İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcılığı Yazılı Sınavında Başarılı Olarak Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazananların Listesi

21.03.2019

 

1. Grup (Hukuk)

 

 

 

2. Grup (Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme)

 

 

 

Sözlü Sınav; 

1. Grup (Hukuk) : 02 Nisan 2019 Salı günü

2. Grup (Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme) : 03 Nisan 2019 Çarşamba günü

Kurumumuzun Yüksel Caddesi No:23 Kızılay-Çankaya/ANKARA adresindeki hizmet binasında saat 09:00’da başlamak kaydıyla, yapılacaktır.

Adaylarımızın mülakat saatinden en az yarım saat evvel Kurumumuzda bulunmaları gerekmektedir.

Adaylar, yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç yedi (7) işgünü içerisinde, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin  HALKBANKASI Merkez Şubesi IBAN:TR63 0001 2009 1940 0006 0000 72 numaralı hesabına 250 TL (ikiyüzelli Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ve dilekçe ile Kurumumuza yapabilecektir.


Paylaş:
İşlem Sonucu