e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
Avrupa Konseyi Heyeti TİHEK'e Ziyaret Düzenledi
Avrupa Konseyi Heyeti TİHEK'e Ziyaret Düzenledi
29.01.2020
A- A+

Ocak ayı itibariyle başlamış olan ve Avrupa Konseyi destekli ‘Yabancıların ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Haklarının Korunması’ Projesi kapsamında, Avrupa Konseyi Türkiye sorumlusu Daniel Schmidt ve beraberindeki heyet 29.01.2020 tarihinde Kurumumuza bir ziyaret düzenledi. Ziyaret çerçevesinde, ilk olarak TİHEK İkinci Başkanı Mesut KINALI tarafından Kurumun görev ve yetkileri ile ulusal önleme mekanizması kapsamında bilgilendirme de bulunuldu.  Ulusal önleme mekanizması olarak TİHEK’in yabancılar ve sığınmacıların bulundukları yerlere gerçekleştirdiği haberli veya habersiz ziyaretler ile alıkonulma merkezi yönetici ve çalışanlarına verdiği eğitimler hakkında heyet bilgilendirildi.  Ayrıca, milyonlarca yabancıya kapılarını açarak ev sahipliği yapan Türkiye’nin,  tarafı olduğu “İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi”nin uygulanması noktasında yürütülen çalışmalardan söz edilerek,  insan ticaretiyle mücadele amacıyla gerekli yasal düzenlemelerin kabul edildiği, insan haklarının temel ilkelerine saygı göstererek düzensiz göçün engellenmesi için ülkemizin büyük çaba sarf ettiği de vurgulandı.

Toplantı sonunda, insan ticareti mağdurlarının temel haklarının korunması ve mağduriyetlerinin bir an önce giderilebilmesi adına Avrupa Konseyi üyesi tüm devletlerin bir an önce samimiyet ve kararlılıkla işbirliği yapmaları gerektiğinin altı çizildi.

Paylaş :