e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
Ankara Üniversitesinde Başörtülü Öğrencilere Yönelik Sözlü Taciz İddialarına İlişkin Basın Açıklaması
Ankara Üniversitesinde Başörtülü Öğrencilere Yönelik Sözlü Taciz İddialarına İlişkin Basın Açıklaması
03.10.2022
A- A+

Ankara Hukuk İstikamet Topluluğu ile Hareket ve Adalet Kulübü tarafından sosyal medya üzerinden “Ankara Üniversitesine bağlı muhtelif fakültelerde öğretim görevlisinin ders esnasında başörtülü öğrencilere yönelik dini inançları üzerinden insan onurunu kırıcı ve aşağılayıcı söylemlerde bulunduğu” şeklinde iddiaları içeren bir açıklama yapılmıştır. Söz konusu açıklama, misyonu insan haklarını korumak ve geliştirmek, ayrımcılığı önlemek olan Kurumumuzun gündemine alınmıştır.  

Eğitim hakkı, din ve vicdan özgürlüğü ile temel insan hakları ilkelerinden biri olan ayrımcılık yasağı; ulusal ve uluslararası insan hakları metinlerinde güvence altına alınmıştır.

6701 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde hukuken tanınan hak ve hürriyetlerden yararlanmada cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık yasaklanmış olup Kanun’un 2’nci maddesinde bu temellerden birisine dayanılarak psikolojik ve cinsel türleri de dâhil olmak üzere insan onurunun çiğnenmesi amacını taşıyan veya böyle bir sonucu doğuran yıldırıcı, onur kırıcı, aşağılayıcı veya utandırıcı her türlü davranışı ifade eden “taciz” bir ayrımcılık türü olarak sayılmıştır. Aynı Kanunun ilgili maddesine göre “ayrımcılık yasağı ihlallerini resen veya başvuru üzerine incelemek, araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek” Kurumun görevleri arasında sayılmaktadır. Bu kapsamda, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulunun 29.12.2021 tarih ve 2021/324 sayılı kararı uyarınca yukarıda bahsi geçen iddialar hakkında resen inceleme başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Paylaş :