Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı Ankara’da Düzenlendi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), toplumda artan şiddet olgusuna dikkat çekmek, şiddetle mücadelede getirilen mekanizmaların etkililiğini değerlendirmek ve şiddetle mücadelede çok yönlü ve bütüncül politikalar belirlemek amacıyla 15-16 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı düzenledi. Çalıştayda Türkiye’nin 4 bir tarafından 60’a yakın çok değerli akademisyen, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri müzakereci olarak fikirlerini, eleştirilerini ve çözüm önerilerini dile getirme fırsatı buldu. Çalıştayda ayrıca çok yönlü olarak ele alınmaya çalışılan şiddet olgusunun ortaya çıktığı tüm toplumsal yapılar ve toplumsal süreçler kapsamlı olarak irdelendi
Çalıştayda, tanımından türlerine, şiddet olgusunu ortaya çıkaran sebeplerden toplumsal sonuçlarına kadar geniş bir yelpazede şiddet olgusu her yönüyle irdelenerek, insan onurunun korunduğu şiddetten uzak mutlu bir toplumun güçlendirilmesine yönelik önerilerin raporlanması amacıyla insan hakları felsefesi, psikoloji ve din boyutuyla şiddet olgusu, istatistiklerle şiddet olgusu, ailenin korunması ve aile içi şiddetin önlenmesi, toplumsal değerler ve şiddetle mücadele, eğitim hayatında şiddet, çalışma hayatında şiddet spor ve şiddet, şiddetin önlenmesi ve medya konularında eşanlı oturumlar düzenlendi.
Çalıştay sonuç bildirisinin 10 Aralık 2019 Dünya İnsan Hakları Gününde kamuoyuna duyurulması öngörülmektedir.


Paylaş
İşlem Sonucu