TİHEK Konya İl İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, ilk il istişare toplantısını Konya’da gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, ülke olarak evrensel insan hakları anlayışına değer katmak istediklerini belirterek, kadim medeniyetimizin buna yetecek altyapıda olduğunu vurguladı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Konya il istişare toplantısı TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, İkinci Başkan Mesut Kınalı, Kurul Üyesi Hıdır Yıldıım ve Kurul Üyesi Mehmet Altuntaş’ın katılımıyla Konya’da gerçekleştirildi. Toplantı Kurum Uzman Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın tanıtım sunumuyla başladı.

Vali Vekili Karakaş: “Hak haklıya verilirse dünya güllük gülistanlık olur. “

Sunumun ardından söz alan Konya Vali Vekili Hasan Karakaş, insanın doğduğu andan itibaren insan olmanın kendisine getirdiği hakları olduğunu ve bu hakların ihlal edilemeyeceğini, yok edilemeyeceğini ifade etti. Vali Vekili Karakaş, “Hakkı herkes bilirse hakkı öğrendikten sonra haklıyı bulmak çok kolaydır. Hak haklıya verilirse dünya güllük gülistanlık olur. “ diye konuştu.

Ülkemizde 40-50 sene öncesinde ciddi insan hakları ihlallerinin yaşandığını belirten Karakaş, ülke kalkındıkça, eğitim kültür düzeyi arttıkça insan hakları ihlallerinin de azaldığını vurguladı.

TİHEK Başkanı Arslan: “Kanunumuzun da bir gereği olarak STK’larla ve kamu kurumlarıyla etkin iletişim halinde olacağız”

Vali Vekili Hasan Karakaş’ın ardından söz alan TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, Kurumun esasen 20 yıldır Türkiye’de devam eden kurumsallaşma sürecinde gelişerek bir dönüm noktasında olduğunu vurguladı. Arslan “Biz bu kanun çerçevesinde STK’larla ve kamu kurumlarıyla biraraya gelmeye çalışacağız. Kanun bunu bize görev olarak yüklüyor” dedi.

Arslan: “Medeniyetimizi insan hakkı boyutuyla dile getirenlerden birisi olan Mevlana Hazretlerinin bulunduğu bu diyardan onun manevi huzurundan böyle bir istişare toplantısına başlamış olmamız bizim için heyecan verici.”

Arslan sözlerine şöyle devam etti: “İlk toplantımızı Konya’da başlatmış oluyoruz. Güzel bir tevafuk oldu. İnsan hakları dediğimiz zaman, biz kadim bir medeniyetten geliyoruz. Ama insan hakları dediğimizde batılı bir algı, yabancılık var. Oysa bizim medeniyetimizde insan hakları başından beri var. Bizim medeniyetimiz esas itibarıyla bir insan hakları medeniyeti. Bu medeniyeti insan hakkı boyutuyla dile getirenlerden birisi Mevlana hazretleri.

Mevlana hazretlerinin bulunduğu bu diyardan onun manevi huzurundan böyle bir istişare toplantısına başlamış olmamız bizim için heyecan verici. “

Arslan: “Evrensel insan haklarıyla medeniyetimizin insan hakları anlayışını harmanlamak istiyoruz”

TİHEK Başkanı Arslan, kadim medeniyetimizde var olan evrensel nitelikli insan haklarını günümüz  insan hakları anlayışıyla harmanlamak istediklerini belirtti.  “Dünyada yeni bir şey söylemek istiyoruz” diye konuştu.

Arslan “İnsan haklarını korumayı kollamayı biz batılılara bırakmak durumunda değiliz” diyerek bunu daha ileriye taşımayı görev bildiklerini belirtti.

Arslan: “Kurumlarımız arkalarında bizim desteğimizi hissederek çözüm noktasında öncü rol oynamalı”

Arslan idarenin çözüm noktasında öncü rol oynamasını ve TİHEK’in varlığını arkasında hissetmesi gerektiğini belirtti. Medeniyetimizin özgün bir sistemi olduğuna vurgu yapan Arslan anne ve komşu hakkı gibi hakların da evrensel düzeyde insan haklarına dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Ceza infaz kurumlarına da değinen TİHEK Başkanı, mahkumların da zamanı geldiğinde tekrar topluma iyi bir insan olarak katılmaları gerektiğine, buna göre insani muamele gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca Kurumun sivil yönüne ve bağımsızlığına da dikkat çekti.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Süleyman Arslan, İkinci Başkan Mesut Kınalı ve Kurul Üyeleri Hıdır Yıldırım ile Mehmet Altuntaş Konya ilinden STK, kamu kuruluşu ve akademi temsilcilerinin görüş öneri ve taleplerini dinledi.

Fotoğraflar


Paylaş
İşlem Sonucu