Kurum Haberleri + Tüm Haberler

TİHEK Başkanı Süleyman Arslan’ın Yaşlı Hakları Konferansı Açılış Konuşması
    Sayın Vekilim, Değerli Katılımcılar, Kıymetli Hazirun, Öncelikle değerli vaktinizi ayırıp davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. An
TİHEK Yaşlı Hakları Konferansı Düzenliyor
TİHEK ev sahipliğinde 2 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşecek olan, yaşlı haklarının ve yaşlılara yönelik ayrımcılığın, “İhmal Edilen Bir Alan Olarak Yaşlı Hakları” ve “Bir Ayrımcıl
Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı Ankara’da Düzenlendi
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), toplumda artan şiddet olgusuna dikkat çekmek, şiddetle mücadelede getirilen mekanizmaların etkililiğini değerlendirmek ve şiddetle

İnsan Hakları

Diline, dinine, ırkına, cinsiyetine, milliyetine, sosyal statüsüne ve rengine bakılmaksızın insana insan olduğu için tanınan hakların genel adıdır.

Kişisel haklar

Fiziki ve ahlaki bütünlüğümüzü korur ve kişilerin kendi düşünce, din ve inançlarını korumalarına izin verir.

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne ilişkin haklar

Kişilerin düşünce ya da inanç değiştirme özgürlüğü ile din ya da inancını tek başına ya da topluca ve açıkça ya da özel olarak yaşama ve açıklama özgürlüğünü içerir.

Medeni haklar

Yasal ve siyasal sistem içinde keyfi uygulamalara maruz kalmamamızı sağlar.

Ekonomik haklar

Yalnızca çalışma hakkını, yeterli yaşam standardına sahip olma hakkını, konut hakkını ve emeklilik hakkını içermez.

Sosyal haklar

Toplumsal yaşama tam katılım için gerekli olan haklardır. Öncelikli olarak eğitim hakkını, aile kurma ve sürdürme hakkını, sağlık hakkını, ayrımcılıktan korunma hakkını içerir.

Kültürel haklar

Kendi kültürel birikimi ile toplumun kültürel yaşamına özgürce katılma hakkını ve bu kültürü gelecek nesillere aktarabilmek için eğitim hakkını kapsar.

İşlem Sonucu