Ayrımcılık Yasağı Eğitimi ve Yıllık Değerlendirme Toplantısı
Kurumumuz tarafından 23-27 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya’da Kurum çalışanlarına yönelik Ayrımcılık Yasağı Eğitimi ve Yıllık Değerlendirme Toplantısı Kurul üyeleri, Kurum ko
Kötü Muamele İle Mücadele Eğitim Programı Düzenlendi
İşkence ve kötü muameleye sıfır tolerans. Türkiye’nin bu konudaki ulusal yetkili kurumu olan TİHEK eğitim programlarına devam ediyor. Kızılcahamam’da üç gün devam eden eğitim prog
Ayrımcılıkla Mücadele İstişare Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından 22 Ekim 2018 tarihinde, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, sosyal ve mesleki kuruluşlar, yükseköğr

İnsan Hakları

Diline, dinine, ırkına, cinsiyetine, milliyetine, sosyal statüsüne ve rengine bakılmaksızın insana insan olduğu için tanınan hakların genel adıdır.

Kişisel haklar

Fiziki ve ahlaki bütünlüğümüzü korur ve kişilerin kendi düşünce, din ve inançlarını korumalarına izin verir.

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne ilişkin haklar

Kişilerin düşünce ya da inanç değiştirme özgürlüğü ile din ya da inancını tek başına ya da topluca ve açıkça ya da özel olarak yaşama ve açıklama özgürlüğünü içerir.

Medeni haklar

Yasal ve siyasal sistem içinde keyfi uygulamalara maruz kalmamamızı sağlar.

Ekonomik haklar

Yalnızca çalışma hakkını, yeterli yaşam standardına sahip olma hakkını, konut hakkını ve emeklilik hakkını içermez.

Sosyal haklar

Toplumsal yaşama tam katılım için gerekli olan haklardır. Öncelikli olarak eğitim hakkını, aile kurma ve sürdürme hakkını, sağlık hakkını, ayrımcılıktan korunma hakkını içerir.

Kültürel haklar

Kendi kültürel birikimi ile toplumun kültürel yaşamına özgürce katılma hakkını ve bu kültürü gelecek nesillere aktarabilmek için eğitim hakkını kapsar.

İşlem Sonucu