Kurum Haberleri + Tüm Haberler

Faaliyetlerimiz ve Kurumumuza Başvuru Yöntemlerine Yönelik Kamu Spotu
Faaliyetlerimiz ve Kurumumuza başvuru yöntemleri ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan kamu spotu.
İstiklal Marşının 100. Yılına Özel Kamu Spotu
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İstiklal Marşımızın 100. yılına özel kamu spotu.
TİHEK Tanıtım Filmi
Kurumumuz faaliyetlerini anlatan tanıtım filmi.

İnsan Hakları

Diline, dinine, ırkına, cinsiyetine, milliyetine, sosyal statüsüne ve rengine bakılmaksızın insana insan olduğu için tanınan hakların genel adıdır.

Kişisel haklar

Fiziki ve ahlaki bütünlüğümüzü korur ve kişilerin kendi düşünce, din ve inançlarını korumalarına izin verir.

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne ilişkin haklar

Kişilerin düşünce ya da inanç değiştirme özgürlüğü ile din ya da inancını tek başına ya da topluca ve açıkça ya da özel olarak yaşama ve açıklama özgürlüğünü içerir.

Medeni haklar

Yasal ve siyasal sistem içinde keyfi uygulamalara maruz kalmamamızı sağlar.

Ekonomik haklar

Yalnızca çalışma hakkını, yeterli yaşam standardına sahip olma hakkını, konut hakkını ve emeklilik hakkını içermez.

Sosyal haklar

Toplumsal yaşama tam katılım için gerekli olan haklardır. Öncelikli olarak eğitim hakkını, aile kurma ve sürdürme hakkını, sağlık hakkını, ayrımcılıktan korunma hakkını içerir.

İşlem Sonucu