e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna Habersiz Ziyaret
Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna Habersiz Ziyaret
10.11.2022
A- A+

TİHEK heyeti, ulusal önleme mekanizması görevi kapsamında Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 10-11 Kasım 2022 tarihlerinde habersiz ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette ilk olarak Kurum yetkililerinden bilgi alındı. Ardından özgürlüğünden yoksun bırakılanlar ve görevli personel ile görüşmeler yapılarak gözlem ve incelemelerde bulunuldu. Ziyaret kapsamında özgürlüğünden yoksun bırakılanlara yönelik muamele ve barınma koşulları ulusal ve uluslararası standartlar bağlamında incelendi.

Ziyaret ve görüşmeler neticesinde yapılan incelemelere ilişkin tespit ve tavsiyeleri içeren rapor hazırlanarak ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Paylaş :