e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Contact Persons for the Symposium
  1. Emre YILDIZ Coordinator of the Department of Protection and Promotion of Human Rights Tel: 0312 4227847
  2. Ertuğrul YAZAR Expert on Human Rights and Equality Tel: 0312 4227832
  3. Ezgi KAŞKAVAL OKYAY Expert on Human Rights and Equality Tel: 0312 4227838
  4. Sümeyye Zehra GÜLEÇ KAYIŞ Expert on Human Rights and Equality Tel: 0312 4227836