e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Anahtar Kelime
Karar Yılı
-
Karar Türü
Kurul Kararları
2023/845 İhlal Yapılmadığı

Başvuru, şizofreni hastalığına ilişkin çalışmalar yapan Gaziantep Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneğinin şizofreni hastalığına karşı olan ön yargılar ve damgalama sebebiyle kamu kurumları nezdinde ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/843 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın görev yaptığı okulda, üyesi bulunduğu sendika nedeniyle felsefi ve siyasi görüş temelinde işyerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/842 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın işe alınmaması nedeniyle ırk ve etnik köken temellerinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/841 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; Adıyaman’ın Tut ilçesinde annesi ile ikamet eden ve 6/2/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş ili merkezli depremlerden etkilenen başvuranın Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) oy verdikleri için depremzedelere yapılan yardımlardan mahrum bırakıldıkları ve siyasi görüş temelinde ayrımcılığa maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/840 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın, engellilik durumu dikkate alınmadan kendisine nöbet görevi verilmesi ve deprem bölgesine görevlendirilmesi nedeniyle engellilik temelinde ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/839 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkında verilen mahkûmiyet kararının bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/838 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılama sürecinin araştırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/837 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İçtima hükümlerinin uygulanmasının mağduriyete neden olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/836 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İkinci kez tekerrür hükümleri uygulananlara özgü kanuni düzenlemenin ayrımcılık yasağına ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/835 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İkinci defa tekerrür hükümleri uygulananlara açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanma hakkı tanınmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/834 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dava sürecinin incelenmesi ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/833 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere hapis cezası ile cezalandırıldığı iddiası ile mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/832 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Eşinin yasaklı müşteri listesinde olması gerekçe gösterilerek kredi talebinin reddedildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/831 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere hapis cezası ile cezalandırıldığı iddiası ile ceza dosyalarının birleştirilerek yeniden yargılama yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/830 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş yerinde tarafına ayrımcı muamelelerde bulunulduğu ve mobbing uygulandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/829 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İdare ve Gözlem Kurulu tarafından "Terör Örgütünden Ayrılması Konusunda Samimiyetinin Tasdiki"ne dair olumlu karar verilmediği için denetimli serbestlikten yararlanamadığı iddiasıyla mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/828 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme kararı gereğince göreve iade ve maddi hak kayıplarının tazmini talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/827 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İkinci kez tekerrür hükümleri uygulanması sebebiyle lehe olan infaz hükümlerinden yararlanamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/826 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Tutukluluk süresinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen azami süreyi aşmasının, hukuk devleti ilkesine ve Anayasa’nın 19’uncu maddesinde yer alan “Kişi hürriyeti ve güvenliği” hakkına aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/825 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılama sürecinde söylediklerinin dikkate alınmadığı ve şikâyet gizliliği ihlal edilerek kendisine dava açıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/824 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/823 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Bekçi alımında sınavı kazanan yedek adaylar çağrılmadan yeni sınav açılmasının haksızlık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/822 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çocuklarının kendisi ve ailesi ile görüştürülmesi ve eski eşinin ailesinin yanından alınarak kendi ailesine teslim edilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/821 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İdare mahkemesi tarafından iptal edilen disiplin cezalarının, atanma talebinin reddedilmesinde gerekçe olarak gösterilmesinin ayrımcılık yasağına ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/820 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Gaziantep ilindeki bir durakta asılan afişin ayrımcı bir dil içerdiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/819 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İşten ayrılmaya zorlanarak sistematik bir şekilde mobbinge maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/818 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Satın alınan evde bulunan kiracının evden çıkmaması nedeniyle mağdur olunduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/817 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Görüntülü görüşme hakkı bakımından suç grupları arasında ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/815 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumunda bulunan tüm hükümlü ve tutukluları kapsayacak şekilde tek sefere mahsus olmak üzere yasal düzenleme yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/814 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 111'inci Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Eş Mazereti Değerlendirme Komisyonu kararının ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/813 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/812 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İsveç’ten Türkiye’ye dönebilmek için hukuki yardım talebinin karşılanmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/811 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hukuka aykırı uygulamaları nedeniyle mağdur edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/810 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Lojman dağıtımı konusunda ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/809 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/808 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

COVID-19 salgını nedeniyle başvuranın tutulduğu koğuşun karantinaya alındığı ve karantina altındaki mahpusların temel ihtiyaçlarının karşılanmayarak kötü muamele yasağına aykırı davranıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/807 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/805 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın engelli raporu alamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/804 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın iyi hal değerlendirmesi ile açık ceza infaz kurumuna ayrılma hususlarına ilişkin mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/803 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuranın diş tedavisinin yapılmasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/801 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın hastaneye sevk edilmesine rağmen götürülmediği, ilaçlarını alamadığı, şikâyet hakkını kullanmaksızın veya açlık grevi girişiminde bulunmaksızın taleplerinin yerine getirilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/800 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın sorgulanma sürecince kötü muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/799 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, yanlış tedavi uygulandığı ve hastaneye sevk edilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/798 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Üniversite kaydının yapılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/797 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın toplu olarak yapılan faaliyetlere katılamamasının kötü muamele yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/796 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın eş görüşmesi ödülünden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/795 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın kaldığı ceza infaz kurumunda hediyeleri kabul etme, giyim eşyalarını yenileriyle değiştirme ve mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/794 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın kaldığı ceza infaz kurumunda sohbet hakkının sınırlandırılması nedeniyle işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/793 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuranın eş görüşmesi ödülü ile görüntülü görüşme uygulamasından yararlandırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/792 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda birtakım hak ihlallerine maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/791 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın bulunduğu Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/790 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın açık ceza infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestlikten yararlanma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/789 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın nakledilmeden önce bulunduğu ceza infaz kurumunda yaşadığı hak ihlalleri ve haksız yere disiplin cezası aldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/788 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın siyasi referansının olmaması ve doğulu olmaması nedeniyle şefkat evlerinde konaklayamamasının felsefi ve siyasi görüş ile doğum temelinde ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/787 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın hamile olması sebebiyle muhatabın kendisini işe almamasının cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-785 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Özel bakım merkezinde tutulan başvurana kızıyla görüntülü görüşme yapma imkânı verilmemesi iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/779 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuranın ceza infaz kurumunda kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-777 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla özel eğitim öğrencisi olan başvurana öğrenim gördüğü okulda bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) uygulanmaması, BEP Geliştirme Birimi oluşturulmaması ve destek eğitim odası açılmaması ile geçirdiği kaza nedeniyle yaşadığı sakatlık sonrası kendisine özel tedbirler uygulanması talebinin reddedilmesinin engellilik temelinde ayrımcılık yasağı ihlali teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/776 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvuranların tesettürlü mayo ile site havuzuna girmelerinin engellenmesi nedeniyle din ve inanç temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/775 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; görme engelli başvuranın, mahallesinde bulunan yolun erişilebilir hale getirilmesi talebinin Belediye tarafından yerine getirilmemesinin engellilik temelinde ayrımcılık yasağı ihlali teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/773 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; … Bankası işe alımında memurluk sınavını kazanan başvuranın hamile olduğunu Bankaya bildirmesinin ardından atama onayının iptal edilmesi neticesinde cinsiyet temelinde ayrımcılığa maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/770 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, başvuranın Ceza İnfaz Kurumunda bulundurduğu yan flütünün, kanun yararına bozma süreci gerekçe gösterilerek geri alındığı ve bu nedenle mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/769 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan yaşlı bir hastaya hastane personeli tarafından gerçekleştirilen muamelelerin ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/768 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'ndan faydalanma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/767 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Görüntülü görüşme hakkı bakımından suç grupları arasında ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/766 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkemenin tekerrür hükmünü yanlış uyguladığı iddiası ile tekerrür hükmünün kaldırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/765 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkemelerin, uzlaşma hükümleri uygulanan ve infazı durdurulan kararı esas alarak tekerrür hükümlerini uyguladığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/764 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme kararının bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/763 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Burs başvurusunun kabul edilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/762 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme tarafından hukuka aykırı olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve cezanın ertelenmesi kararının verilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/761 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Bilincinin kapalı olmasına karşın ilgili Noterin vekaletname işlemine onay verdiği, vekaleti alan avukatın savunma görevini yerine getirmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/760 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kalan cezasını elektronik izleme yöntemi ile infaz etme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/759 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, belediyenin yol yapım çalışmaları sırasında, yolu başvuranın arazisinden geçirmesi nedeniyle oluşan maddi zararın tazmini talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/758 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkında verilen kararın hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/757 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun geçici 16'ncı maddesi ile daha önce istihdam hakkından yararlanmamış ve gerekli şartları taşıyan hak sahipleri açısından istihdamdan faydalanmaya ilişkin getirilen hükmün eşitsizlik oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/756 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/755 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çalışma yerinin talebi dışında değiştirilmesi suretiyle kendisine iş yerinde yıldırma (mobbing) uygulandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/754 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile kararın bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/753 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Görüntülü görüşme hakkından faydalanma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/752 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dolandırıldığı gerekçesiyle yaptığı şikayet üzerine soruşturma yapılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/751 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılandığı davada uygulanan içtima hükümlerinin kaldırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/750 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Aynı mahallede bulunan sokak ve binalardan bazılarına doğalgaz hattı çekilirken bazılarına çekilmemesinin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/749 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/748 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın sağlık hakkına erişiminin engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/747 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Cezanın ilgili kısmının adli suçlardan hüküm giyen mahpuslara özgü tedbirlere göre infaz ettirilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/746 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kamu görevlisi iken satın alınan zati demirbaş silahın devrinde ilgili idarece belirtilen sınırlamaların kaldırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/745 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Satın aldığı evin kendisine teslim edilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/744 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çalışma izninin yenilenmemesinin mağduriyet yarattığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/743 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kalındığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/742 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kira artış oranı konusunda ev sahibi ile sorun yaşandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/741 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Göreve iade edilmesi yönünde verilen yargı kararının uygulanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/741 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Göreve iade edilmesi yönünde verilen yargı kararının uygulanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/740 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Af talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/739 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mobbinge maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/738 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

… Devlet Hastanesi yetkilileri tarafından iş yerinde yıldırma (mobbing) uygulandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/737 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılanma sürecinde ayrımcı muameleye maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/736 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş yerinde tarafına psikolojik şiddet uygulandığı ve isteği dışında farklı bir ilde görevlendirildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/735 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hukuka uygun yargılama yapılmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/734 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İkamet izninin bir yıllık süre ile verilmesinin seyahat sorunları oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/733 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Belediye tarafından ev ve iş yerlerindeki zemin terası ve pergolaya sürgülü cam yaptıranlardan sadece bir kısmına cezai işlem uygulamasının mülkiyet hakkı bağlamında ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/732 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, internet erişimi için abone olunan şirketin yetersiz hizmet sağladığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/731 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Aynı statüde çalışan iş arkadaşı ile aynı haklara sahip olma ve … Başmühendisliğinde görevlendirilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/730 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Etkin soruşturma yürütülmediği ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/729 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/728 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Aynı pozisyonda emekli olanlardan daha az emekli maaşı alındığı iddiası ile emekli maaşının emsallerine uygun hale getirilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/727 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, iş yerinde yıldırmaya maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/726 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/725 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan haksız şekilde mahkûmiyet kararı verildiği ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/724 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Daha önce yapılan ve sonuçlanan başvuru hakkında yeni bir karar verilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/723 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dönem sonu sınavlarının online yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/722 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkında verilen kararın hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/721 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru,ilgili idare tarafından mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/720 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adli tıp raporunun gerçeği yansıtmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/719 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakim/savcılara yönelik mesleki eğitimler ücretsiz verilirken arabuluculuk eğitimlerinin ücretli bir şekilde verilmesinin ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/718 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/717 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 2023 yılıseçim süreci için hazırlanan kamu spotlarının Türkçe bilmeyen seçmenlerin bilgilenme hakkı bakımından dolaylı bir ayrımcılık oluşturduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/716 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Okul müdürü olarak görev yaptığı sırada başlatılan idari soruşturma kapsamında haksız olarak ceza verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/715 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkûmiyet kararının bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/714 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dinî inancı nedeniyle işten çıkarıldığı ve bu durumun ayrımcılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/713 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kolluk kuvvetlerinin usulüne uygun arama yapmamaları sebebiyle lehe olan delilin kaybedildiği gerekçesiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/712 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mükerrer ceza sebebiyle iyi hal indirimi uygulanmamasının adil yargılanma hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/711 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere ülkeye girişin engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/710 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Şikâyet hakkını kullandığı için çocuğunun kreş ile ilişiğinin kesilmesi suretiyle ayrımcılığa maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/709 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Cumhurbaşkanına hakaret ve örgüt propagandası suçundan verilen cezalara temyiz kanun yolu açılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/708 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere hapis cezası ile cezalandırıldığı iddiası ile mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/708 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere hapis cezası ile cezalandırıldığı iddiası ile mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/707 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 99'uncu maddesinin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği iddiasıyla değiştirilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/706 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, çalıştığı okulda hakkında asılsız söylemlerde bulunulduğu iddiasıyla gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/705 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılandığı davada uzlaştırma işleminin uygulanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/704 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/704 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/703 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkında şikâyette bulunan kişiye 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında disiplin cezası verilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/702 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İçtima hükümlerinin uygulanması nedeniyle haksız yere infaz kurumunda tutulduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/701 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, dış dünya ile iletişimhakkı ve tutulma koşulları bağlamında işkence ve kötü muamele yasağına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/700 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Akhisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki birtakım uygulamaların hak ihlallerine sebebiyet verdiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/699 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın; haklı olmayan sebeple disiplin cezası aldığı, kötü muameleye maruz kaldığı, dilekçe hakkının engellendiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/698 Sayılı Kurul Kararı Uzlaşma

Başvuru, bulunduğu koğuşta sigara içildiği için sigara içilmeyen koğuşa geçme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/697 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; sağlık hizmetlerine erişim bağlamında kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/697 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; sağlık hizmetlerine erişim bağlamında kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/696 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın fiziki şiddet ve hakarete uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/695 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, ceza infaz kurumundaki kalabalıklaşmadan dolayı yaşanan sorunlara ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/694 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kitap okuma, mektup alma/gönderme ve sohbet etme hususlarındamağduriyet yaşadığıiddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/693 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru ceza infaz kurumunun genel idaresine ilişkin şikayetler ihtiva etmektedir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/692 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, emanet parasına el konulduğu ve onayı olmadan hesabından fazladan elektrik faturası tahsil edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/691 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz ve koruma memurlarının işkence ve kötü muamelesine maruz kaldığı, vücudunun çeşitli yerlerinde morarmalar ve şişmeler olduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/690 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın %87 oranında felç olduğu, tek başına ihtiyaçlarını karşılayamadığı yatağa bağımlı olmasına rağmen ceza infaz kurumunda tutulması sebebiyle mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/689 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın kaldığı ceza infaz kurumu kantininde satılan bazı ürünlerin kalitesiz ve sağlıksız olduğu ve bu durumun kötü muamele yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/688 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kitap okuma, mektup alma/gönderme ve sohbet etme hususlarında mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/687 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Kurumda yaşama ve sağlık hakkı ile dini inancına yönelik gerekli tedbirlerin alınması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/686 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, koşullu salıverilme talebinin reddedildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/685 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvurana … Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/684 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın müvekkilinin hukuka aykırı ve keyfi şekilde denetimli serbestlik hükümlerinden faydalandırılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/683 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın; süreli hapis cezası almış olmasına rağmen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası koşullarında cezasını infaz ettiği, yemeklerin kaliteli olmadığı, kantinde satılan ürünlerin pahalı olduğu, Kürtçe kitapların verilmediği ve dışarıdan gönderilen iç çamaşırı, terlik gibi malzemelerin teslim edilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/683 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın; süreli hapis cezası almış olmasına rağmen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası koşullarında cezasını infaz ettiği, yemeklerin kaliteli olmadığı, kantinde satılan ürünlerin pahalı olduğu, Kürtçe kitapların verilmediği ve dışarıdan gönderilen iç çamaşırı, terlik gibi malzemelerin teslim edilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/682 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Ağız içi arama uygulamasının kötü muamele yasağına aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/682 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Ağız içi arama uygulamasının kötü muamele yasağına aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/681 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kitap okuma, mektup alma/gönderme ve sohbet etme hususlarında mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/680 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın sağlık hakkına erişiminin engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/680 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın sağlık hakkına erişiminin engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/679 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Aynı zarf içerisinde birden fazla mektup gönderilmesine izin verilmemesi sebebiyle mağduriyet yaşandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/678 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşadığı hak ihlallerinin kötü muamele yasağına aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/677 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın yaşadığı ağız ve diş sağlığı sorunları ile ilgili kendisine yeterli tedavi imkânının sunulmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/676 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Ceza infaz kurumunun başvuranın sağlığı açısından gerek duyduğu ve tıbbi amaçla kullandığı malzemeleri kendisinden alması ile başvuranın etkili şikâyet hakkından faydalanamaması nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/675 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Kurumda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/675 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Kurumda yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/674 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın koğuş değişikliği talebinin haksız yere reddedildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/673 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın hastaneye nakli sırasında jandarma personeli tarafından yapılması istenen ağız içi aramanın insan onuruyla bağdaşmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/672 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın bulunduğu Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda fiziksel şiddete, baskıya ve ayrımcılığa maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/672 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın bulunduğu Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda fiziksel şiddete, baskıya ve ayrımcılığa maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/671 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kitap okuma, mektup alma/gönderme ve sohbet etme hususlarında mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/670 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda birtakım hak ihlalleri yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/669 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Velayetinde bulunan kızı ile birlikte geri gönderme merkezinde tutulmakta olan başvuranın ilaçlarına erişememesinden dolayı sağlık hakkının ihlal edildiği ve tutulma koşullarının sağlık durumuna uygun olmaması nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/668 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın, iaşe bedellerinin yetersiz olduğu ve haksız yere elektrik ücret tarifesinin ticarethane abone grubu olarak uygulandığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/667 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kitap okuma, mektup alma/gönderme ve görüntülü görüşme hususlarında mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/666 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, tedavi hizmetlerine erişim, detaylı arama, kurs, atölye ve sportif faaliyetler ile dış dünya ile iletişim bağlamında işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/665 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın nakil esnasında bir gece tutulduğu Adana 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutulma koşullarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/664 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın tutulduğu Ceza İnfaz Kurumunda haksız yere görüntülü görüşme imkânından yararlandırılmadığı, dilekçelerine cevap verilmediği, iyileştirme programlarına katılmasının engellendiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/663 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın bulunduğu Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kitap okuma, mektup alma/gönderme ve sohbet etme hususlarında mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/662 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki oda değişikliği uygulaması sebebiyle açık ceza infaz kurumuna ayrılmasının engellendiği, ırk ve mezhebi sebebiyle Kurumda baskı ve şiddet gördüğü ve bu olaylardan şikâyet etmesi halinde disiplin cezası aldığı, revire çıkmayı talep etmesi halinde personelin hakaretine uğrayarak revire çıkarılmadığı, hastanede aylık olarak kontrole gitmesi gerektiği ancak hastaneye sevk sürelerinin kasten uzatıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/661 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın etkili şikâyet yollarını kullanamaması, sağlık hakkının ihmal edilmesi, sosyal haklardan faydalanamaması ve mülkiyet hakkının ihlal edilmesi nedeniyle tutulduğu ceza infaz kurumunda kötü muamele yasağına aykırı davranıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/660 Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumunun genel idaresine ilişkin şikayetleri ihtiva etmektedir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/659 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, sohbet hakkı ile yayınlardan yararlanma hakkının sınırlandırıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/658 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın Kurum revirine çıkmasının kısıtlanarak sağlık hakkına erişiminin engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/657 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, infaz ve koruma başmemuru tarafından azarlandığı, Kurum müdürü ile görüşemediği, Kurumda sigara içilmeyen koğuş adı altında özel koğuş açıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/656 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İyi hâl değerlendirilmesinde düşük puan verilmesi neticesinde mağduriyet yaşandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/655 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranların bulunduğu Ceza İnfaz Kurumundaki tutulma koşullarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/654 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuran, bulunduğu Kurumda ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişemediğini, Kurum doktoru tarafından hastaneye sevk taleplerinin kabul edilmediğini iddia etmektedir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/653 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği yetkilileri tarafından iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/652 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çalıştığı iş yerinde diğer personelin maaş ve yemek ücretleri ödenirken kendisine ödenme yapılmaması nedeniyle ayrımcılığa maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/651 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın sözel ve fiziksel şiddete maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/650 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ilaç verildikten sonra ağız kontrolü yapılmasınınkötümuamele oluşturduğuiddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/650 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ilaç verildikten sonra ağız kontrolü yapılmasının kötü muamele oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/649 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın annesinin kaldığı huzurevinde kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/648 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda keyfi ve hukuka aykırı uygulamaların gerçekleştiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/647 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunda yaşadığı hak ihlali iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/646 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranların; COVID-19 semptomları göstermesi üzerine Polymerase Chain Reaction (PCR) testi yaptırma taleplerinin bir gün sonra karşılanabildiği, sonucu pozitif olanlarla aynı koğuşta tutuldukları, hastaneye sevklerinin yapılmadığı, yemekhanede meyve ve süt ürünlerinin verilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/645 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın dilekçelerine çıkış yapılmadığı ve eşyalarının başvurana teslim edilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/644 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın; pandemi sebebiyle yaklaşık üç yıldır sağlık imkânlarına erişimde sorun yaşadığı, hastaneye sevki sırasında jandarma personeli tarafından uygulanan ağız içi aramanın insan onuruyla bağdaşmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/643 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın mazeret izni kullanma talebinin reddedildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/643 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın mazeret izni kullanma talebinin reddedildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/642 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın bulunduğu Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sağlık hakkına erişiminin yetersiz olduğu, hastalığına uygun yemek verilmediği, televizyon ve spor faaliyetleri için gerekli koşulların sağlanmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/641 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın bulunduğu Sinop E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda koğuş değişikliği talep etmesi sebebiyle Kurum İşyurtlarına bağlı olarak faaliyet gösteren tekstil atölyesindeki görevine son verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/640 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvurular, başvuranın eğitim ve iyileştirme programlarından faydalanamadığı, açık ve kapalı görüş imkanından yeterince yararlanamadığı iddialarına ve nakil talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/639 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, işkence ve kötü muamele yasağı ile dilekçe hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/638 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, başvuranın aynı infaz kurumundaki bir başka mahpusla evlenme başvurusunun sonuçlandırılmasının idare tarafından geciktirildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/637 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumundaki tutulma koşullarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/636 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranların bulundukları Ceza İnfaz Kurumundan hastaneye sevk edilecekleri zaman, görevli jandarma personelinin tacize varacak şekilde üst araması yaptığı, iyi halli olmalarına rağmen koşullu salıverilmelerinin keyfi bir şekilde engellendiği, görüntülü konuşma hakkından yararlanamadıkları ve mevzuat gereği dini bayramlarda verilmesi gereken telefonla ilave görüşme süresinin verilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/635 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Sağlık hizmetlerine erişim hakkının, dilekçe hakkının ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiaları ile ceza infaz kurumuna yönelik çeşitli şikâyetlere ilişkindir

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/634 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın kaldığı odadaki banyonun tadilatının yapılmadığı, temizlik malzemesi verilmediği ve haksız yere tek kişilik odada tutulduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/634 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın kaldığı odadaki banyonun tadilatının yapılmadığı, temizlik malzemesi verilmediği ve haksız yere tek kişilik odada tutulduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/633 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuran vekili tarafından yapılan başvuru, başvuranın Geri Gönderme Merkezi koşullarında sağlığının bozulduğu ve başvurana uygulanan idari gözetim tedbirinin orantılı olmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/632 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın bulunduğu Ceza İnfaz Kurumunda elektrik faturalarının mesken tarifesinden değil ticarethane tarifesinden hesaplanması sebebiyle mağduriyet yaşadığı, elektrik harcamalarında Devlet tarafından verilen destekten yararlanamadığı ve İdare tarafından elektrik faturalarına keyfi olarak zam yapıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/632 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın bulunduğu Ceza İnfaz Kurumunda elektrik faturalarının mesken tarifesinden değil ticarethane tarifesinden hesaplanması sebebiyle mağduriyet yaşadığı, elektrik harcamalarında Devlet tarafından verilen destekten yararlanamadığı ve İdare tarafından elektrik faturalarına keyfi olarak zam yapıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/631 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumuna, dışarıdan kargo ile gönderilen kol saatlerinin kabulünün yasaklandığı, Kurum kantininde yaklaşık 9 aydır kol saati satışı yapılmadığı ve kol saati bulundurma hakkının engellendiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/630 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuran vekilinin; müvekkiline yeterli tedavi edilme imkanının sunulmadığı ve müvekkiline uygulanan idari gözetim tedbirinin orantılı olmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/629 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın doktor raporu doğrultusunda kendisine verilen yağsız diyet yemeklerin içindeki malzemelerin yetersiz olduğu, daha önce bulunduğu ceza infaz kurumlarında yağsız diyet uygulanan kişilere verilmekte olan ek gıda maddelerinin mevcut bulunduğu Kurumda verilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/629 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın doktor raporu doğrultusunda kendisine verilen yağsız diyet yemeklerin içindeki malzemelerin yetersiz olduğu, daha önce bulunduğu ceza infaz kurumlarında yağsız diyet uygulanan kişilere verilmekte olan ek gıda maddelerinin mevcut bulunduğu Kurumda verilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/628 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın eşyalarına yapılan aramalarda el konulduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/628 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın eşyalarına yapılan aramalarda el konulduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/627 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın sokak hayvanlarına destek olduğu için görev yerinin değiştirilmesi ve sosyal medya hesaplarına erişiminin engellenmesi sebebiyle siyasi ve felsefi görüş temelinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/627 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın sokak hayvanlarına destek olduğu için görev yerinin değiştirilmesi ve sosyal medya hesaplarına erişiminin engellenmesi sebebiyle siyasi ve felsefi görüş temelinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/626 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, başvuranın fiziksel engelli oğluna ait akülü sandalyeyi çalıştığı okulda şarj etmesine izin verilmemesi nedeniyle yetkili kurumlara başvurarak idari ve adli süreç başlatması sonucunda olumsuz muameleye (mağdurlaştırma) uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/615 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Sağlık hakkının ihlali, Kurum Müdürü ile infaz ve koruma memurlarının başvurana kötü muamelede bulunduğu iddiaları ile başvuran hakkında keyfi disiplin soruşturması başlatılması iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/614 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; … LTD. ŞTİ.'ne ait … isimli İşletmeye erkeklerin yanlarında kadın olmaması sebebiyle alınmamasının medeni hal ve cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/611 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; engelli olan başvuranın eşinin görev yeri değişikliğinin, başvuranın bulunduğu şehre yapılmamasının engellilik temelinde ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.
 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/610 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Deprem nedeniyle naklini Eskişehir’de bir Okula aldırmak isteyen öğrencinin başörtülü olması sebebiyle Okula kabul edilmemesinin din ve inanç ile cinsiyet temellerinde ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/607 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, Tengri inancına sahip olduğunu belirten başvuranın, nüfus kaydında yer alan din bilgisi hanesine talebi doğrultusunda Tengri yazılmaması nedeniyle inanç temelinde ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/600 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvuranın tesettürlü mayo ile site havuzuna girmesinin engellenmesi nedeni ile din ve inanç temelinde ayrımcılığa maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/599 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yürüyüş yapmak isteyen … Platformu üyesi ve … Partisi üyesi kadınların toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkından yararlanma konusunda siyasi görüş, cinsiyet ve etnik köken temelinde ayrımcılığa maruz bırakıldıkları iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/596 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

24/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 22'nci maddesinin uygulanması nedeniyle seyahat özgürlüğünün haksız yere kısıtlandığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/596 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

24/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 22'nci maddesinin uygulanması nedeniyle seyahat özgürlüğünün haksız yere kısıtlandığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/595 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Banka hesabından bilgisi dışında işlem yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/595 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Banka hesabından bilgisi dışında işlem yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/594 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Görevi sırasında yaralanmasının akabinde raporlu gün sayısının 90 günü aşması sebebiyle görevine son verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/594 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Görevi sırasında yaralanmasının akabinde raporlu gün sayısının 90 günü aşması sebebiyle görevine son verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/586 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvuranın çocuğuna gerekli özel eğitimin verilmemesi nedeniyle engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/585 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, başvuranın engelli bireylere tanınan indirimli bilet uygulamasından faydalandırılmamasının engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/584 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru; başvuranın kiralamak istediği dairenin emlakçı tarafından bekâr olması gerekçe gösterilerek kiraya verilmemesinin medeni hal temelinde ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/583 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumundaki diş doktorunun yanında görevli olan memurun kendisini muayeneye götürmediği, Kurum diş doktoru tarafından keyfi olarak muayene edilmediği ve bu sebeple mağduriyet yaşadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/582 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Ceza infaz kurumunda bulunan başvuranın, hastaneye sevk edildiği süreçte kötü muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/581 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Ceza infaz kurumunda bulunan başvuranın, nişanlısının telefon görüşmesi yapabileceği kişiler arasında kabul edilmemesinin maddi ve manevi zarara sebep olduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/580 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunda güvenlik gerekçe gösterilerek pencerelere fens teli takılmak istendiği, tellerin temiz hava ve doğal ışığa erişimini azaltarak mağduriyet yaşamasına neden olacağı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/579 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

…’nın kuruluş amacı dışında çalışarak üyelerini mağdur ettiği iddiası ile inceleme yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/578 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Uzun süren tutukluluk sürecinin mağduriyete neden olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/577 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Silivri 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi ve Kandıra 1'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından işlemediği suçlar nedeniyle ceza verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/576 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkemenin eksik inceleme ile karar verdiği ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/575 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İdare ve Gözlem Kurulunun hukuka aykırı kararı nedeniyle koşullu salıverilmenin geciktirildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/574 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kamuda programcı ve çözümleyici kadrosunda çalışanlara 3600 ek gösterge verilmeyerek ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/573 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ailesinin oturduğu konutun hukuka aykırı olarak icra yoluyla satıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/572 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakim/savcılara yönelik mesleki eğitimler ücretsiz verilirken arabuluculuk eğitimlerinin ücretli bir şekilde verilmesinin ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/571 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Aile birliği mazereti nedeniyle tayin hakkının kullanılmasında ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/570 Kabul Edilmezlik

İsnat edilen suç sebebiyle itibarının zedelendiği ve suçsuz olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/569 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 8'inci maddesinin iptal edilmesi için gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/568 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesinin uygulanması ve tahliye talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/567 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargı kararlarının yerine getirilmemesinin mağduriyete neden olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/566 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Eksik bilgilendirilme nedeniyle mağdur edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/565 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, pandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında ertelenen açık ve kapalı görüşlerin telafi edilmesine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/559 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, kantinden satın aldığı ve depoya kaldırılan kuş kafesinin kendisine teslim edilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/558 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın vefat eden abisinin cenazesine katılma talebinin haklı bir gerekçe olmadan reddedildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/557 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

… Üniversitesi yetkilileri tarafından iş yerinde yıldırma (mobbing) uygulandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/556 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kıdem tazminatı farkının ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/555 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, başvuranın barındığı ceza infaz kurumunda elektrik fiyat tarifesinin mesken aboneliği yerine daha yüksek birim fiyatlı abone grubu üzerinden hesaplanmasının haksızlık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/554 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın herhangi bir disiplin cezası almamasına rağmen eş ile mahrem görüşme ödülünden yararlandırılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/553 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İşten ayrıldıktan sonra hak edilen ücretin alınamadığı iddiasıyla mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/552 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hak edilen emekli aylığının alınamamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/551 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Tapu kaydındaki “riskli kişi” kaydı nedeniyle işlem yapılamamasının mülkiyet hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/550 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın bulunduğu Ceza İnfaz Kurumunda; kendisine hakaret edildiği için Cumhuriyet Başsavcılığına ve çeşitli kurumlara dilekçe yazdığı ancak bu dilekçelerin gönderilmediği, açlık grevine başladığı için başvurana sıvı tüketimi yaptırılmadığı, limon, şeker ve tuzun verilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/549 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Nüfus Müdürlüğü tarafından isim denklik belgesi verilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/548 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, diş rahatsızlığına rağmen kendisine tedavi imkanı sunulmadığı ve hastaneye sevk edilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/547 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın kaldığı ceza infaz kurumunda maruz kaldığı çeşitli uygulamaların kötü muamele yasağına aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/546 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, tedavi hizmetlerine erişim ve dilekçe hakkı bağlamında işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/545 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Tekniker kadrosuna atanma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/544 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın diş hastalığı ile ilgili gereken tedavinin kendisine uygulanmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/543 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği iddiası ile sorumlular hakkında gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/542 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, tek kişilik koğuşta tutulan LGBTİ bireyin farklı bir ceza infaz kurumuna naklinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/541 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunun kantininden iç çamaşırı temin edemediği ve ailesi tarafından getirilen iç çamaşırlarının da kabul edilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/540 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, hastaneye sevk kararı olmasına rağmen sevk işleminin gerçekleştirilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/539 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş yerinde mobbinge maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/538 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Boşanılan eşe süresiz nafaka ödenmesinin mağduriyete neden olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/537 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Oğlunun terör örgütü tarafından özgürlüğünden mahrum bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/536 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlerin kadro dışındaki tüm haklarının Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı kapsamında iade edilmesi gerektiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/535 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, ceza infaz kurumu idaresinin uygulamaları neticesinde, koğuşlara yansıtılmakta olan elektrik birim fiyatının her ay arttığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/534 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterli düzeyde gerçekleştirilmediği, dışarıdan gönderilen kırtasiye malzemelerinin kabul edilmediği ve mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/533 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile mahkûmiyet kararının bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/532 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mesleğinden dolayı ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/531 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın sağlık hakkının, tutulduğu Ceza İnfaz Kurumu hekimi tarafından engellendiği ve yargılama süreçleri sebebiyle hak kayıpları olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/530 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Tutuklanma sürecinde yaşandığı iddia olunan hak ihlallerine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/523 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın kaynaştırma öğrencisi olan çocuğunun öğrenim gördüğü okulda destek eğitim sınıfı açılmamasının ve çocuk için bireyselleştirilmiş özel eğitim toplantısı yapılmamasının engellilik temelinde ayrımcılık yasağı ihlali teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/522 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını infaz etmekte olan başvuranın kaldığı odanın penceresinde bulunan küçük delikli ve kalın çelik tellerin göz sağlığını ve ruhsal durumunu olumsuz etkilediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/521 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın; ceza infaz kurumunda bağlama ve yan flüt bulundurma konusunda sorun yaşadığı ve bu durumun kendisi için bir mağduriyet yarattığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/520 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Suçsuz olduğunu kanıtlamasına rağmen haksız yere ceza infaz kurumunda tutulduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/519 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yapılan yargılama neticesinde hükmedilen cezanın çok fazla olduğu iddiasıyla cezasının azaltılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/518 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme tarafından adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/517 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumunda elektrik faturalarının yüksek geldiği ve Covid-19 salgını sürecinde 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da yapılan düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/516 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

16/6/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 41’inci maddesindeki düzenlemenin eşitlik ilkesine aykırı olduğuna ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/515 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, başvuranın; bulunduğu Kurum idaresi tarafından ilacının temin edilmediği ve tarafına teslim edilmediği iddiası ile mahpuslara verilen psikiyatrik ilaçların vaktinden önce bittiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/514 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumundaki doktorun kendisine rahatsızlığı ile ilgisi olmayan ilaçlar yazarak psikolojik baskı yaptığı ve intihara yönlendirdiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/513 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın hastaneye nakli sırasında jandarma personeli tarafından kendisine yapılmak istenen ağız içi arama uygulamasının insan onuruyla bağdaşmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/512 Sayılı Kurul Kararı Uzlaşma

Başvuru, başvuranın sigara içilmeyen koğuşa geçme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/511 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın hastaneye nakli sırasında jandarma personeli tarafından kendisine yapılmak istenen ağız içi arama uygulamasının insan onuruyla bağdaşmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/510 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız şekilde farklı bir kadroya atamasının yapıldığı iddiasıyla …Şirketinin Almanya'da bulunan müdürlüklerinden birinde görevlendirilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/509 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargı kararını uygulamayan kamu görevlileri hakkında kamu davası açılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/508 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Etkili başvuru ve dilekçe hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/507 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

… A.Ş. kuruluşu olan … Firması tarafından hizmet sunmamak suretiyle ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/506 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Müvekkilin iyi halli olmasına karşın denetimli serbestlik tedbirinden yararlanamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/505 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Uzun tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliyesi konusunda yardımcı olunması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/502 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, aynı ceza infaz kurumunda bulunan başvuran ve eşinin müşterek çocuklarıylatelefon ile görüşme hakkının eşit şekilde faydalandırılmamasının cinsiyet temelli ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/501 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın kendisine disiplin cezası verilmesi nedeniyle sağlık temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/500 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvuranın İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan sözleşmeli personel alımında, bilgisayar mühendisliği kadrosuna otuz beş yaşını doldurmuş olmasından dolayı başvuramaması nedeniyle yaş temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/499 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvuranın Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanlığı tarafından yapılan sözleşmeli personel alımında, bilgisayar mühendisliği kadrosuna otuz beş yaşını doldurmuş olması sebebiyle başvuramadığından yaş temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/498 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvurana ve tüm kadınlara human papilloma virüsünün (HPV) neden olduğu hastalıklara ve kanserlere karşı HPV aşısının ücretsiz olarak verilmemesinin cinsiyet temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/497 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Soyadı değişikliği talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/496 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın hastane sevkinin yapılmamasının ve ilaçlarının yenilenmemesinin kötü muamele yasağına aykırılık teşkilettiğiiddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/495 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın hastaneye sevk edilmemesinin kötü muamele yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/494 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

… Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından mobbinge maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/493 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Otobüs firması tarafından seyahat özgürlüğünün kısıtlandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/492 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme tarafından eksik inceleme yapıldığıve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/491 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Görüntülü görüşme hakkı ve açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkı bakımından suç grupları arasında ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/490 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Farklı telefon numaraları tarafından gece saatlerinde sürekli aranmak suretiyle rahatsız edildiği iddiası ile bahsi geçen kişilerin yakalanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/489 Kabul Edilmezlik

Mahkeme tarafından eksik inceleme yapıldığı ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/488 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumundaki tutulma koşullarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/487 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

… Belediye Başkanlığında engelli işçi kadrosunda avukatlık işleri yaptırılan başvuranın engellilik temelinde iş yerinde yıldırmaya maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/486 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mülkiyetindeki malların velisi tarafından hukuka aykırı olarak satışa çıkarıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/485 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yapılan şikayet başvurularına istinaden alınan ifadeler hakkında gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/484 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İdare ve Gözlem Kurulu kararları nedeniyle mağdur olunduğu iddiasıyla sorumlular hakkında gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/483 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

… İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Amirliğindeki görevli memurların hukuka aykırı davrandıklarıiddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/482 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İdare ve Gözlem Kurulunun koşullu salıverilmeye esas değerlendirme kararının hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/481 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İşten ayrıldıktan sonra yasal hakların alınamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/480 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/479 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/475 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın sağlık durumu nedeniyle hayati tehlikesi olmasına rağmen ceza infaz kurumunda tutulmaya devam edilmesinin mağduriyet yaşamasına neden olduğu ve haksız yere suçlanarak hakkında adil yargılama yapılmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/474 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Seçmen kütüğünün adres kayıt sistemine dayalı olarak düzenlenmesinin evsizler, sokaklarda veya çadırlarda yaşayanlar bakımından ekonomik temelde dolaylı ayrımcılık oluşturması nedeniyle ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/473 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kabul edilen 135 sayılı Genelge'nin 28'inci maddesi ile 135/II sayılı Genelge'nin 20'nci maddesinin Türkçe bilmeyen seçmenler ile işitme engelli seçmenler açısından bilgilenme hakkı bakımından dolaylı bir ayrımcılık oluşturması nedeniyle ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/472 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Seçim süreçlerinde ayrımcılık, nefret söylemi, taciz ve ötekileştirmenin önlenmesi için siyasi partiler ve medya organlarına yönelik çerçeve tavsiyelerin oluşturulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/466 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; %93 oranında engelli olan başvurana Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yardımın siyasi görüşü sebebiyle kesilerek ayrımcılığa maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/465 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın Jean Monnet Bursu programı kapsamında aylıklı izin talebinin 40 yaşını doldurmuş olması sebebiyle reddedilmesinin ayrımcılık yasağının ihlali olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/464 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın oğlunun Kadın Destek Uygulamasını (KADES) kullanamaması nedeniyle cinsiyet temelinde ayrımcı muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/463 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, Tarsus Devlet Hastanesinde … olarak çalışan başvuranın engellilik temelinde işyerinde yıldırmaya maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/462 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, özel/özgül öğrenme güçlüğü (disleksi) ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) bulunan başvuranın e-kitap ve sesli kitap veri tabanlarını kullanamaması nedeniyle engellilik temelinde ayrımcı muameleye maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/461 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, köy muhtarı tarafından başvuranların hanesine su bağlanmayarak siyasi görüş temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/460 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, başvuranın cinsiyet temelinde işyerinde yıldırmaya maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/459 Sayılı Kurul Kararı Uzlaşma

Başvuru; Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda uzman memur olarak çalışan başvuranın, oturduğu lojman bölgesinde kendisine uygun engelli park yeri tahsis edilmediği gerekçesi ile engellilik temelinde ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/458 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; … Anonim Şirketi ( … A.Ş.) Genel Müdürlüğünde memur olarak çalışan başvuranın, sendika yöneticisi olması sebebiyle naklen atamasının gerçekleştirilerek felsefi ve siyasi görüş temelinde ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/457 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; … Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde otomasyon teknisyeni olarak çalışan başvuranın, sendika yöneticisi olması sebebiyle naklen atamasının gerçekleştirilerek felsefi ve siyasigörüş temelinde ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/454 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

… Belediye Başkanlığında engelli işçi kadrosunda avukat olarak çalışan başvuranın engellilik temelinde iş yerinde yıldırmaya maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/453 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İşten çıkarma kararı verenler hakkında cezai işlem uygulanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/452 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kara Harp Okulunda alınan derslerin muafiyet kapsamında değerlendirilerek kayıtlı olunan Açık Öğretim Fakültesinde sayılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/451 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Danıştay'da görülmekte olan dava dosyasının uzun süre geçmesine rağmen sonuçlandırılmaması ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/450 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/449 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Sürücü belgesine tahlil sonuçlarındaki yanlışlık nedeniyle el konulduğu iddiası ile sürücü belgesinin geri verilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/448 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Göreve başlama talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/447 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvurucuya gönderilen mektuba ekli fotoğrafın ceza infaz kurumu tarafından alıkonulmasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/446 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız şekilde mahkumiyet kararı verildiği ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/445 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yeterli delil olmadığı halde mahkûmiyet kararı verildiği iddiasıyla kararın bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/444 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hak arama hürriyetini kullandığı için mobbinge maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/443 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İstanbul Valiliği Zarar Tespit Komisyonunun verdiği kararın hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/442 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın ayakkabısına dikili olan ayakkabı bağcıkları sebebiyle görevli jandarma personeli tarafından hastaneye götürülmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/441 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın kaldığı ceza infaz kurumunda yaşadığı hak ihlalleri iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/440 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dava dosyasının incelenmesi ve mağduriyetinden sorumlu olan görevliler hakkında tazminata hükmedilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/439 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın infaz ve koruma memuru ile bazı mahpusların iftiralarına maruz kaldığı ve ölüm orucuna başladığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/438 Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın dilekçelerinin ilgili kurumlara iletilmediği ve hastaneye sevk edilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/437 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu Ceza İnfaz Kurumunda işkence ve kötü muameleye uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/436 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dilekçelerinde, başvuran; … Derneği tarafından adına başvuru yapıldığını belirtmekte, dilekçe hakkının ihlal edildiğini iddia etmekte ve gereğinin yapılmasını talep etmektedir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/435 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın; ceza infaz kurumunda tutulan kardeşinin karantinasının uygulanmasında ve sağlığa erişiminde idarenin keyfi davrandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/434 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın; hastane sevkinin gerçekleştirilmediği, can güvenliğinin tehlikede olduğu, yazdığı dilekçelerin çıkış yapmadığı, hakkında haksız yere soruşturma açıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/433 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, ceza infaz kurumunda 5 yaşındaki oğlu ile birlikte kalmakta olan başvuranın, kurum içerisinde gerçekleştirilecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğine çocuğu ile birlikte katılmasına izin verilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/432 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın hastaneye sevk edildiği esnada jandarma personelinin kendisine kötü muamelede bulunduğu ve jandarma personelini şikâyet etmesi üzerine Kurum Müdürü ile İkinci Müdürü tarafından tehdit edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/431 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavına (YDS), görevli memurların ihmali nedeniyle girilemediği iddiası ile zararın tazmini ve ihmali bulunanlar hakkında gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/430 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Cumhuriyet savcısının görevini ihmal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/429 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

… Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde servet ve ırk temelli ayrımcılık yapıldığı iddiası ile idari yaptırım uygulanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/428 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Gaziosmanpaşa Belediyesi çalışanları tarafından tehdit edildiği iddiaları ve mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/427 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere hapis cezası verildiği iddiasıyla kanun hükümlerinin herkese eşit şekilde uygulanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/426 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İnfaz Hakimliği kararlarının İdare ve Gözlem Kurulu tarafından dikkate alınmadığı iddiasıyla sorumlular hakkında idari yaptırım uygulanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/425 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na eklenen geçici 1'inci maddenin mülkiyet hakkını ihlal ettiği iddiasıyla uygulamadan kaynaklanan maddi zararın tazmin edilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/424 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Savunma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla görevli mahkeme ve savcılık hakkında gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/423 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumlarında milli piyango bileti ve şans oyunlarının satılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/422 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İdare ve Gözlem Kurulu'nun koşullu salıverilmeye ilişkin kararının hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/421 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/420 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme tarafından verilen hükmün, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 308’inci maddesi uyarınca lehe bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/419 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/418 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Homoseksüel çift oldukları gerekçesiyle eğlence mekanına kabul edilmemelerinin ayrımcılık olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/417 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Emekli olma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/416 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Engellilik temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiası ve işe iade talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/415 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen teşvik ödeneğinin düşük olduğu iddiasına ilişkindir.
 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/414 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

6/6/2002 tarih ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda (ÖTVK) düzenleme yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/413 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, başvuranın; Covid-19 pandemisi sürecinde kamuoyuna sağlık raporlarının geçerlilik süresinin 31/12/2022 tarihine kadar uzatıldığının açıklanmasına rağmen gereğinin yerine getirilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/412 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Havalandırma ve doğal aydınlatma olanaklarının sınırlandırılmasının psikolojik ve fiziksel olarak olumsuz etkiler yaratacağı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/411 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.
 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/410 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/409 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/408 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/407 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/406 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/405 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Üniversitenin sınavlarına tutulmakta olduğu ceza infaz kurumunda girememesi nedeniyle mağdur olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/404 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile mahkumiyet kararının bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/403 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/402 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile mahkumiyet kararının bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/401 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

6/6/2002 tarih ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda (ÖTVK) engelli başvuran lehine düzenleme yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/400 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi isteminin reddinin hak ihlali doğurduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/399 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız şekilde hapis cezası verildiği ve yargılamanın adil yapılmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/398 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hemşire olarak görevli olunan hastanede mobbinge maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/397 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Siparişin teslim edilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/396 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Boşanma protokolünün uyuşturucu madde etkisi altında imzalandığı iddiası ile mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/395 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/394 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle tahliye talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/393 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/392 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/391 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/390 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/389 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/388 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/387 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile mahkumiyet kararının bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/386 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adlî Sicil Kanunu’nda değişiklik yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/385 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş tanımında yer almayan işler ile görevlendirilerek iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/384 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla uğradığı maddi kayıplarının iadesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/383 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kadastro çalışması sırasında sehven başkası adına tescil edilen tapu kaydının düzeltilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/382 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/381 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Koşullu salıverilme talebinin değerlendirilmesinde pişman olma şartının aranmasının hukuki olmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/380 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kastamonu Şehit Recep Şahin Polis Merkezinde görevli polis memuru ve temizlik görevlisinin yüksek sesle bağırdığı ve kaba davrandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/379 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Tarlasının değerinin çok altında bir miktara satıldığı iddiasıyla iadesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/378 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/377 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının artan iş yüküne karşı gerekli düzenleyici tedbirlerin alınması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/376 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/375 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/374 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/373 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/372 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/371 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Eski ev sahibi nedeniyle yaşadığı mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/370 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Anayasa Mahkemesinde devam eden bireysel başvurusuna müdahil olunarak sürecin takipçisi olunması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/369 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dava sürecinin incelenmesi ve suçsuz olduğunun ortaya çıkarılması talebine ilişkindir.
 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-367 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Almanya'da yerel mahkeme tarafından verilen ve Türkiye'de infaz edilen ceza hakkında koşullu salıverme süresi yönünden Almanya'da düzenlenen müddetnamenin esas alınması gerektiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-366 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Okul servisi ücretlerinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-365 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Denetimli serbestlikten yararlanamadığından dolayı mağdur olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-364 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Sistematik bir şekilde farklı birimlerde görevlendirilmek suretiyle mobbinge maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-363 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Salıverilme işlemleri sırasında ayrımcı tutuma maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-362 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile tahliye talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-361 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Prefabrik kamp alanına alınmamaları sebebiyle mağduriyet yaşandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-360 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/359 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvurana işkence ile fotoğraf teşhisi yaptırıldığı, avukatı olmadan ifadesinin alındığı, hakkında verilen hükmün gerekli deliller toplanmadan yalnızca avukatı olmadan alınan ifadesine dayanarak kurulduğu, avukatından gerekli hukuki desteği alamadığı, bulunduğu ceza infaz kurumunda; mahkemelere yazdığı dilekçelerin gönderilmediği, savunması alınmadan disiplin cezası verildiği, oğlu ile görüşemediği, telefonla görüşme hakkını kısmen kullanabildiği, vekâletnamesi olmadan avukatıyla görüştürülmediği, Kurum psikoloğunun kendisine hakaret ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-357 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, başvuranın; Covid-19 pandemisi sürecinde kamuoyuna sağlık raporlarının geçerlilik süresinin 31/12/2022 tarihine kadar uzatıldığının açıklanmasına rağmen gereğinin yerine getirilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/356 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın çıplak aramaya karşı çıktığı için haksız yere hakkında idari soruşturma başlatıldığı ve yaşadığı diğer hak ihlalleri iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-351 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, ceza infaz kurumu idaresi tarafından vejetaryen olan mahpusun beslenmesine uygun düzenleme yapılmadığı gerekçesiyle ayrımcılık yasağının felsefi görüş temelinde ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/350 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu'nun 7/10/2021 tarihli ve 2021/253 sayılı kararına rağmen kültürel yaşama katılım hakkını kullanmada erişilebilirliğin sağlanmaması nedeniyle ayrımcı uygulamaların devam ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/349 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın engellilik temelinde iş yerinde yıldırmaya maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-348 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın işe iade davası sonrasında işe başlatılmamasının ve mahkeme ilamının yerine getirilmemesinin felsefi ve siyasi görüş ile engellilik temellerinde ayrımcılık yasağı ihlali teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/347 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; muhatabın 2022 yılı Nisan ayında verdiği bir konser sırasında sarf ettiği sözlerin ayrımcılık yasağınıihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/346 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; muhatabın 2022 yılı Nisan ayında verdiği bir konser sırasında sarf ettiği sözlerin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/345 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; muhatabın 2022 yılı Nisan ayında verdiği bir konser sırasında sarf ettiği sözlerin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/344 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın tutulduğu ceza infaz kurumundaki merkezi yayın sistemine Alevi inancını yansıttığını düşündüğü kanallardan birinin eklenmesi yönündeki talebinin reddedilmesi sebebiyle inanç temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-343 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumundan adli makamlara gönderilen dilekçelerin aynı gün iletilmesi, dilekçelere ivedi bir şekilde cevap verilmesi ve dava sürecinin hızlandırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/342 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı sosyal güvencelerine sahip kişilerin eşit şartlarda emeklilik hakkı kazanabilmesi için Emeklikte Yaşa Takılanlar (EYT) Kanun Tasarısı'nda değişiklik yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/341 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/340 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/339 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/338 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından istifa sonrası açıktan atama yapılmadığı ve bu durumun ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/337 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/336 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir. 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/335 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/334 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/333 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/332 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/331 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir. 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/330 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Tutukluluk nedeniyle üniversite eğitiminin dondurulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/329 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılama sonucundan cezalandırılmaya ilişkin hüküm verilmediği halde sehven hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/328 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Varlık Yönetim Şirketlerine olan borcuna yüksek faiz uygulandığı iddiasıyla mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/327 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yapılan itirazın kabul edilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/326 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Bulunduğu ceza infaz kurumunda ödüllendirilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/325 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Müddetnamenin yanlış düzenlendiği iddiası ile maddi ve manevi zararın tazmini talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/324 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkındaki tutukluluk kararının kaldırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/323 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Üniversitede örgün eğitim gören öğrencilere devam zorunluluğu uygulanmazken, hükümlü veya tutuklu öğrencilere devam zorunluluğu uygulanmasının ayrımcı muamele teşkil ettiği iddiasıyla mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/322 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/321 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Örgüt üyeliği suçundan mahkum olanlara görüntülü telefon görüşmesi yapma ve açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkı bakımından ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/320 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın ailesinin yaşadığı Kastamonu ilinde bulunan Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakil edilmesi istemli ve Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile şu anda bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşamış olduğu kötü muamele ve mağduriyet iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/319 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, COVID-19 salgını döneminde ceza infaz kurumunda getirilen kısıtlamaların uygulanmasına devam edilmesine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/318 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mülakat esnasında eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ilkelerine tam olarak uyulmadığı gerekçesiyle mağduriyet yaşandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/317 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, COVID-19 salgını döneminde ceza infaz kurumunda getirilen kısıtlamaların uygulanmasına devam edilmesine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-317 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ev kiralarının yüksek olduğu iddiası ile bu konuda kanuni düzenleme yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/316 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkında verilen beraat kararı nedeniyle göreve iade talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/315 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın hastaneye nakli sırasında jandarma personeli tarafından kendisine yapılmak istenen ağız içi arama uygulamasının insan onuruyla bağdaşmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/312 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, Tengri inancına sahip olan başvuranın, nüfus kaydında yer alan din bilgisi hanesinin talebi doğrultusunda değiştirilmemesi nedeniyle ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/311 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Muhatap tarafından … Müdürlüğü’nde yayınlanan 6/9/2022 tarihli emrin ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/310 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, Tarsus Kaymakamlığı (Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)’nda hizmetli memur kadrosunda çalışan başvurana diğer hizmetli kadrosunda çalışan personele nazaran farklı görevler verilmesinin engellilik temelinde ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/309 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, Belediyenin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kadın yolculara sunmuş olduğu toplu ulaşım ile müze ve hayvanat bahçesi hizmetlerinden başvuranın faydalandırılmamasının cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/308 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın çocuğunun engelli doğması sebebiyle yarı zamanlı çalışma talebinde bulunduğu ancak sözleşmeli olarak çalışması gerekçesiyle talebinin reddedilmesinin ayrımcılık yasağının ihlali olduğu iddiasına ilişkindir.

Başvuru kabul edilmezlik kararıyla sonuçlandırılmakla birlikte, ilgili kamu kurumlarına "çocuğu engelli doğan ve sözleşmeli olarak istihdam edilen kadınların çalışma hayatıma katkı sağlayacağı göz önünde bulundurularak 657 sayılı Kanun'un 104'üncü maddesinin (f) fıkrasında yer alan düzenlemeye Sözleşmeli Personelin Çalışmasına İlişkin Esaslar'da da yer verilmesinin uygun olacağı" yönünde tavsiyede bulunulmuştur. 

 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/307 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, Ankara ili Polatlı ilçesinde şehir içi ulaşımda hizmet veren minibüslerde (dolmuş) engellilerden ücret alınmasının ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir. 

Başvuru ayrımcılık yasağının ihlal edilmediği kararıyla sonuçlanma birlikte "ülkemizin bazı yerleşim yerlerinde toplu taşıma hizmetinin yalnızca dolmuşlarla sunulduğu göz önünde bulundurulduğunda, ilgili Yönetmeliklerdeki hükümlerin engelli vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlanamaması ve toplumsal hayata katılımlarının zorlaşması sonucunu doğurabileceği" belirtilerek; ilgili kamu kurumlarına "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan ilgili Yönetmeliklerde, toplu taşıma hizmetinin dolmuşları da kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik değişiklik yapılmasının faydalı olacağı" yönünde tavsiyede bulunulmuştur. 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/303 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın kiralamak istediği dairenin İranlı bir kişiye kiraya verilmek istenmesinin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/302 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvuranın kiralamak istediği dairenin emlakçı tarafından erkek olması gerekçe gösterilerek kiraya verilmemesinincinsiyet temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/301 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın ceza infaz kurumunda Manevi Rehberlik Birimince düzenlenen eğitim ve faaliyetlere katılmaması nedeniyle iyi hal değerlendirmesinden düşük puan aldığı ve bu durumun din ve inanç temelinde ayrımcılık yasağının ihlali olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/300 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, başvurana bekâr olduğu gerekçesiyle ev kiralanmaması nedeniyle medeni hal temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/299 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, e-Nabız Kişisel Sağlık Sisteminde doktorlar tarafından koyulan birtakım tanılarda hastalığın ismine yer verildiği halde özellikle ruh ve davranış sağlığı bozuklukları tanısında hastalığın ismine yer verilmemesi nedeniyle sağlık durumu temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/298 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir. 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/297 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/295 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yaş temelli ayrımcılığa maruz kalındığı iddiasıyla uğranılan zararın tazmin edilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/295 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da Covid-19 salgını sürecinde yapılan düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/294 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakkında verilen kararın hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/293 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çin Halk Cumhuriyeti Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki gayriinsani uygulamalara ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/292 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/291 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yapılan yargılamada 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesinin haksız yere uygulanmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/290 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Lojmanda gürültü yapıldığından bahisle mağdur edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/289 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/288 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Avukat stajyerlerine, stajyerlik süresi boyunca devlet tarafından asgari ücret ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/287 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunda tecrit altında tutulduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/286 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın sağlık raporu bulunmasına rağmen ilaçlarının verilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/285 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, deprem nedeniyle başka bir şehre taşınmak zorunda kalan başvuranın, kiralamak istediği dairenin kendisine rayiç bedelin üstünde kiraya verilmesi nedeniyle ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/277 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, başvuranın tesettürlü mayo (h…) ile havuza girmesine izin verilmeyerek din ve inanç temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/276 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın nöbet görevinden çıkarılmasının engellilik temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/275 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; disleksi (özel/özgül öğrenim güçlüğü) ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) hastalığı nedeniyle engelli olan başvuranın, Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerinin kendi engel durumunu kapsamamasının engellilik temelinde ayrımcılık oluşturduğu ve tanısı konan engeli nedeniyle Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) alınabiliyorken erişkinlik döneminde alınamıyor olmasının yaş temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/273 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın kiralamak istediği dairenin öğrenci olması gerekçe gösterilerek kendisine kiraya verilmemesinin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/272 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/271 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da COVID-19 salgını sürecinde yapılan düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/270 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da COVID-19 salgını sürecinde yapılan düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/268 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.
 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/267 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Iğdır Geri Gönderme Merkezinde sağlık hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/266 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile infazın durdurulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/265 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Disiplin cezasının infazına geç başlanması nedeniyle hak kaybına uğrandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/264 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dilekçe hakkının kullanımına engel olunduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/263 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Babasına ait arsada haksız işgalde bulunanların çıkarılması ve haksız yere inşa edilen garajın kaldırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/262 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/261 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/260 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İzin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkılması üzerine Kimlik Paylaşım Sistemine kayıtlı olunmaması nedeniyle yaşandığı iddia olunan mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/259 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş talebi ve sahipsiz hayvanların bulunduğu alanlarda fotokapan olup olmadığı hakkında bilgi verilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/258 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla infazın durdurulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-258 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın aldığı disiplin cezası sebebiyle haklarının kısıtlandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/258 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın aldığı disiplin cezası sebebiyle haklarının kısıtlandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/257 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Homoseksüel çift oldukları gerekçesiyle eğlence mekanına kabul edilmemelerinin ayrımcılık olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/256 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasıyla maddi ve manevi hak kaybının tazmin edilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/255 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Amirlerin emrinin yerine getirilmesi nedeniyle iş yerinde yıldırmaya (mobbinge) maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/254 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çekişmeli boşanma davasında, elektronik izleme kararının hukuka ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/253 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Depremzedelere yapılan yardımın koşullarında değişiklik yapılması nedeniyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/252 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Tapulu arsaya haksız işgalde bulunulduğu iddiası ile haksız yere inşa edilen garajın kaldırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/251 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Daha önce yapılan ve sonuçlanan başvuru hakkında yeni bir karar verilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/250 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/249 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ev kiralama sürecinde memur olmadığı gerekçesiyle ayrımcılığa maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/248 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hastalık nedeniyle adli kontrol kararıyla tahliye talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/247 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Araç onarım ve tamirat işlemleri sırasında aracın değer kaybına uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/246 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Cami imamının cenaze esnasında mevta ve ailesini küçük düşürdüğü iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/245 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın koşullu salıverilme hakkından yararlandırılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/244 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle götürüldüğü hastanede görevli jandarma personeli tarafından dövüldüğü iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/243 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın ceza infaz kurumunda mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/242 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın ailesinin göndermiş olduğu terlik, iç çamaşırı, nevresim takımı, battaniye gibi eşyaların Ceza İnfaz Kurumuna kabul edilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/239 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Bir sosyal medya platformunda Prof.Dr. Ü. D.’in başörtülü psikolog, psikiyatrist ve PDR uzmanlarına yönelik ifadelerinin ayrımcılık ve nefret söylemi oluşturup oluşturmadığına ilişkin resen inceleme yapılması hakkındadır.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/238 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, başvuranın çalıştığı şirketten haklı sebep olmadan işten çıkarılması nedeniyle işe iade davası açması sonucunda mağdurlaştırmaya uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/237 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, başvurana bekâr olduğu gerekçesiyle kiralık ev verilmeyerek medeni hal temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/236 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; yaz sezonunda tatil yapmak amacıyla rezervasyon yaptırmak istediği otelde başvurandan, tek erkek olması sebebiyle konaklama bedeli olarak daha yüksek fiyat istenmesinin cinsiyet temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/235 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, başvuranın maliki olduğu taşınmazın bulunduğu apartmanda, yönetici tarafından bekâr kişilere ev verilmesinin yasaklanması nedeni ile bekâr kiracısının medeni hal temelinde ayrımcılığa uğradığı ve kendisinin de mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/234 Sayılı Kurul Kararı Uzlaşma

Başvuru, %96 fiziksel engeli bulunan başvuranın eğitim gördüğü fakülte binasındaki asansörün erişilebilirlik standartlarını taşımaması nedeniyle kullanıma uygun olmamasının, eğitim hakkının ihlaline ve engellilik temelinde ayrımcılığa yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/230 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, memur kadrosu ile Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde görev yapan ve engelli olan başvuranın iş yerinde yıldırmaya maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/229 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvuranın kiralamak istediği dairenin bekâr olması gerekçe gösterilerek ilan sahibi tarafından kendisine kiraya verilmemesinin medeni hal temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/228 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; engelli başvuranın esnek mesai saati talebinin reddedilmesi ve evde sağlık hizmetlerinde görevlendirilmesi nedeniyle engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/227 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, bir siyasi partide görevli olması nedeniyle başvuranın tedavi izin sürelerinin askerlik hizmetinde geçirdiği süreden sayılmamasından dolayı siyasi görüş temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/223 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Tapulu arsaya haksız işgalde bulunulduğu iddiası ile gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/222 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yemek iaşe bedelinin hükümlülerden geri alınmasının mağduriyete yol açtığı iddiasıyla konuya ilişkin yasal düzenleme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/221 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

… Anonim Şirketi ile davalı olduğu için internet hızının düşürülmesi ve tehdit edilmesinin felsefi ve siyasi görüş temelinde ayrımcılık olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/220 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Silahlı örgüte üye olma suçundan cezalandırılan öğretmen, doktor, mimar ve mühendisler tahliye edildiklerinde özel sektörde çalışmaya devam edebilirken avukatların mevzuat nedeniyle mesleklerine devam edememesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/219 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/218 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dilekçe hakkının T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) tarafından ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/217 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/216 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Açılan kamu davasında delil yetersizliğinden beraat edilmesine rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme yapılamamasının felsefi ve siyasi temelli ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/215 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İcra takibine konu olan borcun mağduriyet oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/214 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Savunma hakkının kısıtlandığı iddiasıyla yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/213 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın, infaz ve koruma baş memurunun kendisine yönelik olumsuz tavırlarının olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/212 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın haksız gerekçelerle disiplin cezaları aldığı ve dilekçe hakkının engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/211 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca; cezasının koşullu salıverilme tarihine kadar olan son 1 yıllık kısmının yerine son 3 yıllık kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edileceğini düzenleme altına alan hükmün kendisine de uygulanması şeklindeki talebinin İdare ve Gözlem Kurulu tarafından reddedilmesinin eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/210 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın nakil taleplerine olumlu sonuç alamadığı ve Ceza İnfaz Kurumundaki yemeklerin porsiyonunun ciddi anlamda yetersiz olduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/209 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın isteği dışında zorla odasının değiştirilerek kendi suç tipi ve yaş grubundan farklı hükümlülerle aynı odaya konulduğu, sigara içilmeyen ve kendisi ile aynı suç grubundan olan hükümlülerin bulunduğu bir odaya geçmeyi talep ettiği halde talebinin yerine getirilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/208 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın bulunduğu Ceza İnfaz Kurumunda; kronik hastalığının tedavisi, üniversite eğitimi, kantin, telefon, dilekçe haklarını kullanmasına ve duruşmalara SEGBİS aracılığı ile katılmasına engel olunduğu, işkence, tehdit ve hakarete maruz bırakıldığı ve müdür olarak atanan infaz ve koruma baş memurunca haraç vermeye zorlanarak kötü muameleye maruz bırakıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/207 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın konakladığı otelde hizmet alımı esnasında maruz kaldığı farklı muamelenin ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/202 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, orman muhafaza memuru olarak çalışan başvuranın, engellilik temelinde işyerinde yıldırmaya maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/201 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

İstanbul Barosunun internet sayfasındaki “Bilgi Havuzu” portalında yer alan “kadın avukat/stajyer avukat, erkek avukat/stajyer avukat” arandığı şeklindeki ilanların cinsiyet temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/199 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkına ve kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı davranıldığı iddialarına ilişkindir. 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/198 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs sağlanması talebine ilişkindir

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/197 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Doğal gaz alt yapısının tamamlanmaması nedeniyle mağdur olunduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/196 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mülakat puanının hak ettiğinden düşük verildiği ve yeniden hesaplama yapılması gerektiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/195 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

17 senedir tehlikeli işlerde çalıştırılan başvuranın sağlığının bozulması nedeniyle yıpranma tazminatını alamadığı ve kıdem tazminatının eksik ödendiği iddialarına ilişkindir

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/194 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

… uygulamasının kullanıcılara eşit ve adaletli davranmaması nedeniyle meydana geldiği iddia edilen mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/193 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ders muafiyeti tanınmaması nedeniyle oluştuğu iddia edilen mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/192 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Telefonla T.C. Kimlik numarası talep eden şahıslar hakkında cezai işlem uygulanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/191 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamaların 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümlerine uygun olarak yapılmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile hukuki yardım talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/190 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Engelli aylığının kesilmesi nedeniyle yaşandığı ileri sürülen mağduriyete ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/189 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiasıyla kararın bozulması ve boşanma sürecinin hızlandırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/188 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü yetkilileri tarafından başvuranın iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz bırakıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/187 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kadirli Adliyesinde yaşandığı iddia edilen mağduriyetler hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna yapılan başvuruların incelenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/186 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İnternet abonelik sözleşmesi iptal edildiği halde fazladan ücret talep edildiği iddiasıyla mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/185 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Otobüs firmasından alınan biletin ücret iade süresi nedeniyle mağdur olunduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/184 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kira zammının kabul edilmemesi neticesinde yaşandığı iddia edilen mağduriyete ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/183 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hakim ve savcı adaylarına maaş verilerken stajyer avukatlara maaş verilmemesinin ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/182 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İdare ve Gözlem Kurulu tarafından haksız yere dönem değerlendirme puanının düşük verilerek başvuranın açık ceza infaz kurumuna ayrılmasının engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/181 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, gözaltı sürecinde işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiği ve ceza infaz kurumu idare ve gözlem kurulu kararının hukuka aykırı olduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/180 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın hastaneye sevk edilmesine ilişkin karar verilmesine rağmen hastaneye gönderilmediği, dilekçe göndermesine rağmen ilaçlarının verilmediği ve Kurum Müdürü tarafından kendisine psikolojik baskı yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/179 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın kaldığı ceza infaz kurumu koğuşunda yatağı olduğu ancak karyolası (ranza) olmadığından 2 yıldır yerde yattığı ile giysi dolabı bulunmadığından elbiselerinin yere düşerek pislendiği ve eşyalarının kaybolduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/178 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın koşullu salıverilme hakkından yararlandırılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/177 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın haksız yere açık ceza infaz kurumuna geçemediği, nakil talepli dilekçelerinin işleme konulmadığı ve cezasının infazının bitmesine 10 ay kalmasına rağmen iyileştirme programlarından yararlanamadığı iddialarına ilişkindir

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/176 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın; nakil taleplerine olumlu sonuç alamaması nedeniyle ölüm orucuna girdiği ancak Kurumun kendisini açlık grevinde gibi gösterdiği, psikolojik baskıya maruz kaldığı ve kendisine kötü muamelede bulunulduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/175 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın kaldığı ceza infaz kurumunda çeşitli hak ihlallerine uğradığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/174 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuranın oda değişikliği ve ceza infaz kurumu bünyesinde bir mesleki faaliyet yürütme taleplerinin kabul edilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/173 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/172 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/171 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın kardeşinin başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/170 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın hastaneye nakli sırasında jandarma personeli tarafından kendisine yapılmak istenen ağız içi arama uygulamasının insanonuruyla bağdaşmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/169 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın disiplin soruşturması sürecinde işinden alınması ve soruşturma sonucunda hakkındaki iddiaların asılsız olduğunun ortaya çıkmasına rağmen işyurdu kantinindeki işine geri dönememesinin haksızlık olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/168 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın dilekçe hakkının kullandırılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/167 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/166 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın hastaneye nakli sırasında jandarma personeli tarafından kendisine yapılmak istenen ağız içi arama uygulamasının insan onuruyla bağdaşmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/165 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında ceza infaz kurumunda kapatılan eş görüşme odalarının açılmaması nedeniyle aile birliğinin zedelendiği iddialarına ilişkindir. 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/164 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın tutulduğu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşadığı hak ihlalleri iddiasına ilişkindir. 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/163 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın müvekkilinin idari gözetim altındayken kaybolduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/162 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuranın dilekçe hakkını kullandığı için tekli koğuşa alındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/161 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın hastaneye nakli sırasında jandarma personeli tarafından kendisine yapılmak istenen ağız içi arama uygulamasının insan onuruyla bağdaşmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/160 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın hastaneye nakli sırasında jandarma personeli tarafından kendisine yapılmak istenen ağız içi arama uygulamasının insanonuruyla bağdaşmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/159 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın geri gönderme merkezinde haksız yere uzun süre tutulmasının kötü muamele teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/158 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın tansiyon hastası olduğu, hekimler tarafından 30 tablet reçete edilmesine rağmen Ceza İnfaz Kurumu tarafından 10 tabletinin kesilerek 20 tablet verildiği bu sebeple mağduriyet yaşadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/156 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/157 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/155 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/154 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, üst arama uygulamasının yapıldığı esnada bir kadın infaz ve koruma memuru tarafından cinsel tacize uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/153 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

COVID-19 salgınının başlaması ile ceza infaz kurumunda eğitsel, sosyal, sportif faaliyetler ile açık ve kapalı görüşlerin yapılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/152 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın kantinden aldığı malzemelerin yapılan aramalarda yasak olduğu gerekçesiyle toplanması, sıcak suyun kısıtlı verilmesi, dilekçe hakkının engellenmesi, kapalı görüş hakkının kısıtlanması, çıplak arama yapılması, dışarıdan gönderilen eşyaların kendisine teslim edilmemesi iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/151 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuran hakkında idari soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırılma tedbiri ve aylıktan kesme cezası uygulanmasının felsefi ve siyasi görüş temelinde ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/150 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; muhatabın işletmesine başvuranın bebek arabası ile girmesine izin verilmemesi sebebiyle ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/149 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru; Asperger(Otizm) teşhisi bulunan 12.07.2008 doğumlu E.Ö.’nün, … Okulları tarafından 2022-2023 eğitim yılında yabancı dilde bilim derslerine yönelik “Cambridge IGSCE” programının dışında tutulmasının engellilik temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-148 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunun, ailesine uzak olması nedeniyle yaşandığı iddia edilen maddi kaybın telafisi için Adalet Bakanlığına karşı maddi tazminat davası açılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/147 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi ile Cumhuriyet Savcısı hakkında soruşturma başlatılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-146 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İnfaz kurumlarının elektrik tarifesi bakımından ticarethane abone grubu olarak değerlendirilmesi nedeniyle mağduriyet yaşandığı iddiası ile bu uygulamaya neden olanlar hakkında maddi ve manevi tazminat davası açılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-145 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiası ile kararın bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-144 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Jandarma Genel Komutanlığındaki görevden Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç olunması nedeniyle özel sektördeki iş talebinin olumsuz sonuçlandığı iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-143 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kur’an kursu öğrencilerinin pasaport başvurularında öğrenci olarak kabul edilmemesinin insan haklarına aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-142 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın kardeşi Jandarma Uzman Çavuş B. Ç.’ye şehit statüsü verilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-141 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Belli bir suç gurubunun görüntülü görüşme hakkından yararlanabilmesi için iyi halli olma şartının aranmasının eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği iddiası ile görüntülü görüşme hakkından yararlanabilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-140 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz bırakıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-139 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yaşanan deprem sonrasında riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan evin tahliye işlemine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-138 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiası ile kararın bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-137 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiası ile kararın bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-136 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

… A.Ş.'de mobbinge (işyerinde yıldırmaya) maruz kalındığı iddiası ile işe iade talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-135 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamada delillerin eksik toplandığı ve haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-134 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yeni atandığı görevin avukatlık stajının kesintisiz yapılmasına engel olduğu iddiası ile atama işleminin geri alınması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-133 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ev kiralama sürecinde memur olunmadığı gerekçesiyle ayrımcılığa maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-132 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın kendisine eşiyle görüşme imkanının verilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/131 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/130 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/129 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka bir ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/128 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın bulunduğu ildeki başka bir ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/127 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/126 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/125 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/124 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/123 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-122 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın eş görüş ödülü talebinin İdare ve Gözlem Kurulu tarafından haksız yere reddedildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/122 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın eş görüş ödülü talebinin İdare ve Gözlem Kurulu tarafından haksız yere reddedildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/121 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/120 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/119 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın İstanbul İli Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan güven timi tarafından gözaltına alınarak Güvenlik Büro Amirliğinde görevli polis memurlarınca kendisine kötü muamelede bulunulduğu ve hakaret edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/118 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/117 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/116 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/115 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/114 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/113 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/112 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/111 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/110 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/109 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/108 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/107 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiası ile kararın bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/106 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Aynı konu hakkında mahkemelerin farklı kararlar vermesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/105 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, ev kiralama konusunda memur olmaması nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/104 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokolün eğitim hakkını ihlal ettiği ve masumiyet karinesi ile eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/103 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/102 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Delillerin toplanmaması ve müdafi atanmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile hukuki yardım talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/101 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın hasta olan annesiyle ilgilenilmemesi nedeniyle sağlık hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-100 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İsme kayıtlı taşınmaz üzerinde rıza olmadan imar çalışması yapılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/99 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kiracının gerekli boya ve tadilat işlemlerini yapmadan ve bildirimde bulunmadan konutu boşalttığı iddiası ile maddi zararın karşılanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/97 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Banka hesabına konulan haczin hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/96 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Posta şirketinin özensizliği sonucunda hak arama hürriyetinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/95 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da Covid-19 salgını sürecinde yapılan düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/94 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın sağlık hakkının tedavi yöntemi bakımından kısıtlandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/93 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın karakolda ifadesinin darp ve cebir yoluyla alındığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/92 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/91 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kurumda bulunan televizyonlardaki kanallar arasına sinema ve yabancı müzik yayını yapan kanallarının eklenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/90 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın başka bir ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/89 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın başka bir ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/88 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın başka bir ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/87 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın ceza infaz kurumunda yaşadığı hak ihlalleri iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/86 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/85 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/84 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın kişisel görüntülerinin hukuka aykırı olarak basınla paylaşılması sonucu manevi zarar gördüğü iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/83 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-82 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-82 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-81 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-80 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-79Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-78 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-77 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuran F.B.’nin başka bir ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-76 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-75 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-74 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/73 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-72 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/71 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-70 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın astım hastası olduğu, 2 aydır bulunduğu ceza infaz kurumunda revire çıkamadığı için kendisine ilaç reçete edilmediği bu sebeple mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/69 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kolluk kuvvetlerince kendisine kötü muamelede bulunulduğunu, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğunu fakat sağlık raporu alamadığını, işkenceye uğradığını, uğradığı kötü muameleler neticesinde psikolojisinin zarar gördüğü iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/65 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, bekâr olan başvuran ve arkadaşının kiralamak istedikleri gayrimenkulün ilanında aile ya da bayan koşulu aranması nedeniyle medeni hal ve cinsiyet temelinde ayrımcı muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-64 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın görev yaptığı … Hudut Tugay Komutanlığında sağlık temelinde işyerinde yıldırmaya maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/63 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Görme engeli bulunan başvuranın, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) ilişkin yayınlanan duyurunun erişilebilir olmaması nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığına ilişkin karar.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/62 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, başvuranın engelli bireylere tanınan indirimli bilet uygulamasından faydalandırılmaması nedeniyle engellilik temelinde ayrımcı muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir. 

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-61 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın infaz ve koruma memurlarınca maruz bırakıldığı eylemler nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-30 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-29 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-28 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Davayı karşılıksız yürüteceğini belirten Şırnak Barosu ve istekleri dışında tazminat davası açan Avukat H. T. hakkında gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-27 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenler listesinde isminin olması iddiasıyla özel sağlık sigortası poliçesinin düzenlenmemesinin ayrımcılık yasağının ihlali olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-26 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ders muafiyeti tanınmaması nedeniyle mağdur olunduğu ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-25 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Havayolu şirketi tarafından ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-24 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-23 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ders muafiyeti tanınmaması nedeniyle mağdur olunduğu ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-22 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mezun olunan bölümün diplomasının Sağlık Bakanlığı tarafından tanınmamasının ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-21 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme hükmünün hukuka aykırı olduğu iddiası ile kararın kanun yararına bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-20 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) lehe hükümleri uygulanmadan ceza verildiği iddiası ile hükmün bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-19 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ders muafiyeti tanınmaması nedeniyle mağdur olunduğu iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-18 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Soruşturma aşamasında Anayasa'nın ilgili maddelerine aykırı yapılan işlemler ile Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen fezlekenin iptal edilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-17 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İşlenmeyen bir suçtan ceza verildiği iddiası ile dosyanın incelenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-16 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Örgün eğitimden ayrılarak açık öğretim lisesine geçiş yapılması nedeniyle kesilen devlet bursunun yeniden bağlanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-15 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; çocuğuyla kişisel ilişki kurmasının engellenmesi nedeniyle başvuranın hak ihlaline maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-14 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş yerinde ırk temelli ayrımcılığa maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-13 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-12 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-11 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-10 Sayılı Kurul Kararı Uzlaşma

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-09 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-08 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-07 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-06 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın ceza infaz kurumunda iken infaz koruma memurlarının darp ve hakaretlerine maruz kaldığı, hiçbir neden yokken hücre cezası aldığı, başvurana teslim edilmesi gereken eşyaların eksik teslim edildiği, ayağından ağır yaralı olmasına rağmen revir hakkının verilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/05 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın ceza infaz kurumunda iken kötü muameleye maruz kaldığı, bir çok hakkının engellendiği, iki yılı aşkın süredir tekli odada tutulduğu, ailesinden haber alamadığı, çeşitli kurumlara yaptığı şikayetlerin sonuçsuz kaldığı, telefona ve bahçeye çıkarılma hakkının kısıtlandığı, kendisine gelen kargonun verilmediği, açlık grevine başladığı, bir ay boyunca yemek alamadığı, müdürle görüşemediği, işkence sonucu ölen mahkumlar hakkında sahte raporlar düzenlenerek düşerek ölmüş gibi gösterildikleri, pek çok sayıda infaz koruma memurunun kendisine saldırdığı, ceza infaz koruma memurlarından tehditler aldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023-05 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın ceza infaz kurumunda iken kötü muameleye maruz kaldığı, bir çok hakkının engellendiği, iki yılı aşkın süredir tekli odada tutulduğu, ailesinden haber alamadığı, çeşitli kurumlara yaptığı şikayetlerin sonuçsuz kaldığı, telefona ve bahçeye çıkarılma hakkının kısıtlandığı, kendisine gelen kargonun verilmediği, açlık grevine başladığı, bir ay boyunca yemek alamadığı, müdürle görüşemediği, işkence sonucu ölen mahkumlar hakkında sahte raporlar düzenlenerek düşerek ölmüş gibi gösterildikleri, pek çok sayıda infaz koruma memurunun kendisine saldırdığı, ceza infaz koruma memurlarından tehditler aldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/04 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın hastalıkları ve engellilik durumuna rağmen diyetine uygun yemeklere erişemediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2023/01 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın az sayıda villası olması sebebiyle muhatap şirketin 10 ve üstü sayıda villa sahibi olan abonelere sağladığı ticari abonelikten ve tarifeden yararlandırılmamasının servet temelinde ayrımcılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/976 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden ihraç gerekçesiyle trafik sigortası poliçesinin düzenlenmemesinin ayrımcılık yasağının ihlali olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/975 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yasal yollara başvurulduğu için yüksek faizle kredi verilmesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-974 Sayılı Kurul Karar Kabul Edilmezlik

Bozuk sayaç nedeniyle fazladan su faturası ödeme mecburiyetinde kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-973 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Sokakta yaşayan köpeklerin etkisiz hale getirilmesi için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-972 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-971 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-970 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/969 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-969 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-968 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-967 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-966 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/965 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuranın pandemi sürecinde tutulduğu karantina koğuşunun sağlık koşullarına uygun olmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-965 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuranın pandemi sürecinde tutulduğu karantina koğuşunun sağlık koşullarına uygun olmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-964 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-963 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-962 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın dilekçe hakkının engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-960 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma, etkili başvuru ve mahkemeye erişim haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-959 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiası ile yargılanmanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-958 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ders muafiyeti tanınmaması nedeniyle mağdur olunduğu iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-957 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere hapis cezasına hükmedilmesi nedeniyle mağduriyet yaşandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-954 Sayılı Kurul Karar Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumundan başka bir ceza infaz kurumuna nakil edilmeme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/953 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/952 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/951 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/950 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/949 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/948 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/948 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/947 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/946 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/946 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/945 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-943 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın kiralamak istediği dairenin bekâr olması ve memur olmaması nedeniyle kendisine kiraya verilmemesinin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/942 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın görev yaptığı hastanede usulsüz görevlendirmeler yapılması suretiyle işyerinde yıldırmaya maruz kalması sebebiyle yetkili kurumlara başvurarak idari süreçleri başlatması sonucunda mağdurlaştırmaya uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/941 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanmış olan personel alım ilanında yer alan pozisyonlardan birinin sadece lisans mezunu erkek adayları kapsamasının cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlali olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/939 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın uçak yolculuğu esnasında business class yolculara tahsis edilen lavabonun kendisine kullandırılmamasına yönelik muamelenin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-939 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın uçak yolculuğu esnasında business class yolculara tahsis edilen lavabonun kendisine kullandırılmamasına yönelik muamelenin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-932 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; nikâh işlemleri için Küçükçekmece Belediye Başkanlığına müracaat eden başvuranın, eşinin yabancı uyruklu olması nedeniyle, belediyenin kendisinden ilave ücret talep etmesinin ırk ve etnik köken temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/931 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, başvuranın engeli ve sağlık durumu nedeniyle işyerinde yıldırmaya maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-930 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvurana bekâr olduğu gerekçesiyle kiralık ev verilmeyerek medeni hal temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/927 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; ortopedik engelli olan başvuranın, müşteri olarak gittiği işhanında bulunan asansörü, küçük ve dar olması nedeniyle tekerlekli sandalye ile kullanamamasının engellilik temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-926 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın kiralamak istediği dairenin yalnızca memurlara kiraya verilmesi nedeniyle ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/925 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulunun tadilatı nedeniyle öğrencilerin boş bir binaya taşınması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/924 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Görev yapılan hastanede yıldırma eylemlerine maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/923 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme kararının 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 308’inci maddesi uyarınca lehe bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/922 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargıtayda görülmekte olan dosyanın temyiz aşamasının hızlandırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/921 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hukuka aykırı delillerle mahkûmiyet kararı verildiği iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/920 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başkan yardımcısı olarak görev yapılan belediyede ayrımcı muameleye maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/919 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ders muafiyeti tanınmaması nedeniyle mağdur olunduğu iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/918 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Denetimli serbestlik tedbirine ve açık ceza infaz kurumuna ayrılmaya hak kazanıldığı halde bu haklardan yararlanılamadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/917 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın vefat eden kardeşinin görevinin kendisine verilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/916 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın görev yaptığı belediyedeki yetkililer tarafından başvuruna yaşatılan olumsuzluklar ve yapılan psikolojik baskı sebebiyle fiziksel ve psikolojik sağlığının bozulduğu iddiası ile mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/915 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İnfaz kurumlarının elektrik tarifesi bakımından ticarethane abone grubu olarak değil mesken abone grubu olarak değerlendirilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/914 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Siyasi sebeplerle iş akdinin feshedildiği iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/913 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılama sürecinin hukuka aykırı olduğu iddiası ile kolluk görevlileri ve adli yetkililerin mağdurları hak aramaktan caydırmaya yönelik uygulamalarına izin verilmemesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/912 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Sözleşmenin iptali neticesinde iadesi gereken ücretin iade edilmemesi nedeniyle yaşandığı iddia edilen mağduriyete ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/911 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın belirttiği tarihte yapılan kısmi aramanın başvuranı rahatsız etmek maksadıyla kasıtlı olarak uzun tutulduğu, bir infaz ve koruma memuru tarafından başvurana hakaret edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/910 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kurum doktoru tarafından yeterli tedavi imkanının sunulmadığı ve hastaneye sevk talebinin kabul edilmediği iddialarına ilişkindir. 

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-909 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Telefonun tamirat bedelinin iade edilmemesi nedeniyle mağduriyet yaşandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/908 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere mahkumiyet kararı verildiği iddiasıyla kararın bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/907 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Azami tutukluluk süresinin aşıldığı iddiası ile tahliye edilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/906 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

COVİD-19 pandemi tedbirlerine uyulmaması nedeniyle uygulanan idari para cezalarının silindiği iddiası ve ödenen para cezalarının iadesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/905 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Lisans tamamlama öğrencilerinin yaz okuluna katılamamasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiası ve bu öğrencilere yaz okulu imkanı sağlanmasını talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/904 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/903 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/902 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/901 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/900 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/899 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/898 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/897 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuranın, açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına izin verilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/897 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuranın, açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına izin verilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-897 Sayılı Kurul Karar Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuranın, açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına izin verilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/896 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine uyulmayarak hukuka aykırı karar verildiği iddiası ile yeniden yargılama yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/895 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Havayolu şirketinin uçuş saatini ertelemesi ve değiştirmesi nedeniyle mağduriyet yaşandığı ve Arnavutluk polisi tarafından onur kırıcı muameleye maruz bırakılma iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/894 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/893 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil talebinin uygun görülmesine rağmen nakil giderini ödeyemediği için naklinin gerçekleştirilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/892 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuranın, İzmir 4 No.lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kantininden almış olduğu eşyaların,şu anda bulunduğu DinarT Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kendisine teslim edilmediği iddiasına ilişkindir

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/891 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın psikolojik rahatsızlığı bulunan ve tehlikeli olduğunu iddia ettiği bir mahpusla kasıtlı olarak aynı odada bulundurulması nedeniyle can güvenliğinin bulunmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/890 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın Kuruma girişte eşyalarının kendisine verilmediği, kitapları ve emanet para hesabıyla ilgili yazdığı dilekçelerine dönüş yapılmadığı, kulağındaki rahatsızlık için kendisiyle ilgilenilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/889 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuranın; cinsel yönelimine ilişkin rapor alma sürecinin uzatıldığı, dilekçelerine cevap verilmediği ve görüntülü görüşme hakkı olmasına rağmen bu hakkın kullandırılmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
Karar Verilmesine Yer Olmadığına

2022/888 Sayılı Kurul Kararı

Başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumuna, yeni ve etiketli eşyaların kabul edildiği ancak kullanılmış eşyaların kabul edilmeyerek ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/887 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/886 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/885 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/884 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/883 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32’nci maddesine göre; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik’in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/882 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yurt dışı çıkış yasağına ilişkin idari kararın hukuka aykırı olduğu iddiası ve kararın kaldırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/881 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İaşe bedeli ile diğer borçlara ait faizlerin silinmesi, bu borçların dondurulması ve ödemenin cezanın infazından sonraya ertelenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/880 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Husumetli olduğu kişilerin etkisi ile yazılan trafik cezalarının ayrımcı muamele oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/879 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Belediye tarafından reklamlara yüklü miktarda para harcandığı iddiası ile belediye hizmetlerinin indirimli ya da ücretsiz sunulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/878 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Polis Akademisinde geçen sürenin borçlanılarak emeklilikten sayılması, ateşe unvanı ile çalışılan dönemdeki SGK kesintilerinin bu unvanına uygun olarak düzeltilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/876 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Elektrik borcundan dolayı yaşanan mağduriyetin giderilmesi için maddi ve manevi tazminat talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/875 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumu tarafından, boşanma aşamasında olduğu eşine ait telefon numarasının arama listesinden çıkarıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/874 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haklı olmayan sebeple işten çıkarılma iddiası ile işe iade talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/873 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/872 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın açık ceza infaz kurumuna geçişinin sağlanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/871 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, kurumdaki yemeklerin ve televizyon kanallarının yetersiz olduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/856 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; yüzde otuz iki oranında engeli bulunan başvuranın sınav merkezi konusunda ulaşım kolaylığı sağlanması talebinin karşılanmaması nedeniyle engellilik temelinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/855 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; omurga eğriliği ve solunum yetmezliği rahatsızlıklarına sahip başvuranın işyerinde yıldırma türünde ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/854 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvuranın tatil rezervasyonu yaptırdığı oteldeki havuza tesettürlü mayo ile girilemeyeceğine dair kural nedeniyle inanç temelinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/853 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvuranın tatil rezervasyonu yaptırdığı oteldeki havuza tesettürlü mayo ile girilemeyeceğine dair kural nedeniyle inanç temelinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/852 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvuranın, rezervasyon yaptırdığı otelde yer alan havuzlara, tesettürlü mayo ile girilmesinin otel yetkililerince uygun görülmemesi nedeni ile inanç temelinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir. 

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/849 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Emekli maaşını … Bankası'na taşıyan kişilere promosyon ödemesi yapılırken aynı bankadan emekli olan kişilere bu ödememenin yapılmamasının ayrımcılık yasağının ihlali olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/848 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Bursun bildirim yapılmadan öğrenim kredisine dönüştürüldüğü iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/847 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İyi hal değerlendirmesinde düşük puan verilmesi neticesinde mağduriyet yaşandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/846 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Alışveriş yapılan mağazanın kapanması nedeniyle ödenemeyen borcun altı yıl sonra fahiş miktarda artırılarak talep edildiği iddiasıyla mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/845 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yüksek fiyatlı elektrik faturaları nedeniyle mağduriyet yaşandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/844 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Atılan iftira neticesinde çalışma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/843 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Maaş hesabına haciz konulmasının yaşam hakkına müdahale olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/842 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Samimiyetin tasdiki hususunun reddine karar verildiği için denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanılamadığı iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/841 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/840 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Müddetnamenin hatalı düzenlendiği iddiası ile müddetnamedeki hatanın düzeltilmesi ve cezadan mahsup talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/839 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Uçak şirketi personelinin olumsuz tavırlar sergilediği ve uçuş saatlerinde değişiklik yapıldığı iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/838 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Motorlu taşıtın vergi ve muayene ücretlerinin düşürülmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-837 Sayılı Kurul Karar Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/836 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/835 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
Kabul Edilmezlik

2022/834 Sayılı Kurul Kararı

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/833 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilmeme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/832 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/829 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Banka tarafından maaş hesabına hukuka aykırı bir şekilde bloke konulduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/828 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkemenin hak ihlallerini gözetmeksizin başvuran aleyhine hüküm verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/827 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarında Entegrasyonu Projesi (ACEP) kapsamında görüntülü görüşme hakkından yararlanma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/826 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Usulsüz yapıldığı iddia edilen yargılamaların incelenmesi ve bu yargılamalar hakkında tavsiye kararı verilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/825 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da Covid-19 salgını sürecinde yapılan düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/824 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yapılan su kanalı nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/823 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da Covid-19 salgını sürecinde yapılan düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/822 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İftira ve hakaretlere maruz kalındığı iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/821 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın hastaneye sevkinin gerçekleştirilmediği, Kurum personeli tarafından darba ve hakarete maruz kaldığı, Kuruma nakil olduğu ilk günden beri kendisine yatak ve yatak takımı verilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/820 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen başvuranın göreve iade edildikten sonra görev yaptığı kurumda hakkında uygulanan idari eylem ve işlemler nedeniyle felsefi ve siyasi görüşü temelinde ayrımcı muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/819 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Savunma hakkının ihlal edildiği iddiası ile yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/818 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Lehe olan hükümler dikkate alınmadan mahkûmiyet kararı verildiği iddiası ile yeniden yargılanma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/817 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

… Bankası Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanan küçükbaş hayvancılık projesine ilişkin bedelin Bankanın Ordu Şubesi tarafından verilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/816 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; yanlış düzenlendiği iddia edilen bilirkişi raporu sebebiyle meydana gelen mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/815 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-814 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da Covid-19 salgını sürecinde yapılan düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/813 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, uzun süren tutukluluk hali ve usulsüz tutukluluk incelemelerinin hak ihlaline sebebiyet verdiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/812 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, çalışma hakkına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/811 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın işyurdu hizmetleri kapsamında çalışma isteğinin reddedildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/810 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/809 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/808 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuran, Kurum doktoru tarafından kendisine yeterli tedavi edilme imkanının sunulmadığını ve hastaneye sevk talebinin kabul edilmediğini iddia etmektedir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/807 Sayılı Kurul Kararı Uzlaşma

Başvuru, başvuranın tutulduğu Ceza İnfaz Kurumunda dilekçelerine cevap verilmeyerek sağlık hakkına erişiminin engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/806 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/805 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/804 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/803 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/802 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/801 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın felsefi ve siyasi görüşü ile bağlantılı olarak yıllık izin hakkının kullandırılmaması nedeniyle işyerinde yıldırmaya uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/795 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, ceza infaz kurumunda tutulan başvuranın eğitim hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/793 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, posta şubesinde kendisinden önceki kadın müşterilerin gönderilerinin kontrol edilmeyip kendi gönderisinin kontrol edilmesi nedeniyle cinsiyet temelinde ayrımcı muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/792 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın kendisi, annesi, üç ve beş buçuk yaşlarındaki iki çocuğu için bilet aldığı çocuk konserinden yaş sınırlaması gerekçesiyle çıkarılmasının yaş temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/791 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, site havuzuna tesettür mayo (haşema) ile girilmesine izin verilmediği gerekçesiyle din ve inanç temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/790 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumutarafından verilen disiplin cezasının eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/789 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın idare mahkemesinde devam eden davasının sürüncemede bırakıldığı, çalışılan iş yerlerinde kısa sürede işten çıkarıldığı iddiaları ile davaya bakan idare mahkemesi ve bahse konu işletmeler hakkındaki şikayetine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/788 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Büyükşehir Belediyesinin temiz içme suyu sağlamayarak yaşam hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/788 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Büyükşehir Belediyesinin temiz içme suyu sağlamayarak yaşam hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/787 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da Covid-19 salgını sürecinde yapılan düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/786 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

HTS (geçmişe dönük iletişim trafiği) kayıtlarının incelenmesi ve hapis cezasının infazının durdurulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/785 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İstanbul … İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sınıf mevcudunun düşürülmesi talebine yönelik ret işleminin yürütmesinin durdurulması ile iptali talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/784 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Meslek sebebiyle kiralık ev verilmediği gerekçesiyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/783 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Koşullu salıverilmenin geri alınması kararının kaldırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/782 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargıtay'dagörülmekte olan dosyanın temyiz aşamasının hızlandırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/781 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Arama kararı olmaksızın aracın durdurulması ve aracın alınarak uzaklaşılması iddiası ile bu fiilleri gerçekleştiren şahıs hakkında gerekli işlemlerin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/780 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın tek kişilik odada tutulmasının hak ihlalleri oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/779 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın uyku apnesi hastalığı yaşadığı, nefes tıkanıklığı için kullandığı elektronik cihazın güncellenmesi ve tedavisi kapsamında tam teşekküllü bir hastaneye sevk işleminin yapılması gerekliliğine rağmen hastaneye sevkinin yapılmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/778 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/777 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/776 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Devam eden boşanma davasında görevden çekilen hakimlerin yaptığı tüm işlemlerin incelenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/775 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kira bedeli nedeniyle ev sahibinin uyguladığı psikolojik baskının sona erdirilmesi için gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/774 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Uçak bilet ücretinin iade edilmemesi nedeniyle mağduriyet yaşandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/773 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dava dosyasının incelenmesi, lehe olan hükümlerin uygulanması ve cezanın infazının durdurulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/772 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Farklı mahkemelerde farklı kararlar verilmesi neticesinde yaşanan mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/771 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yeminli dinlenen tanıkların yalan beyanları nedeniyle mahkûmiyet hükmü verildiği iddiasıyla yeniden yargılanma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/770 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Eksik inceleme sonucunda haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiası ile yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/769 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın psikolojik olarak sıkıntılar yaşadığı, psikiyatri hastası olduğu sağlık raporu olmasına rağmen hastaneye sevkinin yapılmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/768 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan başvuranın denetimli serbestlik şartlarını taşıdığı halde denetimli serbestliğe ayrılamadığıve engelli olmasına rağmen buna ilişkin hükümlerden yararlanamadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/767 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru; görme engelli başvuranın yeni tayin olduğu eğitim kurumundaki idareciler tarafından engellilik temelinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/766 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru; kapalı ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan başvuranın, herhangi bir dini inanca sahip olmamasına rağmen iyi hale esas alınan iyileştirme planında cezaevi idaresi tarafından kendisinden din eğitimi ve manevi rehberlik başlığı altında birtakım faaliyetlerde bulunmasının istenmesinin inanç temelinde ayrımcılık yasağının ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/764 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İdare ve Gözlem Kurulu tarafından verilen samimiyetin tasdikinin reddi kararının somut delile dayandırılmadan verildiği ve infaz süresinin bir yıl süreyle uzadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/763 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme kararının eksik uygulandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/762 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da mahpus lehine değişiklikler yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/761 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme kararının bozulması, yargılamada görevli hakim ve savcının değiştirilerek soruşturulması talebine ilişkindir

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/757 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunda sağlık koşullarının yeterli olmadığı, hastaneye gidip tahlil yaptırmasına rağmen sonuçlarının verilmediği, psikolojik olarak sıkıntılar yaşadığı, uyurgezerlik problemi olduğu halde tedavisinin yapılmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/756 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın vasiliğini yapmakta olduğu mahpusun bulunduğu ceza infaz kurumunda yaşadığı hak ihlalleri iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/755 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargıtay tarafından onanan karar nedeniyle koşullu salıverilme süresinin uzadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/754 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 89’uncu maddesinde yapılan değişikliğin hükümlülerin aleyhine olması nedeniyle 14.04.2020 tarihinden önce işlenen suçlar için bu maddenin uygulanmaması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/753 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İnfaz koruma memurlarının özlükhaklarının iyileştirilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/752 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma ve "şüpheden sanık yararlanır" ilkelerinin ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/751 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Tutukluluk halinin sona erdirilerek tahliye edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/750 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın evine yapılan silahlı saldırı hakkında gerekli araştırma yapılmaksızın kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği iddiası ile konunun incelenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/749 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumu idaresince eğitim için özel izin verilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/748 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, koğuştaki kalabalıklaşmanın başvuranı psikolojik ve fizyolojik açıdan kötü etkilediği ve tek kişilik odaya geçme isteğinin reddedildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/747 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın polis memuru olan eşinin gözaltına alındığı esnada maruz kaldığı kötü muamele iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/746 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın hastaneye nakli sırasında jandarma personeli tarafından kendisine yapılmak istenen ağız içi arama uygulamasının insan onuruyla bağdaşmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/745 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın yüzde otuz iki oranında engelli raporu olması sebebi ile en az yüzde kırk oranında engelli raporu bulunan engellilere tanınan haklardan faydalanamamasının engellilik temelinde ayrımcılık teşkil ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/744 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, başvuranın engelli bireylere tanınan indirimli bilet uygulamasından faydalandırılmaması nedeniyle engellilik temelinde ayrımcı muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/743 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; muhatap şirkete ait işletme girişinde kadın müşterilerden ücret alınmamasına karşın erkek müşterilerden ücret alınmasının ve erkek müşterilerin işletmeye eşsiz olarak alınmamasının cinsiyet temelinde ayrımcılık teşkil ettiği  iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/742 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın arkadaşı ile birlikte gittikleri işletmede erkek olmaları sebebiyle hizmet alamamalarının cinsiyet temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/736 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme kararının bozulması ve lehe olan kanun hükümlerinin uygulanması için ilk derece mahkemesince yeniden inceleme yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/735 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargıtay'da görülmekte olan dosyanın temyiz aşamasının hızlandırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/734 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Uzun süren tutukluluk hali ve usulsüz tutukluluk incelemelerinin hak ihlaline sebebiyet verdiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/733 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Görev yaptığı üniversitede doğum yeri ve sosyal düşünce farklılığı sebebiyle ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/732 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme tarafından lehe olan emsal kararların uygulanmadığı ve haksız yere hapis cezası verildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/731 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çölyak diyeti için verilen yemeklerin soğuk olmasının sağlık sorunlarına neden olduğu iddiasıyla yemekleri ısıtmak için elektrikli ocak temin edilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/730 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hükmün kesinleşmemesi nedeniyle hak ihlali yaşandığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/729 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’unda Covid-19 salgını nedeniyle yapılan düzenlemenin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/728 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile yeniden yargılanma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/727 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Af çıkarılması ve yargı sisteminin değiştirilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/726 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Delil ve raporlar dikkate alınmaksızın haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/725 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dava dosyasının ve olaya ilişkin kamera görüntülerinin incelenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/724 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Cumhuriyet Savcılığı tarafından talep edilmesine rağmen Noterler Birliği tarafından sakıncalı listesinden çıkarılmamanın ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/723 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere mahkumiyet kararı verildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/722 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İnfazını tamamlayanların tahliye işlemlerinin yapılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/721 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın polis merkezinde şiddete maruz kaldığı ve muayene olmak üzere gittiği doktorun da kendisi hakkında usulünce rapor düzenlemediği iddialarına ilişkindir. 

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/720 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın tutulduğu ceza infaz kurumunun birtakım uygulamaları dolayısıyla kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/718 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, ceza infaz kurumundaki yemeklerin porsiyonunun ve lezzetinin yeterli olmadığı ile Kurumda suların sık sık kesilmesi nedeniyle mahpusların mağduriyet yaşadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/717 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru, COVID-19 salgını gerekçe gösterilerek ceza infaz kurumunda eş ile mahrem görüşme hakkının kullandırılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/716 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dördüncü dereceden emekli olan hemşirelere hususi pasaport (yeşil pasaport) verilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/715 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Gizlilik kararı olan dosyaya hukuki olmayan biçimde erişildiği ve Mahkemenin darp raporunu dikkate almadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/714 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

S. B. ve G. Y.’nin yargılama sürecinde ve ceza infaz kurumunda maruz kaldıkları iddia edilen hak ihlallerinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/713 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Covid-19 salgını sürecinde 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da yapılan infazla ilgili düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/712 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkemede avukatın yönlendirmesiyle yalan söylediği iddiası ile hakkında verilen kararın kanun yararına bozulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/711 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı şirkette, iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/710 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dava dosyasının ve mahkeme kararının yeniden incelenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/709 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme kararına karşı kanun yollarına başvurulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/708 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Firar suçu nedeniyle verilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/707 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dava dosyasının Yargıtay aşamasının hızlandırılması ve adil karar verilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/706 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Cumhuriyet Başsavcılığından talep edilen evrakların eksik gönderilmesi nedeniyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/705 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Eş durumunedeniyle tayin uygulamasındaki farklılıkların ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/704 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile getirilen Covid19 izninde düzenleme yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/703 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/702 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın beynine giden damarların tıkalı olduğu, felç geçirdiği sadece bir kez hastaneye gidebildiği, sonrasında hiçbir tetkikinin yapılmadığı, ilaçlarının düzenli verilmediği ve hakkında ceza erteleme raporu olduğu halde bulunduğu cezaevine haksız birşekilde geri gönderildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/701 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın süreli ve süresiz yayın hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022-700 Sayılı Kurul Kararı Uzlaşma

Başvuru, başvuranın tutulduğu Ceza İnfaz Kurumunda İdare tarafından baskıya uğradığı ve koğuşlara düzenli su verilmediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/699 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, otelde konaklama hizmetlerinde sadece Türk vatandaşı erkeklerden oluşan rezervasyonların kabul edilmemesi nedeniyle vatandaşlık ve cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğ iiddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/698 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan başvuranın, felsefi ve siyasi görüş temelinde işyerinde yıldırmaya uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/697 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvurana nakledildiği ceza infaz kurumunda 75 gün boyunca yatak verilmeyerek yerde yatırıldığ ıiddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/695 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı Görüntülemek için tıklayınız.
2022/695 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; engelli bir birey olan başvurana, sürücü olamayacağı yönünde verilen sağlık kurulu raporunun engellilik temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/692 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/691 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Daha fazla prim günü ile emekli olunmasına rağmen daha az prim günü ile emekli olanlara göre daha az emekli maaşı alınmasının ve emekli maaşının asgari ücretten düşük olmasının ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/690 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/689 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yapılan görevlendirmenin, görev yerinin ikamete uzak olması nedeniyle mağduriyete yol açtığı ve görevlendirmenin kanuni dayanaktan yoksun olduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/688 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/687 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş yerinde eşitlik ilkesine uyulmaması nedeniyle yaşandığı iddia edilen mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/686 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılanma sürecinde usulsüzlüklerin olduğu ve haksız yere mahkumiyet kararı verildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/685 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Göreve iade talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/684 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yerleşme hürriyetinin ihlal edildiği iddiası ve bu ihlalin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/683 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İnfaz usulünün ayrımcılık yasağı ilkesine aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/682 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamaya müdahale edildiği ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiaları ile davaların tekrar incelenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/681 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hak arama hürriyetinin engellendiği ve ayrımcılığa maruz kalındığı iddialarına ilişkindir.

 

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/680 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Taşınmazın yüz ölçümünün küçültüldüğü iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/679 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

 Belediye yetkililerinin haksız yer suç duyurusunda bulunduğu iddiası ile gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/678 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Polis tarafından cep telefonun dinlenmesi ve rahatsız edilmesi eylemlerinin sona erdirilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/677 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Türk Ceza Kanunu'nun tekerrüre ilişkin hükümlerinin ayrımcılığa neden olduğu iddiasıyla bu konuda yasal düzenleme yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/676 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği ve dava dosyasının Yargıtay'da bekletildiği iddiaları ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/675 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen olarak çalışma izninin iptal edildiği ve geri verilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/674 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

 İşten çıkarılma sebebiyle tazminat ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/673 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mektupla birlikte gönderilen fotoğraflarınCeza İnfaz Kurumunca başvurana verilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/672 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Bilgi ve belge talebinin karşılanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/671 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haftalık görüntülü görüşme hakkından suç tipi nedeniyle yararlanılamadığına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/670 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hukuka aykırı olarakmahkumiyet kararı verildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/669 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile getirilen Covid-19 izninde düzenleme yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/668 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkeme dosyasındaki uzmanlık raporlarının eksik gönderildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/667 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Öğrenimkredisi başvurusunun reddedilmesinin ayrımcımuamele teşkil ettiğiiddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/666 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bacağındaki rahatsızlığının tedavisi için uygun bir hastaneye haklı bir gerekçe olmaksızın sevkinin yapılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/665 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın yabancı olduğu için ayrımcı muameleye maruz kaldığı, haksız yere disiplin cezaları aldığı, bireyselleştirilmiş iyileştirme programı kapsamında yeterli puan almasının beklendiği ve infaz süreci sebebiyle geleceğe dair umudunun kalmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/664 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın diş sorunu olduğu ve hastane sevkinin yapılmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/663 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın hastaneye nakli sırasında Jandarma personeli tarafından kendisine yapılmak istenen ağız içi aramasının, hastaneye sevki esnasında ceza infaz kurumu aracında kelepçe ile tutulmasının ve kendisine elyaf yorgan ile yeterli miktarda iaşe verilmemesinin insan onuruyla bağdaşmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/658 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Y.Ö’nün bakımını üstlendiği torunlarının okula kayıt edilmemeleri nedeni ile eğitim haklarının ihlal edilip edilmediğine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/657 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvurana kendisi ile aynı cinsiyette olmayan güvenlik görevlisi tarafından üst araması yapılmasının cinsiyet temelinde ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/656 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın katıldığı yurtdışı turunda ibadetlerini yerine getirmesinin zorlaştırılması nedeniyle din ve inanç temelinde ayrımcı muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/655 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvuranın işe alım sürecinde gebeliği nedeniyle cinsiyet temelinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/654 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın felsefi ve siyasi görüş temelinde işyerinde yıldırmaya maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/653 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; engelli bir birey olan başvurana, sürücü olamayacağı yönünde verilen sağlık kurulu raporunun engellilik temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/652 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İlaç dokümanında yer alan ilaç sebebiyle hukuka aykırı olarak işten çıkarıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/651 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, işyerinde yıldırma (mobbing) iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/650 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253'üncü maddesinde yer alan uzlaştırma hükümlerinin hırsızlık suç tipine uygulanıp nitelikli hırsızlık suç tipine uygulanmamasının ayırımcılık olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/649 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/648 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Müddetnameye sonradan eklenen bir ceza nedeniyle tahliye olamamasının ailesi ve kendisi için mağduriyet oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/647 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/646 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Cenaze için mazeret izni verilmemesinin hukuki olmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/645 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkemece hukuka aykırı hüküm verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/644 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlikten yararlanma talebinin haksız yere reddedildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/643 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

 Kıdem tazminatının eksik ödendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/642 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Gerçeği yansıtmayan suçlama,iftira ve hakaretlere maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/641 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İngiliz vatandaşı olan kiracının ayrımcı uygulamaya maruzkaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/640 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebinin haksız yere reddedildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/639 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İnfazı tamamlanan hapis cezasının müddetnameden çıkartılması gerektiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/638 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Türk Ceza Kanunu’nun 141’inci maddesi çerçevesinde yargılanarak uzlaştırma hükümlerinin tarafına uygulanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/637 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

G. İ. M. isimli şahsın ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi ettirilerek Irak’a geri gönderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/636 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ceza ehliyetini kaldıran hükümleri dikkate alınmadan haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiası ile yeniden yargılanma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/635 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılama sürecinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "akıl hastalığı" başlıklı 32'nci maddesinin uygulanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/634 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dava dosyasının incelenmesi ile yargılamanın yenilenmes italebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/633 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

 İş yerinde yıldırmaya (mobbing)maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/632 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yeniden yargılanma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/631 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Etkili soruşturma yapılmadığından adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/630 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

SGK ilişiğinin olması nedeniyle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staj başvurusunun reddedilmesinin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/629 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargıtayda görülmekte olan dosyanın temyiz aşamasının hızlandırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/628 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dava dosyasının incelenmesi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/626 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, terör örgütü üyeliğinden cezaevinde bulunan başvurana görüntülü görüşme imkanı sağlanmadığı konusuna ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/625 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın hasta olduğu ve açık cezaevine ayrılma talebinin reddedildiğ iiddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/624 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın pandemi döneminde ek telefon görüşme hakkından ve görüntülü görüşme sisteminden yararlandırılmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/623 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hava yolu şirketi tarafından koltuk seçimi hizmetinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/622 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Görüntülemek İçin Tıklayınız

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/621 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Fransa’da yaşanan işkence/kötümuamele iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/620 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş yerinde yıldırmaya (mobbing) ve iftiraya maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/619 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ek savunma hakkı verilmeden kurulan mahkûmiyet hükmünün hukuksuz olduğu iddiası ile söz konusu hükmün düzeltilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/618 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/617 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş akdinin feshi işleminin durdurulması ile haklarının geri verilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/616 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebinin reddedildiği iddiasıyla mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/615 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Delillerin toplanmadığı,haksız yere mahkumiyet kararı verildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/614 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın istediği dini kitapların kendisine verilmesi için Sungurlu İnfaz Hakimliğinde bulunan dava dosyasının incelenerek karara bağlanması ile ceza infaz kurumu ve Tutukevi İzleme Kuruluyla görüşme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/613 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/612 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/611 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Çocuk hakkında uygulanan sınır dışı etme işleminin hukuka aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/610 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Covid-19 pandemisi nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin izinli sayılmalarına yönelik infaz düzenlemelerinin adaletsizliğe yol açtığı iddiasına ve eşitsizliğin giderilmesi için gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/609 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Delillerin eksik toplandığı ve haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/608 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuran müvekkilinin kötü muameleye maruz kaldığı, ailesiyle haberleşme ve etkili başvuru haklarının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/607 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, LGBTİ birey olan başvuranın keyfi olarak tek kişilik koğuşta tutulduğu ve bu durumun eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği ayrıca LGBTİ bireylere engelli raporu verilirken kendisinin bu haktan yararlanamadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/606 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuran dilekçesinde özetle; iki yıldır ceza infaz kurumunda bulunduğunu, bulunduğu süre içerisinde yargılama sürecine ilişkin bilgi edinemediğini, duruşma tarihlerinden haberi olmadığını, tarafına tebligat yapılmadığını,dosyasıyla ilgili bilgi alamadığını iddia ederek mağduriyetinin giderilmesini talep etmektedir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/605 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvurana ait konteynere ilişkin tahsis kararının iptal edilmesinin, başvurana maddi yardımda bulunulmamasının engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlali teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/603 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Eksik inceleme ile mahkûmiyet hükmü verilmesinin adil yargılanma hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/602 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Gaziantep Valiliğinin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/601 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

… F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda havalandırmaların hava aydınlandığında açılması, hava karardığında kapatılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/600 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Eksik inceleme ve hukuka aykırı deliller ile mahkûmiyet hükmü verilerek adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/599 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamaya müdahale edildiği ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiaları ile davaların tekrar incelenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/598 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, yargılama sürecinde eşitlik ilkesinin ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/597 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Gerçeğe aykırı beyanların hükme esas alınması sonucunda haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/596 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere yapılan tutuklu yargılama sonucunda talep edilen tazminatın süre aşımı nedeniyle reddedildiği iddiası ile söz konusu tazminatın yasal faizi ile birlikte tarafına ödenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/595 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Şartlı tahliye kararının geri alınmasına yönelik ek kararın eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/594 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yeniden yargılama talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/593 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılama sürecinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/592 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere mahkûmiyet kararı verildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/591 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/590 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/589 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Fezlekenin iptali talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/588 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın eşi hakkında haksız yere disiplin soruşturması başlatıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/587 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, İdare ve Gözlem Kurulunun, başvuranın denetimli serbestlikten yararlanma talebi hakkında somut delile dayanmadığından hukuksuz ve keyfi olarak olumsuz karar verdiği ve bu karar dolayısıyla mahpusun mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/586 Sayılı Kurul Kararı Uzlaşma

Başvuru; ortopedik engeli bulunan başvuran hakkında sürücü olamayacağı yönünde verilen sağlık raporununengelliliktemelinde ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/585 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile meslekten ihraç edilen başvuranın, yeminli mali müşavirlik ruhsatı için yaptığı başvurusunun, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği(TÜRMOB) tarafından reddedilmesi nedeniyle felsefi ve siyasi görüş temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/582 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın ve eşinin sağlık hizmetinden faydalanırken ayrımcı muameleye maruz kaldıkları iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/572 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuran, tutulduğu infaz kurumunda beş yıl boyunca açık görüş hakkının kısıtlandığını; eğitimine devam ettiği üniversitesindeki sınavlara girmek için ödemesi gereken masrafları karşılamasının mümkün olmaması sebebiyle eğitim hakkının dolaylı olarak engellendiğini; denetimli serbestlik tedbirinden faydalanmak için başvurmasına rağmen talebinin haksız yere reddedildiğini iddia etmektedir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/571 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranların bulundukları ceza infaz kurumunda görüntülü telefonla görüşmenin sağlanması amacıyla gerekli alt yapının kurulduğu fakat kendilerinin bu haktan yararlandırılmadığı hususlarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/570 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın 05.11.2021 tarihinde X-Ray cihazına giden koridorda ellerinin ve ayaklarının bağlandığı,işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı,tarafına küfür ve hakaret edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/569 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, hükümlünün cezaevinde haksız şekilde tutulup, cezaevine girdiği tarihten itibaren her türlü kötü muameleye maruz kaldığı, yazdığı dilekçelerin işleme konulup konulmadığını bilmediği ve yan odasında bulunan hükümlülerin odaya çıplak olarak getirilerek işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/568 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın; haksız yargılamalar sonucu ağır cezalar aldığı ve başka ceza infaz kurumuna nakil taleplerinin reddedildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/567 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru; başvuranın sosyal medya hesabının Niğde Belediye Başkanlığı tarafından engellenmesi sebebiyle felsefi ve siyasi görüş temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/566 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yeterli delil olmadan hapis cezasına mahkûm olunduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/565 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Açık ceza infaz kurumuna ayrılamama nedeniyle özgürlük hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/564 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yeniden yargılanma ve hapis cezasının indirilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/563 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Erkek çocukların yetim maaşından yararlanması için belli şartlar aranırken, eşleri vefat eden erkeklerde söz konusu şartların aranmadığı ve bu durumun eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/562 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın vefat eden eşinin Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olması nedeniyle Emekli Sandığından emekli olan hekimlere kıyasla daha düşük emekli maaşı almasının ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/561 Sayılı Kurul Kararı Uzlaşma

Başvuranın koğuş değişikliği talebi ile koğuşu değiştirilmezse ölüm orucuna başlayacağı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/560 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde ceza infaz kurumunda ziyaretçi sayısına getirilen sınırlamaların ve diğer önlemlerin kaldırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/559 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru hakkında disiplin soruşturması devam ederken başvuranın telefonla görüşme hakkının kısıtlı bir şekilde kullandırıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/558 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru başvuran hakkında telekonferans görüşmesi yaptığı iddiasıyla başlatılan disiplin soruşturması sonuçlanmadan, İdare ve Gözlem Kurulu tarafından iyi halli olmadığına dair karar verilmesinin masumiyet karinesine aykırı olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/557 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/556 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuruadil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/555 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, Ceza İnfaz Kurumu İdare ve Gözlem Kurulu kararı ile başvurana verilen erken iyileşmeye dair dönem puanının, ilgili mevzuattaki kriterler dikkate alınmadan, subjektif değerlendirmelerle verildiği ve hak ihlallerine yol açtığı, bu nedenle başvuranın erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma hakkının engellendiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/554 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın cezasının infazı devam ederken açık ceza infaz kurumuna ayrıldığı ancak toplam cezasına 5 yıl adli para cezası eklendiği için kapalı ceza infaz kurumuna iade olduğu, adli para cezalarının açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya ilişkin süreler hesaplanırken hesaba katılmaması gerektiği halde başvuranın infazında adli para cezalarının hesaba katılması nedeniyle mağdur olduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/552 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Covid-19 pandemisi nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin izinli sayılmalarına yönelik infaz düzenlemelerinin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ve eşitsizliğin giderilmesi için yasal düzenleme yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/551 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da yapılan infazla ilgili değişikliklerin mahpuslar arasında eşitsizliğe neden olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/550 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde sağlık temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/549 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İdareye ödenen vergi, sigorta ve idari para cezalarının OHAL döneminde el konulan malvarlığından tahsil edilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/548 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

İran uyruklu olan başvuranın, halen Keskin T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulduğu, İran’a iade amacıyla başvuruda bulunduğu, iade başvurusuna ilişkin yazdığı dilekçelerin iletilmesine engel olunduğu, iadeye ilişkin başvurusunun hangi aşamada olduğunu öğrenemediği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/547 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulan başvuranın çölyak hastası olmasından dolayı kendisine uygun yemek listesi hazırlanması ve iaşe bedelinin artırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/546 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın pandemi gerekçesiyle sohbet, spor, açık görüş haklarının sınırlandırıldığı, bazı gazete ve dergilerin verilmediği, havalandırma alanlarında kameraların bulunduğu, siyasi suçluların farklı suç gruplarının olduğu blok ve koridorlara yerleştirildiği ve ziyaretçilere kötü davranıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/545 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, başvuranın; ceza infaz kurumunda tutulmasına sebep olan suç kapsamında görüntülü görüşme yapmasına bir engel olmadığı halde bu haktan yararlanamadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/544 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, ırk ve etnik köken temelinde belirli bir topluluğa yönelik tahkir edici söylemlerde bulunulduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/522 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/521 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/520 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/519 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/518 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

 Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/517 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/516 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/515 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/514 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/513 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/512 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/511 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/510 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/509 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/508 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/507 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/506 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/505 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Görüntülemek İçin Tıklayınız.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/504 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/503 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/502 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/501 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/500 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/499 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın başka ceza infaz kurumuna nakil edilme talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/498 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, sürekli işçi kadrosunda çalışan başvuranın engellilik temelinde işyerinde yıldırmaya maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/496 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şef pozisyonunda çalışan başvuranın cinsiyet temelinde işyerinde yıldırmaya uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/495 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvurana bekar olduğu gerekçesiyle kiralık ev verilmeyerek medeni hal temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/494 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; %80 oranında engelli raporu olan başvuranın, önceden daha fazla süre ile yararlandığı belediye havuzundan, haftada 1 gün birer saat ücretsiz yararlanması yönünde uygulama değişikliği nedeniyle engellilik temelinde ayrımcılığa maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/493 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın 77 yaşında olması nedeniyle noterde gerçekleştireceği vekâletname çıkarma işleminde fiil ehliyetine ilişkin sağlık raporu sunulması zorunluluğunun yaş temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/492 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvurana Somalili olması nedeni ile emniyet güçleri tarafından yapılan uygulamaların ırk ve etnik köken temelinde doğrudan ayrımcılık teşkil ettiği ve başvuranın kötü muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/491 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; acil tıp teknisyeni olarak çalışan başvuranın, … Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından iş yerinde yıldırmaya uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/490 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

… Gazetesinin resmi internet sayfasında 14.11.2021 tarihinde köşe yazarı H.B tarafından kaleme alınan "Mukaddime'ce/27 Yalan Söyleme Mecburiyeti ve Becerisi" başlıklı köşe yazısının içeriğinde yer alan ifadelerin nefret söylemi oluşturup oluşturmadığına ilişkin resen inceleme yapılması hakkındadır.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/489 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Resen inceleme; Milli Eğitim Bakanlığının "Kolaylaştırıcı Kişi" konulu resmi yazısı kapsamında sadece Otizm Spektrum Bozukluğu tanılı öğrencilere kolaylaştırıcı kişiden faydalanma hakkı verilmesinin özel gereksinimli öğrenciler arasında ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/487 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvuranın noterde gerçekleştireceği vekâletname çıkarma işleminde görme engeli nedeniyle iki tanık bulundurması zorunluluğunun engellilik temelinde doğrudan ayrımcılığa yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/482 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru,Cumhuriyetsavcısı hakkında suç duyurusunda bulunulması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/481 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın, beş buçuk aydır ceza infaz kurumunda bulunduğu ve ceza infaz kurumunda bulunmasına sebebiyet veren eylemlerinden dolayı pişmanlık duyduğu iddiasıyla ceza infaz kurumundan tahliye talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/480 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adil olmayan biçimde hapis cezasına hükmedildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/479 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ceza infaz kurumunda elektrik faturalarının mesken abonelerine kıyasla yüksek birim fiyatı üzerinden ücretlendirilerek ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/478 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Covid-19 sürecinde açık ceza infaz kurumunda bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda bulunanlara yönelikfarklıinfaz düzenlemelerinin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/477 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Görüntülü görüşmeye ilişkin Akıllı Teknolojilerin Cezaevine Entegrasyonu Projesi'nden (ACEP) yararlanamamanın haksızlık teşkil ettiği iddiası ile görüntülü görüşme süresinin arttırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/476 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Nakil esnasında havalandırmanın yetersiz olması, öğle yemeği verilmemesi ve diğer bedensel ihtiyaçların karşılanmaması nedenleriyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/475 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Uyuşturucu madde ticareti gerekçesiyle verilen tutuklama kararının kaldırılması ve tahliye talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/474 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Koşullu salıverilme hakkının hukuksuz bir şekilde engellendiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/473 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargılama sürecinin eşitlik ilkesine ve şüpheden sanık yarar ilkesine aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/472 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/471 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Genel sağlık sigortası priminden muaf olmak için yapılan gelir testinde yirmi beş yaşını geçen kişilerin gelirlerinin ailelerinin ekonomik durumuyla birlikte değerlendirilmesinin yaş ve servet temellerinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/465 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Sevk olunan hastanede mahkûmiyet gerekçesiyle ayrımcı muameleye maruz kalındığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/464 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın işçi olarak görev yaptığı Müze'nin Müdürü tarafından iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/463 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Covid-19 sürecinde açık ceza infaz kurumunda bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda bulunanlara yönelik farklı infaz düzenlemelerinin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/462 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Polis ekiplerince yapılan kimlik sorma/arama uygulaması sırasında işkence ve kötü muameleye maruz kalındığı, ehliyete haksız yere el konulduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/461 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Farklı suç tiplerinin cezalarının kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilme oranlarının farklı olmasının eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/460 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Devlet yurdunda dini baskı uygulandığı ve yurt değiştirme konusunda engel olunduğu iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/459 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Covid-19 sürecinde açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında infazla ilgili farklı yasal düzenlemelerin olmasının eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/458 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın eşinin vefat etmeden önce görev yaptığı aile hekimliğine kendi imkanlarıyla yaptığı harcamanın iade edilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/457 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ambulans şoförü olarak çalışılan hastanenin klinik sorumlusu tarafından iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/456 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Öğrenci kaydının silinmesi hususundaki yanlış uygulamanın giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/455 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Sürekli işçi kadrosuna yapılan başvurunun Tespit Komisyonu tarafından uygun görülmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/454 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile düzenlenen Covid-19 izinlerinin kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan mahkûmlar içinde uygulanması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/453 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Anadolu Üniversitesinin pandemi döneminde ceza infaz kurumlarında yaptığı sınavların aynı dönemde yapılan çevrim içi sınavlarla karşılaştırıldığında olumsuz sonuçlara yol açtığı iddiası ile ceza infaz kurumlarında sınava girenlerin sınav sonuçlarının ayrı bir değerlendirmeye tabi tutularak harf notları ve kredilerin yeniden düzenlenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/452 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İnfazla ilgili yasal düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/451 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Ticaret Bakanlığının 2019 yılında yaptığı gümrük müşavirliği sınavında uygulanan yöntemlerin eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/450 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İnfazla ilgili yasal düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/449 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkemeden talep edilen dosya içeriklerinin başvurana ulaştırılmaması gerekçesiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/448 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Askerlik görevini yaparken oluşan kulak rahatsızlığının tedavi edilmesi veya gazi unvanı verilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/447 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından başvuranın iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz bırakıldığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/446 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Pasaport başvurusunun reddedildiği iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/445 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın işçi olarak görev yaptığı Müze'nin Müdürü tarafından iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz bırakıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/444 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gizli su zammı uygulandığı iddiası ile söz konusu zammın geri alınması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/443 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Bankaların kredi kullanımında kendi sigorta şirketlerine hayat sigortası yaptırılmasını zorunlu kılmasının mağduriyete neden olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/442 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Delillerin toplanmaması ve müdafi atanmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile hukuki yardım talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/441 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargı kararını yerine getirmeyen İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün başvuranın mağduriyete sebep olduğu iddiasıile yargı kararının uygulanması hususunda yardım talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/440 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın çocukları için yaptığı sosyal yardım başvurularının mahkûmiyeti nedeniyle kabul edilmemesinin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/439 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru; başvuranın COVID-19 aşısını olmaması ve kardeşinin COVID-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle temaslı olarak karantinaya alınmasının ayrımcılık yasağının ihlali olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/436 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvurana işe alım sürecinde hamileliği gerekçe gösterilerek cinsiyet temelinde doğrudan ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/434 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Engel durumu gözetilmeyen sınav uygulamasının engellilik temelinde ayrımcılık oluşturduğuna ilişkin karar.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/428 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yargıtay'da görülmekte olan dava dosyasının temyiz aşamasının hızlandırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/427 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Tanık olarak dahil olunan disiplin soruşturması sonucunda maruz kalınan ayrımcı muamelenin sona erdirilmesi ve maddi kaybın giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/426 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvurana psikolojik baskı yapıldığı, koğuşta hukuka ve Covid-19 tedbirlerine aykırı aramalar gerçekleştirildiği, tedbirsiz aramalar nedeniyle mahpusların hastalandıkları ve hastalıkları gerekçe gösterilerek ziyaret, telefon, mektup ve dilekçe haklarının ihlal edildiği, arama sırasında eşyalarının götürüldüğü, kötü muameleye uğradıkları iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/425 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İnfazla ilgili yasal düzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/424 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un “Mükerrirlere ve bazı suç faillerine özgü infaz rejimi ve denetimli serbestlik tedbiri” başlıklı 108’inci maddesinde değişiklik yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/423 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile düzenlenen Covid-19 izninin kapalı ceza infaz kurumunda bulunan mahpuslar için de geçerli olması veya sonlandırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/422 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun mükerrirlere özgü infaz rejimini düzenleyen 108'inci maddesinde değişiklik yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/421 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Uzlaşma sağlanmasına rağmen lehine olan hükümlerin uygulanmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/420 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

… Şirketi tarafından mağdur edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/419 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İnfazla ilgili yasald üzenlemelerin eşitsizliğe yol açtığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/418 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İhtiyati haciz kararının eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/417 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

 Valilik kararıyla yıkılan büfenin yerine yeni bir büfe tahsis edilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/416 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın işten çıkarılması sebebiyle ilgililer hakkında gereğinin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/415 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Suç örgütü hakkında yapılan şikâyetlerin adli makamlarca dikkate alınmadığı iddiası ile konu hakkında inceleme yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/414 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Lehe olan delillerinin değerlendirilmemesi ve tanıkların dinlenmemesi sebebiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/413 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yeniden yargılama talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/412 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın müdür yardımcısı olarak görev yaptığı okulun müdür ve müdür yardımcısı tarafından iş yerinde yıldırmaya uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/411 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

5525 sayılı Memurlar ile Diğer Bazı Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun'la silahlı kuvvetlerden ve memurluktan atılanların hakları iade edilirken emniyet personelinin kapsam dışı bırakılması nedeniyle 28 Şubat döneminde son verilen görevine iade edilmediği iddiasıyla konu hakkında yasal düzenleme yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/410 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, mahkemeye gönderilen temyiz dilekçesinin işleme konulmadığı ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/409 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Görüntülü görüşme uygulamasından yararlanma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/408 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan mahkûmlar için af talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/407 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İşlenmeyen suç nedeniyle cezaevinde bulunulduğu iddiası ile tahliye kararı verilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/406 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Uzman jandarma okulunda geçirilen öğrenim süresinin sigorta hizmet süresinden sayılması ve okulda geçirilen süreye karşılık gelen tutarda harçlık ödenmesi ve sigorta hizmet belgesinin yeniden düzenlenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/405 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, başvuranın; yürümesi için gerekli olan tıbbi cihazın rapor tarihinin üzerinden iki ay geçmesine rağmenkendisine teslim edilmediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/404 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuranın 13/05/2017 tarihinden itibaren Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunduğu, ailesinin Ankara'da yaşadığı, Ankara-Balıkesir arasındaki uzaklık nedeniyle nakil talebinde bulunduğu, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne yaptığı nakil başvurularının reddedildiği ve bu sebeplerle mağduriyet yaşadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/402 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Verilen hapis cezası nedeniyle mükerrir duruma düşüldüğü iddiasına ve bu konuda yardım talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/401 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın azlettiği avukatın vekalet ücretini ödemediği gerekçesiyle kendisine karşı açtığı davada adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/400 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

G.Y ve S.B isimli mahpusların adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/399 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Engelli bireylerin motorlu taşıt alımında yaralandıkları özel tüketim vergisi (ÖTV) muafiyetinde esas alınan araçbedeline ilişkin sınırın kaldırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/398 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) adresine yapılması talep edilen tebligatın başvuranın çalıştığı Kuruma yapılmasının özel hayatın gizliliğinin ihlali niteliğinde olduğuna ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/397 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Hastanede temizlik işçisi statüsünde çalışan diğer işçilerden farklı pozisyonda görevlendirilmenin ayrımcılık yasağının ihlaline neden olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/396 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

İş yerinde yıldırma (mobbing) iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/395 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu (ACEP) uygulamasının yeniden düzenlenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/394 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası ile yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/393 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Servet temelinde ayrımcılık yasağı ihlali iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/392 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuranın kendisini daha önce alıkoyan ve zorla senet imzalatan kişilerin tehditlerine halen maruz kaldığı ve yargı makamlarına yaptığı şikâyetin etkin soruşturulmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/391 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuranın kız kardeşinin koruma altına alınması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/390 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, başvuran ve yakınlarının can güvenliğinin tehlikede olması nedeniyle ziyaret hakkını kullanamadıkları, bu hususta yapılan şikâyetlerin değerlendirilmediği ve cezaevinde yaşanıldığı iddia edilen birtakım sorunlara ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/389 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuru, başvuranın bankacılık işlemleri sırasında ırk ve etnik köken temelinde doğrudan ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/387 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru; başvuranın yaptırdığı prefabrik konutun, köy tüzelkişiliğine ait araziye tecavüz ettiği gerekçesiyle köy halkından olmadığı iddia edilerek köy muhtarı tarafından Kaymakamlığa şikâyet edilmesi üzerine, başvuran hakkında Kaymakamlıkça verilen Tecavüzün Men’i kararının doğum temelinde ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/386 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru; başvuranın eşine isnat edilen suç dolayısıyla iş yerinde yıldırmaya (mobbing) maruz kalması sebebiyle yetkili kurumlara başvurarak eşit muamele ilkesine uyulması ve ayrımcılığın önlenmesi için idari süreçleri başlatması sonucunda tarafına uygulanan mobbingin dozunun artarak devam ettiği iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/385 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvuranın epilepsi rahatsızlığı bulunan ve %90 görme engeli olan oğlu H.K’nin öğrenim gördüğü özel eğitim sınıfının kapatılması nedeniyle engellilik temelinde ayrımcılığa uğradığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/384 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvuranın doktora öğrenim kredisi talebinin 35 yaşını doldurmuş olması sebebi ile reddedilmesinin eğitim hakkı kapsamında yaş temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/381 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; başvuranın kiralamak istediği dairenin bekâr olması gerekçe gösterilerek emlakçı tarafından kendisine kiraya verilmemesinin medeni hal temelinde ayrımcılık oluşturduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/380 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapıldığına

Başvuru; ev kiralamak isteyen başvurana, emlakçı tarafından medeni hâl ve cinsiyet temelinde ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/377 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu danışmanlığına atanmanın hukuka uygun olduğuna dair karar verilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/376 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Gençlik ve Spor Bakanlığınca milli sporcu personel alımında ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/375 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İSPARK tarafından hakim/savcılara ve bazı kamu personeline indirimli veya ücretsiz hizmet verilip diğer kamu personelinden ücret alınmasının ayrımcılık teşkil ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/374 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

S.B ve G.Y’nin adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/373 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Grup Yorum üyeleri G.Y ve S.B'nin adil yargılanmaları talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/372 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Yönetici başvuru sürecindeki tercihlerle ilgili okul müdürünün tehdidine maruz kalındığı iddiası ile gerekli işlemin yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/371 Sayılı Kurul Kararı Karar Verilmesine Yer Olmadığına

Başvuranın medeni hal,felsefi ve siyasi görüş temellerinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/370 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesine esas kanuni hükümler ile fiyat belirleme yönteminin engelliler bakımından dolaylı ayrımcılığa neden olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/369 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik’te Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Lisans Programına yer verilmemesinin ayrımcılık yasağını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/368 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Tur şirketinden alınan balayı paketinde ulaşımla ilgili yaşanan hizmet kusuru nedeniyle ödenen ücretin iadesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/367 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 32'nci maddesine göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğünce belirlenmiş asgari gelişim puanını aşan hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ayrılma ihtimalinin bulunduğu ancak Yönetmelik'in yayımlanmasının üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen gelişim puanına ilişkin usul ve esasların belirlenmediği ve bu nedenle başvuranın erken tahliye hakkına erişemediği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/366 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuru, başvuranın denetimli serbestlikten yararlanma hakkı bulunmasına rağmen bu hakkın kullandırılmadığı, başvuranın bulunduğu odada kalabalıklaşma olduğu ve sosyal ve sportif faaliyetlere yeterince çıkarılmadığı iddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/365 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, ceza infaz kurumunda başvurana çip takıldığı ve vücut dokunulmazlığına zarar verildiği iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/362 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, … Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yapmakta olan başvuranın Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine dayanılarak gerekli sağlık şartlarını taşımadığı gerekçesiyle komiser yardımcılığından ilişiğinin kesilmesi hakkındadır.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/354 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İnternet hattının kesilmesine rağmen internet servis sağlayıcı şirket tarafından ücret talebinde bulunulduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/353 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Mahkûmiyet hükmünün eksik inceleme ile verildiği iddiası ile yargılamanın yenilenmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/352 Sayılı Kurul Kararı Uzlaşma

Başvuranın ilgili mevzuat uyarınca kendisiyle aynı durumda olan birçok mahpusun görüntülü görüşme hakkından yararlandırılmasına rağmen kendisinin bu haktan yararlandırılmadığı iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/351 Sayılı Kurul Kararı İhlal Yapılmadığı

Başvuranın bulunduğu ceza infaz kurumunda kalabalıklaşma olduğu, koğuşlara yerleştirme, berber hizmeti, dış dünyayla iletişim,sosyal ve sportif faaliyetler gibi bazı tutulma koşullarına ilişkin olarak kötü muamele yasağının ihlal edildiğ iiddialarına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/350 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/349 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Dolandırıcılık suçuna uzlaştırma kapsamında taksitli, ertelemeli ödeme yapılabilmesi veya ikinci defa uzlaştırmaya gidilebilmesi yönünde düzenleme yapılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/348 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Vesayetin kaldırılması talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/347 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, .. Baro levhasından … Baro levhasına nakil halinde 5000 TL ücret talep edilmesinin çalışma özgürlüğünü ihlal ettiği ve servet temelinde ayrımcılığa neden olduğu iddiasına ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/345 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Haksız yere tutuklanıldığı iddiası ile mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/344 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Kanun yararına bozma talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/343 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

… MerkezCamii'nin tapu kayıtlarının oluşturulup yeniden inşa edilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/342 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Uzman Jandarma Okulunda geçirilen sürenin 4/c hizmeti olarak değerlendirilmesi talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/341 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

İş ilişkisinden doğan alacakların tahsili talebine ilişkindir.

Görüntülemek için tıklayınız.
2022/340 Sayılı Kurul Kararı Kabul Edilmezlik

Başvuru, mahkumiyet hükmünün eksik inceleme ile verildiği iddiasına ve karar