e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü Basın Açıklaması
24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü  Basın Açıklaması
24.01.2023
A- A+

Birleşmiş Milletler (BM), eğitimin; sürdürülebilir ve dayanıklı toplumlar inşa etme noktasında önemli bir rol oynadığını ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunduğunu vurgulayarak 3 Aralık 2018 tarih ve 73/25 numaralı Genel Kurul kararıyla 24 Ocak tarihini “Uluslararası Eğitim Günü” olarak ilan etmiştir. BM Genel Kurul Kararında eğitimin; yoksulluğun ve açlığın ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğuna, eşitsizliklerin azaltılmasına ve hukukun üstünlüğü ile insan haklarına saygıyı desteklediğine dikkat çekilmiştir.

Eğitim hakkının bildirgesel çerçevesini belirleyen BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 26’ıncı maddesinde eğitimin, insan kişiliğinin gelişmesi ve insan hakları ve temel özgürlüklere saygının güçlendirilmesi amacını gütmesi gerektiği belirtilmiştir. BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nde de eğitimin herkes için hak olduğu vurgulanarak insan kişiliğinin ve onur duygusunun tam gelişmesine yönelik olması gerektiği ifade edilmiştir. Ulusal anayasaların haklar sistematiği kapsamında yer bulan eğitim hakkının üst normatif çerçevesini belirleyen uluslararası ve bölgesel belgeler devletlerin bu hakka ilişkin yükümlülüklerini ortaya koymaktadır. Bu kapsamda Anayasa’nın “Devletin temel amaç ve görevleri” başlıklı 5’inci maddesi ile “Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi” başlıklı 42’nci maddesinde tüm bireylerin eğitim hakkından yararlanması noktasında devlete önemli yükümlülükler getirilmektedir.

İnsanların yaşam boyu öğrenme fırsatlarına erişebilmesi için ilk, orta ve yükseköğretim olmak üzere eğitsel faaliyetlerin her kademesinde kapsayıcı ve eşit kalitede eğitim hizmetinin sunulması önem arz etmektedir. Bu vesileyle bildirgesel ve sözleşmesel çerçevede güvence altına alınan eğitim hakkının dünyanın tüm coğrafyalarında etkili biçimde kullanılabildiği bir düzenin inşası temennisiyle Uluslararası Eğitim Günü’nü kutluyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Paylaş :