e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

BM Tarafından Hazırlanan “Uluslararası Hukuk Bağlamında Yaşlıların İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi” Raporu’na Kurumumuz Katkısı
BM Tarafından Hazırlanan “Uluslararası Hukuk Bağlamında Yaşlıların İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi” Raporu’na Kurumumuz Katkısı
16.01.2022
A- A+

İnsan Hakları Konseyi’nin 48/3 sayılı “Yaşlıların İnsan Hakları” başlıklı kararında belirtildiği üzere, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından devletler, bölgesel mekanizmalar, anlaşma organları, ulusal insan hakları kurumları, ilgili Birleşmiş Milletler ajansları ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Uluslararası Hukuk Bağlamında Yaşlıların İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Konusunda Normatif Standartlar ve Yükümlülükler konusunda bir rapor hazırlanması talep edilmiştir. Ulusal İnsan Hakları Kurumu olarak faaliyet gösteren Kurumumuz söz konusu rapora katkı sağlamış olup, ilgili katkı BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin resmi web sitesinde yayımlanmıştır.

İlgili katkıyı görüntülemek için:

 https://www.ohchr.org/EN/Issues/OlderPersons/Pages/submissions-res-48_3.aspx

Ayrıca, İnsan Hakları Konseyinin 48/3 sayılı Yaşlıların İnsan Hakları” başlıklı Yaşlıların İnsan Haklarına İlişkin Normatif Standartlar ve Yükümlülükler Hakkındaki Kararı’nın Kurumumuzca gerçekleştirilmiş olan çevirisi için tıklayınız...

 
Paylaş :