Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca yapılan inceleme ne kadar sürede sonuçlandırılır?

Kurum, başvuruları ve resen yaptığı incelemeleri başvuru ve resen inceleme kararı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde sonuçlandırır. Bu süre, Başkan tarafından bir defaya mahsus olmak üzere en fazla üç ay uzatılabilir.


Paylaş
İşlem Sonucu