e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

TİHEK Akademi

 

TİHEK Akademi - Prof. Dr. Berdal ARAL


 

TİHEK Akademi - Prof. Dr. Antonietta ELIA


 

TİHEK Akademi - Dr. Öğretim Üyesi Burcu DEĞİRMENCİOĞLU
 TİHEK Akademi - İnsan Hakları Söyleşileri - Prof. Dr. İoanna Kuçuradi

 


 

TİHEK Akademi İnsan Hakları Söyleşileri - Prof. Dr. Yaşar Salihpaşaoğlu

 


 

TİHEK Akademi İnsan Hakları Söyleşileri - Doç. Dr. Hamdi Gökçe Zabunoğlu

 


 

TİHEK Akademi İnsan Hakları Söyleşileri - Prof. Dr. Talat Canbolat

 


 

TİHEK Akademi - Doç. Dr. Pınar Kartal - Ceza Hukuku Perspektifiyle Çocuk Hakları

 


 

TİHEK Akademi - Dr. Öğr. Üyesi Bilge BİNGÖL SCHRİJER - BM Kapsamında Yargı Dışı Mekanizmalar

 


 

TİHEK Akademi - Prof. Dr. Gülriz UYGUR - İnsan Hakları Bakımından Hukuk Kliniklerinin Önemi

 


 

TİHEK Akademi - Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner - Ceza Yargılamasında Adil Yargılanma Hakkı

 


 

TİHEK Akademi - Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ - Engelli Hakları ve Ayrımcılık Yasağı

 TİHEK Akademi - Prof. Dr. Abdurrahman SAYGILI - İnsan Hakları ve Çevre

 


 

TİHEK Akademi - Dilek ERTÜRK - Kadın Hakları ve Kırılgan Gruplar

 


 

TİHEK Akademi - Dr. Öğr. Üyesi Cengiz ARIKAN - İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları

 


 

TİHEK Akademi İnsan Hakları Söyleşileri - Prof. Dr. Ahmet Yıldız

 


 

TİHEK Akademi - İnsan Hakları Söyleşileri - Prof. Dr. Yücel Acer

 TİHEK Akademi - İnsan Hakları Söyleşileri - Prof. Dr. Esra Gül Dardağan KibarTİHEK Akademi - İnsan Hakları Söyleşileri - Anayasa Mahkemesi Raportörü Murat Güven

 


 

TİHEK Akademi - İnsan Hakları Söyleşileri - Arş. Gör. Eren Sözüer