slider Ayrımcılık Yasağı Bağlamında Yapay Zeka Kullanımının Etkileri Uluslararası Sempozyumu slider TİHEK’ten Çarşı ve Mahalle Bekçilerine İnsan Hakları Eğitimi slider Gölbaşı İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeleriyle Toplantı slider İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı İlk Aşama Sonuçları slider BM Tarafından Hazırlanan “Uluslararası Hukuk Bağlamında Yaşlıların İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi” Raporu’na Kurumumuz Katkısı slider İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi 2020 Yılı Raporu Yayımlandı slider Ses Sanatçısı Leman Sam’ın Farklı Milliyetten Kişilere Yönelik Ayrımcı İfadeleri Hakkında Basın Açıklaması slider Üsküdar Üniversitesinde “Ulusal İnsan Hakları Kurumu Olarak TİHEK” Konulu Bilgilendirme Konferansı Gerçekleştirildi slider Resim Yarışmasında Dereceye Giren Eserlerin Ödülleri Sahiplerini Buldu slider Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde Gerçekleşen Kötü Muamele Hakkında Basın Açıklaması slider “Yolsuzlukla Mücadele - İnsan Haklarının ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Tam Olarak Gerçekleştirilmesinin Ön Koşulu” Konulu Seminere Katılım Sağlandı slider İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Hükümetler Arası Uzmanlar Grubu Toplantısına Katılım slider Etimesgut İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeleriyle Toplantı slider TİHEK Heyeti Ulusal Önleme Mekanizması Kapsamında Adana’da Ziyaretler Gerçekleştirdi slider Periyodik Uluslararası İnsan Hakları İzleme Bülteni (01.12.2021 – 01.01.2022)

Kurum Haberleri + Tüm Haberler

Faaliyetlerimiz ve Kurumumuza Başvuru Yöntemlerine Yönelik Kamu Spotu
Faaliyetlerimiz ve Kurumumuza başvuru yöntemleri ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan kamu spotu.
İstiklal Marşının 100. Yılına Özel Kamu Spotu
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İstiklal Marşımızın 100. yılına özel kamu spotu.
TİHEK Tanıtım Filmi
Kurumumuz faaliyetlerini anlatan tanıtım filmi.

İnsan Hakları

Diline, dinine, ırkına, cinsiyetine, milliyetine, sosyal statüsüne ve rengine bakılmaksızın insana insan olduğu için tanınan hakların genel adıdır.

Kişisel haklar

Fiziki ve ahlaki bütünlüğümüzü korur ve kişilerin kendi düşünce, din ve inançlarını korumalarına izin verir.

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne ilişkin haklar

Kişilerin düşünce ya da inanç değiştirme özgürlüğü ile din ya da inancını tek başına ya da topluca ve açıkça ya da özel olarak yaşama ve açıklama özgürlüğünü içerir.

Medeni haklar

Yasal ve siyasal sistem içinde keyfi uygulamalara maruz kalmamamızı sağlar.

Ekonomik haklar

Yalnızca çalışma hakkını, yeterli yaşam standardına sahip olma hakkını, konut hakkını ve emeklilik hakkını içermez.

Sosyal haklar

Toplumsal yaşama tam katılım için gerekli olan haklardır. Öncelikli olarak eğitim hakkını, aile kurma ve sürdürme hakkını, sağlık hakkını, ayrımcılıktan korunma hakkını içerir.

İşlem Sonucu