Ayrımcılıkla Mücadele İstişare Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından 22 Ekim 2018 tarihinde, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, sosyal ve mesleki kuruluşlar, yükseköğretim kurumları, basın ve yayın kuruluşları, araştırmacılar ve ilgili diğer kişi, kurum ve kuruluşların katılımıyla Ayrımcılıkla Mücadele İstişare Komisyonu Toplantısının ilki gerçekleştirildi. Adalet Bakan Yardımcısı Sayın Hilmi Bilgin ve Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Sayın Şeref Malkoç’un da katıldığı toplantıda ayrımcılık yasağı ile ilgili konularda sorunlar ve çözüm önerileri tartışılarak, bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile TİHEK Başkanı Süleyman Arslan’ın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği toplantıda, uluslararası gelişmeler çerçevesinde insan hakları perspektifinin yeniden gözden geçirilmesinin önem arz ettiği ve ayrımcılıkla mücadelenin çok yönlü olarak ele alınması gerektiği dile getirildi. Bu bağlamda pek çok alanda mevzuatın ve belirlenen standartların gözden geçirilip, uygulamadaki aksaklıkların izlenmesi, raporlaştırılması ve ilgili kurum ve kuruluşlara tavsiyelerde bulunulmasının altı çizildi.

Ayrımcılıkla mücadelede izleme ve değerlendirme süreçlerinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu ile TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun işbirliği içinde çalışması önerisi getirildi. Kurumun başvuru almasının önemli olduğu ancak sistematik sorunlar hakkında da çalışmalar yapmasının etkili olacağı üzerinde duruldu.

Toplantıda ayrıca insan hakları kavramının araçsallaştırıldığı, yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin Dünya’da ciddi şekilde yaygınlaştığı yönünde tespitlerde bulunuldu. Diğer yandan, insan hayatında her yaşın değerli olduğu sadece kadın dostu, çocuk dostu değil her yaş dostu politikalar geliştirilmesi gerektiği dile getirildi. Ayrıca haklar denildiğinde anne hakkı, baba hakkı, kul hakkı, akraba hakkı, komşu hakkı ve diğer canlıların hakları gibi yaklaşımların da geliştirilmesine ihtiyaç olduğu belirtildi.

Kapanış konuşmasında TİHEK Başkanı Süleyman Arslan takip eden istişare komisyonu toplantılarının tematik olarak düzenleneceğini, yapılan toplantıların raporlaştırılacağını belirterek, ayrımcılıkla mücadele konusunda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun çalışmalarını kararlılıkla ve işbirliği içinde sürdüreceğini ifade etti.

 


Paylaş:
İşlem Sonucu