e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Ankara Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine Ziyaret
Ankara Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine Ziyaret
19.01.2023
A- A+

TİHEK heyeti, ulusal önleme mekanizması görevi kapsamında Ankara Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine 19 Ocak 2023 tarihinde habersiz ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette ilk olarak Kurum yetkililerinden bilgi alındı. Ardından kurumda kalanlar ve görevli personel ile görüşmeler yapılarak gözlem ve incelemelerde bulunuldu. Ziyaret kapsamında kurumda kalanlara yönelik muamele ve barınma koşulları ulusal ve uluslararası standartlar bağlamında incelendi.

Ziyaret ve görüşmeler neticesinde, yapılan incelemelere ilişkin tespit ve tavsiyeleri içeren rapor hazırlanarak ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Paylaş :