Prof. Dr. Halil KALABALIK
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi

1962’te Çorum’da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (1986), yüksek lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat bölümünde (1992) tamamladı. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi’nde idare hukuku alanında doktora derecesini aldı, 2002 yılında İdare Hukuku doçenti oldu. Çalışma yaşamına 1987 yılında Bolu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak başladı. Bu süreçte 1 yıl İngiltere’de dil ve mesleki eğitim aldı. Kaymakamlık Kursunu müteakiben Çaykara (1990-1992) ve Hasankeyf’te (1992-1993) Kaymakamlık yaptı. 1993 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2002 yılına kadar burada çalıştıktan sonra Doçent Doktorken Sakarya Üniversitesi’ne geçiş yaptı. 2007’de Profesör olduğu Sakarya Üniversitesi’nde bölüm başkan vekilliği, ana bilim dalı başkanlığı ve dekanlık gibi idari görevler üstlendi. İdare Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, İmar Hukuku, Anayasa Hukuku ve Türk Anayasa Hukuku alanlarında toplamda 10’un üzerinde kitabı, otuzdan fazla makalesi ve çok sayıda sunulmuş ulusal ve uluslararası bildirileri bulunmaktadır. 

6701 sayılı Kanunun 10. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından insan hakları alanında çalışmalar yapan öğretim üyelerinden önerilen iki aday arasından; 16 Mart 2017 tarihli ve 30009 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/9974 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliğine seçildi. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Paylaş:
İşlem Sonucu