e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
İsrail’in Filistin/Gazze Topraklarında Sebep Olduğu İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk İhlalleri Çalıştayı Gerçekleştirildi
 İsrail’in Filistin/Gazze Topraklarında Sebep Olduğu İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk İhlalleri Çalıştayı Gerçekleştirildi
30.01.2024
A- A+

Kurumumuz, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi iş birliği ile “İsrail’in Filistin/Gazze Topraklarında Sebep Olduğu İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk İhlalleri Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyesi Muhammet Ecevit Carti ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek’in açılış konuşmalarıyla başlamıştır.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, çalıştayın akademik sorumluluk bilinciyle düzenlendiğini belirterek süreç içerisinde toplanacak verilerin önemine dikkat çekmiştir. Kurşun ayrıca, insan hakları ve insancıl hukuk konusundaki duyarlılığının ortaya konulması bakımından, gerçekleştirilen çalıştayın son derece önemli olduğunu ifade etmiştir.

Kurul Üyemiz Muhammet Ecevit Carti, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin’de devam eden, soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç niteliği taşıyan saldırılarının sona ermesi amacıyla yürütülen çalışmalar konusunda katılımcıları bilgilendirmiştir. Bu kapsamda ayrıca, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu tarafından 2 Kasım 2023 tarihinde alınan kararla İsrail'in Filistin'de İşlediği İnsan Hakları İhlalleri ve Savaş Suçlarının Uluslararası Hukuk ve İnsani Hukuk Bağlamında İncelenmesi ve Raporlanması Komisyonunun kurulduğu ve İsrail'in Filistin'de İşlediği İnsan Hakları İhlalleri ve Savaş Suçlarının Uluslararası Hukuk ve İnsancıl Hukuk Bağlamında İncelenmesi başlıklı bir rapor yazılmasına karar verildiği ifade edilmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, program kapsamında Filistin’de yaşanan insan hakları ihlallerinin, söz konusu ihlallerin uluslararası hukuktaki yaptırımları, geleceğe dair projeksiyonları ve muhtemel bir barışın koşulları bağlamında farklı açılardan ele alınacağını ifade etmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Bekir Berat Özipek başkanlığında gerçekleşen ilk oturumda “Apartheid Rejimi ve Uluslararası Hukuk” başlığı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun başkanlığında gerçekleşen ikinci oturumda ise “Yerel Dinamikler ve Uluslararası Toplum” başlığı ele alınmıştır.

Çalıştayın “Tarih, Siyaset ve Teoloji” başlıklı üçüncü oturumu, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasip Saygılı başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Korkut başkanlığında gerçekleşen dördüncü oturumda ise “Hak İhlalleri ve Kolonizasyon” başlığı ele alınmıştır.

Oturumlarda, alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla uluslararası hukukta apartheid suçu, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi uyarınca sorumluluğu ve Uluslararası Adalet Divanı yargılama süreci, İsrail’in Gazze topraklarındaki insancıl hukuk ihlallerinde orantılılık ilkesi gibi pek çok önemli konuda sunumlar ve tartışmalar gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay kapsamında ele alınan hususlarda bildiriler kitabı hazırlanarak yayımlanacaktır.

 

Paylaş :