Bildiri Yazım Kuralları

  • Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde gönderilmelidir.
  • Bildiri özetleri, Times New Roman fontu ile 1,5 satır aralığı kullanılarak 12 punto ile yazılmalı, 500-600 kelime aralığında olmalıdır. Anahtar kelimeler (keywords) 5 kelimeyi geçmemelidir.
  • Bildiri özetinde araştırmanın yöntemi ve muhtemel bulgularına yer verilmelidir.
  • Kabul edilen tam metinler en az 2500 kelimeden oluşmalıdır.
  • Kullanılan şekil ve tablolar bildiri özetinin ekinde ayrı olarak gönderilmelidir.
  • Türk Dil Kurumu’nun imlâ kılavuzu esas alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçe’de alışılmamış sözcüklerin metin içerisinde kullanımı zorunlu ise, kelimenin ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde Türkçe ve İngilizce olarak verilmelidir.
  • Başlık en fazla 10-12 kelimeden oluşmalı, Türkçe ve İngilizce olarak sunulmalıdır.
  • Burada değinilmeyen konular için APA yazım şartlarına başvurulabilir.
  • Bildiri özetleri sempozyum@tihek.gov.tr adresine e-posta aracılığı ile gönderilecektir. Bildiri özetlerinin en son 20 Şubat 2019 tarihine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Katılımcılara en geç 25 Şubat 2019 tarihi itibarı ile bildirilerinin kabul/ret durumları bildirilecektir.
İşlem Sonucu