e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde Gerçekleşen Kötü Muamele Hakkında Basın Açıklaması
Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde Gerçekleşen Kötü Muamele Hakkında Basın Açıklaması
03.10.2022
A- A+

Kurumumuz tarafından ulusal önleme mekanizması görevi kapsamında 29-30 Aralık 2021 tarihlerinde Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine habersiz bir ziyaret düzenlenmiştir.

Doktor, psikolog ve Kurum yetkililerinden oluşan ziyaret heyetimizce yapılan görüşmeler sırasında, bir hasta tarafından hastaneye yatışının yapıldığı gün kötü muameleye maruz kaldığı iddiası dile getirilmiştir.

Ziyaret heyetimiz tarafından yapılan yerinde incelemede; fiziksel kısıtlama odasına (tespit odası) güvenlik görevlileri eşliğinde götürülen hastaya şiddet uygulandığı kamera kayıtlarından tespit edilmiştir.

6701 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin 5’inci fıkrasına göre; “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu konusu suç teşkil eden insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlallerini tespit ettiği takdirde, bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunur.”

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 101’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, “Yerinde inceleme esnasında konusu suç teşkil eden insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlallerinin tespiti halinde, Kurul kararı ile suç duyurusunda bulunulur. Söz konusu ihlallerin de ivedilikle giderilmesi ile gerekli önlemlerin alınmasını ister.”

Yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde, ziyaret heyetince tespit edilen kötü muamele hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Paylaş :