BM İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi’nin 47. Oturumunda Gerçekleşen Ulusal Önleme Mekanizması Webinarına Katılım Sağlandı

14.06.2022

BM İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi’nin (SPT) 47. Oturumunda 14.06.2022 tarihinde gerçekleşen “Göçmenlerin Özgürlüğünden Yoksun Bırakıldığı Yerlerin İzlenmesinde Ulusal Önleme Mekanizmalarının Rolü” konulu webinara katılım sağlanmıştır. Webinara Hırvatistan, Estonya, Fransa, Gürcistan, İtalya, Litvanya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Polonya, Slovenya ve Türkiye Ulusal Önleme Mekanizmaları katılım sağlamıştır.

Webinarda, TİHEK’in geri itme konulu tematik rapor çalışması ile geri gönderme merkezleri ziyaretleri ve raporlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirilmiştir.


Paylaş
İşlem Sonucu