e-Başvuru
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Cezasızlık Sorununun Nedenleri, Görünüş Biçimleri ve Çözümlerine İlişkin Uluslararası Konferansa Katılım
Cezasızlık Sorununun Nedenleri, Görünüş Biçimleri ve Çözümlerine İlişkin Uluslararası Konferansa Katılım
22.11.2022
A- A+

Tunus Ulusal İşkenceyi Önleme Kurumu’nun (INPT) yedincisini düzenlediği Cezasızlık Sorununun Nedenleri, Görünüş Biçimleri ve Çözümlerine İlişkin Uluslararası Konferansta uluslararası insan hakları hukukunda insan hakları ihlalleri faillerinin adalet önüne çıkarılmaması anlamına gelen cezasızlık sorunu ele alındı. 

22-23 Kasım 2022 tarihlerinde hibrit formatta gerçekleştirilen toplantıya çevrimiçi elektronik platform aracılığıyla katılım sağlanarak “Cezasızlığın Nedenleri ve Sonuçları” üzerine bir sunum gerçekleştirildi. 

INPT, BM İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi (SPT), Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT), İşkencenin Önlenmesi Derneği (APT), çeşitli ülkelerin Ulusal Önleme Mekanizmalarının temsilcileri ile konuya ilişkin çalışmalar yürüten akademisyen ve uzmanların katıldığı etkinlikte cezasızlığın nedenleri, cezasızlığın görünüş biçimleri ve yansımaları, cezasızlıkla mücadele konusundaki farklı yaklaşımlar, kişilerin özgürlüğünden yoksun bırakıldığı yerlerde insan haklarının korunmasına yönelik stratejiler, konuya ilişkin Ulusal Önleme Mekanizmaları tarafından takip edilen iyi uygulamalarının görülmesi, cezasızlığı geniş ölçekte ele almak amacıyla bir ağ oluşturulması gibi konular ele alındı.

Paylaş :