Salgın Dönemlerinde İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu

2019 yılı sonunda Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, seyri ve yoğunluğu dönem içinde değişse de halen etkisini sürdürmektedir. Sosyal hayatın hemen hemen bütün alanlarını etkileyen salgın nedeniyle devletler çok farklı tedbir, kısıtlama ve mekanizmaları hayata geçirmiştir. Salgınla mücadele amacıyla alınan bu tedbir ve kısıtlamalar aynı zamanda haklara müdahale niteliği de arz etmektedir. Örnek mahiyetinde olmak üzere sokağa çıkma yasakları seyahat hürriyetini, uzaktan eğitim kararları eğitim hakkını, işten çıkarma yasakları da çalışma ve sözleşme hürriyetine müdahale niteliğindedir. Aynı şekilde salgınla mücadele bir bütün olarak yaşam hakkının ve sağlık hakkının korunmasına yönelik gayretler içermektedir.

Salgın ve insan hakları yoğun bir ilişki ve etkileşim içerisinde olan olgulardır. Bu nedenle salgının insan hakları bağlamında ele alınması; özellikle de alınan tedbirlerin hukuka uygunluğu, devletlerin aldığı tedbirlerin mukayeseli olarak değerlendirilmesi, salgınla mücadelede dayanak olarak kullanılan normların yeterliliği, salgında kırılgan gruplar, alınan tedbirlerin ayrımcılık yasağı bağlamında değerlendirilmesi gibi hususların bilimsel olarak ortaya konulması önemli ve gereklidir.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle birçok veçhesiyle insan haklarını ilgilendiren salgın dönemleri bu sempozyum bağlamında tüm yönleriyle ele alınacaktır.

 

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Tebliğ Özetlerinin Sunulması için Son Tarih: 11.10.2021

Tam Metinlerin Sunulması için Son Tarih: 22.11.2021

(Tebliğ özetleri 400 kelimeyi geçmeyecek şekilde sunulmalıdır.)

Sempozyum: 08.12.2021

Yer: Ankara

 

DÜZENLEME KURULU

Alişan TİRYAKİ – Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu İkinci Başkanı

İsmail AYAZ - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi

Zennure BER - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Hamdi Gökçe ZABUNOĞLU – Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Taylan BARIN – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. F. Ebru GÜNDÜZ - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Sayim VURAL – Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Özgür AYDIN – Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Gizem ÖZDEMİR – İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı

Mehmet AKTAŞ – İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı

Merve SİSLİ - İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı

 

BİLİM KURULU

Hasan Tahsin GÖKCAN - Anayasa Mahkemesi Başkanvekili

Prof. Dr. Abdullah DİNÇKOL - Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Abdurrahman SAYGILI - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ - Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ - Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU - İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Bihterin DİNÇKOL - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Cemil KAYA - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ece GÖZTEPE ÇELEBİ - Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Engin YILDIRIM - Anayasa Mahkemesi Üyesi  

Prof. Dr. Esra Gül DARDAĞAN KİBAR - Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Faruk BİLİR – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Feridun YENİSEY - Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Gülriz UYGUR - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. H. Burak GEMALMAZ - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK - Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU - Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. İbrahim KAYA - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. İlyas DOĞAN - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mahmut KOCA - İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet TURHAN - Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU - Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Nihat BULUT - İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Ömer ANAYURT - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Yaşar SALİHPAŞAOĞLU - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Yener ÜNVER - Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ - Anayasa Mahkemesi Üyesi

Prof. Dr. Yücel ACER - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Yüksel METİN - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Murat TÜMAY - Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Pınar MEMİŞ KARTAL - Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Levent KORKUT - İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

NOT: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, COVID-19 pandemisinin seyrine bağlı olarak Sempozyumun takvimi ve icrasına ilişkin her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutmaktadır.

 


Paylaş
İşlem Sonucu