e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

C190 Bağlamında Kamu Görevlilerine Yönelik Şiddet ve Tacizle Mücadele Çalıştayına Katılım Sağlandı 
C190 Bağlamında Kamu Görevlilerine Yönelik Şiddet ve Tacizle Mücadele Çalıştayına Katılım Sağlandı 
28.12.2022
A- A+

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 2019 yılında kabul edilen ve 2021 yılında yürürlüğe giren, C190 olarak anılan  “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi” çerçevesinde, kamuda şiddet ve tacizin önlenmesine ilişkin politikaların geliştirilmesi, mevcut mekanizmaların ve mevzuatın gözden geçirilmesi amacıyla Memur-sen tarafından 29.12.2022 tarihinde “C190 Bağlamında Kamu Görevlilerine Yönelik Şiddet ve Tacizle Mücadele Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştayın "Kamu görevlilerine yönelik şiddet ve tacizle mücadelede mer’i mevzuat, politikalar, mekanizmalar" konulu odak grup çalışmasına Kurumumuzu temsilen katılım sağlayan İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı Dr. Ertuğrul Yazar, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun şiddetin önlenmesi konulu çalışmaları hakkında bilgi vererek çalıştaya katkı sundu.

Paylaş :