e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

AB Başkanlığı ile Toplantı
AB Başkanlığı ile Toplantı
22.12.2022
A- A+

Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde ülkemizin yol haritalarından biri olan AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı’nın “Sosyal Politika ve İstihdam” başlıklı 19’uncu faslı ile “Yargı ve Temel Haklar” başlıklı 23’üncü faslı kapsamında Kurumumuza yüklenen Ayrımcılıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlama görevi kapsamında Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda 23 Aralık 2022 tarihinde çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya; AB Başkanlığından Daire Başkanı Nihal S. Karabacak ve AB İşleri Uzmanları ile Kurumumuz İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı Dr. Ertuğrul Yazar ve İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcıları Beste Yüce, Gizem Sefer ve Taha Alçiçek katılım sağlamıştır.

Paylaş :