e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
Ayrımcılıkla Mücadele Alanında İstişare Komisyonunun İlk Toplantısı Gerçekleştirildi
Ayrımcılıkla Mücadele Alanında İstişare Komisyonunun İlk Toplantısı Gerçekleştirildi
18.11.2021
A- A+

Kurumumuz tarafından, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanununun 22’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ayrımcılık yasağıyla ilgili konularda sorunları ve çözüm önerilerini tartışma ve bu konularda bilgi ve görüş alışverişinde bulunma amacıyla teşekkül ettirilen İstişare Komisyonunun ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Komisyon üyesi olarak toplantıya birçok kamu kurum ve kuruluşu, sivil toplum kuruluşu, sosyal ve mesleki kuruluş temsilcileri ile akademisyenler ve alanında uzman kişiler katılım sağladı.

Kurum Başkanı Sn. Prof. Dr. Muharrem Kılıç’ın açış konuşmaları ile başlayan toplantı iki oturum halinde devam etti.

Birinci oturumda; ayrımcılıkla mücadele alanında TİHEK’in rolü ve bu kapsamda İstişare Komisyonuna ilişkin İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı Nesrin Öztürk tarafından bir sunum gerçekleştirildi. Devam eden oturumlarda Komisyon üyeleri tarafından ayrımcılıkla mücadele alanına ilişkin sorun ve çözüm önerileri dile getirilmiş, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunuldu.

Toplantıda, başta okullar olmak üzere kamu kurumları, yargı mensupları ve kolluk birimlerine yönelik insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanında eğitimler düzenlenmesi, toplumda şiddet kültürünün oluşmasını veya artmasını önlemeye yönelik farkındalık arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, veri toplama, tematik raporlar, mevzuat ve Komisyonun çalışma usulüne ilişkin hususlarda öneriler sunuldu.

Kurum Başkanı Sn. Prof. Dr. Muharrem Kılıç tarafından gerçekleştirilen kapanış konuşmasında, İstişare Komisyonu toplantılarının süreklilik arz edeceği, toplantı süresince dile getirilen görüş ve önerilerin Kurumun çalışmalarında dikkate alınacağı ifade edildi..

 

Paylaş :