e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu Üçüncü Toplantısına Katılım
Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu Üçüncü Toplantısına Katılım
21.12.2022
A- A+

21 Aralık 2022 tarihinde 2019/22 sayılı “Avrupa Birliği ile ilgili çalışmaların eşgüdümü” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile teşekkül ettirilen Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu’nun üçüncü toplantısına Kurumumuzu temsilen Başkan Yardımcısı V. Alparslan Öğüt, Uluslararası İlişkiler ve Proje Birimi Koordinatörü Ezgi Kaşkaval Okyay ve İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı Gülsün Uludağ Abay katılım sağlamıştır.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakçı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, AB’ye katılım sürecinde ülkemizin yol haritalarından biri olan ve tüm müzakere fasıllarında ilerleme kaydetmek, AB müktesebatına uyum sağlamak, her alanda standartlarımızı yükseltmek ve siyasi engeller kalktığında fasılları hızla açabilmek adına oluşturulan AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı’nın izleme çalışmaları görüşülmüştür.

Bu kapsamda, Kurumumuzun faaliyet alanına giren “Sosyal Politika ve İstihdam” başlıklı 19’uncu fasıl ile “Yargı ve Temel Haklar” başlıklı 23’üncü fasıl kapsamında Kurumumuzca yürütülen faaliyetler ve çalışma alanları hakkında bilgi verilmiş; görev alanımıza giren hususlara ilişkin Ulusal Eylem Planı’nın uygulanmasındaki görüş ve öneriler dile getirilmiştir.

Paylaş :