e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
Ankara'nın Altındağ İlçesinde Gerçekleşen Olaylar Hakkında
Ankara'nın Altındağ İlçesinde Gerçekleşen Olaylar Hakkında
11.08.2021
A- A+

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşanan elim olay sonrasında ortaya çıkan şiddet eylemleri, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından ulusal ve uluslararası mevzuat gereği yakından takip edilmektedir.

Gerek ulusal gerekse de uluslararası ölçekte güvence altına alınan yaşam hakkı en temel insan haklarından olup, diğer hakların varlığı ve kullanımının ön koşuludur. Yaşam hakkı üzerinde devletlerin ‘koruma, saygı gösterme ve yerine getirme’ yükümlülükleri bulunmaktadır. Kuşkusuz yaşanan olaya ilişkin ilgili makamlar bu yükümlülükleri kapsamında gereğini yerine getirmektedir. ‘Savaş, çatışma, ekonomik yoksunluk ve doğal afetler’ gibi nedenlerden ötürü ülkelerini terk etmek zorunda kalan kişilerin etnik köken ve ırk temelinde ayrıştırılmaları, uluslararası insan hakları müktesebatında güvence altına alınan ‘ayrımcılık yasağına’ aykırılık teşkil etmektedir.

Yabancılara yönelik ayrımcı ve önyargılı söylemler kimi zaman kişilerin can ve mal güvenliğini tehdit eden eylemlere dönüşebilmektedir. Sığınmacıların evlerinin ve iş yerlerinin hedef alınması ve sosyal medya üzerinden provokatif eylemlerin teşvik edilmesi Anayasa’da güvence altına alınan yaşam, kişi dokunulmazlığı ve mülkiyet haklarının ihlaline yol açmaktadır.

Medyada sığınmacılara yönelik ırk, milliyet ve etnik köken temelinde “ben-öteki” biçimini alan ayrıştırıcı ifadelerin kullanılması, demokratik toplum düzenini esaslı biçimde tehdit etmektedir. Belirli bir gruba yönelik nefret söylemi, Türkiye’nin de taraf olduğu “Birleşmiş Milletler Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme” ve Irk veya Etnik Kökene Bakılmaksızın Kişilere Eşit Muamele İlkesinin Uygulanmasına İlişkin 2000/43/AT sayılı Avrupa Konsey Direktifi” başta olmak üzere uluslararası temel insan hakları belgeleri ve evrensel insan hakları ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. Toplumsal barışı hedef alan bu türden provokatif eylemleri besleyen ayrımcı dil ve nefret söylemlerinden uzak durma sorumluluğunu tüm ilgililere hatırlatmak isteriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Paylaş :