e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü
Başkanımız Prof. Dr. Muharrem Kılıç Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı (GANHRI) Genel Kurulu kapsamında Cenevre'de Temaslarda Bulundu
Başkanımız Prof. Dr. Muharrem Kılıç  Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı (GANHRI) Genel Kurulu kapsamında Cenevre'de Temaslarda Bulundu
17.03.2023
A- A+

Başkanımız Prof. Dr. Muharrem Kılıç  Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı (GANHRI) Genel Kurulu kapsamında Cenevre'de Temaslarda Bulundu. 

Kurum Başkanımız Prof.Dr. Muharrem Kılıç ve beraberindeki heyet Cenevre temasları kapsamında Universal Rights Group Başkanı Marc Limon ve Uzman Marie Eve Boyer ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Kurumumuzun temel faaliyet alanlarına ilişkin bilgilendirme yapılmış, Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) tavsiyelerinin izlenmesi konusunda potansiyel iş birliği olanakları ele alınmıştır.

Programa ilişkin temaslar kapsamında Avrupa Ulusal İnsan Hakları Kurumları Ağı (ENNHRI) Genel Kurulu’na katılım sağlanmıştır. Toplantıda, ENNHRI'nin 2022 yılında gerçekleştirdiği projeler, 5 yıllık Stratejik Plan, finansal yıllık rapor ve faaliyet raporu görüşülmüştür.

Programın devamında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Saha Operasyonları ve Teknik İş Birliği Bölümü (FOTCD) ve heyetimiz arasında bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde gerçekleşen deprem felaketine ilişkin deneyimlerin paylaşıldığı görüşmede, sağlık hizmetlerine erişim, barınma hakkı ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması  hususlarında fikir alışverişinde bulunmuştur.

Programın ikinci gününde heyet, Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağı (GANHRI) Genel Kurulu’na katılım sağlamıştır. Toplantıda, Covid-19 sürecinin başladığı 2020 yılından itibaren dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak insan haklarında yaşanan gerilemeye vurgu yapılmıştır. Asya Pasifik, Avrupa, Afrika, ve Amerika ağlarından temsilcilerin yer aldığı toplantıda, uzun yıllardır gerilemekte olan yoksulluk endeksinin ilk kez 2022 yılında tekrar yükselişe geçtiği ifade edilmiş, çevresel kötüleşme ve yapay zeka kaynaklı ayrımcılık gibi konuların küresel bir iş birliği gerektiren öncelikli sorunlar olduğu vurgulanmıştır. Toplantının devamında ülkelerin ulusal önleme mekanizmaları gruplar halinde bir araya gelerek iyi uygulama örnekleri, karşılaşılan zorluklar, güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu görüşmelerde, Kurumumuzun ulusal önleme mekanizması kapsamındaki çalışmalarına ilişkin bilgi verilmiştir.

Cenevre temaslarının kapsamında heyetimiz, Türkiye Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sn.Güven Begeç ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşmede ülkemizde gerçekleşen deprem felaketi, uluslararası arenada Türkiye'nin insan hakları ve insani diplomasi alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalar ele alınmıştır.

Programın son gününde GANHRI Yıllık Toplantısına katılım sağlanmıştır. Toplantıda ulusal insan haklarının kapasite güçlendirme çalışmalarına yönelik desteğin devam etmesi, ülkelerin akredite olma sürecinde gerekli hukuki ve teknik desteğin sağlanması gibi gereklilikler ele alınmıştır. Ayrıca, toplantı kapsamında birçok ülke temsilcisiyle görüşme gerçekleştirilmiş, söz konusu görüşmelerde ülkemizde gerçekleşen deprem felaketine ilişkin bilgi verilmiş ve iş birliği olanakları ele alınmıştır. Başkanımız Paris Prensiplerinin 30. yılı kapsamında GANHRI tarafından hazırlanacak olan video çekimi için röportaj vermiştir.

Paylaş :