AB Vatandaşlar, Eşitlik, Haklar ve Değerler Programı Üçüncü Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi

24.12.2021

Avrupa Birliği Vatandaşlar, Eşitlik, Haklar ve Değerler Programının Üçüncü Çalışma grubu toplantısı Kurumumuz Uluslararası İlişkiler ve Proje Birimi koordinasyonunda çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanlığı ve ilgili kamu kurumu temsilcilerinin yer aldığı toplantıda Birlik Programlarına ilişkin genel bilgilendirmenin ardından, 5 Mayıs 2021 tarihli Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanan AB Vatandaşlar, Eşitlik, Haklar ve Değerler Programı Tüzüğü ile Kurumumuzca hazırlanacak çalışma grubu raporuna ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Haberin Fotoğrafları


Paylaş
İşlem Sonucu