1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü Mesajı

Hayatın ileri evrelerine denk gelen yaşlılık, biyolojik süreç içerisinde hepimizin uğrayacağı bir durak ve kaçınılamayan bir dönemdir. Bu açıdan bugünün gençleri yarınların yaşlı adaylarıdır.

Toplumsal ve kültürel unsurlarımızı geçmişten geleceğe taşıyan yaşlılarımız, tarihsel süreçte kök değerlerimize uygun olarak ailenin temel unsurlarından birisi, yol göstericisi, akıl danışılanı olmuştur. Kültürümüzde bereket kaynağı olduğuna inanılan yaşlılara yönelik algıların son dönemde değişime uğradığına şahitlik etmekteyiz. Özellikle yaşlıların çağa ayak uyduramadıkları, inatçı, değişmez ve aileye yük oldukları şeklindeki mesnetsiz ön yargılar ve kalıp yargıların ortaya çıktığı görülmektedir.

Ailelerin çekirdek aileye dönüşmesi ve hayatın kentleşmesi neticesinde yaşlıların eski önemini kaybetmeye başladığı yönündeki varsayım, yaşlılara yönelik sosyal sorumluluğun artık aileden ve toplumdan çok devlete ait olduğu kabulünün yaygınlaşmasına neden olmuştur. Ancak, kök değerlerimizi bir an için anımsadığımızda bu konunun, salt devletin sorumluluk üstlendiği bir konu olmadığı ortaya çıkacaktır. Bir bütün olarak toplumun ve tüm fertlerin, yaşlıların hak ettiği saygıyı ve değeri göstermek konusunda bireysel ve toplumsal sorumluluğu bulunmaktadır.

Bu vesileyle, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak toplumsal hayatımızın hafızası, hanelerimizin bereket sebebi olan yaşlılarımızın huzurevlerinden çok sıcak aile ortamında yaşamlarını devam ettirmeleri ve hak ettikleri saygı ve değeri görmeleri için devleti, toplumun tüm fertlerini, tüm sivil ve kamusal oluşumları yaşlı haklarına saygıya davet eder, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününün tüm yaşlılarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ederiz.

Süleyman ARSLAN

Başkan


Paylaş:
İşlem Sonucu