e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiserliği COVID-19 Özel Raporu

Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiserliği (Ombudsmanlığı)’nin “Koronavirüs SARS-Cov-2’nin Neden Olduğu Akut Solunum Yolu Hastalığı COVID-19’un Yayılmasıyla İlgili Acil Durumlarda İnsanların Özgürlüklerinden Yoksun Bırakıldığı Yerlerde İnsan Hak ve Özgürlüklerinin Gözetilmesi” Konulu Özel Raporu’nun özet çevirisi yayımlanmıştır. İlgili çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz.