Akademik Dergi Yayım İlkeleri Ve Makale Yazım Kuralları

Yayım İlkeleri

Yayımlanacak yazılar, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) görev alanına giren temel insan hakları ile ilgili farkındalığı artırıcı, eğitici ve farklı bir bakış açısı oluşturan nitelikte olmalıdır. Yazılar, yasalarımıza göre suç unsuru içermemeli, milli birlik ve beraberliğimizi bozucu, toplumu ayrıştırıcı görüş ve yorumları ihtiva etmemelidir.

Akademik Dergi PDF formatında kurum web sayfası (www.tihek.gov.tr) ve Dergi Park Açık Dergi sisteminde (https://dergipark.org.tr/tr/pub/tihek) yayımlanmaktadır. Derginin basılı hali kütüphaneler, kurum ve kuruluşlarla ilgili sayıda yazısı bulunan yazarlara gönderilir

Dergiye ulaştırılan makaleler yayın kurulumuz ve editörya tarafından ön değerlendirmeden geçtikten sonra editörlerimizce bilimsel yeterliliğinin denetlenmesi amacıyla iki hakeme gönderilir. Hakem raporları doğrultusunda editoryal kurul tarafından gerek duyulması halinde üçüncü bir hakemin görüşüne de başvurulabilmektedir. Makaleler, değerlendirme sonucunda hakemlerden gelecek olumlu raporlar doğrultusunda dergi yayın kurulu ve editörya tarafından uygun görülmesi halinde yayımlanır.

Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen makale, daha önce başka bir yayın organında yayımlanmamış olmalı veya yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasında bulunmamalıdır.

Ayrıca, yayın kurulu tarafından yayımlanması uygun görülen yazıların her türlü hukuki ve bilimsel sorumluluğu çalışmaların yazarlarına aittir. Yayımlanan yazıların telif hakkı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na aittir. Yazarlar telif devri ve yasal sorumluluğu içeren “Eser Beyan Formu”nu imzalayarak kuruma ulaştırmak zorundadır. (Taranmış hali e-posta ile gönderilebilir) 

Yazım Kuralları

Yazılar, kaynakça kısmı hariç olmak üzere en az 4000 en fazla 10.000 kelimeden oluşmalıdır. Yazılar Microsoft Word programı kullanılarak Times New Roman yazı tipinde, 1.15 satır aralıklı olarak iki kenara dayalı şekilde yazılmalıdır. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır

Sayfa Yapısı

Kâğıt boyutu olarak A4 ebadı kullanılmalı, kâğıdın her kenarından 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır.

Paragraf başlangıcı 1.25 cm içerden başlamalı ve paragraf ölçüleri önden ve sonran 6nk olmalıdır.

Makale Başlığı

Çalışmanın başlığı, içeriği kısa ve net bir şekilde yansıtmalıdır. Başlığın tamamı büyük harfle yazılmalı, Times New Roman yazı tipinde 12 punto, koyu (Bold) ve satır ortasında olmalıdır. Başlıktan sonra 6nk boşluk bırakılmalıdır. Başlığın İngilizcesi italik yazı tipinde, kelimelerin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

Yazar Bilgisi

Hakemlik aşamasında yazar isimlerinin belli olmaması için, yazar bilgisi makale içerisinde yer almamalıdır. Hakemlik süreci sonunda yayımlanması uygun görülen makaleler için yazar bilgisi ilk harfleri büyük olacak şekilde Times New Roman 12 punto ve İtalik olarak yazılacaktır.

Yazar adı yanına * işaretiyle dipnot eklenerek çalıştığı kurum, orcid no ve e-posta bilgisine yer verilebilecektir. Birden fazla yazarı bulunan makaleler iletişimi sağlamak için dipnot kısmına [Sorumlu Yazar] şeklinde açıklama eklenecektir.

 Öz / Abstract / Anahtar Kelimeler

Makalenin konusunu kısa ve öz biçimde en az 150, en fazla 250 kelime ile ifade eden Türkçe ve İngilizce özeti bulunmalıdır. Makalenin içeriği hakkında fikir veren en az 4 en çok 8 anahtar kelime yer almalıdır. Anahtar kelimeler büyük harfle başlamalı ve virgül ile ayrılmalıdır. Bu bilgiler 10 punto ile yazılmalıdır.

Ana Metin

Makale, açık ve anlaşılır ifadelerle, tüm okuyucular dikkate alınarak bilimsel bir dille, dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde yazılmalıdır. Makalede yer alan, başlıklar ve alt başlıklar aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir. Makalede sıra ile öz, giriş, ana metin, sonuç, kaynakça ve varsa ekler bulunmalıdır. Giriş, Sonuç ve Kaynakça başlıklarına numaralandırma yapılmaz.

Başlıklar/Alt başlıklar

Başlıklar, numaralandırılmalı ve aşağıdaki numaralandırma düzeninde olmalıdır.

I. KALIN VE TÜMÜ BÜYÜK HARF

     A. KALIN ve TÜMÜ BÜYÜK HARF

        1. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

               a. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

                   i. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

Kaynak Gösterme

Makale içinde atıflar metin içi atıf (APA) yöntemine göre yapılmalıdır. Metin içindeki alıntıların kaynağı parantez içinde aşağıdaki şekillerde yazılmalıdır. Sayfa altı dipnotları sadece ek açıklamalar için kullanılmalıdır.

Metin içinde yapılan alıntıların kaynağını göstermek için cümle ya da paragraf bitiminden sonra yazarın soyadı, birden fazla yazar varsa soyadları, yayın tarihi, alıntı yapılan sayfanın numarası parantez içinde belirtilir. Aşağıda farklı örneklere yer verişmiştir.

 

Kaynakça

Makale metninde yer alan tüm kaynaklar “Kaynakça” listesinde bulunmalıdır. Kaynakça, metnin sonunda, yeni bir sayfadan başlamalı ve kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik sıra ile iki yana yaslı bir şekilde 10 punto ile yazılmalıdır.

Tek yazarlı kitap

Soyadı, A. (Yıl). Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

Ekşi, N. (2016). Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, İstanbul: Beta Yayınevi.

Birden çok yazarlı kitap

Soyadı, A., Soyadı, A., Soyadı, A. (Yıl). Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

Canatan, K. , Hıdır, Ö. (2007). Batı Dünyasında İslamofobi ve Anti-İslamizm, Ankara: Eskiyeni Yayıncılık.

Tezcan,D.,Erdem M.R., Sancakdar O., Önok R.M. (2016). İnsan Hakları El Kitabı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kitap bölümü

Soyadı, A. (Yıl). Bölümün başlığı, Editörün A. Soyadı içinde, Kitabın Adı (İtalik) (s. sayfa aralığı) Şehir: Yayınevi.

Watson, J.(1998). Engineering Education in Japan After the Iwakura Mission, I. Nish içinde, The Iwakura Mission in America and Europe: A New Assessment (s. 108-112), Surrey: Japan Library. 

Dergi makalesi

Soyadı, A. (Yıl). Makale başlığı, Dergi adı (İtalik), Cilt(Sayı), sayfa.

Çağlar, S. (2012). Engellilerin Erişebilirlik Hakkı ve Türkiye’de Erişebilirlikleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 61(2), 541-598.

Çeviri Makale

Sözer, A. (2019). “İnsan Hakları ve Din Özgürlüğü” (Çev. Hasan Tan). TİHEK Dergisi. Ankara: Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 2(3), 104.

Web kaynakları

Soyadı, A. (Yıl). Başlık (İtalik), ... tarihinde ... sitesi: ... adresinden alındı.

Karan, U. (2015). Bireysel Başvuru Kararlarında Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik İlkesi, 5 Aralık 2020 tarihinde Anayasa Mahkemesi: http://www.anayasa.gov.tr/fi les/pdf/anayasa_yargisi/2015/8.pdf adresinden alındı.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 5 Aralık 2020 tarihinde TBMM: https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/ pdf01/203-208.pdf adresinden alındı.

Çeviri Kitaplar

Soyadı, A. (Yıl). Başlık (İtalik), (Çev. Ad Soyad). Şehir: Yayınevi.

Freeman, M. (2008). İnsan Hakları Disiplinlerarası Yaklaşım, (Çev. A. Erkan Koca-Asena Topçubaşı). Ankara: Birleşik Yayınları.

Kurumsal yayınlar

Yargıtay Başkanlığı. (2018). Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları. Ankara: Yargıtay Başkanlığı.

Yazarı olmayan kaynak

The 2009 NEA almanac of higher education. (2012). Washington DC: National Education Association.

TÜBİTAK. (2002). 21. Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. Ankara: TÜBİTAK.

Eser Beyan Formu

 

Diğer kaynak türleri ile ayrıntılı bilgiye APA resmi sitesinden ulaşabilirsiniz. 

 

 


Paylaş:
İşlem Sonucu