e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Kabulünün 32. Yılında Çocuk Hakları Sempozyumu Gerçekleştirildi
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Kabulünün 32. Yılında Çocuk Hakları Sempozyumu Gerçekleştirildi
19.11.2021
A- A+

Kurumumuz, Antalya Bilim Üniversitesi ve UNICEF iş birliğinde Antalya’da “BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Kabulünün 32. Yılında Çocuk Hakları Sempozyumu” gerçekleştirdi.

Sempozyum, çocuk ihmal ve istismarı, çocuğun adalete erişim hakkı ve çocuk yoksulluğu ve sosyal koruma konularını ele alan 3 oturumda gerçekleşti.

Sempozyum, Antalya Bilim Üniversitesi Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. İsmail Ceritli, UNICEF Sosyal Politikalar Bölüm Başkanı Emre Üçkardeşler ve Kurum Başkanımız Prof. Dr. Muharrem Kılıç’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Prof. Dr. İsmail Ceritli, çocuk istismarı, şiddet, beslenme gibi birçok alanda çocukların korunması gerektiğini belirtti. UNICEF Sosyal Politikalar Bölüm Başkanı Emre Üçkardeşler, çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesinde çocukların kendini gerçekleştirmesi için kat edilmesi gereken mesafeler olduğunu, çocuk hakları ihlallerinin izlenmesi ve buna yönelik stratejiler geliştirilmesinde TİHEK ile iş birliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Kurum Başkanımız Prof. Dr. Muharrem Kılıç ise, açılış konuşmasında Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 32 yıl önce varlık göstermesinin nedeninin çocukların kırılgan gruplar arasında yer alması olduğunu belirtti. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ABD hariç 196 ülke tarafından imzalanmasına rağmen sorunun hala derinleştiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Kılıç, çocuk haklarına yönelik başlıca sorun alanlarının insan ticareti mağduru çocuklar, çocuk evliliği, çocuk işçiliği, eğitime erişim, çocuk istismarı, sağlık hizmetlerine erişim ve alıkonulma yerlerindeki çocuklar olduğu belirtti.

Sempozyumun çocuk ihmal ve istismarı başlıklı oturumunda Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi (Lanzarote Sözleşmesi)’nin bu alanda koruma sağladığının, Türk Ceza Kanunu’nda cinsel dokunulmazlığa karşı suçlara ilişkin düzenlemenin amacının yalnızca çocukların cinsel dokunulmazlığını korumak olmadığı, çocukların gelişiminin de sağlanması olduğunun, Türk Ceza Kanunu’nun Lanzarote Sözleşmesi uyarınca yeniden düzenlenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Çocuğun adalete erişim hakkı temalı oturumda, adalete erişimin her çocuk için baki olduğu ve temel bir hak olduğu, suça sürüklenen çocuklar için özel ihtisas mahkemelerinin yaygınlaştırılması gerektiği, adli ve idari işlemlerde çocukların yaşı, olgunluk düzeyi ve gelişen kapasitelerinin dikkate alınması gerektiği, sanık odaklı adalet anlayışından mağdur odaklı adalet anlayışına geçildiği ifade edildi.

Çocuk yoksulluğu ve sosyal koruma temalı oturumda, çocuğun karar alma mekanizmalarında katılım hakkına önem verilmesi gerektiği, 81 ilde çocuk komiteleri kurulduğu, hane halkının ekonomik durumunun çocuk işçiliğinin en önemli sebeplerden olduğu, etkin ve kapsayıcı sosyal korumanın engelli çocukların karşılaştığı çeşitli sorunların aşılması bakımından önem taşıdığı hususları belirtildi.

Sempozyum, TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç’ın kapanış konuşmalarıyla sona erdi. Prof. Dr. Muharrem Kılıç, sempozyumda öne çıkan hususların altını çizerek ve bu alanda yapılacak çalışmalarda iş birliğinin önemine dikkat çekerek konuşmalarını sonlandırdı.

 
Paylaş :