap alma ve bulundurma haklarının sınırlandırıldığını, yasal dergilere erişimlerinin engellendiğini, avukatlarıyla görüşmelerinin pandemi gerekçesiyle kapalı alanda ve dinlenilen telefonlar ile hukuksuz şekilde yaptırıldığını, arkadaşları G. G.'nin tek kişilik odada tecrite maruz bırakıldığını, kuruma girişlerinde sıcak su torbası ve ip, boncuk gibi kırtasiye ürünlerinin ellerinden alınıp geri verilmediğini ve pandemi nedeniyle talep ettikleri hijyen malzemelerinin kendilerine verilmediğini iddia etmektedir.

2021/269 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2021-269 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranlar, bulundukları ceza infaz kurumunda kitap alma ve bulundurma haklarının sınırlandırıldığını, yasal dergilere erişimlerinin engellendiğini, avukatlarıyla görüşmelerinin pandemi gerekçesiyle kapalı alanda ve dinlenilen telefonlar ile hukuksuz şekilde yaptırıldığını, arkadaşları G. G.'nin tek kişilik odada tecrite maruz bırakıldığını, kuruma girişlerinde sıcak su torbası ve ip, boncuk gibi kırtasiye ürünlerinin ellerinden alınıp geri verilmediğini ve pandemi nedeniyle talep ettikleri hijyen malzemelerinin kendilerine verilmediğini iddia etmektedir.

2021/269 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 264 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ve cezadan indirim talebine ilişkindir.

2021/264 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 263 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru,… Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başvuran hakkında verilen karara itiraz etmesinin eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

2021/263 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 262 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın … Bankası tarafından kredi taksitinin ertelenmediği ve maddi güçlük çekmesi sebebiyle mağduriyet yaşadığı iddiası kapsamında… Bankasına yönelik şikayetine ilişkindir.

2021/262 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 261 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın yargılanma sürecinde delillerin doğru bir şekilde değerlendirilmediği iddiası çerçevesinde delillerin aydınlatılması talebine ilişkindir.

2021/261 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 260 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, konut kiralama sektöründe görev yapmakta olan başvuranın iş yerinin polis memurları tarafından yasa dışı işlemlerle kapatıldığı iddiasına ilişkindir.

2021/260 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 259 Sayılı Kurul Kararı

Konuşma güçlüğü çeken ve kalıcı sanrısal bozukluk hastalığından muzdarip olan başvuran, ilgi başvuru dilekçesinde özetle; 1999-2008 yılları arasında … Üniversitesi'nde memur olarak çalıştığını, 28.01.2008 tarihinde olumsuz sicilleri sebebiyle memuriyetine son verildiğini, engelli sınavı ile 2011 yılında …Bakanlığı'nda Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak tekrar kamu hizmetine döndüğünü ancak hizmet tescilinin yapılmadığını, aynı şekilde sosyal güvenlik hizmetlerinin canlandırılması için gerekli olan hizmet ihyasına ilişkin ödemesi gereken tutarın, engelli olmasına ve 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a rağmen yapılandırılmadığını ifade ederek engellilik temelli ayrımcılığa maruz kaldığını iddia etmiştir.

2021/259 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 258 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, inancı nedeniyle ayrımcılığa uğradığı iddiasına ve mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

2021/258 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 257 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın işvereni aleyhine işçi alacakları talepli dava açması nedeniyle eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

2021/257 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 256 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın girmiş olduğu merkezi ve ortak sınavda yaşanan usulsüzlüklerin incelenmesi talebine ve bu konuda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yaptığı başvuruların dikkate alınmaması hakkındaki şikâyetine ilişkindir.

2021/256 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 255 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ve cezadan indirim talebine ilişkindir.

2021/255 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 254 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın yaşadığı yerde meydana gelen heyelan üzerine … İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığı iddiasına ilişkindir.

2021/254 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 253 Sayılı Kurul Kararı

Kültürel yaşama katılım hakkını kullanmada erişilebilirliğin sağlanmayarak ayrımcılığa uğradığı iddiasıdır.

2021/253 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 252 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın iş yerinde yıldırmaya (mobbing)maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

2021/252 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 251 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın … Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında verilen ceza hükmünün affedilmesi talebine ilişkindir.

2021/251 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 250 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, … isimli vatandaşın 5 Haziran 2021 tarihinde … karakolunda on bir kamu görevlisi tarafından işkence ile öldürüldüğü iddiası ile sorumluların cezalandırılması talebine ilişkindir.

2021/250 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 249 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran başvuru dilekçesinde özetle; … Reklamcılık Limited Şirketinin bir personeli olarak … Türkiye ofisinde çalıştığını, yakalandığı hastalık sebebiyle sürekli ağır eleştiriye maruz kaldığını, ilerleyen aylarda sağlık durumunun iyiye gitmesine rağmen herhangi bir ödenek almadan ücretsiz izne çıkarıldığını, bu durumun kendisinde travma yarattığını, iş arkadaşları tarafından hedef alınıp intihara sürüklenmek istendiğini iddia ederek sağlık durumu ve engellilik temelli ayrımcılığa maruz kaldığını ileri sürmektedir.

2021/249 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 247 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru; pasaport başvuru talebinin reddedilmesi suretiyle seyahat hürriyetinin ihlal edildiği iddiası ve pasaport başvurusunun karşılanması talebine ilişkindir.

2021/247 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 246 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın suçsuz olduğu halde ceza aldığı iddiasına ve mahkûmiyet kararının kaldırılması talebine ilişkindir.

2021/246 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 245 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın kanun yararına bozma talebinin incelenmesi sürecinde kendisine yardımcı olunması istemine ilişkindir.

2021/245 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 244 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın işlemediği bir suç nedeniyle cezalandırıldığı iddiası ve kendisine yardım edilmesi talebine ilişkindir.

2021/244 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 243 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuran hakkında adli kontrol tedbirleri çerçevesinde uygulanan yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması talebine ilişkindir.

2021/243 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 242 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran, 19/09/2017 tarihinde tutuklandığını, tutuklandığı tarihte … Tıp Fakültesinde 2. sınıf öğrencisi olduğunu ve eğitimine devam edemediğini, Covid-19 küresel salgını nedeniyle üniversitelerin bu dönemde uzaktan eğitim yaptığını ve bu kapsamda bulunduğu … Kapalı Ceza İnfaz Kurumu aracılığıyla, online derslere ve sınavlara katılabilmek için … Rektörlüğüne talepte bulunduğunu, üniversiteden bu konuda olumlu cevap aldıktan sonra aynı taleple ceza infaz kurumu idaresine başvuruda bulunduğunu ancak derslere ve sınavlara katılımının sağlanmadığını, giremediği sınavlar nedeniyle 1 yıl ders kaybı olduğunu ve eğitim hakkının engellendiğini iddia etmektedir.

2021/242 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 240 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın dava sürecini geciktirdiği iddiasıyla, dava sürecini yürüten Cumhuriyet Savcısı hakkında soruşturma açılması talebine ilişkindir.

2021/240 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 239 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın vasisinin icazetinin olmaması nedeniyle engelli aylığı talebine ilişkin davasının reddedildiği iddiasına ve yeni vasi talebinin uzun süreden beri karşılanmaması neticesinde oluşan hak kaybının iadesi ile vasi tayinine ilişkin hukuki süreçler konusunda kendisine yol gösterilmesi talebine ilişkindir.

2021/239 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 238 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın suçsuz olduğu halde ceza aldığı iddiasına ve beraat talebine ilişkindir.

2021/238 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 237 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, farklı suç tiplerinin içtima kararı ile toplanarak infaz edilmesinin ceza infaz kurumlarında mağduriyete yol açtığı, başvuranların da bu uygulamadan mağdur oldukları iddiası ile haklarındaki içtima kararının bozulması ve sorunun Adalet Bakanlığı ile paylaşılması talebine ilişkindir.

2021/237 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 236 Sayılı Kurul Kararı

… Sendikası tarafından başvuran adına yapılan başvuru, başvuranın engelliliği sebebiyle idari izinli olması gerekirken izin talebinin çalıştığı hastane tarafından değerlendirilmemesine ilişkindir.

2021/236 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 235 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, aynı suçu işleyen hükümlülerden açık ceza infaz kurumuna ayrılanların Covid-19 tedbirleri kapsamında izinde geçirdikleri sürenin, kapalı ceza infaz kurumunda bulundukları için izne ayrılamayan hükümlülerin ceza sürelerinden düşürülmesi talebine ilişkindir.

2021/235 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 234 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın suç örgütü kurma suçuna ilişkin cezasının müddetnameden çıkarılarak ceza infaz kurumunda geçirdiği süreden mahsup edilmesi ve … 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinin 18.09.2018 tarih, … Değişik İş numaralı müddetname kararının kanun yararına bozulması talebine ilişkindir.

2021/234 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 233 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın cezaevinde bulunduğu sürede ailesinin geçimini sağlayacak kimse olmadığı için mağdur olmasına ve bu nedenle beraatını talep etmesine ilişkindir.

2021/233 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 232 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın hakkında hükmedilen hapis cezasının soyut delillere dayandığı iddiası ile hakkındaki mahkeme kararlarının yeniden incelenmesi talebine ilişkindir.

2021/232 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 231 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuran hakkında hükmedilen hapis cezasının soyut iddialara ve çelişkili beyanlara dayandığı iddiası ile hakkındaki mahkeme hükmünün bozulması talebine ilişkindir.

2021/231 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 230 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın cinsiyet temelinde ayrımcılığa uğrayarak çalışma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

2021/230 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 229 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran Kurumumuza yaptığı başvuruda özetle; internet sitesinde yayınlanan kiralık daire ilanı için emlak şirketi ile iletişime geçtiğini, söz konusu daireyi görmek istediğini fakat bekâr olduğu gerekçesi ile evin kendisine kiralanmasının mümkün olmadığının belirtildiğini, bu uygulamanın hukuka aykırı olduğunu ve bu konuda alınmış emsal kararların olduğunu ifade ettiğini; ancak emlak yetkilisinin uygulamayı düzeltmediğini ifade ederek medeni hali nedeniyle ayrımcı muameleye maruz kaldığını iddia etmektedir.

2021/229 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 227 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran başvuru dilekçesinde özetle; sözleşmeli öğretmenlere getirilen 3+1 sistemi sebebiyle yeni atanan sözleşmeli öğretmenlerin diğer Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan bir öğretmenle evli ise 1 yıl sonra aile birliği ve eş özrü tayin hakkı talep edip eşinin yanına tayin olabildiğini, ancak kamuda başka bir alanda çalışan veya özel sektörde çalışan biriyle evlenen sözleşmeli öğretmenlerin 3 yıl çalışmadan tayin talep edemediklerini, dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenle evli olan öğretmenin aile birliğini sağlarken kamu veya özel sektörden biriyle evlenen öğretmenin aile birliğini sağlamadığını, bu durumun insan haklarına ve Anayasa’nın 41’inci maddesindeki aile bütünlüğü ilkesine aykırı olduğunu iddia etmektedir.

2021/227 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 226 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran başvuru dilekçesinde özetle; 13.08.2021 tarihinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumunda veri hazırlama kontrol işletmeni olarak görev yaptığını, ikinci görev yeri olan … Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde görevdeyken İl Müdürünün sekreteri aracılığıyla kendisini odasına çağırdığını, fakat kendisinin daha sonra geleceğini belirterek telefonla arayacağını söylemesi ve telefonla aradığında ulaşamaması sebebiyle İl Müdürü tarafından emre itaatsizlikten hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını, bu soruşturmada İl Müdür Yardımcısının muhakkik olarak atandığını, itiraz ve savunmalarında muhakkik atanmasının ast üst ilişkisi bakımından hukuka aykırı olduğunu belirttiğini, bu itirazının dikkate alınmadığını, 6701 sayılı Kanun'da sayılan ayrımcılık türleri bakımından unvan bazında ayrımcılığa maruz kaldığını, 657 sayılı Kanun ve Yargıtay içtihatlarına aykırılık teşkil eden söz konusu durum hakkında, 6701 sayılı Kanun çerçevesinde işlem yapılmasını talep ettiğini belirtmiştir.

2021/226 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 225 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran dilekçesinde özetle, Mart 2020 tarihinden bu yana eğitimini uzaktan eğitim çerçevesinde sürdürdüğünü, kişisel verilerinin işlenmesine açık rızasının olmadığına dair yazılı beyanını içeren dilekçesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderdiğini, … Senato toplantısında "kamerasını açtırmak istemeyen öğrencilerin eş zamanlı yüz yüze sınava alınmalarına" oy birliği ile karar verildiğini, anılan kararda kamerasını açtırmak istemeyen öğrenciler ibaresinden kişisel verisinin işlenmesine rıza vermeyen öğrencilerin kastedildiğinin aşikar olduğunu, kişisel verilerinin işlenmesine izin vermeyen öğrenciler ile söz konusu öğrencilerin ailelerinin dolaylı ayrımcılığa maruz kaldığını, sağlıklarının riske atıldığını, bu ayrımcı yaklaşım tarzının Anayasa'nın 10'uncu maddesine aykırılık teşkil ettiğini, kamerasını açtırmak istemeyen öğrenciler hakkında alınan kararın dolaylı ayrımcılık niteliğinde olduğunu, ilgili kararın düzeltilmesi amacıyla 02.06.2021 tarihinde muhataba iadeli taahhütlü mektup ile başvuruda bulunduğunu, 03.06.2021 tarihinde başvurunun muhatap Kurumun çalışanı tarafından teslim alındığını, otuz gün içerisinde cevap verilmediğinden dolayı Kuruma başvuru yapmak zorunda kaldığını, … Rektörlüğü tarafından yapılan 23.06.2021 tarihli duyuruda "salgına karşı toplumsal bağışıklık kazanılmadan mezuniyet töreninin risk oluşturacağının" bildirildiğini, ancak aynı idarenin, kişisel verilerinin işlenmesini istemediği için sınav esnasında kamerasını açmak istemeyen öğrencileri yüz yüze sınava girmek zorunda bırakarak söz konusu öğrencilerin ve ailelerinin sağlıklarını riske attığını belirtmiştir.

2021/225 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 224 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran başvuru dilekçesinde özetle; geçmişte eşinin hastalık kaynaklı sinir krizi atağı geçirdiğini, eşinin kendisine zarar vermemesi için uğraşırken eşini darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açıldığını ancak beraat ettiğini, eşinin geçirdiği başka bir sinir krizi atağı sonucu eşi aleyhine bir ceza davası açıldığını ve bu dava sonucu eşinin ceza aldığını, dava sonuçlarına rağmen …. eşinin can güvenliğini bahane ederek eşini başka bir ile atadığını, bu atamanın aile birliğini bozduğunu ve eşinin Ankara'da devam eden zorunlu tedavisinin engellendiğini, kendisinin haksız yere lekelendiğini, atama işleminin iptaline yönelik idari başvurularda bulunduğunu,Bakanlık yetkililerinin 4 yıla yakın birsüredir sistematik bir şekilde usulsüzlükler yaparak idari başvurularını örtbas ettiklerini, bu usulsüzlükler için ayrıca başvuru yaptığını ancak söz konusu usulsüzlüklerin Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı tarafından görmezden gelindiğini ve hiçbir sonuç alamadığını, lekelenmeme hakkının, hak arama özgürlüğünün ve ailenin korunması hakkının ihlal edildiğini iddia etmekte ve gereğinin yapılmasını talep etmektedir.

2021/224 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 223 Sayılı Kurul Kararı

1. Başvuru, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tahdit kodunun kaldırılması talebinin reddedilmesine ilişkindir.

2. Başvurucu, başvuru dilekçesinde özetle; Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne yapmış olduğu ikamet izni başvurusunun, hakkında konulan G-87 tahdit kodu kaydı nedeniyle reddedildiğini, … İdare Mahkemesi önünde … esas sayısı ile G-87 kodunun iptali talepli dava açtığını fakat Mahkemenin, istihbari veriler olduğu gerekçesi ile yapılan bu işlemin devletin hükümranlık yetkisi kapsamında kalmasından dolayı davayı reddettiğini; bu karara karşı Anayasa Mahkemesi nezdindebireysel başvuru yaptığını ve kodun kaldırılması için Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunduğunu ifade etmiştir. Başvurucu, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne yaptığı söz konusu başvuruya cevap verilmemesi nedeniyle aile hayatına saygı hakkının, mülkiyet hakkının, ayrımcılık yasağının ve lekelenmeme hakkının ihlal edildiğinin tespit edilmesini ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne idari para cezası uygulanmasını talep etmektedir.

2021/223 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 222 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran başvuru dilekçesinde özetle; … üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası aldığını, 4 yıldır… Ceza İnfaz Kurumunda tutulduğunu, herhangi bir örgüt üyeliği bulunmadığı için cezaevinde tarafsızlar koğuşunda kaldığını, 55 yaşında ve emekli olduğunu, kronik sağlık sorunlarının bulunduğunu, hem cezaevi hem de pandemi koşullarından dolayı yeterli ve etkili sağlık imkanlarından mahrum kaldığını, cezasının infazının bitmek üzere olduğunu ancak dosyasının henüz Yargıtay …Dairesinde incelemeye dahi alınmadığını, tutuklamanın cezanın infazına dönüştüğünü iddia etmekte ve hukuki güvenliğinin sağlanması içinYargıtay'ın bir an önce dosyasını incelemesini talep etmektedir.

2021/222 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 221 Sayılı Kurul Karar

Başvuran, başvuru dilekçesinde özetle, 2006 yılında arabalarının taranarak evladının katledildiğini, defalarca suç duyurusunda bulunmasına rağmen bu suçu işleyenlerin ve azmettirenlerin tutuklanmadıklarını, suçun örtbas edildiğini, bir Devlet yetkilisinin dahi oğlunun kabrini ziyarete gelmediğini, eşinin, kızının ve oğlunun da katledilebileceğini, Devletin gerekli korumayı kendilerine sağlamadıklarını iddia etmekte; bu sebeple Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmayı talep etmektedir.

2021/221 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 220 Sayılı Kurul Kararı

1. Başvuru, başvuranın cezaevinde bulunan aile bireylerinin adli kontrol şartı ile salıverilmesi talebine ilişkindir.

2. Başvuran başvuru dilekçesinde özetle; oğlu ve gelininin … T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunduğunu; 7 ve 8 yaşlarında olan torunlarının bakımını üstlenmek durumunda kaldığını ve yaşlılığı nedeniyle bu süreçte sorun yaşadığını; 5 yaşındaki torununun ise annesi ile birlikte ceza infaz kurumunda kaldığını ifade etmektedir. Bu çerçevede başvuran, ailenin, çocuğun ve gençlerin korunması kapsamında, oğlunun ya da gelininin adli kontrol şartı ile salıverilmesini talep etmektedir.

2021/220 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 219 Sayılı Kurul Kararı

1. Başvuru, yargı organları tarafından hükmedilen müebbet hapis cezasının belirlenmesisürecinde, adil davranılmadığı iddialarına ilişkindir.

2. Başvuran, başvuru dilekçesinde özetle; yargılanması sırasında ihmaller ile karşılaştığını, meşru müdafaa ve haksız tahrik hükümleri gözetilmediği için cezasında indirime gidilmediğini belirtmekte ve söz konusu hususlar dikkate alınarak hakkında hükmedilen müebbet hapis cezasının yeniden değerlendirilmesini talep etmektedir.

2021/219 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 218 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran dilekçesinde özetle; … ilinde hakimlik görevi yaparken 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 3’üncü maddesi kapsamında Hakimler Savcılar Genel Kurulunun 31.08.2016 tarih … sayılı kararıyla meslekten çıkarılmasına karar verildiğini, … Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında … üyeliği ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan soruşturma açıldığını, soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini, halen … Barosuna kayıtlı avukat olarak çalıştığını, UYAP sisteminde …Bankası aracılığıyla harç ve gider avansı ödemelerini yaptığını, söz konusu Bankaya kredi kartı başvurusunda bulunduğunu, Bankanın kendisinden güncel çalışma belgesi talep ettiğini, vergi levhasının bulunduğunu ve 4B kapsamında vergisini ödeyerek çalıştığını, mesleğe iade talebiyle açtığı davanın Danıştay tarafından görülmeye devam ettiğini, … üyeliğinden yargılanan ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen avukatların dahi bahse konu olan Bankaya ait kredi kartlarının bulunduğunu, hakkında kesinleşmiş kovuşturmaya yer olmadığına dair karar bulunmasına rağmen kredi kartı başvurusunun kabul edilmediğini, bu hususun ayrımcılık yasağına ve masumiyet karinesini aykırılık teşkil ettiğini belirtmiştir.

2021/218 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 217 Sayılı Kurul Kararı

1. Başvuru; başvuranın sağlık memuru olarak görev yaptığı … Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden … İl Sağlık Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu sahte raporla … atanması iddiasınave bu sebeple bozulan aile bütünlüğünün tekrar sağlanması ile çocuklarının mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

2. Başvuran, sağlık memuru olarak görev yaptığı … Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinden … İl Sağlık Müdürlüğünün düzenlenmiş olduğu sahte raporla … sürgün edildiğini, aile bütünlüğünün tekrar sağlanması adına Kamu Denetçiliği Kurumuna müracaat ettiğini, bu müracaat sonucu aile bütünlüğünün tekrarsağlanması adına alınmış olan tavsiye kararının Sağlık Bakanlığınca reddedildiğini iddia etmekte; aile bütünlüğünün korunması ve çocukların mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını Kurumumuzdan talep etmektedir.

2021/217 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 216 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran, başvuru dilekçesinde özetle; 16.01.2018’den beri cezaevinde terör örgütü üyeliği suçundan mahkûm olduğunu, eşinin mahkeme kararı ile kendisine vasi olarak atandığını, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile … Üniversitesi … Sosyal Hizmet Bölümünü kazandığını, sorunsuz birşekilde kaydının yapıldığını, ceza infaz kurumundan derslere ve sınavlara erişebilmesi için dekanlığa dilekçe verildiğini, akabinde cezaevi eğitim birimine dilekçe ile başvuru yaptığını, derslere ceza infaz kurumundan online olarak katılamayacağı yönünde bir cevap aldığını, birinci dönem derslerini verememesi nedeniyle mücbir sebepten dolayı öğrenime ara verme talebiyle Fakülte Dekanlığına dilekçe verdiğini, Fakülte Dekanlığının söz konusu dilekçeye hangi suçtan dolayı hükümlü olduğuna dair bir ibare yazmasını istediğini, 31.03.2021 tarihinde ceza infaz kurumunda olduğu gerekçesiyle Üniversite tarafından hakkında soruşturma açılarak savunma istendiğini, bu savunmasının dikkate alınmadığını, sonrasında Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezası aldığını, karara itiraz ettiğini ancak itirazın reddedildiğini, aynı koğuşta kaldığı ve benzer suçlardan hükümlü olduğu arkadaşlarının çeşitli üniversitelerde eğitimlerine devam ettiklerini buna rağmen kendisi hakkında verilen disiplin cezası nedeniyle Yükseköğretim Kurumundan çıkarılmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, eğitim hakkının ihlal edildiğini iddia etmekte ve sorumlular hakkında soruşturma açılmasını talep etmektedir.

2021/216 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 215 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran tarafından İnsan Hakları Başkanlığına hitaben gönderilen başvuru, … Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla sehven Kamu Denetçiliği Kurumuna gönderilmiş, sonrasında Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından Kurumumuza yönlendirilmiştir. Başvuran başvuru dilekçesinde özetle; 2005 yılında hukuk sistemine dâhil olan 5237 ve 5275 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Cezaların İnfaz Hakkında Kanun gereği cinsel saldırı suçlarından mahkûm olan kişilere cerrahi içtima uygulandığını, mahkûmiyetin sadece bir cinsel saldırı suçundan kaynaklanması durumunda dahi gerek açık cezaevi süreci gerek denetimli serbestlik süresi ve koğuş tipi olmak üzere bir mahkûmun tüm infaz döneminin olumsuz etkilendiğini, sadece işlenen suçun niteliği sebebiyle cinsel saldırı suçlarından hüküm giyen bir mahkûmun sosyal hayatı ve özgürlüğünün diğer suçlardan yargılananlardan daha kısıtlı olduğunu, bu hususun infaz sisteminde ayrımcılık oluşturduğunu, birden fazla süreli hapis cezasının infazda toplanmasının mahkûmun tahliyesine engel olduğunu, infazda ıslah amacından uzaklaşıldığını, İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında mahkûmların ve ailelerinin mağduriyetlerini gideren yasal değişiklikler yapılmasını talep ettiğini ifade etmiştir.

2021/215 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021/214 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran özetle, nitelikli cinsel saldırı suçundan dolayı 12.12.2017 tarihinden bu yana tutuklu bulunduğunu, tutuklanmadan iki hafta önce evlendiğini, eşine şiddet uyguladığı için basit kasten yaralama suçundan 6 ay ve zorla birliktelik nedeniyle nitelikli cinsel saldırı suçundan 07.07.2021 tarihinde 10 yıl cezaya mahkûm edildiğini, dosyanın şu an Yargıtay aşamasında olduğunu, 4 yıldır tutukluluk halinin devam ettiğini, karşı tarafın asılsız iddialarda bulunduğunu, eşine karşı cinsel saldırı suçunu işlemediğini, adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddia etmekte ve şikâyetinin değerlendirilerek konu hakkında gereğinin yapılmasınıtalep etmektedir.

2021/214 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 213 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran başvuru dilekçesinde özetle; …’nın … tarihinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açtığını, çıkarılan yönetmelikle farklı birimlere geçiş hakkı tanındığını, kendisinin de farklı bölüm tercihi yaparak sınava girdiğini, tercih yaptığı bölümün şartlarını taşıdığı için başvurusunun kabul edildiğini, yazılı sınavda yüksek bir puan aldığını, buna rağmen yönetimin birim değişikliklerine sıcak bakmaması nedeniyle mülakatta liste dışı kaldığını, farklı bir birim tercih eden ve yüksek puan alan başka personellerin de bulunduğunu, yönetimin bu düşüncesini önceden bilmeleri durumunda farklı birim tercih etmeyeceklerini, sınavla mülakat arasında 20 aylık oldukça uzun bir süre olduğunu, sınav için çok çalıştığını, iki küçük çocuğu olduğunu ve yazılı sınava hazırlanırken çok zorlandığını, her şeye rağmen çok çalışarak 92 puan aldığını, ancak yönetimin tutumu sebebiyle mülakatta liste dışı kaldığını, 60 puan alan çalışma arkadaşlarının unvanlarında değişiklik olduğunu, bu haksızlığı gidermek adına yürütmeyi durdurma kararı istemiyle mahkemeye başvurduğunu belirterek yaşanan tüm bu sürecin insan haklarına aykırı olduğunu iddia etmekte ve Kurumumuzdan kendisinin ve kendi durumunda olan arkadaşlarının mağduriyetlerinin giderilmesini, farklı birimden sınava katılanların çalıştıkları birim ve şehirlere atamalarının yapılmasını talep etmektedir.

2021/213 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 212 Sayılı Kurul Kararı

1. Başvurular, başvuranın kredili emeklilik kapsamında sigorta borçlarını ödeyerek emekli olmak istemesi fakat ödeme gücü yetersizliği nedeniyle aylık kredi tutarını karşılayamadığı için emekli olamamasına ilişkindir.

2. Başvuran başvurularında özetle; Sosyal Güvenlik Kurumunun, … Bankası ile yapmış olduğu anlaşma sonucunda kredili emeklilik sisteminin sağladığı kredi avantajından yararlanmak istediğini, fakat aylık kredi tutarının, emeklilik maaşı olarak hesaplanan tutarı aşması nedeniyle Banka tarafından kendisine kredi verilemediğini belirterek maddi imkansızlıkları nedeniyle kredi kullanamadığını ve emekli olamadığını ifade ederek gereğinin yapılmasını talep etmektedir.

2021/212 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 211 Sayılı Kurul Kararı

1. Başvuru, başvuranın …… tarafından yasal hakkı olan şua izninin kendisine verilmediği iddiasınailişkindir.

2. Başvuran, başvuru dilekçesinde özetle, 2016 yılında … … … Fakültesi … Anabilim dalında Profesör Doktor Öğretim Üyesi olarak göreve başladığını, göreve başladığında Anabilim dalı başkanı olan B. B. A.’nın kendisinin göreve başlamasını istemediğini, göreve başlamasıyla birlikte hakkında yasal dayanağı olmayan disiplin soruşturmaları açıldığı, yasal izinlerinin kendisine verilmediğini, … görevlisi olmasına rağmen kendisine şua izninin kullandırılmadığını, bu sebeple ilk olarak … İdare Mahkemesinde dava açtığını, idarenin istinaf kanun yoluna gitmesi üzerine istinaf talebinin reddedilerek Mahkeme kararının onandığını, ardından … İdare Mahkemesinde açtığı ikinci davanın da lehine sonuçlandığını, bu karara karşı da yine … ….nün istinaf kanun yoluna gittiğini ve davanın hala görülmeye devam ettiğini, son olarak … İdare Mahkemesinde dava açtığını ve bu davanın da halihazırda görülmekte olduğunu, … … Fakültesi Dekanlığının Mahkeme kararlarını tanımayarak uygulamayı reddettiğini, “yeterince radyasyon almıyorsun” gibi yasada yer almayan temellerle kendisine şua iznini kullandırmadığını iddia etmekte; şua izninin kendisine verilerek, tarafına uygulanan ayrımcı uygulamanın sona erdirilmesini ve idareye gerekli yaptırımın uygulamasını talep etmektedir.

2021/211 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 210 Sayılı Kurul Kararı

1. Başvuru; Youtube video paylaşım sitesinde paylaşılan Eminem adlı şarkıcıya ait 2009 tarihli "Mockingbird" adlı videoda yer alan görsellerin, başvurucu tarafından özel hayatın gizliliği ve ekonomik haklarının ihlal edilmesi şeklinde yorumlanması ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun başvuranın ihlal edildiğini düşündüğü taleplerine ilişkin işlem tesis etmediği iddiasıdır.

2. Başvuran, başvuru dilekçesinde özetle: "Mockingbird" şarkısının video klibinin, Eminem adlı şarkıcının sansasyonel yaşam tarzı, eşi ve çocuklarının görüntülerinden oluştuğunu ve bunun aile hayatına birsaldırı niteliği taşıdığını, ilgili kişinin içerisinde bulunduğu durumdan faydalanarak aile soy ağacına bir müdahale yapılmak istendiğini, video klibin organize suç ve karaborsacılık etiketleri taşıdığını iddia etmektedir.

2021/210 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 209 Sayılı Kurul Kararı

… Şehir Hastanesinde sürekli işçi kadrosunda çalışan başvuran, astım rahatsızlığı dolayısıyla yüksek riskli gebelik grubunda yer almasına rağmen kendisi için riskli olan alanlarda görevlendirildiğini, bu sebeple sağlık ve doğum temelli ayrımcılığa uğrayarak iş yerinde yıldırmaya maruz kaldığını öne sürmektedir.

2021/209 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 205 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran başvuru dilekçesinde özetle; 24.06.2016 tarihinde gözaltına alınarak tutuklandığını, …. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün ceza verildiğini, … Bölge Adliye Mahkemesi … Ceza Dairesinin cezayı onadığını, bunun üzerine başvuranın ilgili kararı temyiz ettiğini, temyiz ettiği dosyanın tutuklu iş olarak değerlendirilip öncelik verilmesi gereken bir dosya olmasına rağmen henüz Yargıtay’ın incelemeye almadığını, mahkeme süreci tamamlanmadan almış olduğu cezanın infazının tamamlandığını, Yargıtay ve ilgili makamlara otuzdan fazla dilekçe yazmasına rağmen dosyası hakkında herhangi bir işlem yapılmadığını, tutuksuz yargılanan kişilerin dosyalarına öncelik verilmesi sebebiyle ayrımcılığa maruz kaldığını, en temel insan hakkı olan özgürlük hakkının ihlal edildiğini iddia etmektedir. Başvuran bu iddialarla birlikte Kurumumuz tarafından ilgili makama(Yargıtay) bildirimde bulunulmasını talep etmektedir.

2021/205 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 204 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran özetle; üniversiteye giriş sınavlarına girerek … Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak üniversiteye kaydını Eylül 2020 tarihinde yaptığını, 1 Nisan 2021 tarihinde … Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığının yazısıyla hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçu ile ilgili disiplin soruşturması başlatıldığının tarafına iletildiğini, gerekli savunmayı yapmasına karşın Hukuk Fakültesi Disiplin Kurulu tarafından 16.04.2021 tarih … sayılı kararı ile yükseköğretim kurumundan çıkarılmasının uygunluğuna karar verildiğini, bu kararın bulunduğu …. T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu aracılığıyla 08.06.2021 tarihinde tebliğ edildiğini, hakkında verilen kararın Yükseköğretim Kurumları Kanunu’nun 54’üncü maddesine aykırılık teşkil ettiğini, madde metninde belirtiği üzere “öğrencilerin işledikleri disiplin suçlarından dolayı” disiplin cezalarını verilebileceğini, hakkında silahlı terör örgütü üye olma suçundan yargılandığı dosyada suç tarihinin 16.04.2018 olduğunu, hakkında verilen hükmün 19.11.2019 tarihinde kesinleştiğini, üniversiteye kayıt yaptırmadan önceki dönemde hakkında verilen kararın kesinleştiğini ve üniversiteye kayıt olduğu tarihte bu şekilde öğrenci olarak kabul edildiğini, disiplin suçlarına ilişkin mevzuatta öğrencilikten önce işlenmiş olan bir suçtan dolayı disiplin soruşturması başlatılmasına cevaz veren bir düzenlemenin yer almadığını, Anayasa’nın 13’üncü, 14’üncü ve 42’nci maddelerinde yer alan hükümler gereği “kimsenin eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamayacağını", temel hak ve hürriyetlere ilişkin sınırlamaların hakkın özüne dokunmaması gerektiğinin Anayasa’da düzenlendiğini, öğrenci olmadığı bir dönemde gerçekleşen suçtan dolayı tarafına disiplin soruşturması açılarak disiplin cezası verilmesinin üniversite eğitimi almasına engel olacağını, bu sebeple eğitim hakkının sona erdiği anlamına gelen yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasının hakkın özünü ortadan kaldırdığını, bu kararın adalet anlayışına ve hakkaniyete aykırı olduğunu, Anayasa’da düzenlenen eğitim ve öğretim hakkını kısıtlandığını, eğitim hakkının elinden alındığının tespit edilmesini ve uygun çözüm sağlanarak eğitime devam etmeyi talep ettiğini belirtmiştir.

2021/204 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 203 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran dilekçesinde özetle; PTT .... Şubesindeki personel sayısının yetersizliği nedeniyle adliye ve diğer tebligat işlemlerinin geciktiğini, avukatlık bürosuna ait önemli bilgi ve belgeleri içeren postaların tesliminin posta memurlarınca aynı adrese teslim edilecek postaları ellerinde biriktirmek suretiyle geciktirdiklerini iddia ederek tebligatların kendisi adreste yok iken kapısına bırakıldığını ve bu durumun posta memurlarının tazminat sorumluluğunu doğuracağını ifade eden başvurucu, PTT şube sayısının ve personelsayısının arttırılmasını talep etmektedir.

2021/203 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 202 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran, başvuru dilekçesinde özetle; 15.04.2021 tarihli 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun kapsamında pek çok farklı suç çeşidine ceza indirimi uygulandığını belirtmekte, Anayasa'nın 10'uncu maddesindeki eşitlik ilkesine atıfta bulunarak kendisinin de mezkûr Kanun kapsamında değerlendirmesini ve Kanun'un ceza indirimine ilişkin düzenlemelerinden faydalandırılmasını talep etmektedir.

2021/202 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 201 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran başvuru dilekçesinde özetle; Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu’nun 2021/156 karar numaralı kararına itiraz ettiğini, hakkında yapılan ceza yargılamasında iddianamesinin Z. Ö. tarafından düzenlendiğini, Z. Ö.’ün kaçak olduğunu, yargılamada karar veren hakimlerden birinin V. D. olduğunu, V. D.’nın kumpastan ceza aldığını, diğer hakimler hakkında da ya ceza soruşturması başlatıldığını ya da cezaya hükmedildiğini, …. terör örgütünden emir alarak yargılama yaptıklarını, …. terör örgütü mensuplarının yürüttüğü davalarda medyatik olanların mağduriyetlerinin giderildiğini, kendisi gibi medyatik olmayan kişilerin ise mağduriyetinin giderilmediğini iddia etmektedir. Bu iddialar çerçevesinde Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili hükümlere dayanarak yargılanmanın yenilenmesini talep etmektedir.

2021/201 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 200 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran özetle; 2014 yılında otuz sekiz yaşında jandarma binbaşı rütbesiyle emekli olduğunu, 09.01.2016 tarihli ve 29588 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunda değişiklik yapılarak astsubayların derecelerinin ilerletildiğini ve bu sebeple kendisiyle aynı yaşta emekli olacak astsubayların yaklaşık 1000 TL daha fazla emekli maaşı aldığını, bu durumun yaş ve sağlık temelli ayrımcılık teşkil ettiğini, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi(CİMER)’ne ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonuna konuyla ilgili başvuru yaptığını, ancak başvurularına ilişkin sonuç alamadığını ve ileri sürdüğü eşitsizliğin düzeltilmediğini, ayrıca üstsubay olan binbaşıların diğer üstsubaylara sağlanan görev makam temsil tazminatı hakkından mahrum bırakılmasının servet temelli ayrımcılık oluşturduğunu iddia etmekte ve maruz kaldığını ileri sürdüğü eşitsizliğin giderilmesini talep etmektedir.

2021/200 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 199 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran başvuru dilekçesinde özetle; sözleşmeli öğretmenlere getirilen 3+1 sistemi sebebiyle yeni atanan sözleşmeli öğretmenlerin diğer bir öğretmenle evli olmaları durumunda atanmalarından bir yıl sonra aile birliği ve eş özrü nedeniyle tayin hakkı talep edip eşinin yanına tayin olabildiğini, Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenle evli olan öğretmenin aile birliğini sağlarken kamu ve özel sektörden biriyle evlenen öğretmenin aile birliğini sağlamadığını ve bu durumun insan haklarına ve Anayasa’nın 41’inci maddesinde yer alan aile bütünlüğü ilkesine aykırı olduğunu iddia etmektedir.

2021/199 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 198 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuran hakkında yapılan yargılama neticesinde verilen kararın hukuka aykırı olduğu, örgüt üyelerini deşifre ederek yargılanmalarınısağladığı, tüm lehe hususların tarafına uygulanması gerektiği halde uygulanmadığı iddiası ile 4959 Sayılı Topluma Kazandırma Kanunundan faydalandırılarak hakkında verilen cezanın infazının durdurulması talebine ilişkindir.

2021/198 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 197 Sayılı Kurul Kararı

Kuruma yapılan başvuruda başvuran özetle; ÖSYM tarafından yapılacak olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan mesafe tedbirlerinin, Disleksi (Özel/Özgül Öğrenme Güçlüğü) ile DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) gibi rahatsızlıklara sahip engelli bireylerin sınav sırasında soruları duyarken eş zamanlı olarak görememesine sebep olması nedeniyle makul düzenleme yapılmaması suretiyle ayrımcılık oluşturduğunu belirterek 2021 YKS için okuyucuya ve adaya birer adet olmak üzere iki kitapçık temin edilecek şekilde düzenleme yapılmasını ve bu uygulamanın gelecek sınavlariçin de geçerli olmasını talep etmiştir.

2021/197 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 196 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran O. T. Kurumumuza yaptığı başvurusunda özetle; …..web sitesinden bir ev ilânı için bilgi istediğini, ancak aracı kurum olan T.. Emlak’ın yine aynı internet sitesi üzerinden kendisine verdiği cevapta evin sahibinin bekâra ev kiralamaya olumlu bakmadığını ilettiğini ifade ederek medeni hâl temelli ayrımcılığa maruz kaldığını iddia etmektedir.

2021/196 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 195 Sayılı Kurul Kararı

Kuruma yapılan başvuruda başvuran vekili özetle; müvekkili A. M.'in ne Türkiye’de ne de menşe ülkesi Özbekistan’da herhangi bir adli veya idari vakaya karışmamasına karşın Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığının, Özbekistan İnterpol birimlerince iletilen ve hiçbir somut temele dayanmayan maillerini değerlendirerek Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden müvekkili hakkında Ç-141 No.lu tahdit kodu oluşturmasını istediğini; oluşturulan tahdit kodunun kaldırılmaması nedeniyle ailesinin ikamet izni almasına karşın müvekkilinin alamadığını; bu nedenle aile birliğinin bozulduğunu; ırk, din, etnik köken ve felsefi ve siyasi görüş temelinde ayrımcılığa uğradığını iddia ederek söz konusu durumun ortadan kaldırılmasını talep etmektedir.

2021/195 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 194 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru 29.03.2021 tarihinde yapılmıştır. Başvuran, başvuru dilekçesinde özetle; N.. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun 11.03.2021 tarihli … sayılı kararı ile daha önce Kamu Denetçiliği Kurumuna ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna yapmış olduğu başvurular nedeniyle ayrımcılığa tabi tutularak B.. Adliyesi’ne geçici görevlendirildiğini, geçici görevlendirmenin kaldırılması yönündeki itiraz mahiyetindeki talebinin reddedildiğini, diğer yazı işleri müdürlerinin sağlık sorunları ve iş yoğunluğu mazeretinin kabul gördüğünü, kendi mazeretlerinin kasten kabul görmediğini, maaşında icra kesintisi olduğu halde aleyhine yol ve yemek masrafı oluşturacak maddi külfet doğuracak şekilde ilçe adliyesinde görevlendirildiğini, çalıştığı mahkeme mübaşirinin Covid-19 vaka temaslısı olarak göreve gelmediği günler için mahkemeye mübaşir görevlendirmesi yapılmadığını, mübaşirlik işlerinin kâtiplerden ve müdürden beklenildiğini, zabıt kâtiplerinde biriken işten müşterek sorumluluğu olduğu ve mahkemede iş yoğunluğu olduğu halde zabıt kâtibi sayısının 3’ten 2’ye düşürüldüğünü, yazı işleri müdürü olarak zabıt kâtiplerinin işini de üstlenmek zorunda bırakıldığını, sonuç olarak mağdurlaştırmaya maruz kaldığını iddia etmektedir.

2021/194 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 193 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran, başvuru dilekçesinde özetle; gereken tüm kriterleri karşılamasına rağmen ev sahibinin bekar erkeklere olan tutumu nedeniyle evin kendisine kiraya verilmediğini ve söz konusu dairenin ilk gelen aileye kiraya verildiğini ifade ederek medeni hali ve cinsiyeti nedeniyle ayrımcı muameleye maruz kaldığını iddia etmektedir.

2021/193 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 192 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran, başvuru dilekçesinde özetle; .... ilinin .... ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne eski hükümlü işçi olarak atamasının yapıldığını; ancak etnik kökeni nedeniyle ayrımcı muameleye ve iş yerinde yıldırmaya maruz kaldığını, en sonunda daha fazla dayanamayarak işinden istifa ettiğini iddia etmekte ve mevcut durumun düzeltilerek işine geri dönmeyi talep etmektedir.

2021/192 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 191 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran, başvuru dilekçesinde özetle bir web sitesinde ilanını gördüğü Kırklareli’nin Merkez ilçesinde bulunan daireyi kiralamak istediğini, yapılan telefon görüşmesinde dairenin bekâr ve erkek olduğu için kendisine kiralanmak istenmediğinin beyan edildiğini ve karşılaştığı söz konusu muamelenin ayrımcılık yasağını ihlal ettiğini iddia etmektedir.

2021/191 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 68 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran B. Ş. … ili K. İlçesi T. B. Mahallesi’nde daire kiralamak istediğini, bekar bir erkek olduğu için daireyi kiralayamadığını ve medeni hal ve cinsiyet temelli ayrımcılığa uğradığını iddia ederek ilgililer hakkında gerekli işlemin yapılmasını talep etmektedir.

2021/68 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 49 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran başvuru dilekçesinde özetle, 17.12.2004 tarihinde D. Adliyesi`nde zabıt kâtipliği görevine başladığını; 05.12.2009 tarihinde N. Adliyesi`ne atandığını; 15.03.2016 tarihinden bu yana aynı yerde yazı işleri müdürü olarak görev yaptığını, N. Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından 04.12.2009 tarihinden bu yana yer değişikliği taleplerinin ve başka mahkemelerdeki müdürlerin yerine görevlendirme taleplerinin kabul edilmediğini; hiçbir birimde isteğiyle çalışmadığını veya hiçbir birimden isteğiyle ayrılmadığını, Komisyon`un 06.08.2020 tarihli ve 2020/183 sayılı kararı ile mevcut görevine ilaveten İnfaz Hâkimliği Yazı İşleri Müdürü olarak görevlendirildiğini; Komisyon`un, 28.09.2020 tarihli 2020/233 sayılı kararı ile İnfaz Hâkimliğindeki görevinin kaldırıldığı ve İcra Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevine devam etmesine karar verildiğini, yeni görev mahalline adaptasyon sürecinin henüz tamamlamış olmasına rağmen yine Komisyon`un 16.10.2020 tarihli ve 2020/256 sayılı kararı ile görev yerinin N. 3.Asliye Ceza Mahkemesi olarak tayin edildiğini, bu görevlendirmelerde yanında çalıştığı hâkimlerin görüşünün alınmadığını; N. Adliyesi'nde gerek Asliye Ceza Mahkemeleri'nde gerekse diğer birimlerde 10 yıldan uzun süredir aynı görevleri icra eden Yazı İşleri Müdürleri bulunduğunu, buna rağmen kendisine felsefi ve siyasi düşünce ile yaş temellerine dayalı olarak ayrımcı uygulamalarla iş yerinde yıldırma fiilleri uygulandığını iddia etmektedir.

2021/49 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2021 / 19 Sayılı Kurul Kararı

Kurumumuza iletilen başvuru dilekçesinde özetle; … ili ... ilçesindeki bir sitede ortak kullanıma açık olan havuza tam tesettürlü mayo ile girilmesinin yasak olması nedeniyle inanç temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddia edilmektedir.

2021/19 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 270 Sayılı Kurul Kararı

Öğrenci ulaşım kartına hak sahipliği için 26 yaşını doldurmuş bireylerden SGK kaydının olmaması şartının aranmasının ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiası.

2020/270 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 269 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın gelir durumu, felsefi ve siyasi görüşlerinin yöneticilerinden farklı olduğu, yaşadığı sağlık sorunları ve benzeri nedenlerden ötürü işyerinde yıldırmaya uğradığı iddiası

2020/269 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 268 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın çalıştığı kurumda bekâr ve evli personel arasında ayrım yapıldığı ve bekâr olması nedeniyle lojman başvurusunda bulunamamasının ayrımcılık teşkil ettiği iddiası.

2020/268 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 267 Sayılı Kurul Kararı

Belediyede sözleşmeli personel olarak çalışan başvuranın hamileliği sebebiyle iş yerinde yıldırmaya maruz bırakıldığı ve bu sebeple ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiası.

2020/267 İhlal, İdari Yaptırım
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 261 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın ev kiralamak istediği ve öncesinde memur kefil istediklerini belirttiği, memur kefil ile birlikte gittiğinde ise bekâra ev kiralamaya olumlu bakılmadığı iddiası.

2020/261 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 260 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın kiralamak istediği dairenin bekâr olduğu için kendisine kiralanmak istenmediği ve karşılaştığı söz konusu muamelenin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiası.

2020/260 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 259 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın yaptığı bir işlem hakkında mensup olduğu sendika sebebiyle kendisine diğer sendika üyelerine nazaran farklı ve ayrımcı bir disiplin hukuku uygulandığı iddiası.

2020/259 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 244 Sayılı Kurul Kararı

Belediyesi eski Genel Sekreter Yardımcısı’nın görevi esnasında biriminde çalışan kadınlara yönelik ayrımcı söylemlerine ilişkin iddiaların resen incelenmesi.

2020/244 İhlal, İdari Yaptırım
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 236 Sayılı Kurul Kararı

Bireysel İhtiyaç Kredisine başvuran başvuranların sicillerinin bozuk olduğu gerekçesiyle olumsuz dönüş yapıldığı ve bu durumun ayrımcılık oluşturduğu iddiası.

2020/236 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 226 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın, Belediye Başkanı’nın Twitter paylaşımını eleştirmesi nedeniyle, Belediyenin resmi Twitter hesabına erişiminin engellenmesi sebebiyle ayrımcılığa maruz kaldığı iddiası.

2020/226 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 225 Sayılı Kurul Kararı

Engelli memur statüsünde çalışan başvuranın periyodik sağlık muayenesine gitmekten imtina etmesi üzerine tarafına uygulanan işyerinde yıldırma ve ayrımcılık iddiası.

2020/225 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 223 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın internet üzerinden arkadaşıyla kiralamak üzere beğendiği bir ev ilanında emlakçının “memur tercihli” şeklinde bir not düştüğü iddiası.

2020/223 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 222 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın siyasi ve felsefi görüş ve cinsiyet temelinde ayrımcılığa uğradığı iddiası.

2020/222 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 221 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın kiralamak istediği daireyi erkek olduğu için kiralayamadığı ve cinsiyet temelli ayrımcılığa uğradığı iddiası.

2020/221 İhlal, İdari Yaptırım
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 220 Sayılı Kurul Kararı

İnfaz Koruma Memuru olarak görev yapan Açık Ceza İnfaz Kurumu çalışanının servet temelli ayrımcılığa dayalı olarak iş yerinde yıldırmaya maruz bırakıldığı iddiası.

2020/220 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 198 Sayılı Kurul Kararı

Bir haber kanalında yayınlanan programda, EBA Televizyonu üzerinden anlatılan ilk ders hakkında eleştiriler yapılırken başörtülü vatandaşlar aleyhine ayrımcılık yapıldığı iddiası.

2020/198 ihlal, İdari Yaptırım
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 193 Sayılı Kurul Kararı

Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı partiye oy verdikleri gerekçesiyle bir mahalleye toplu ulaşım hizmeti sağlanmamasının ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine ilişkin karar.

 

2020/193 İhlal, İdari Yaptırım
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 183 Sayılı Kurul Kararı

%40 işitme engelli kaynaştırma öğrencisi çocuğunun bireysel destek eğitimini ders saatleri dışında alma talebinin reddedilmesinin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiası.

2020/183 İhlal, Uyarı
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 182 Sayılı Kurul Kararı

%50 oranında engelli başvuranın geniş bir alanın yaya ve araç trafiğine kapatılması sebebiyle engelli kişiler bakımından ayrımcılık oluşturduğu iddiası.

2020/182 İhlal, İdari Yaptırım
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 176 Sayılı Kurul Kararı

İş başvuru sürecinde başvuranın gebe olması sebebiyle işe alınmayarak ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığı iddiası.

2020/176 İhlal, İdari Yaptırım
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 150 Sayılı Kurul Kararı

Engeli olan başvuranın staj eğitimine başlatılmaması nedeniyle ayrımcılığa uğradığı iddiası.

2020/150 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2020/143 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın İlkokul orta-ağır zihinsel yetersizlik özel eğitim 3.sınıf öğrencisi oğlu için okul servis hizmetinin sağlanmaması nedeniyle ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığı iddiası.

2020/143 İhlal, Uyarı
Görüntülemek için tıklayınız.
2020/142 Sayılı Kurul Kararı

Öğretim Üyesi olan başvuranın yasal emeklilik hakkını elde etmesine rağmen hala çalıştığı ve iş yerinde yıldırmaya uğradığı iddiası.

2020/142 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 133 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın hükümlü eşinin ağır hasta olduğu halde bir araştırma hastanesinde 50 gün boyunca kelepçe ile tutulduğu iddiası.

2020/133 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 124 Sayılı Kurul Kararı

Belediyede çalışan başvuranın çeşitli nedenlerle iş yerinde yıldırmaya maruz bırakıldığı iddiasıyla yer değişikliği talebi.

2020/124 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 107 Sayılı Kurul Kararı

Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın İnfaz Koruma Memurlarınca tekme tokat dövüldüğü, haklarında disiplin soruşturması açıldığı ve can güvenliğinin tehdit edildiği iddiası.

2020/107 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 106 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın işkence altında vermiş olduğu ifadesinin doğru olmadığı, tutuklandıktan sonra ceza evinde yapılan sağlık muayenesine ilişkin rapor ve kayıtlara ulaşamadıkları iddiası.

2020/106 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 95 Sayılı Kurul Kararı

Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulan başvuranın tedavi işlemlerinin doğru ve gereği gibi yapılmadığı, görevli sağlık personelinin sağlığa erişim hakkını engellediği iddiası.

2020/95 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 94 Sayılı Kurul Kararı

Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulan başvuranın birden fazla sağlık sorunları bulunması nedeniyle cezasının infazının ertelenmesi talebi.

2020/94 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 65 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın gözaltı sırasında kanuna aykırı olduğu iddia edilen uygulamalar sebebi ile bu uygulamaları yapan görevliler hakkında yasal işlemlerin başlatılması talebi.

2020/65 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 64 Sayılı Kurul Kararı

Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın ayak bileğinin burkulduğu, hastaneye sevkinin geciktirildiği ve doktor tarafından uygun görülen koltuk değneklerinin verilmediği iddiası.

2020/64 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 63 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu idaresi tarafından başvuran hakkında kanuna aykırı olarak disiplin cezası tesis edildiği ve koğuşunun değiştirildiği iddiası.

2020/63 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 62 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın bulunduğu Ceza İnfaz Kurumu idaresi tarafından başvuran hakkında kanuna aykırı olarak disiplin soruşturması açılarak disiplin cezası tesis edildiği iddiası.

2020/62 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 61 Sayılı Kurul Kararı

Sigara kullanan mahpuslarla birlikte barındırılmasından rahatsız olan başvuranın koğuşunun varsa sigara kullanmayan mahpusların barındırıldığı bir koğuşla değiştirilmesi talebi.

2020/61 Uzlaşma
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 26 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran ve ailesinin tatil amacıyla gittikleri sitede görevliler tarafından haşema giydikleri için havuza alınmadıkları iddiası.

2020/26 İhlal, İdari Yaptırım
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 25 Sayılı Kurul Kararı

Giydiği kıyafetin havuz kıyafeti olmadığı gerekçesiyle oturduğu sitenin havuzuna alınmayan başvuranın inançları dolayısıyla ayrımcılığa maruz bırakıldığı iddiası.

2020/25 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 12 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın Valilik ile yaşadığı problemleri İl İnsan Hakları Kuruluna taşıdığını ancak Tuncelili olduğu için işlem yapılmış gibi gösterilerek gereği gibi incelenmediğini iddiası.

2020/12 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 11 Sayılı Kurul Kararı

Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın müebbet hapis cezasının koruma altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını ihlal ettiği iddiası ve infazının durdurulması talebi.

2020/11 İncelenemezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 10 Sayılı Kurul Kararı

Ceza İnfaz Kurumunda tutulan başvuranın yargılanma süreci ile ilgili talepleri ve mahkemenin kendisi aleyhine hukuka aykırı karar verdiği iddiası.

2020/10 İncelenemezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 09 Sayılı Kurul Kararı

Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvurana doktor tarafından reçete edilen çayların Kurum tarafından karşılanmaması sebebiyle sağlığa erişim hakkının ihlal edildiği iddiası.

2020/9 İncelenemezlik, Uzlaşma
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 08 Sayılı Kurul Kararı

İş başvuru sürecinde başvuranın gebe olması sebebiyle işe alınmayarak ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığı iddiası.

2020/8 ihlal, İdari Yaptırım
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 07 Sayılı Kurul Kararı

Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulan başvuranın Uzaktan Eğitim Fakültesine kayıt işleminin eğitim biriminin ihmal, kusur, hata veya eksik işleminden dolayı gerçekleşmediği iddiası.

2020/7 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 06 Sayılı Kurul Kararı

Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın çocuğu ve eşi ile uzun süredir görüşemediği iddiasıyla eşinin bulunduğu Ceza İnfaz Kurumunun bulunduğu ile nakil talebi.

2020/6 Uzlaşma
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 05 Sayılı Kurul Kararı

Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın, başka bir mahpusa tecrit uygulandığı, bu kişinin sağlık hizmetinde sorunlar yaşadığı ve psikolojik baskı uygulandığı iddiası.

2020/5 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 04 Sayılı Kurul Kararı

Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın sağlık sıkıntıları bulunduğu, hastaneye de sevk edilmediği ve dolayısıyla tedavi olamadığı iddiası.

2020/4 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 03 Sayılı Kurul Kararı

Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın aynı İnfaz Kurumunda bulunan eşiyle görüşlerinin kısıtlandığı iddiası.

2020/3 İncelenemezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 02 Sayılı Kurul Kararı

Ceza İnfaz Kurumundan bulunan başvuranın; marangoz atölyesinin iki büyük havalandırma camının kendi koğuşlarının bahçesine açılması sebebiyle koğuşunun değiştirilmesi talebi.

2020/2 Uzlaşma
Görüntülemek için tıklayınız.
2020 / 01 Sayılı Kurul Kararı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan %78 oranında engelli başvuranın, normal koğuşlardaki tuvaleti kullanamadığı için hasta koğuşuna nakledilmesi talebinin karşılanmadığı iddiası. 2020/1 Uzlaşma
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 69 Sayılı Kurul Kararı

Başörtülü kadınların gözaltına alınması sırasında başörtülerinin çıkarılıp çıkarılmadığı, çıkarılması durumunda bone verilip verilmediğine ilişkin hususların resen incelenmesi.

2019/69 Karar Verilmesine Yer Olmadığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 64 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın kiralamak istediği daire için evin erkek kiracıya verilmeyeceği ifadesinin kullanılarak ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığı iddiası.

2019/64 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 62 Sayılı Kurul Kararı

Bir Üniversitede çalışan engelli başvuranın son 8 yıldır kendisine hiç vekalet verilmeyerek iş yerinde yıldırmaya maruz bırakıldığı iddiası.

2019/62 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 61 Sayılı Kurul Kararı

Bir Devlet Hastanesinde Acil Servis Doktoru olarak çalışmakta olan başvuranın siyasi görüşü sebebiyle ayrımcılığa maruz bırakıldığı iddiası.

2019/61 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 60 Sayılı Kurul Kararı

D. Devlet Hastanesinde Acil Servis Doktoru olarak çalışmakta olan P. Ö. K. tarafından yapılan ve 22/05/2019 tarih ve 1967 sayı ile kayda alınan başvuruda özetle; başvuranın M. İl Sağlık Müdürlüğünün 09/04/2019 tarihli ve 34271092-903.02.01 sayılı yazısı ile 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli sağlık personeli istihdam edileceğine ilişkin ilanı doğrultusunda söz konusu pozisyon için başvuruda bulunduğunu; ancak M. İl Sağlık Müdürlüğünün 30/04/2019 tarihli yerleştirme sonuçlarına ilişkin ilanında başvuranla ilgili “2018/9 sayılı Genelgenin 5. maddesi ve adı geçenin sağlık kurulu raporuna istinaden 4924 sayılı sözleşmeli pozisyona geçiş hakkı kazanamamıştır.” ifadesinin yer aldığını; başvuranın halihazırda acil serviste çalışmasına rağmen söz konusu gerekçenin hukuka aykırı olduğu ve aynı birimde çalıştığı diğer hekimlere tanınan hakkın başvurana tanınmamasının doğrudan ayrımcılık teşkil ettiği ileri sürmektedir.

2019/60 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 58 Sayılı Kurul Kararı

Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulan başvuranın kötü muamele yasağının, eşitlik ilkesinin ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası

2019/58 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 55 Sayılı Kurul Kararı

İcra Müdür Yardımcısı başvuranın farklı bir kuruma ataması için gereken muvafakatın verilmediği, taleplerinin haksız gerekçelerle reddedildiği ve mobbinge maruz bırakıldığı iddiası.

2019/55 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 54 Sayılı Kurul Kararı

Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın ırkçılığa maruz kaldığı ve İdarenin başvuranın Kurumumuza yaptığı başvuru nedeniyle başvurana disiplin cezası uyguladığı iddiası.

2019/54 Kabul Edilmezlik, İhlal
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 49 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın müştekilerinden birinin tanıdığı infaz ve koruma memurundan psikolojik ve fiziksel işkence gördüğü ve haksız yere disiplin cezaları aldığı iddiası.

2019/49 Kabul Edilmezlik, İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 48 Sayılı Kurul Kararı

Ceza İnfaz Kurumuna bulunan başvuranın ceza infaz kurumu yönetimi ile görüşme taleplerine yanıt alamadığı ve sosyal ve sportif faaliyetlere katılamadığı iddiası.

2019/48 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 45 Sayılı Kurul Kararı

Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın çıplak aramaya maruz kalma ve fiziki saldırıya uğraması nedeni ile işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiası.

2019/45 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 44 Sayılı Kurul Kararı

Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranların eğitim haklarının ihlal edildiği iddiası.

2019/44 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 43 Sayılı Kurul Kararı

Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın tedavisi süresince kelepçe ile tutulmasının kötü muamele yasağı ihlali olduğu iddiası.

2019/43 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 38 Sayılı Kurul Kararı

Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın kendisine uygun yemek verilmediği, yeterli şekilde beslenemediği, protein ve vitamin eksikliğinden dolayı halsizlik hissettiği iddiası.

2019/38 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 37 Sayılı Kurul Kararı

Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan Suriye uyruklu başvuranın ailesi ile iletişim kuramadığı ve almış olduğu cezanın hukuksuz olduğu iddiası.

2019/37 Kabul Edilmezlik, İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 34 Sayılı Kurul Kararı

Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın darp edildiği, yazdığı dilekçe ve mektuplarının Kurum dışına çıkarılmadığı ve eğitim ve öğrenim hakkına engel olunduğu iddiası.

2019/34 Kabul Edilmezlik, İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 33 Sayılı Kurul Kararı

Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın abdest almaları ve toplu namaz kılmalarının aşırı kalabalıklaşma sebebiyle mümkün olmadığı ve Cuma namazı için imam verilmediği iddiası.

2019/33 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 32 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın ailesinin yaşadığı ilde bir ceza infaz kurumuna nakledilmek istediği, dolu olduğu gerekçesiyle talebinin kabul edilmediği ve fiziki koşulların yetersiz olduğu idddiası.

2019/32 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 30 Sayılı Kurul Kararı

Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranların görevliler tarafından kötü davranışlara maruz bırakıldıkları ve kendilerine tanınan haklarından mahrum bırakıldıkları iddiaları.

2019/30 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 29 Sayılı Kurul Kararı

Bir dükkânın vitrinine İran, Afgan ve Suriye uyruklu müşterilere yönelik olarak asılan dövizde yer alan ırkçı ilana ilişkin başlatılan Re’sen İnceleme.

2019/29 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 28 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın çalıştığı kurumda Kürt kökenli olmasından dolayı 135 aydır etnik ayrımcılığa ve işyerinde yıldırmaya maruz kaldığı iddiası.

2019/28 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 26 Sayılı Kurul Kararı

Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın diş sağlığında büyük problemler bulunduğu ve başka doktorlara muayene olmak ve dişini tedavi ettirmek istediği.

2019/26 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 24 Sayılı Kurul Kararı

Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunanların olağanüstü hal bittiği halde kendilerine tanınan sohbet, kütüphane, kurs, atölye, sinema vb. faaliyetlerden faydalandırılmadıkları iddiası.

2019/24 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 22 Sayılı Kurul Kararı

E.U. ile P.A.D. adına vekilleri Av. D.R. ve Av. M.B.G. tarafından yapılan; 16.10.2018 tarih ve 3858 sayı ile kayda alınan başvuruda özetle; aralarında evlilik bağı bulunan Türk vatandaşı E.U. ile N... vatandaşı P.A.D.’in D... Turizm ve Ticaret Anonim Şirketine (A.Ş.) ait “t...com” adlı internet sitesinden P... Turizm Yatırımları İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi (A.Ş.) işletmesi olan V.P.D.R. Hotel’de rezervasyon yaptırdıkları; rezervasyonun bedeli ödendikten sonra söz konusu internet sitesinin yetkilileri tarafından aranan E.U.’a, P.A.D.’in yabancı olduğunun başvuru formundan anlaşıldığı ve bu nedenle 3.500 TL ek ödeme yapılması gerektiğinin ifade edildiği belirtilmekte ve bu durumun ırk temelinde ayrımcı muamele teşkil ettiği iddia edilmektedir.

2019/22 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2019/ 19 Sayılı Kurul Kararı

Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulan başvuranın kötü muamele yasağının, eşitlik ilkesinin ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası.

2019/19 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 16 Sayılı Kurul Kararı

Özgürlüğünden mahrum bırakılan tarafından resmi kurumlara gönderilen mektuplarının okunduğu iddiası.

2019/16 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 15 Sayılı Kurul Kararı

Apartman toplantısında “ailesi olmayan öğrenci ve bekâra ev verilmeyeceği” yönünde karar alındığı iddiası

2019/15 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 13 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın hükümlü olduğu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda aldığı hücreye koyma disiplin cezasının sağlık koşullarına uygun olmadığı ve taleplerinin karşılanmadığı iddiası.

2019/13 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 12 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu oğluna gardiyanlar tarafından şiddet uygulandığı ve darp edildiği iddiası.

2019/12 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 10 Sayılı Kurul Kararı

Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın diğer mahpuslarla görüşme imkânı sağlayan faaliyetlere katılmasının kurum idaresince yasaklandığı iddiası.

2019/10 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2019/07 Sayılı Kurul Kararı

Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunanların eşleri ile mahrem görüşme imkânının infaz kurumu müdürlerinin takdirine bırakılmasının hakkaniyete aykırılığı iddiası

2019/7 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 06 Sayılı Kurul Kararı

Engelli başvuranın işyerinde sık sık görev yeri değiştirilmek ve küçük düşürücü sözlere maruz bırakılmak suretiyle yıldırılmaya maruz bırakıldığı iddiası.

2019/6 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2019 / 04 Sayılı Kurul Kararı

Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın ortak alan faaliyetlerinin eksik yapıldığı iddiası.

2019/4 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2019/03 Sayılı Kurul Kararı

Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulan başvuranın işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiası

2019/3 Kabul Edilmezlik
Görüntülemek için tıklayınız.
2018/106 Sayılı Kurul Kararı

Ceza İnfaz Kurumunda hasta hükümlü olarak kalan başvuranın ilaçlarının her gün aynı saatte verilmesi gerekirken infaz koruma memurlarının ilaçları farklı saatlerde verdiği iddiası.

2018/106 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2018 / 105 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan kardeşinin taciz edildiği, kötü muameleye uğradığı ve kendisine yetersiz gıda verildiği iddiası.

2018/105 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2018/104 Sayılı Kurul Kararı

Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuran hakkında acil ameliyat kararı alındığı ancak aradan geçen uzun zamana rağmen hala ameliyat olmayı beklediği iddiası.

2018/104 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2018 / 103 Sayılı Kurul Kararı

Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın gazete taleplerinin yerine getirilmediği, yalnızca belirli gazetelerin verildiği ve kurumda hiçbir faaliyet yapılmadığı iddiası.

2018/103 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2018 / 101 Sayılı Kurul Kararı

Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın koğuşta kalabalıklaşma nedeniyle fiziki koşullarının yetersiz kaldığı ve tutuklular arasında uygulamalarda ayrım yapıldığı iddiası.

2018/101 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2018 / 100 Sayılı Kurul Kararı

Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın uzun süredir tek kişilik odada tutulduğu ve bu durumdan psikolojik anlamda olumsuz yönde etkilendiği iddiası.

2018/100 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2018 / 99 Sayılı Kurul Kararı

Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın dilaltı hapları, diyabet ve hipertansiyon haplarının ve kalp ilaçlarının kurum tabibi tarafından kendisine verilmediği iddiası.

2018/99 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2018 / 98 Sayılı Kurul Kararı

Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın sol ayağında mermi yarası bulunduğu, ağrıları için doktorun yalnızca ağrı kesici yazdığı ve fizik tedavi talebinin karşılanmadığı iddiası

2018/98 İhlal Yapılmadığı
Görüntülemek için tıklayınız.
2018 / 97 Sayılı Kurul Kararı

Bir internet sitesindeki iş ilanında bulunan "Bayan (Erkek ve türbanlı bayanların Cv’leri dikkate alınmayacaktır, önemle belirtiriz)" ibaresi hakkında Re’sen İnceleme başlatılması

2018/97 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2018 / 83 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın Xray cihazından geçtiği esnada eşinin yüzünün peçeyle kapalı olduğu için kimlik tespiti amacıyla yüzünün açılması istenmesinin reddi sebebiyle şiddet gördükleri iddiası.

2018/83 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.
2018 / 69 Sayılı Kurul Kararı

Başvuran, Başbakanlık İletişim Merkezine (BİMER) yaptığı başvuruda özetle Eskişehir’de ev kiralamaya çalıştığı dönemde medeni hali nedeniyle kendisine ayrımcılık yapıldığını iddia etmektedir. BİMER tarafından söz konusu başvuru Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiştir. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ise 5236 sayılı Kabahatler Kanununun 23. maddesinin 2.fıkrası ve Ceza Muhakemeleri Kanununun 3-7 maddeleri uyarınca 19/12/2017 tarihli görevsizlik kararı ile 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu kapsamında kaldığını değerlendirdiği dosyayı Kurumumuza havale etmiştir. 25/12/2018 tarih ve 2939 sayı ile kayda alınan dosya, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulunun 2018/10 sayılı kararı üzerine bireysel başvuru kapsamında esastan incelemeye alınmıştır.

2018/69 İhlal Yapıldığına
Görüntülemek için tıklayınız.