Süleyman Arslan
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı

1965’te Sakarya’da doğdu. 1992’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. “Sosyo - Kültürel Değişmelerde Kanunların Rolü” yüksek lisans teziyle 1995’te Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde lisansüstü eğitimini tamamladı.

Üniversitede okurken profesyonel olarak özel bir şirketin Genel Koordinatörlüğünü yürüttü, vakıf çalışmalarında yer aldı. 1995 yılında avukatlık mesleğine başladı. 1998’den 2016 Haziran ayına kadar İstanbul Gaz Dağıtım San. ve Tic. A.Ş. ( İGDAŞ) Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde avukatlık yaptı. 2016’da Arabuluculuk siciline kaydoldu. Başta Hukukun Üstünlüğü Derneği Genel Başkanlığı ve Zinde Sosyal Gelişim Derneği Yönetim Kurulu üyeliği, Uluslararası Hukukçular Birliği Kurucu Üyeliği olmak üzere hukuk, aile, ahlak, kültür, çevre ve insan hakları temelli çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve mesleki örgütte yönetici veya üye olarak yer aldı, aktif olarak çalıştı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin düzenlediği “Savunuculuk, Politikaları Etkileme, Kaynak Oluşturma, Proje Hazırlama, STK Kurumsal Gelişimi Eğitimi” programından ve “Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi” çerçevesinde “Ayrımcılık Yasağı Eğitimi” programından sertifika aldı. Türkiye Barolar Birliği & Avrupa Konseyi Ortak Projesi olan “Türk Avukatların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Konusunda Aşamalı Eğitimleri Projesi”ne katıldı.

Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Üyeliği (2005-2008) ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu Yasa Taslağı Hazırlama Komisyonu Üyeliği (2005) yaptı. Çoğunluğu Başbakanlık ve Avrupa Konseyi ortak çalışması olan; Ulusal İnsan Hakları Kurumu Oluşturulması Projesi (2004-2005), İnsan Hakları ve Demokratik İlkeler Konusunda Bilinç Arttırma Projesi (2004), İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları Başvuru ve Danışma Masası Görevlilerinin Eğitimi Projesi (2005), İnsan Hakları İl ve İlçe Kurullarına Yönelik El Kitabı Geliştirilmesi, Basılması ve Dağıtılması (2004-2005) projelerinde yer aldı. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü, İsveç, Bosna-Hersek ve Bulgaristan’a insan hakları alanında eğitim ve çalışma ziyaretlerinde bulundu.

Hukukun Üstünlüğü Derneği’nin Genel Başkanlığını yaptığı dönemde (2003-2006/2014-2016) insan hakları alanında ulusal ve uluslararası çalışmalar düzenledi ve bu tür çalışmalara katkı sağladı. İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız ve Daimi İnsan Hakları Komisyonu’na destek vermek amacıyla faaliyetlerde bulundu; bu faaliyetleri, fikir ve önerileri medyada yer aldı.

Ortaöğretimde başörtüsü yasağının kaldırılması için etkin çalışmalar yürüttü. 28 Şubat sürecinde başörtülü memurların memuriyetten çıkarılmalarını müteakiben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde açılan Melek Sima Yılmaz – Türkiye (Başvuru no:37829/05) davasında başvuranın avukatlığını yaptı. Adil yargılanma yapılmadığını tespit ettirdi. Yargılamanın yenilenmesi yoluyla, başörtüsüne özgürlük yolunu açan ve başörtüsünün memuriyetten çıkarma nedeni olamayacağına hükmedilen ilk Danıştay kararına vesile oldu.

16 Mart 2017 tarihli ve 30009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/9974 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliğine, 25/05/2017 tarihinde Kurum Başkanlığına seçildi.

Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve altı çocuk babasıdır.


Paylaş:
İşlem Sonucu