e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

İletişim
Telefon
+90312 422 78 00
Faks
+90312 422 78 99
E-posta
baskanlik@tihek.gov.tr
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
tihek@hs01.kep.tr
Adres
Mithatpaşa Cad. No: 52 | 06420 | Kızılay-ANKARA