e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Ünal SADE

Ünal SADE
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi
 

1966 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. Lisans eğitimini 1986 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Kamu Yönetimi)‘inde, yüksek lisans eğitimini Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde “Anayasa Yargısının İşleyişi ve Üye Seçimi Sorunu” konulu teziyle tamamladı ve Kamu Yönetimi Uzmanı oldu.

1987 yılında Teftiş Kurulu Kontrolörü olarak  PTT Genel Müdürlüğünde başladığı iş hayatı Türk Telekom Genel Müdürlüğünde devam etti. Sırasıyla İnsan Kaynakları Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, İç İletişim Müdürü, İşe Alım Müdürü, CEO’ya Bağlı Birimler Partneri, Bölge Müdürü ve Direktör  unvanlarında 2019 yılına kadar çalıştı.

Resmi Gazete’de yayımlanan 2021/349 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyeliğine atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Sosyal Medya:

Twitter: @unalsade