Kurum Haberleri + Tüm Haberler

TİHEK Yaşlı Hakları Konferansı Düzenledi
TİHEK ev sahipliğinde 2 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşecek olan, yaşlı haklarının ve yaşlılara yönelik ayrımcılığın, “İhmal Edilen Bir Alan Olarak Yaşlı Hakları” ve “Bir Ayrımcıl
Ailenin Korunması Hakkı Sempozyumu Sonuç Bildirisi
II. Uluslararası İnsan Hakları Sempozyumu “İnsan Hakları Bağlamında Ailenin Korunması Hakkı” Sonuç Bildirisi Birleşmiş Milletler 15 Mayıs “Uluslararası Aile Günü” etkinlikleri kap
Kötü Muamele İle Mücadele Eğitim Programı Düzenlendi
İşkence ve kötü muameleye sıfır tolerans. Türkiye’nin bu konudaki ulusal yetkili kurumu olan TİHEK eğitim programlarına devam ediyor. Kızılcahamam’da üç gün devam eden eğitim prog

İnsan Hakları

Diline, dinine, ırkına, cinsiyetine, milliyetine, sosyal statüsüne ve rengine bakılmaksızın insana insan olduğu için tanınan hakların genel adıdır.

Kişisel haklar

Fiziki ve ahlaki bütünlüğümüzü korur ve kişilerin kendi düşünce, din ve inançlarını korumalarına izin verir.

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne ilişkin haklar

Kişilerin düşünce ya da inanç değiştirme özgürlüğü ile din ya da inancını tek başına ya da topluca ve açıkça ya da özel olarak yaşama ve açıklama özgürlüğünü içerir.

Medeni haklar

Yasal ve siyasal sistem içinde keyfi uygulamalara maruz kalmamamızı sağlar.

Ekonomik haklar

Yalnızca çalışma hakkını, yeterli yaşam standardına sahip olma hakkını, konut hakkını ve emeklilik hakkını içermez.

Sosyal haklar

Toplumsal yaşama tam katılım için gerekli olan haklardır. Öncelikli olarak eğitim hakkını, aile kurma ve sürdürme hakkını, sağlık hakkını, ayrımcılıktan korunma hakkını içerir.

İşlem Sonucu