Valilik Personeli ile İl İnsan Hakları Kurulu Üyelerine Yönelik Eğitim Programı Başladı

11.05.2022

Kurumumuz ile Maltepe Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen ve Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının yararlanıcısı olduğu İnsan Hakları Eğitim Programı ilk gün modülü gerçekleştirildi. 81 ilin Valilikleri bünyesinde çalışan personel ve İl İnsan Hakları Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik Başkanımız Prof. Dr. Muharrem Kılıç’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Prof. Dr. Kılıç, konuşmasına eğitim programında emeği geçen Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Kurumumuz yetkililerine teşekkür ederek başladı. Kısaca insan haklarının tarihçesine değinen Prof. Dr. Kılıç, Kurumumuzun görev, yetki ve sorumlulukları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Eğitim programında ilk dersi veren Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. İoanna Kuçuradi ise “İnsan Hakları Nedir? Niçin Korunması Gerekir?” konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Sevgi Şahintürk “Değerlendirme ve Etik Değerler”, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Uzmanı Burcu Kumrulu ise “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hakkında katılımcılara bilgi verdi.  

Haberin Fotoğrafları


Paylaş
İşlem Sonucu