e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiserliği COVID-19 Özel Raporu

Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiserliği (Ombudsmanlığı)’nin “Koronavirüs SARS-Cov-2’nin Neden Olduğu Akut Solunum Yolu Hastalığı COVID-19’un Yayılmasıyla İlgili Acil Durumlarda İnsanların Özgürlüklerinden Yoksun Bırakıldığı Yerlerde İnsan Hak ve Özgürlüklerinin Gözetilmesi” Konulu Özel Raporu’nun özet çevirisi yayımlanmıştır. İlgili çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz.