TİHEK Heyeti UÖM Kapsamında Bolu’da İncelemelerde Bulundu

12.11.2021

Kurul Üyemiz Mehmet Emin Genç, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı Ezgi Kaşkaval Okyay, Uzman Yardımcısı Elif Feyza Kahraman ve Psikolog Aylin Öztabur’dan oluşan TİHEK Heyeti, Ulusal Önleme Mekanizması görevi kapsamında Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Hastaneye bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve AMATEM’e habersiz ziyaretler gerçekleştirdi.

İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı Bengü Merve Derin Türkoğlu ve Uzman Yardımcıları Saadet Sinoplu Karaca, Mehmet Alim Can’dan oluşan ayrı bir Heyet ise Bolu Emniyet Müdürlüğü nezarethanelerine takip ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretler kapsamında her iki Heyet tarafından OPCAT (İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele veya Cezaya Karşı Sözleşme’nin İhtiyari Protokolü) çerçevesinde incelemeler ve görüşmeler yapıldı.

Ziyaretler neticesinde yapılan inceleme ve görüşmelere ilişkin tespit ve tavsiyeleri içeren raporlar hazırlanarak ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Haberin Fotoğrafları


Paylaş
İşlem Sonucu