e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Cebeci Şehit Birol Öztekin Polis Merkezi Amirliğine Habersiz Ziyaret
Cebeci Şehit Birol Öztekin Polis Merkezi Amirliğine Habersiz Ziyaret
11.01.2023
A- A+

TİHEK heyeti, ulusal önleme mekanizması görevi kapsamında 11 Ocak 2022 tarihinde Cebeci Şehit Birol Öztekin Polis Merkezi Amirliğine habersiz ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında gözlem ve incelemelerde bulunularak tutulanlara yönelik muamele ve barınma koşulları ulusal ve uluslararası standartlar bağlamında incelendi.

Ziyaret neticesinde yapılan incelemelere ilişkin tespit ve tavsiyeleri içeren rapor hazırlanarak ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Paylaş :